සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
සාමාන්ය පෙළ විචාර ලිවීම සතර කන් මන්ත්රණය ප්රශ්නය: උම්මග්ග ජාතකයේ එන මහෞෂධ තියුණු නුවණක් ඇත්තෙකි. නිර්දිෂ්ට කොටසින් උදාහරණ 3ක් වත් දක්වමින් විමසන්න. පන්සිය පනස් ජාතක පොත් වහන්සේ තුළ ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
අ.පො. ස (සා. පෙළ) විචාර ලිවීමේදී සිහි ගබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු සාහිත්ය රසාස්වාදයේ විශේෂා අංගයක් වන්නේ එම සාහිත්ය කෘතිය පිළිබඳව විචාරය කිරිමයි. යම් සාහිත්ය නිර්මාණයක් ...
උසස්පෙළ - සිංහල
අ.පො.ස (සා.පෙ.) 2009 - රචනා අහරින් ස්වයංපෝෂිත වූ රටක් කරා පිය නගමු. අහස් දියෙන් බිඳක් පවා ඉවත නොගොස් නැවතේවා ඉටමින් මහ වැව් තණවා වැඩ කෙළේ ඒ රජ දරුවා ටිබෙට් ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
10/11 ශ්රේණී සාහිත්ය රසාස්වාදය - ජාතික තොටිල්ල ජාතික තොටිල්ල පද්ය පන්තියෙහි ඇස්. මහින්ද හිමියන් විසින් දරුවෙකුගේ චරිත සංවර්ධනයට අවශ්ය කරුණු සාර්ථක ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
නිර්මාණාත්මක රචනා කඳුකර අසිරිය "කඳුකරයේ සීතලේ- මීදුම් සළු පාවෙලා........" දෙසවන් පිනා යන ගීයක් මගේ මුවගට නැගේ. ඒ අන් වෙනකක් නිසා නොව කඳුකරයේ අසිරිය ...
උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
ධම්මපදය - යමක වග්ගය 1.මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා මනසා චේ පදුට්ඨේන භාසතිවා කරෝතිවා තතෝ නං දුක්ඛමන්වේති චක්කංව වහතෝ පදං සිත සිතිවිලි වලට පෙරටුවේ. සිත ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01. පරිගණක භෞතික ප්රමාණය අනුව වර්ගීකරණයට අයත් වනුයේ, සුපිරි පරිගණක (Super Computer), මහා පරිගණක (Mainframe Computer), මධ්ය පරිගණක (Mini Computer), ක්ෂුද්ර පරිගණක (Micro Computer) වේ. 02. ...