ආර්ථික මිතිය


ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්‍යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්‍යාව හා සංඛ්‍යානය යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න.

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ “ආර්ථික මිතිය න්‍යාය හා භාවිතය” යන ග්‍රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.)

 

ආර්ථික මිතිය ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රත්‍යක්ෂමුල විශ්ලේෂණයකි.මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය ගොඩනැංවීම ආරම්භ වන්නේ 1930 ගණන් වල සිටය.මෙහි මුලික අර්ථය වන්නේ ආර්ථිකය මැනීම යන්නයි.

“ආර්ථික ගැටළු විසදීමට න්‍යායාත්මක හා අනුභාවික ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශ එකිනෙක හා එකතු කිරීම ආර්ථික මිතියේ අරමුනයි.” – Economic Society 1933

ආර්ථික න්‍යාය,ගණිතය හා සංඛ්‍යානය යන විෂය සංයුක්ත වීමෙන් ආර්ථික මිතිය විෂය ක්ෂේත්‍රය සැකසී තිබුන ද තනි තනි වශයෙන් ගත්විට ආර්ථික මිතිය ඒවායින් වෙනස් වේ.

ආර්ථික න්‍යායෙන් සිදුකරන්නේ යම් යම් උපකල්පන යොදා ගනිමින් ආර්ථික විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාව පිළිබද නීති හෝ කල්පිත වචන භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමයි.

“භාණ්ඩයක සැපයුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී එම භාණ්ඩයේ මිලත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයත් අතර අනුලෝම සම්බන්ධතාවක් පවතී” යැයි සැපයුම් න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වේ.

“අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය අනම්‍ය වේ” යැයි ප්‍රකාශ කිරීම තවත් නිදසුනකි.

තීරණ ගැනීමේදී හෝ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ දී මෙවැනි ප්‍රකාශ වලින් අදාළ පාර්ශවයන්ට ලැබෙන පිටුවහල අල්පය.භාණ්ඩයේ මිලෙහි වෙනසකට සැපයුම් ප්‍රමාණයේ ඇතිවන වෙනස නිශ්චිතවම දැක්වේ නම් එකී විචල්‍ය අදාළ පරිදි හැසිරවීමට යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම පහසුය.අනම්‍ය ඉල්ලුමකදී මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය 0 ත් 1 ත් අතර තුල ඕනෑම අගයක් ගත හැකිය. මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය නිශ්චිතවම දන්නේ නම් බදු පැනවීම හෝ සහනාධාර සැපයීම හෝ ආනයනය පිළිබද තීරණ ගැනීමට රජයට පහසුය.වැය කල හැකි ආදායම එක් ඒකකයකින් වැඩි වන විට පරිභෝජන වියදමේ වැඩිවීම ආන්තික පරිභෝජන න්‍යායෙන් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ නොවේ.එබැවින් ප්‍රකාශනයක් ආකාරයෙන් දැක්වෙන ආර්ථික න්‍යායවලින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට ලැබෙන්නේ අල්ප පිටිවහලකි.

ආර්ථික න්‍යාය මගින් ප්‍රකාශ කරන සම්බන්ධතාව ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදී  සංකේත ඇසුරින් නිරූපණය කරයි.එහිදී විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය මැනීම හෝ ආර්ථික න්‍යාය තහවුරු කිරීම අපේක්ෂා නොකරයි.ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේ දී ද විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය දැක්වෙන්නේ සපිරි සම්බන්ධතාවයක ආකාරයෙනි.විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාව කෙරේ බලපාන සසම්භාවී විචල්‍ය ආර්ථික න්‍යායේදීත් ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදිත් සැලකිල්ලට නොගනී.තවද ආර්ථික න්‍යායේදී හා ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදී ආර්ථික සම්බන්ධතාවල ආර්ථික පරාමිති ප්‍රමානිකරණය නොකරයි.එබැවින් ආර්ථික න්‍යායේදී හා ගණිතමයේ එතරම් වෙනසක් නොමැත.

ආර්ථික මිතියේදී ආර්ථික න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වන සම්බන්ධතාව ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේ දී මෙන්ම සංකේත ඇසුරින් සමීකරණ ආකාරයට ප්‍රකාශ කරයි.නමුත් ආර්ථික මිතික සමීකරණ වල විශේෂත්වය වන්නේ ශ්‍රිතිය සම්බන්ධතා වලට අදාළ සසම්භාවී සාධක ද සැලකිල්ලට ගනිමින් අනුමානික සම්බන්ධතා ගොඩනැංවීමයි.

ආර්ථික මිතිය හා සංඛ්‍යානය ආර්ථික විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතා ඇගයීමට යෝග්‍ය වන පරිදි සකසා ගත් සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගැනීම හා සම්බන්ධ වුවද එය ආර්ථික සංඛ්‍යානයෙන් මෙන්ම ගණිතමය සංඛ්‍යානයෙන් ද වෙනස්ය.ආර්ථික සංඛ්‍යානයේ මුලික කාර්යය වන්නේ දත්ත රැස් කිරීම,සැකසීම,ප්‍රස්ථාර වගු භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම හා ප්‍රවණතා විස්තර කිරීමයි.නමුත් එකී නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රවණතා වලට හේතු දැක්වීමක් හෝ විස්තර කිරීමක් සිදු නොකරයි.එසේම රැස් කරන දත්ත ඇසුරින් ආර්ථික න්‍යාය ද පරික්ෂාවට ලක් නොකරේ.ගණිතමය සංඛ්‍යානයේ දී විවිධ මිනුම් ක්‍රම ව්‍යුත්පන්න කෙරේ.කෙසේ වුවද එකී මිනුම් අදාල වන්නේ

පරික්ෂණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමටයි.මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම් පරීක්ෂණාගාර තුල යම් යම් සාධක පාලනය කරමින් සිදු කල නොහැකි වීම මෙයට හේතුවයි.

ආර්ථික මිතියේ දී විශ්ලේෂණය කල යුත්තේ සත්‍ය ලෝකයේ මිනිස් හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කරමින් රැස් කරන නිරීක්ෂණාත්මක දත්ත වේ.එම දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට ඒවායේ ඇතුලත් සසම්භාවී විචල්‍යයද සැලකිල්ලට ගත හැකි මිනුම් අවශ්‍ය වේ.

එබැවින් ගණිතමය සංඛ්‍යානයේ දී ව්‍යුත්පන්න කරන සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ඇස්තමේන්තු කිරීමට යෝග්‍ය පරිදි සකසා ගනිමින් ආර්ථික මිතියේදී යොදා ගනී.එසේ සකසන ලද ශිල්ප ක්‍රම හදුන්වන්නේ ආර්ථික මිතික ක්‍රම වශයෙනි.මේවයේ විශේෂත්වය වන්නේ මානව හැසිරීම් වලට ඇතුලත්ව පවත්නා සසම්භාවී සාධක ද එමගින් සැලකිල්ලට ගත හැකි වීමයි.

ආර්ථික මිතියේ දී ආර්ථික න්‍යායාත්, ගණිතයත්,සංඛ්‍යානයත් සම්බන්ධ වන ආකාරය උක්ත පැහැදිලි කෙරේ.ආර්ථික මිතික පරීක්ෂණ ආරම්භ වන්නේ ආර්ථික න්‍යායෙනි.න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වන සම්බන්ධතාව ගණිතමය සංකේත භාවිතයෙන් ආර්ථික මිතික ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කෙරේ.අනතුරුව ආකෘතියේ විචල්‍ය වලට අදාළ සංගුණක ආර්ථික මිතික ක්‍රම භාවිතයෙන් ඇස්තමේන්තු කරයි.ඉන්පසු ඇස්තමේන්තු වල අනුසිරුමේ හොදකම හෙවත් යෝග්‍ය බව පරික්ෂා කල යුතුය.අනුසිරුම ප්‍රමාණවත් යැයි තහවුරු වුවහොත් ඇස්තමේන්තු කල ආකෘතියෙන් න්‍යාය ප්‍රමාණවත් පරිදි විස්තර වේ නම් ආර්ථික න්‍යාය පිළිගනී.විස්තර නොවේ නම් න්‍යාය ප්‍රතික්ෂේප වේ.ප්‍රතික්ෂේප වේ නම් පරික්ෂකයාගේ අභිමතය පරිදි ආකෘතිය වෙනස් කර යෝග්‍ය ගැලපීම් කොට න්‍යාය ගැලපෙන්නේ ද යන්න පරික්ෂා කල හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලිය රුප සටහනකින් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

 ආර්ථික මිතිය

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ/මාතර/ගාල්ල අවට පමණි.)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)
ලිව්වේ : ECON with
අදාල විෂය : ආර්ථික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 09 Feb 2019
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 89
"ආර්ථික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද? (ECON with / 2019-02-09)
 2. ආර්ථික මිතිය (ECON with / 2019-02-09)
 3. ඇමෙරිකානු බැංකු ක්‍රමය (ECON with / 2019-01-13)
 4. ඉන්දීය සංචිත බැංකුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය (ECON with / 2019-01-13)
 5. ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව (ECON with / 2018-12-24)
 6. ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි සටහන් (Shan / 2018-10-19)
 7. වෙළෙදපල සැපයුම (lalith / 2017-11-12)
 8. නිශ්පාදනයේ කෙටිකාලය සහ දිගුකාලය (Neranjan / 2017-07-22)
 9. පාරිබෝගික ආරක්ෂාව (anjana / 2016-02-13)
 10. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-05)
 11. වෙළද ගිවිසුම් හා විනිමය අනුපාතිකය පාඩම් සදහා වන කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 12. බදු හා රජයේ කාර්යභාරය පිළිබද කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 13. පෞද්ගලිකරණය හා කළඔ ආයෝජන සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 14. දිළිදුකම පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 15. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-05)
 16. මුල්‍ය උපකරණ පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-05)
 17. මුදල් පාඩම සම්බන්ධ කෙටි සටහන් (ECON with / 2016-02-03)
 18. ලිපි මාලාව අවසානයේ අසනු ලබන ප්‍රශ්න. (ECON with / 2016-02-03)
 19. ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන වෙළද ගිවිසුම් (ECON with / 2016-02-03)
 20. මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය සදහා අවශ්‍ය සාධක (ECON with / 2016-02-03)
 21. නම්‍ය විනිමය අනුපාතිකයක වාසි(චල/පාවෙන) (ECON with / 2016-02-03)
 22. මූල්‍ය පොළිය (ECON with / 2016-02-03)
 23. දිලින්දන්ට හිතකර ආර්ථික වෘද්ධියක් ලබා ගැනීමට නම් (ECON with / 2016-02-03)
 24. ණය උපකරණ (ECON with / 2016-02-03)
 25. ආවස්ථික පිරිවැය (ECON with / 2015-12-23)
 26. බදුකරණය- දෙවන කොටස (Lahiru / 2015-08-26)
 27. බදුකරණය- පළමු කොටස (Lahiru / 2015-08-26)
 28. MCQ ආර්ථික විද්‍යාව 02 (Thakshila / 2015-05-13)
 29. MCQ ආර්ථික විද්‍යාව 01 (Thakshila / 2015-05-13)
 30. සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව (Thakshila / 2015-04-07)
 31. උද්ධමනය (නිශාන්ති / 2015-02-07)
 32. සම්පත් (ගයාන් / 2014-05-21)
 33. ආර්ථික විද්‍යාව යනු (ගයාන් / 2014-04-29)

අනෙකුත් ලිපි
ශු. මරියා ගොරෙත්ති මුනිතුමිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මරියා ගොරෙත්ති තුමිය උපත ලැබුවේ 1890 ඔක්තෝම්බර මස 16 වන දින දීය. දෙමව්පියන් සමග ඇය ජීවත් වූයේ ඉතාලියේ කොරිනැල්ඩෝ නමැති කුඩා නගරයේය. ඇගේ පියා ලුවිස් ...


ජේසුගේ කුඩාමල වන ලීසියේ ශු. තෙරේසා මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශයේ ඇලන්සෝන් නගරයේ දී ක්රි.ව. 1873 ජනවාරි 02 වන දින මාරි ප්රැන්ෂුවා තෙරෙස් මාටින් උපත ලැබුවාය. ඇය නව දෙනෙකුගෙ න් යුත් පවුලක බාල දැරිය විය. ...


ශු. ඡෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. ජෝන්රි මේරි වියානි මුනිතුමා ප්රංශයේ ආර්සස් හී පියතුමා ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්විය. ප්රංශ විප්ලවය ආරම්භවූයේ මෙතුමාගේ වයසඅවු 03 දීය. එනම් 1789 දී ප්රංශ විප්ලව වාදීන් ...


ශු. දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා (1842 - 1857)
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා, ශු.ජෝන් බොස්කෝ තුමාගේ ප්රථම ශිෂ්යයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1842 අප්රේල් මස 02 වන දින ඉතාලියේ, මුර්තාන නගරයේ පිහිටි මුරිඅල්ඩෝ ග්රාමයේය. ඔහුගේ ...


ශු. ඇග්නස් මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව. 2 වන සියවසේ විසු ප්රාණ පත්යාගින් අතර තරුණ වියේදී ම ප්රාණපරිත්යාගී කිරීටය හිමිකරගත් ශුද්ධවතුන් අතුරින් ශු. ඇග්නස් මුනිවරියට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. වැලේරියානු අගරජ සමයේ ...


ශු. ඇලෝසියස් මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රෝමානු අධිරාජ්යයේ කුමරෙකු හා මත්තුවාහි ආදිපාදව සිටි පරඬිනන්ඩ් ගොන්සාගා තුමාගේ වැඩිමහල් පුතනුවන් විය. වංශවත් පවුලකට අයත් වූ ඔහුගේ මවද යහපත් ක්රිස්තු භක්තිකයකු වුවාය. 1568 මාර්තු ...


6 පාඩම, රථන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2019-02-13 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඛුද්දක පාඨය හා සුත්ත නිපාතය යන ග්රන්ථ දෙකෙහිම ඇතුලත් වන රථන සූත්රය ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කෙරෙයි. තුන් සූත්රයෙන් එකක් වන රථන සූත්රයෙහි ත්රිවිධ රත්නයෙහි ගුණ ...


නමස්කාරය
(Damith විසින් 2019-02-12 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නර්තනය (සිංහල) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...


ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...


ආර්ථික මිතිය
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...