සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග


සන්නිවේදනයේ මූලිකාංග 

 

සන්නිවේදනය තේරුම් ගැනිමටත් එය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් එකි ක්‍රියාවලියේ අන්තර්ගත මූලිකාංග මොනවාද යන්න පැහැදිලිව අවබෝධ කර ගැනිම අතිශය වැදගත් වූවකි.එසේම එකී අංග ඉහල ගුණත්වයකින් යුතු සන්නිවේදනයක් සදහා කෙසේ දායක වන්නේද යන්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරිමද මෙහිලා ප්‍රයෝජනවත්ය.සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන මූලිකාංග 9ක් පැහැදිලි කරයි.

 1. සන්නිවේදකයා
 2. ආකේතකරණය
 3. සන්දේශය 
 4. නාලිකාව / මාධ්‍යය
 5. ග්‍රහකයා
 6. විකේතකරණය
 7. ප්‍රතිපෝෂණය
 8. ඝෝෂා / බාධා 
 9. අත්දැකීම් පසුතලය
 10. සන්දර්භය
 11. බලපෑම 

 

සන්නිවේදකයා 

සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියේ දී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.සන්නිවේදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වන්නේ සන්නිවේදකයාගේනි.ඒ අනුව මොනයම් පුද්ගලයෙකුට හෝ පිරිසකට සම්ප්‍රේෂණය කළ යුතු අදහස් හෝ සිතුවිල්ලක් සන්නිවේදකයා මගින් අරඹනු ඇත.මෙය තනි පුද්ගලයෙක් , සමුහයක් , ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් විය හැකිය.( ආකේතකරණය ලෙසද හදුන්වයි )

ආකේතකරණය 

ආකේතකරණය යනු සන්නිවේදනය කිරීමට යම් සිතුවිල්ලක් පහළ වු පසු එය සංඥා හෝ සංකේත බවට පත් කිරීමයි.ඒ අනුව පංචේන්ද්‍රියට ගෝචර වන ආකාරයට ඇතුළත් කිරීම ආකේතකරණයයි.මෙම ක්‍රියාවලිය සන්නිවේදකයා හා බැදි ඇති ක්‍රියාවලියකි.

සන්දේශය 

යම් කිසි සන්දේශ මූලයක් විසින් සිදු කරනු ලබන, සන්දේශනය කරනු ලබන භෞතික මූලය පණිවිඩයයි.ඒ අනුව සන්නිවේදකයා හා ග්‍රහකයා අතර හුවමාරු වන තොරතුරු ලෙසද හැදින්විය හැක.මෙම ක්‍රියාවලිය තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ නම් " වාචික හෝ අවාචිකව මාධ්‍යයක් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රකාශයේ ' අන්තර්ගත විෂය ' සන්දේශ ලෙසට හැදින්විය හැකිය."

උදා:- • දුරකථන ඇමතුමේ පණිවිඩය 

        •  රූපවාහිනීයේ විකාශය වන පණිවිඩය 

නාලිකාව

සන්දේශය ග්‍රහකයා වෙතට ගෙන  යනු ලබන මාධ්‍යය නාලිකාව ලෙසට හැදින්වේ.මෙය වෙනත් අරුතකින් හැදින්වුව හොත් වාහකයා, මාධ්‍යය, නාලිය හෙවත් චැනලයයි.ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම නාලිකාවක කාර්යභාරය නම් සන්දේශයක්  එක් ස්ථානයක සිට වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාමයි.

ග්‍රහකයා 

ග්‍රහකයා යනු අප ඉදිරිපත් කරන සන්දේශයේ අවසාන ඉලක්කයයි. ඒ අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන සන්දේශයක් අවසාන වශයෙන් ලබාගන්නේ ග්‍රහකයයි.බොහෝ විට ග්‍රහකයා තනි පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විය හැකිය. ( විකේතකරය ලෙසද හදුන්වයි.)

විකේතකරණය 

විකේතකරණය යනු සන්නිවේදකයා විසින් අන්තර්ගත කරන ලද තොරතුරක් එයින් මුදවා ගැනිමයි. නැත්නම් තේරුම් ගැනිමයි . එම ක්‍රියාවලිය  අයත් වන්නේ ග්‍රහකයාටයි.

ප්‍රතිපෝෂණය 

ග්‍රහක ක්ෂේත්‍රය විසින් පෙරලා පණිවිඩය නිකුත් කරන ලද මුලාශ්‍රය වෙත දක්වනු ලබන ප්‍රතිචාරය මෙනමින් හැදින්වේ. එය ඇසිය හැකි දැකිය හැකි ආකාරයේ ප්‍රතිචාරයකි.එම ප්‍රතිපෝෂණය එක් අන්තයකින් අවසන් වන්නේ නැත. ප්‍රතිපෝෂණ ක්‍රියාවලිය සර්ථක සන්නිවේදනයක් සදහා අවශ්‍ය වෙයි.

ඝෝෂා 

මෙය සන්නිවේදන මූලිකාංග වන එන තවත් එක් ක්‍රියාවලියකි. සන්නිවේදන බාධා වශයෙන් ද මෙය හැදින්වේ.සන්නිවේදනයේ දී සන්දේශයක් නියමාකාරයෙන් සම්ප්‍රේෂණය සිදු නොවිමේ ක්‍රියාවලිය ඝෝෂාව ලෙස හැදින්වේ.යම් කිසි සන්දේශයක විශ්වාසවන්ත භාවය නියමාකාරයෙන් රැකෙන්නේ මෙම ඝෝෂණය අවම වු විට පමණි.මෙම ඝෝෂා හෙවත් බාධා කිහිප ආකාරයකට බෙදයි. එනම්,

 • අර්ථ බාධා 
 • මාධ්‍යය ( නාලිකා ) බාධා 
 • පාරිසරික බාධා 
 • මනෝමයා බාධා 

අත්දැකීම් පසුතලය

එක් එක් පුද්ගලයා සතුවන්නා වු අත්දැකීම් එකිනෙකට වෙනස්ය. එය සන්නිවේදන මූලය නිකුත් කරනු ලබන සන්දේශය වටහා ගැනිමට උපකාරී වේ.අත්දැකීම් පසුතල දෙකක් වු කල්හී සන්දේශය වටහා ගැනිමට පහසු නොවේ. පරිසරයන් දෙකක සිටින පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගේ අත්දැකීම් වෙනස්ය. එන නිසා ඔවුනොවුන්ට සන්නිවේදනය සදහා බාධා සිදුවිය හැකිය.

සන්දර්භය 

සන්දේශන ක්‍රියාවලිය සදහා සන්දර්භය ඉවහල් වෙයි. සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියක් සදහා පරිසරයෙන් සිදුවන දායකත්වය මෙයට නිදසුන්ය. ඇදුම, භාවිතා කරන උපකරණ පැළදුම් හා වර්ණ නිල ලාංචන ආදිය මගින් සන්දර්භය විදහා දැක්වෙයි.රෝහලක සේවය කරන පුද්ගලයන් අපට වෙන වෙනම හදුනාගත හැක්කේ මෙම සන්දර්භය නිසාය.සන්දර්භය ස්‍ෘජුවම සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙයි.

බලපෑම 

සන්නිවේදන මූලිකාංග වල බලපෑම වශයෙන් හැදින්වෙන්නේ සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියක පණිවිඩය ග්‍රහකයා වෙත ලැබිමෙන් පසුව ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිඵලයයි.මෙය සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියක අවසන් ප්‍රතිඵලයයි.මේ අනුව සංදේශ මූලයෙන් ආරම්භ වන සන්දේශයක අවසාන ඉලක්කය වන්නේද ග්‍රහකයා වෙත කරනු ලබන මෙම බලපෑමයි.එය මුල්‍යමය ,ආකල්පමය ,භාව්‍යයමය, චර්යාමය ආදී වශයෙන් විය හැකිය.නිදසුනක් ලෙස රූපවාහිනී මාධ්‍යයේන් විකාශය වන දැන්වීමක බලපෑම ග්‍රහක චර්යාව වෙනස් කිරීමය.එය සිදු  වීම හෝ නොවිම විය හැකිය.1268 3

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
1268

ලිපිය බෙදාගන්න
ලිව්වේ : Akila
අදාල විෂය : ජනමාධ්‍ය ලියු දිනය : Thu 29 Aug 2019
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 1268
"ජනමාධ්‍ය" විෂයට අදාල අනෙකුත් ලිපි

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය හා රංග කලාවෙි මුලික සංකල්ප ෴ සමාරෝපය (Impersonation ) ක්ෂණික නිරූපණය(Quick portray) අවස්ථා නිරූපණය(Situation portray ) භූමිකා නිරූපණය(Caractor portray) සමාරෝපය (Impersonation ) පවතින සැබෑ යථා ස්වරූපයෙන් බැහැරව වෙනත් අයෙකුගේ ව්ලිසය ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
අනුකරණය(Imitation) අනුකරණය ,ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවෙතෙන සහජ මානව ක්රියාවලියකි.මිනිසා විද්යාත්මක, තාර්කික චින්තනයෙන් ලෝකය හැසිරවීමට පටන් ගැනීමට පෙර මිත්යාවෙි දැඩිව එල්බ සිට්යේය. ස්වභාවධර්මයේ වස්තූන්ට හා ක්රියාවන්ට ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය ඉහත සඳහන් නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය යන මෙි වචන තුන නාට්ය ශාස්ත්රයේ යේදී ඇත්තේ ඊට ආවෙිණික විශේෂ අර්ථ පදනමි කරගෙනය. මෙ⁣ම වචන තුන සංස්කෘත "නෘත්" ධාතුවෙන් ද එසේත් ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
කලාව "කලාව"යන වචනය කවදත් විවිධ මත පළකරනු ලබන පදයකි.පැරණි බ්රාහ්මණ පඬිවරු කලාව,රසාස්වාදය සඳහා හේතුවන බව කීහ. කලාව(Art) යනු 'කුසලතාව'යි. කලාව පිළිබදව අර්ථ නිරූපනයට වෙහෙස වුවෝ ඒ ...

11-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මුලින්ම කියන්න ඕන මේක මගේ පළවෙනි අධ්යාපනික ලිපිය අධ්යන පොදු සහතික පත්රයේ දී ලකුණු දහයක ප්රශ්නයක් වන ප්රස්තාර විස්තර කිරීම හෙවත් bar graph බොහෝ ළමුන් උනන්දුවක් ...