ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?


(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ “ආර්ථික මිතිය න්‍යාය හා භාවිතය” යන ග්‍රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.)

ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්‍රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය කල යුතු මුලික පියවර 04 කි.

 • ආකෘතිය පිරිවිතර කිරීම
 • ආකෘතිය ඇස්තමේන්තු කිරීම
 • ඇස්තමේන්තුව ඇගයීම
 • පුරෝකථන හැකියාව පරික්ෂා කිරීම

ආර්ථික මිතික පරීක්ෂණයකදී පළමු පියවර වන්නේ සලකා බලන සම්බන්ධතාවලට අදාළ ආර්ථික මිතික ආකෘති ගොඩනැංවීම හෙවත් ආකෘතිය පිරිවිතර කිරීමයි.මෙය ආර්ථික මිතික පරීක්ෂණයක වැදගත්ම පියවර වේ.ආකෘතිය නිසි ලෙස ගොඩනොනැගීම ඇස්තමේන්තු දෝෂවලට තුඩු දෙයි.මෙම ආකෘතිය පිරිවිතර කිරීමේදී පියවර 02 කි.

 • විචල්‍ය හදුනා ගැනීම
 • ගණිතමය ආකාරය නිර්ණය කිරීම

පළමුව විචල්‍ය හදුනා ගැනීම පිලිබදව සාකච්චා කරමු.මෙහිදී පළමුව ආකෘතිය මගින් විස්තර කෙරෙන සමබන්ධතා වලට අදාළ පරායක්ත විචල්‍යයත් ස්වායක්ත විචල්‍යයත් හදුනාගත යුතුය.මේ අනුව විචල්‍යය පිලිබදව තොරතුරු සැපයෙන් ප්‍රධාන මුලාශ්‍රය වන්නේ ආර්ථික න්‍යායයි.ආර්ථික න්‍යායෙන් පරායක්ත විචල්‍යත් එහි විචලනයට තුඩු දෙන සාධකත් පිලිබදව විස්තර සැපයේ.නිදසුන් ලෙස,

 • නිෂ්පාදන න්‍යායෙන් නිමැවුමක් ඒ කෙරේ බලපාන සාධකත්
 • පරිභෝජන න්‍යායෙන් පරිභෝජන වියදමත් ඒ කෙරේ බලපාන සාධකත්
 • ඉල්ලුම් න්‍යායෙන් ඉල්ලුමත් ඒ කෙරේ බලපාන සාධකත්
 • සැපයුම් න්‍යායෙන් සැපයුමත් ඒ කෙරේ බලපාන සාධකත්

විස්තර කෙරේ.මෙලෙස ආර්ථික න්‍යායෙන් ආර්ථික මිතික ආකෘතිය ගොඩනැංවීමේ මුලාරම්භය සැපයේ.

 • ඉල්ලුම් න්‍යායෙන් ඉල්ලුමත් ඒ කෙරේ බලපාන සාධකත් සැලකිල්ලට ගතහොත් පරායක්ත විචල්‍ය වනුයේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වේ.ස්වායක්ත විචල්‍ය වනුයේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල, සම්බන්ධිත භාණ්ඩයන්ගේ මිල, ඉල්ලුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව වැනි දේ වේ.

සැපයුම් න්‍යාය මගින් විචල්‍ය හදුනා ගැනීම තවදුරටත් පැහැදිලි කල හැකිය.යම් දෙන ලද අවස්ථාවක නිෂ්පාදකයින් විසින් වෙළදපලට සැපයීමට සැලසුම් කරන ප්‍රමාණයත් ඒ කෙරෙහි බලපාන සාධකත් අතර සබදතාව සැපයුම් න්‍යායෙන් විස්තර කෙරේ.සැපයුම් න්‍යායට අනුව සැපයුම කෙරෙහි බලපාන සාධක වන්නේ,

සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල - P

යෙදවුම් වල මිල - c

තාක්ෂනය - T

සම්බන්ධිත භාණ්ඩයන්ගේ මිල - Pn

නිෂ්පාදකයින් සංඛ්‍යාව - N

රජයේ ප්‍රතිපත්ති - G

බාහිර සාධක - O

යන ඒවාය.ඒ අනුව සැපයුම් ශ්‍රිතය,

Qs = f (P,C,T,Pn,N,G,O)

වේ.Qs පරයක්ත විචල්‍ය වන අතර අනෙක්වා ස්වායක්ත විචල්‍ය වේ.

ආර්ථික න්‍යායට අමතරව සලකා බලන සම්බන්ධතාව පිළිබද සිදුකර ඇති පුර්ව අධ්‍යන වලින්ද තොරතුරු ලබාගත හැකිය.ආකෘතිය පිරිවිතර කිරීමේදී අදාළ පරිදි ඒවා සැලකිල්ලට ගත හැකිය.

මීලග පියවර වන්නේ ආකෘතියේ ගණිතමය ආකාරය නිර්ණය කිරීමයි.ගණිතමය ආකාරය යන්නේ අදහස් වන්නේ,

 • මුලික වශයෙන් විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාව අධ්‍යනයට භාවිතා කල යුත්තේ තනි සමීකරණ ආකෘතියක්ද නැතහොත් සමගාමී සමීකරණ ආකෘතියක්ද යන්නත්
 • විචල්‍ය අතර සමබ්න්ධතාව රේඛිය වේද? අරේඛිය වේද යන්නත්ය.

විචල්‍ය අතර සමබන්ධතාව එක් අත් වේ නම් තනි සමීකරණ ආකෘතියක් යොදා ගත හැකිය. (මෙහිදී එක් අත් යනු එක දිශාවකට පමණක් ගමන් කිරීමයි.)

නමුත් දෙඅත් සම්බන්ධතාවක් පවතී නම් එක් එක් සම්බන්ධතාව එක් සමීකරණය බැගින් වන සමගාමී සමීකරණ ආකෘතියක් ගොඩනැංවිය යුතුය.ගොඩනංවන ආකෘතිය රේඛිය ද අරේඛිය ද යන්න තීරණයට එක් වරකට එක් විවරණ විචල්‍යයක් බැගින් පරායක්ත විචල්‍ය සමග ද්විමාන සටහනක දීමෙන් ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය සටහන් කර ගත හැකිය.එය රේඛිය නම් රේඛිය ආකෘතියක්ද ඇරෙඛිය නම් අරේඛිය ආකෘතියක්ද ගොඩනැගේ.

ආර්ථික මිතික ආකෘති වලදී බහුලවම භාවිතයට ගන්නේ තනි සමීකරණ ආකෘතිය.ඒවාද රේඛිය වශයෙනි.නිදසුන් ලෙස ඉල්ලුම් න්‍යාය පදනම් කර ගත් ආකෘති,

Qx = β0+ β1P+u

Qx = β0+ β1Px+ β2Po+ β3Y+ β4T+u ලෙස දැක්විය හැකිය.

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ/මාතර/ගාල්ල අවට පමණි.)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)
ලිව්වේ : ECON with
අදාල විෂය : ආර්ථික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 09 Feb 2019
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 115
"ආර්ථික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද? (ECON with / 2019-02-09)
 2. ආර්ථික මිතිය (ECON with / 2019-02-09)
 3. ඇමෙරිකානු බැංකු ක්‍රමය (ECON with / 2019-01-13)
 4. ඉන්දීය සංචිත බැංකුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය (ECON with / 2019-01-13)
 5. ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව (ECON with / 2018-12-24)
 6. ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි සටහන් (Shan / 2018-10-19)
 7. වෙළෙදපල සැපයුම (lalith / 2017-11-12)
 8. නිශ්පාදනයේ කෙටිකාලය සහ දිගුකාලය (Neranjan / 2017-07-22)
 9. පාරිබෝගික ආරක්ෂාව (anjana / 2016-02-13)
 10. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-05)
 11. වෙළද ගිවිසුම් හා විනිමය අනුපාතිකය පාඩම් සදහා වන කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 12. බදු හා රජයේ කාර්යභාරය පිළිබද කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 13. පෞද්ගලිකරණය හා කළඔ ආයෝජන සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 14. දිළිදුකම පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 15. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-05)
 16. මුල්‍ය උපකරණ පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 17. මුදල් පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-03)
 18. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-03)
 19. ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන වෙළද ගිවිසුම් (ECON with / 2016-02-03)
 20. මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය සදහා අවශ්‍ය සාධක (ECON with / 2016-02-03)
 21. නම්‍ය විනිමය අනුපාතිකයක වාසි(චල/පාවෙන) (ECON with / 2016-02-03)
 22. මූල්‍ය පොළිය (ECON with / 2016-02-03)
 23. දිලින්දන්ට හිතකර ආර්ථික වෘද්ධියක් ලබා ගැනීමට නම් (ECON with / 2016-02-03)
 24. ණය උපකරණ (ECON with / 2016-02-03)
 25. ආවස්ථික පිරිවැය (ECON with / 2015-12-23)
 26. බදුකරණය- දෙවන කොටස (Lahiru / 2015-08-26)
 27. බදුකරණය- පළමු කොටස (Lahiru / 2015-08-26)
 28. MCQ ආර්ථික විද්‍යාව 02 (Thakshila / 2015-05-13)
 29. MCQ ආර්ථික විද්‍යාව 01 (Thakshila / 2015-05-13)
 30. සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව (Thakshila / 2015-04-07)
 31. උද්ධමනය (නිශාන්ති / 2015-02-07)
 32. සම්පත් (ගයාන් / 2014-05-21)
 33. ආර්ථික විද්‍යාව යනු (ගයාන් / 2014-04-29)

අනෙකුත් ලිපි
ශු. මරියා ගොරෙත්ති මුනිතුමිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මරියා ගොරෙත්ති තුමිය උපත ලැබුවේ 1890 ඔක්තෝම්බර මස 16 වන දින දීය. දෙමව්පියන් සමග ඇය ජීවත් වූයේ ඉතාලියේ කොරිනැල්ඩෝ නමැති කුඩා නගරයේය. ඇගේ පියා ලුවිස් ...


ජේසුගේ කුඩාමල වන ලීසියේ ශු. තෙරේසා මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශයේ ඇලන්සෝන් නගරයේ දී ක්රි.ව. 1873 ජනවාරි 02 වන දින මාරි ප්රැන්ෂුවා තෙරෙස් මාටින් උපත ලැබුවාය. ඇය නව දෙනෙකුගෙ න් යුත් පවුලක බාල දැරිය විය. ...


ශු. ඡෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. ජෝන්රි මේරි වියානි මුනිතුමා ප්රංශයේ ආර්සස් හී පියතුමා ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්විය. ප්රංශ විප්ලවය ආරම්භවූයේ මෙතුමාගේ වයසඅවු 03 දීය. එනම් 1789 දී ප්රංශ විප්ලව වාදීන් ...


ශු. දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා (1842 - 1857)
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා, ශු.ජෝන් බොස්කෝ තුමාගේ ප්රථම ශිෂ්යයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1842 අප්රේල් මස 02 වන දින ඉතාලියේ, මුර්තාන නගරයේ පිහිටි මුරිඅල්ඩෝ ග්රාමයේය. ඔහුගේ ...


ශු. ඇග්නස් මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව. 2 වන සියවසේ විසු ප්රාණ පත්යාගින් අතර තරුණ වියේදී ම ප්රාණපරිත්යාගී කිරීටය හිමිකරගත් ශුද්ධවතුන් අතුරින් ශු. ඇග්නස් මුනිවරියට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. වැලේරියානු අගරජ සමයේ ...


ශු. ඇලෝසියස් මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රෝමානු අධිරාජ්යයේ කුමරෙකු හා මත්තුවාහි ආදිපාදව සිටි පරඬිනන්ඩ් ගොන්සාගා තුමාගේ වැඩිමහල් පුතනුවන් විය. වංශවත් පවුලකට අයත් වූ ඔහුගේ මවද යහපත් ක්රිස්තු භක්තිකයකු වුවාය. 1568 මාර්තු ...


6 පාඩම, රථන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2019-02-13 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඛුද්දක පාඨය හා සුත්ත නිපාතය යන ග්රන්ථ දෙකෙහිම ඇතුලත් වන රථන සූත්රය ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කෙරෙයි. තුන් සූත්රයෙන් එකක් වන රථන සූත්රයෙහි ත්රිවිධ රත්නයෙහි ගුණ ...


නමස්කාරය
(Damith විසින් 2019-02-12 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නර්තනය (සිංහල) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...


ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...


ආර්ථික මිතිය
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...