තරංග වල ගුණ


                                                                   තරංග වල ගුණ
තරංග වල ගුණ පහක් පිලිබදව උසස් පෙලදී හදාරනු ලැබේ.

1.පරාවර්ථනය
2.වර්ථනය
3.විවර්ථනය
4.නිරෝධනය
5.ධ්‍රැවනය

පරාවර්ථනය සහා වර්ථනය තරංග වාදයෙන් මෙන්ම අංශූ වාදයෙන්ද පැහැදිලි කල හැකි නමුත් විවර්ථනය,නිරොධනය,ධ්‍රැවණය පැහැදිලි කල හැක්කේ තරංග වාදයෙන් පමනයි.

පරාවර්තනය

එක් මධයක ගමන් ගන්නා තරංගයකෙම මාධයෙන් වෙනත් මාධය වෙන් කරන පෘෂ්ඨයක වැදි නැවත මුල් මාධයටම පිවිසීමේ ප්ර්තිඵලය පරාවර්තනය ලෙස හැදින්වේ.

පරාවර්තනයේදී තරංග ප්‍රවෙගය ,සංඛයාතය හා තරංග ආයාමය නොවෙනස්ව පවතින අතර පුර්ණ අභයන්තර පරාවැතනයේදී හැර සෙසු පරාවර්තන වලදී පරාවර්තිත තරංගයේ තරංග විස්තාරය අඩුවේ.

 

දෘඩ පරාවර්තනය

දෘඩ මායිමකදී සිදුවන පරාවර්තනයයි.පරාවර්තනය සිදුවන ස්තානයෙදී අංශූන්ට නිදහසේ කම්පනය විය නොහැකිය.ලක්ෂන 2කට අනුකූලවේ.

*කම්පන කලාව ක්ෂනිකව 1800 කින් වේනස් වේ.

* පතන සහා පරාවර්තිත තරංග වල ඉදිරිපස ස්වරුපය මෙන්ම පසු පස ස්වරුපය සමන වේ.

මෘදු පරාවර්තනය.
නිදහස් මායිමකදි සිදුවන පරාවර්තනයයි.පරාවර්තනය සිදුවන ස්ථානයේදී අංශූන්ට නිදහසේ කම්පනය විය හැක.ලක්ෂන 2කට අනුකූලවේ.
*කම්පන කලාව වෙනස් නොවේ.
*පතන හා පරාවර්තිත තරංග වල ඉදිරිපස ස්වරුපය මෙන්ම පසුපස ස්වරුපයද එකම වේ.

වර්තනය.

එක් මධයක ගමන් ගන්නා තරංගයක් වෙනත් මධයකට පිවිසිමෙදී එහි ප්‍රවේගයේ සිදුවන වෙනසේ ප්‍රතිඵලය වර්තනය ලෙස හැදින් වේ.තරංගය මාධය වෙන් කරන පෘෂ්ඨයට ලන්බකව පතනව නොවේ නම් , එහි මුල් ගමන් මාර්ගය වෙනස් වේ.

*වර්තනයේ දි සංඛයාතය නොවෙනස්ව පවතින නමුත් තරංග ප්‍රවේගයෙත් එනයින් තරංග ආයාමයෙත් සමාන සාධක වලින් වෙනස් වේ.

විවර්තනය

සිදුරු ,භාදක හෝ කොන් සමිපයේදී තරංගය නැමී ගමන් කිරිමේ ප්‍රතිඵලය විවර්තනය ලෙස හැදින් වේ.

*විවර්තනය හොදින් සිදුවීම සදහා බාධකයේ හෝ සිදුරේ ප්‍රමානය තරංග ආයාමයට සමීප විය යුතුය.
*තරංගයේ තීව්‍රරතාව ඉදිරිපස දෙසට උපරිම වන අතර පාර්ශවිකව ක්‍රමයේන් අඩුවේ.

විවර්තනයේ යෙදීම

*ශාලවක් තුල සිටින්නෙකුගේ හඩ ,ඔහුට නොපෙනෙන සේ පිටත සිටින්නෙකුට වුවද ඇසිම.
*ගුවන් විදුලි තරංග/රුපවාහිනි තරංග ආදිය පරිසරයේ සෑම ස්ථනයකටම පැතිර යම.
වරාය නිර්මානය කිරිමෙදී ජල තරංග වල විවර්තනය සැලකිල්ලට ගැනිම.
*විවර්තනය පදනම් කරගත් කුඩා දුර ප්‍රමානවල් මැනිමේ ශිල්පීය ක්‍රමය.
*විවර්තන රටා අනුසාරයෙන් ඇතැම් ද්‍රවය වල අභයන්තර ව්‍යුහ හදුනා ගැනිම.


තරංග අධිස්තාපන මුලධර්මය

තරංග කිපයක් එක් වර එක් ලක්ෂයක ක්‍රියා කිරිමෙදී ඇතිවන සම්ප්‍රයුක්ත විස්තාපනය ,එක් එක් තරංග වේන වේනම එම ලක්ෂයෙහි ඇති කරන විස්ථාපනයන්ගේ දෛශික එකතුවට සමාන වේ.

නිරොධනය
තරංග කිපයක් එක් වර එක ලක්ෂයක් මත ක්‍රියා කිරිමෙදී එම ලක්ෂයේ සම්ප්‍රයුක්ත විස්ථාපනය අඩු හෝ වැඩි වීමේ සංසිද්ධියයි.

*නිර්මානකාරි නිරෝධනය (අස්ත්‍යත්මක නිරෝධනය) - සම්ප්‍රයුක්ත විස්ථාපනය වැඩිවීමේ සංසිද්ධිය

*විනශ කාරි නිරෝධනය (න්ස්ත්‍යත්මක/නාශක නිරෝධනය) - සම්ප්‍රයුක්ත විස්ථාපනය අඩු වීමේ සංසිද්ධිය.

              නිරෝධනය නිරික්ෂනය කිරිම සදහා ප්‍රභව දෙකේ සංඛයාත සමන වී ඒවා එකම කලාවේ කම්පනය විය යුතුය.


ධ්‍රැවනය

විවිධ දිශා ඔස්සේ කප්මනය සිදු කරන තීර්යක් තරංගයක් යම් මධයක් හරහා ගමන් කිරිමෙදි එක් දිශාවකට පමනක් කම්පන ඉතිරිවීමේ සංසිද්ධිය ධ්‍රැවනය ලෙස හදුන්වයි.

*ධ්‍රැවනය සිදුවන්නේ තීර්යක් තරංග වල පමනයි.
*විවිධ දිශා ඔස්සේ කම්පන සිදුකල තීර්යක් තරංගයක y -දිශාව ප,අනක් ඇති කම්පන ඉතිරි වු විට එම තරංගය y-දිශාව ඔස්සේ රෙඛියව ධ්‍රැවනය වී ඇතැයි කියනු ලැබේ.

ස්පන්දන හෙවත් නොගැසුම්

සංඛයාත ආසන්න වශයෙන් සමාන ප්‍රභව දෙකකින් එකවර ,එක ලග තරංග නිකුත් කලවිට ඉන් ඇතිවන සම්ප්‍රයුක්ත තරංගයේ තීව්‍රරතාව ආවර්තීයව උස්පහත් වීමේ සංසිද්ධිය ස්පන්දන හෙවත් නුගැසුම් ලෙස හැදින්වේ.

ස්පන්දන සංඛයාතය

තත්පරයකදි බිහිවන ස්පන්ද සංඛයාව ස්පන්ද සංඛයාතයයි

f1-f2t = 1

f1 -f2 =1/t මෙහි 1/t =fb

f1 - f2 = fb

f1 =f2 වු විට නුගැසුම් ඇති නොවේ.

උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) හතරවන කොටස - අවසන් කොටස තරල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Fluid Mechanics ) ද්‍රව සහ වායු යන දෙවර්ගයම පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ තරල යන නමිනි.   ඝනත්වය ( Density ) ඒකක - kgm-3 මාන - ML-3 අදිශ රාශියකි. ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) තුන්වන කොටස කාර්යක්ෂමතාවය ( Efficiency ) ඒකක නැත. මාන නැත. අදිශ රාශියකි. කාර්යක්ෂමතාවය = Wout × 100% / Win   අයින්ස්ටයින්ගේ ශක්ති ස්කන්ධ සම්බන්ධය ( Einstein's Mass Energy Relation Ship ) ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) දෙවන කොටස බල යුග්මය ( Couple Of Force ) විශාලත්ව සමාන, සමාන්තර, අභිදිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ එකම ක්‍රියා රේඛාවේ නොපිහිටන බල දෙකක් බල යුග්මයක් ලෙස හඳුන්වයි. බල යුග්මයක සම්ප්‍රයුක්තය සෑම විටම ශුන්‍ය වේ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ( Mechanics ) පළමු කොටස විස්ථාපනය ( Dislacement ) තෝරාගත් අනුබද්ධ ලක්ෂයක සිට සලකනු ලබන වස්තුවට ඇති සරල රේඛීය දුර එම මොහොතේදී එම වස්තුවේ විස්ථාපනය වේ. ඒකක - m මාන - L දෛශික රාශියකි විස්ථාපන වෙනස (s) = d පසු - d පෙර  ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පළමු ඒකකය - මිනුම් ( MEASUREMENTS )   භෞතික රාශී (Physical Quantities) සෘජුව හෝ වක්‍ර ආකාරයට රාශියකට ප්‍රමාණය නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ හැකි නම් එය භෞතික රාශියක් ලෙස හඳුන්වයි. මූලික භෞතික රාශි 7කි. එනම් දිග, ස්කන්ධය, කාලය, තාපගතික උෂ්ණත්වය, විද්‍යුත...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
~ හරිම සරල සිද්දින් මත දිග හැරෙන මහා පෙරලි කාර කතන්දරය ~ 1 සාපේක්ෂතා වාදය පටන්ගැන්ම 1.1 මුලින්ම සාපේක්ෂතා වාදය ගැන ලොකයට කියන්නෙ ගැලිලියෝ ගැලලි (Galileo Galilei),   ගැලිලියො ගැලලි කියන්නෙ සමාජයෙක් කොන් කරපු පුද්ගලයෙක්!. මොකද මෙයා තමයි විද්‍යා...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
දෝලන හා තරංග සරල අනුවර්තීය චලිතය යම් අංශුවක් යම් ලක්ෂයක් වටා දෙපසට චලිත වේනම් එය අනුවර්තීය චලිතයක් නම් වේ. අංශුවකට මේ ආකාරයෙන් අනුවර්තීය චලිතයක් සිදු කිරීමටනම් එම මධ්‍යස්ථ පිහිටුම දෙසට යොමු වූ බලයක් දිගටම ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. මෙහිදී මෙම වස්තුව මත ක්‍ර...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
පදාර්ථ හා විකිරණ ඝන ද්‍රව හෝ වායු වැනි කිසිම මාධ්‍ය සහභාගිත්වයකින් තොරව වුවද එනම් රික්තයක් තුලින් වුවද සිදුවන ශක්ති සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලිය විකිරණය ලෙස හැදින්වේ. සියලුම වස්තු අවට පරිසරයට විකිරණ විමෝචනය කරන අතරම පරිසරයෙන් විකිරණ අවශෝෂණය කරගනී. විකිරණ යන...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
                                                                   තරංග වල ගුණතරංග වල ගුණ පහක් පිලිබ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
නිදහස් කම්පන කම්පන චලිතයට එරෙහිව බලපෑමක් නොමැතිව සිදුවන කම්පනයක් නිදහස් කම්පනයක් ලෙස හැදින්වේ.මෙහිදි විස්තාරය කාලය සමග වෙනස් නොවි පවතින අතර පද්දතිය ස්වාභාවික සංඛයාතයෙන් කම්පනය වේ.එකම පද්ධතියක ස්ව්භාවික සංඛයාත එකකට වඩා වැඩි ගණනක් පැවතිය හැකිය.   පරිමන්දිත කම...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
විභව මානය ක්‍රමාංකනය කිරීම  Y කෝෂය සම්මත කෝෂයක් විය යුතුය.මේ සඳහා 1.018 V විද්‍යුත්ගාමක බලයක් සහිත වෙස්ටන් කැඩ්මියම් කෝෂයක් භාවිතා වේ. R1 යනු 1000 Ωපමණ විශාල ප්‍රතිරෝධයක් වේ.මෙම ප්‍රතිරෝධය ගැල්වනෝමීටරය හා සම්මත කෝෂය හරහා විශාල ධාරා ගැලීමෙන්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ස්කන්ධයක හෝ ස්කන්ධ සමූහයක ආකර්ෂණ බලය පැතිර පවතින ප්‍රදේශ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ලෙස හැදින්වේ. යම් ස්කන්ධයක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රායෝගිකව සීමාසහිත ප්‍රදේශයකට පැතිර පවති. නමුත් සෛද්ධාන්තිකව එය අනන්තය දක්වා පැතිර ඇතැයි සැලකිය හැක. &...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..........................චල අන්වීක්ෂය...................                  අපි මුලින් ම චල අන්වීක්ෂයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-සිරස් වර්නියර් පරිමාණ සියුම් සීරුමාරු ඇණය 02.(B)-සිරස් ප්‍රධ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඝර්ෂණ බලය.....      ඝර්ෂණ බලය අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති පරීක්ෂණාත්මක ඇටවුම භාවිතා කළ හැකිය.තුලා තැටියට ස්කන්ධයන් එකතු කරන විට තන්තුවෙහි ගොඩනැගෙන්නා වූ ආතතියෙ හි විශාලත්වය එමගින් වැඩි කළ හැකිය.(T=mg) එවිට M කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන්න...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
  ..............ගෝලාමානය...........   අපි මුලින් ම ගෝලාමානයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)-වට පරිමාණය- 02.(B)-ඉස්කුරුප්පු කඳ 03.(C)-ගෝලාමානයේ පාද 04.(D)-ප්‍රධාන පරිමාණය 05.(E)-ඉස්කුරුප්පු කඳ   කාසියක ඝනකම,අන්වීක්ෂ කදාවක ඝනකම,උත්තල දර්පණයක වක්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය........ අපි මුලින් ම මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමාන‍යේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A) -කලම්ප 02.(B) -ඉද්ද 03.(C)- කිණිහිරිය 04.(D) - වට පරිමාණය 05.(E) - රේඛීය පරිමාණය 06.(F) - දිදාලය 07.(G) - දිදාල හිස   මයික්&...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
..............වර්නියර් කැලිපරය‍ ...............   අපි මුලින්ම වර්නියර් කැලිපරයේ කොටස් හඳුනා ගනිමු. 01.(A)ඇතුල් හනු: මේවා සිලින්ඩරයක් වැනි උපකරණයක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරයි.           ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
උසස් පෙල ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව සඳහා එහි මූලික ලිපි පෙලේ පලමු වන කොටස(#1) සන්නායක හා පරිවාරක විවිද ද්‍රව්‍යවලට  විද්‍යුතය සන්නයනය කිරීමේ හැකියාව අනුව ඒවා සන්නායක හා පරිවාරක යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කල හැකිය.සියලුම ලෝහ වර්ගද මිනිරන් වැ...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
සංකේත භාවිතයේදී සැලකිය යුතු කරුණු     පූද්ගල නාමයක් ඒකකය ලෙස භාවිතා කරනවිට සංකේතයේ මුල් අකුර සදහා ඉංග්‍රීසිකැපිටල් අකුරු භාවිතා කරයි. අනෙක් ඒකක වල සංකේත සදහා ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අකුරුභාවිතා කරයි. උදා-A, W, K, Pa, m, s, cd   ඒකක දෙකක ගුණි...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඉහත මූලික ඒකක සහ පරිපූරක ඒකක පහත පරිදි අර්ථ දැක්වාඇත. මීටරය තප්පර 1/299 792 458 කාලයක් ඇතුලත, රික්තයක් තුළ ආලෝක කිරණයක් ගෙවායන පථයේදිග. කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑමයේ අන්තර්ජාතික ප්‍රතිරූපකයේ ස්කන්ධය. තප්පරය සිසියම්-133 පරමාණුවෙහි භූමි අවස්ථාවෙහි අධිසූක්ෂ්...
උසස්පෙළ - භෞතික_විද්‍යාව
ඒකක (Units)   භෞතික විද්‍යාව ගණිතමය පදනමක් මත පිහිටා ඇති පරීක්ෂනාත්මක විද්‍යාවක් වේ. මෙයසදහා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සටහන් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ නිගමනයන් කිරීමට නිවරද්‍යමිනුම් මූලික වේ. ක්‍රමවත්ව මිනුම් ලබාගැනීම සදහා ඒකක පද්ධතියක් තිබීම අත්‍යාව...
Hashan Buddhika

උසස්පෙළ භෞතික විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
ජාතික ගිණුම් පාඩම අමාරු ද ? ඉන්න මං කියලා දෙන්නම් ඔයාලට සරල ව. හරි,මුලින් ම අපි තේරුම් අරං ඉමුකෝජාතික ගිණුම්කරණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා.. ජාතික ගිණුම්කරණය කියන්නේ...සමස්ත ආර්ථිකයේ ව්යුහය, ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
- කතාකරනECON-බැඳුම්කර - "බැඳුම්කර".....මේ වචනෙ නම් අනත්තවත් අහලා ඇති නේද ? ඒත් හරියට ම දන්නේ නෑ නේද බැඳුම්කර කියන්නේ මොනාද , මොකද්ද ඒවයෙන් කරන්නෙ කියලා... හ්ම්ම්..හරි වැඩිකතා ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
12 වසර ,3 වෙනි පාඩම - වෙළඳපොළ ක්රියාකාරීත්වයට රජයේ මැදිහත් වීම - එම පාඩමෙහි එන , මිල ප්රතිපත්ති යටතේ ඇති උපරිම මිල සීමාකරණය පිළිබඳව කෙටියෙන්,පැහැදිලිව හදාරමු ...

4-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 11 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ගොරෝවන ඖෂධය ලබා දෙන්නේ? (1) ගවයා ය (2) ලේනා ය (3) කස්තුරි මුවාය (2)අපිරිසිදු ජලය පානය ...

උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
රාජ්යයේ උපත රාජ්යය බිහි වූයේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් වූ මතවාද රාශියක් දේශපාලන විද්යාව තුල දැකිය හැක. එසේ ම මෙම මතවාද එකිනෙකින් වෙනස් ද ...

13-වසර - SFT
01. පහත සඳහන් පද අර්ථ දක්වන්න, (a) දෛශික රාශි (b) අදීශ රාශි (c) ස්කන්ධය (d) ගම්යතාව 02. නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය අර්ථ දක්වන්න. 03. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය අර්ථ ...

13-වසර - SFT
01. (i) දිලීරයක් ඇඳ ප්රධාන කොටස් 5 ක් නම් කරන්න. (ii) දිලීර වල පෝෂණ ක්රමය සඳහන් කරන්න. (iii) ඒකසෛලීය දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න. (iv) දිලීර වල වංශ ...

13-වසර - SFT
01. පෘථිවියේ සෑම ස්ථානයකම ක්ෂුද්රජීවීන් හමු වේ. එම ක්ෂුද්රජීවීන්ගෙන් කිහිපදෙනෙකු පහත සඳහන් කොටුව තුළ ලැයිස්තු ගත කර ඇත. එම කොටුව තුළ දී ඇති ක්ෂුද්රජීවීන් ඇසුරින් ...

13-වසර - SFT
ක්ෂුද්රජීව විද්යාව ප්රශ්න අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්යාව විෂයේ අන්තර්ගත පාඩමක් වන ක්ෂුද්රජීව විද්යාව කියන පාඩමෙන් විභාගයට පැමිණිය හැකි ප්රශ්ණ පහත දක්වා ...

උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
1. HTML ආශ්රිත පහත දැක්වෙන ප්රකාශ සලකන්න. (2018 A/L -14) A - අතරික්සු කවුළුවක් බහුවිධ කොටස් වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ. B - ...