ආර්ථික මිතිය


ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්‍යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්‍යාව හා සංඛ්‍යානය යන විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න.

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ “ආර්ථික මිතිය න්‍යාය හා භාවිතය” යන ග්‍රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.)

 

ආර්ථික මිතිය ආර්ථික විද්‍යාවේ ප්‍රත්‍යක්ෂමුල විශ්ලේෂණයකි.මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය ගොඩනැංවීම ආරම්භ වන්නේ 1930 ගණන් වල සිටය.මෙහි මුලික අර්ථය වන්නේ ආර්ථිකය මැනීම යන්නයි.

“ආර්ථික ගැටළු විසදීමට න්‍යායාත්මක හා අනුභාවික ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශ එකිනෙක හා එකතු කිරීම ආර්ථික මිතියේ අරමුනයි.” – Economic Society 1933

ආර්ථික න්‍යාය,ගණිතය හා සංඛ්‍යානය යන විෂය සංයුක්ත වීමෙන් ආර්ථික මිතිය විෂය ක්ෂේත්‍රය සැකසී තිබුන ද තනි තනි වශයෙන් ගත්විට ආර්ථික මිතිය ඒවායින් වෙනස් වේ.

ආර්ථික න්‍යායෙන් සිදුකරන්නේ යම් යම් උපකල්පන යොදා ගනිමින් ආර්ථික විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාව පිළිබද නීති හෝ කල්පිත වචන භාවිතයෙන් ප්‍රකාශ කිරීමයි.

“භාණ්ඩයක සැපයුම කෙරෙහි බලපාන අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරව තිබියදී එම භාණ්ඩයේ මිලත් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයත් අතර අනුලෝම සම්බන්ධතාවක් පවතී” යැයි සැපයුම් න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වේ.

“අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය අනම්‍ය වේ” යැයි ප්‍රකාශ කිරීම තවත් නිදසුනකි.

තීරණ ගැනීමේදී හෝ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ දී මෙවැනි ප්‍රකාශ වලින් අදාළ පාර්ශවයන්ට ලැබෙන පිටුවහල අල්පය.භාණ්ඩයේ මිලෙහි වෙනසකට සැපයුම් ප්‍රමාණයේ ඇතිවන වෙනස නිශ්චිතවම දැක්වේ නම් එකී විචල්‍ය අදාළ පරිදි හැසිරවීමට යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම පහසුය.අනම්‍ය ඉල්ලුමකදී මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය 0 ත් 1 ත් අතර තුල ඕනෑම අගයක් ගත හැකිය. මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවයේ අගය නිශ්චිතවම දන්නේ නම් බදු පැනවීම හෝ සහනාධාර සැපයීම හෝ ආනයනය පිළිබද තීරණ ගැනීමට රජයට පහසුය.වැය කල හැකි ආදායම එක් ඒකකයකින් වැඩි වන විට පරිභෝජන වියදමේ වැඩිවීම ආන්තික පරිභෝජන න්‍යායෙන් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ නොවේ.එබැවින් ප්‍රකාශනයක් ආකාරයෙන් දැක්වෙන ආර්ථික න්‍යායවලින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට ලැබෙන්නේ අල්ප පිටිවහලකි.

ආර්ථික න්‍යාය මගින් ප්‍රකාශ කරන සම්බන්ධතාව ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදී  සංකේත ඇසුරින් නිරූපණය කරයි.එහිදී විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය මැනීම හෝ ආර්ථික න්‍යාය තහවුරු කිරීම අපේක්ෂා නොකරයි.ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේ දී ද විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාවය දැක්වෙන්නේ සපිරි සම්බන්ධතාවයක ආකාරයෙනි.විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතාව කෙරේ බලපාන සසම්භාවී විචල්‍ය ආර්ථික න්‍යායේදීත් ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදිත් සැලකිල්ලට නොගනී.තවද ආර්ථික න්‍යායේදී හා ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේදී ආර්ථික සම්බන්ධතාවල ආර්ථික පරාමිති ප්‍රමානිකරණය නොකරයි.එබැවින් ආර්ථික න්‍යායේදී හා ගණිතමයේ එතරම් වෙනසක් නොමැත.

ආර්ථික මිතියේදී ආර්ථික න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වන සම්බන්ධතාව ගණිතමය ආර්ථික විද්‍යාවේ දී මෙන්ම සංකේත ඇසුරින් සමීකරණ ආකාරයට ප්‍රකාශ කරයි.නමුත් ආර්ථික මිතික සමීකරණ වල විශේෂත්වය වන්නේ ශ්‍රිතිය සම්බන්ධතා වලට අදාළ සසම්භාවී සාධක ද සැලකිල්ලට ගනිමින් අනුමානික සම්බන්ධතා ගොඩනැංවීමයි.

ආර්ථික මිතිය හා සංඛ්‍යානය ආර්ථික විචල්‍ය අතර සම්බන්ධතා ඇගයීමට යෝග්‍ය වන පරිදි සකසා ගත් සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම යොදා ගැනීම හා සම්බන්ධ වුවද එය ආර්ථික සංඛ්‍යානයෙන් මෙන්ම ගණිතමය සංඛ්‍යානයෙන් ද වෙනස්ය.ආර්ථික සංඛ්‍යානයේ මුලික කාර්යය වන්නේ දත්ත රැස් කිරීම,සැකසීම,ප්‍රස්ථාර වගු භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම හා ප්‍රවණතා විස්තර කිරීමයි.නමුත් එකී නිරීක්ෂණය කරන ප්‍රවණතා වලට හේතු දැක්වීමක් හෝ විස්තර කිරීමක් සිදු නොකරයි.එසේම රැස් කරන දත්ත ඇසුරින් ආර්ථික න්‍යාය ද පරික්ෂාවට ලක් නොකරේ.ගණිතමය සංඛ්‍යානයේ දී විවිධ මිනුම් ක්‍රම ව්‍යුත්පන්න කෙරේ.කෙසේ වුවද එකී මිනුම් අදාල වන්නේ

පරික්ෂණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමටයි.මිනිසුන්ගේ ආර්ථික හැසිරීම් පරීක්ෂණාගාර තුල යම් යම් සාධක පාලනය කරමින් සිදු කල නොහැකි වීම මෙයට හේතුවයි.

ආර්ථික මිතියේ දී විශ්ලේෂණය කල යුත්තේ සත්‍ය ලෝකයේ මිනිස් හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කරමින් රැස් කරන නිරීක්ෂණාත්මක දත්ත වේ.එම දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට ඒවායේ ඇතුලත් සසම්භාවී විචල්‍යයද සැලකිල්ලට ගත හැකි මිනුම් අවශ්‍ය වේ.

එබැවින් ගණිතමය සංඛ්‍යානයේ දී ව්‍යුත්පන්න කරන සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ඇස්තමේන්තු කිරීමට යෝග්‍ය පරිදි සකසා ගනිමින් ආර්ථික මිතියේදී යොදා ගනී.එසේ සකසන ලද ශිල්ප ක්‍රම හදුන්වන්නේ ආර්ථික මිතික ක්‍රම වශයෙනි.මේවයේ විශේෂත්වය වන්නේ මානව හැසිරීම් වලට ඇතුලත්ව පවත්නා සසම්භාවී සාධක ද එමගින් සැලකිල්ලට ගත හැකි වීමයි.

ආර්ථික මිතියේ දී ආර්ථික න්‍යායාත්, ගණිතයත්,සංඛ්‍යානයත් සම්බන්ධ වන ආකාරය උක්ත පැහැදිලි කෙරේ.ආර්ථික මිතික පරීක්ෂණ ආරම්භ වන්නේ ආර්ථික න්‍යායෙනි.න්‍යායෙන් ප්‍රකාශ වන සම්බන්ධතාව ගණිතමය සංකේත භාවිතයෙන් ආර්ථික මිතික ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කෙරේ.අනතුරුව ආකෘතියේ විචල්‍ය වලට අදාළ සංගුණක ආර්ථික මිතික ක්‍රම භාවිතයෙන් ඇස්තමේන්තු කරයි.ඉන්පසු ඇස්තමේන්තු වල අනුසිරුමේ හොදකම හෙවත් යෝග්‍ය බව පරික්ෂා කල යුතුය.අනුසිරුම ප්‍රමාණවත් යැයි තහවුරු වුවහොත් ඇස්තමේන්තු කල ආකෘතියෙන් න්‍යාය ප්‍රමාණවත් පරිදි විස්තර වේ නම් ආර්ථික න්‍යාය පිළිගනී.විස්තර නොවේ නම් න්‍යාය ප්‍රතික්ෂේප වේ.ප්‍රතික්ෂේප වේ නම් පරික්ෂකයාගේ අභිමතය පරිදි ආකෘතිය වෙනස් කර යෝග්‍ය ගැලපීම් කොට න්‍යාය ගැලපෙන්නේ ද යන්න පරික්ෂා කල හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලිය රුප සටහනකින් පහත පරිදි දැක්විය හැකිය.

 ආර්ථික මිතිය

 

ආර්ථික මිතිය හා ගණිතය,සංඛ්‍යානය,ආර්ථික විද්‍යාව අතර ඇති සබදතාව පිළිබද ලිපිය කියවීම සදහා මෙතැන click කරන්න. 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ/මාතර/ගාල්ල අවට පමණි.)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)
ලිව්වේ : ECON with
අදාල විෂය : ආර්ථික විද්‍යාව ලියු දිනය : Sat 09 Feb 2019
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 343
"ආර්ථික විද්‍යාව" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදි බලපානු ලබන සම්මත නීතිරීති ශ්රි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරිමෙදි එ සඳහා නීතිරීති වලට යටත්ව සිදුකරනු ලබන සෑම ඉදිකිරිමක්ම ...

12-වසර - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර පදනම (පළමු පාඩම ) 01. ව්යාපාරයක් යනු කුමක්දැයි නිවැරැදිව අර්ථ දක්වන්න. ලාභ හො ලාභ නොවන කිසියම් අරමුණක් ඉටුකරගැනීම සඳහා මිනිස් අවශ්යතා හා වුවමනා ඉටුකරන ඕනෑම ආර්ථික කටයුත්තක් ...

6-වසර - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙහෙයුම් පද්ධතිය යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෙවත් පරිගණක වැඩසටහනකි. මෙමඟින් කෙරෙන කාර්යයන් පහත දැක්වේ. පරිශීලකයා හා පරිගණක දෘඩාංග අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම පරිගණකය තුළ ඇති අනෙකුත් ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) හතරවන කොටස - අවසන් කොටස තරල යාන්ත්ර විද්යාව ( Fluid Mechanics ) ද්රව සහ වායු යන දෙවර්ගයම පොදුවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) තුන්වන කොටස කාර්යක්ෂමතාවය ( Efficiency ) ඒකක නැත. මාන නැත. අදිශ රාශියකි. කාර්යක්ෂමතාවය = Wout 100% / Win අයින්ස්ටයින්ගේ ශක්ති ස්කන්ධ සම්බන්ධය ( Einstein's ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) දෙවන කොටස බල යුග්මය ( Couple Of Force ) විශාලත්ව සමාන, සමාන්තර, අභිදිශාවෙන් ප්රතිවිරුද්ධ එකම ක්රියා රේඛාවේ නොපිහිටන බල දෙකක් ...

උසස්පෙළ - භෞතික විද්‍යාව
දෙවන ඒකකය - යාන්ත්ර විද්යාව ( Mechanics ) පළමු කොටස විස්ථාපනය ( Dislacement ) තෝරාගත් අනුබද්ධ ලක්ෂයක සිට සලකනු ලබන වස්තුවට ඇති සරල රේඛීය දුර එම මොහොතේදී එම ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සාම්ප්රදායිකත්වයෙන් ඔබ්බට ගිය නව මාධ්ය කලාවක් බිහි වන්නේ 20 වන සියවස මුල් භාගයේදීය. ක්රමිකව විකාශනය වෙමින් ආ නව මාධ්ය වර්තමානය වන විට ජනයාගේ අතැඹුලක් වී ...

4-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න (1 )අෂ්ට පා සතෙකු වන්නේ? (1) ඉස්සා ය (2) මදුරුවා ය (3) මකුළුවා ය (2) ආහාර වමාරා කන සත්වයා වන්නේ? (1)ගවයා ...

උසස්පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය civil short note part 01 (01) SLS ප්රමිති සහතික සිමෙන්ති - sls 107,sls1247,sls515,sls1253 දියගැසු හුණු -sls 682 ගොඩනැගිලි හුණු -sls 552 ගඩොල් -sls 39 බ්ලොක් ගල් -sls 855 වානේ කම්බි ...