උසස්පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ස්වාධිපත්‍යය
  (සුබෝධ / 2018-10-29)
 2. ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල ආරම්භය හා විකාශනය
  (Shiran / 2018-09-11)
 3. 1978 ව්‍යවස්ථාවට සිඳුකළ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන
  (Shiran / 2018-09-11)
 4. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
  (Shiran / 2018-09-11)
 5. පුරවැසිභාවයේ දේශපාලන න්‍යාය
  (Shiran / 2018-09-11)
 6. දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන ක්‍රම
  (AYESH / 2018-08-22)
 7. දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන විධික්‍රම හා ඉගෙනීමේ වැදගත්කම
  (AYESH / 2018-08-15)
 8. දේශපාලන විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය
  (AYESH / 2018-08-15)
 9. දේශපාලන විද්‍යාෙවේ මූලිකාංග හා ඉතිහාසය
  (AYESH / 2018-08-15)
 10. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය - 2
  (Kasun Gayashan / 2017-12-24)
 11. ඩොනමොර් ආණ්ඩු ක්‍රමය
  (Kasun Gayashan / 2017-12-14)
 12. ⁣කෝල්බෘක් ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන අධිකරණ ප්‍රතිඵල
  (Kasun Gayashan / 2017-12-13)
 13. ශ්‍රි ලංකාවේ යටත් විජිත පාලනයේ ස්භාවය
  (Kasun Gayashan / 2017-12-13)
 14. ලොව පැසිස්ට් ව්‍යාපාරයේ නැගීම
  (Shiran / 2017-11-30)
 15. බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් හඳුන්වා දුන් ආණ්ඩුක්‍රමික ව්‍යුහයේ විකාශනය.
  (Rev: Handaganawe chandrajothi / 2017-11-13)
 16. යහපාලනය
  (Shiran / 2017-11-10)
 17. දේශපාල විද්‍යාව - අයිතිවාසිකම්
  (Shiran / 2017-11-10)
 18. රාජ්‍ය පිළිබඳ සමාජවාදී මතය
  (Shiran / 2017-08-14)
 19. දේශපාලන විද්‍යාව විද්‍යාවක් නොවේ
  (Shiran / 2017-08-09)
 20. දේශපාලන විද්‍යවේ අන්තර් විෂයාත්මක ස්වරූපය
  (Shiran / 2017-07-10)
 21. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වාභාවය
  (Shiran / 2017-05-19)
 22. දේශපාලනය හා දේශපාලන විද්‍යාව
  (Shiran / 2017-04-25)
 23. ෆේබියන් සමාජවාදය, ශ්‍රේණි සමාජවාදය,විකාශනාත්මක සමාජවාදය
  (Shiran / 2017-04-20)
 24. ලිබරල්වාදී මතය
  (Shiran / 2017-04-20)
 25. 1924 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ
  (sumali / 2017-03-06)
 26. 1920 ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය
  (sumali / 2017-03-05)
 27. ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
  (sumali / 2017-03-04)
 28. 1833 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ
  (sumali / 2017-03-03)
 29. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
  (sumali / 2017-03-02)
 30. ලංකා ජාතික සංගමය
  (sumali / 2017-03-01)
 31. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ව්‍යාපාරය
  (sumali / 2017-03-01)
 32. වාමාංශික ව්‍යාපාරය- 02 කොටස
  (sumali / 2017-02-28)
 33. වාමාංශික ව්‍යාපාරය- 01 කොටස
  (sumali / 2017-02-28)
 34. ජනමත විචාරණය
  (kelum / 2016-05-05)
 35. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය බලය පිළිබඳ හැදෑරීම 2
  (ගයාෂාන් / 2016-01-24)
 36. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය රාජ්‍යය පිළිබඳ හැදෑරීම 1
  (ගයාෂාන් / 2016-01-23)
 37. ඇතැන්ස්හි ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවදය
  (kelum / 2016-01-21)
 38. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කෙටිසටහන 2
  (Bulathge / 2016-01-12)
 39. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
  (Bulathge / 2016-01-12)
 40. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කෙටිසටහනක් 2
  (Bulathge / 2016-01-11)
 41. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කෙටිසටහනක්
  (Bulathge / 2016-01-11)
 42. දේශපාලන විද්‍යාව
  (kelum / 2016-01-10)
 43. නියෝජන ක්‍රමය
  (නිශාන්ති / 2015-02-08)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...