අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්‍රධාන ගෙවුම් ක්‍රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ.

• අත්තිකාරම් ගෙවීම 

• විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය 

• සලේඛන රැස් කිරිම 

• සලේඛන ණයවර  

යන ප්‍රධාන ක්‍රම හතරයි 

මෙම පරිච්ඡේදයේ අපි පළමු ක්‍රමය  පමණක් සාකච්ඡා කරමු.

 

                       අත්තිකාරම් ගෙවීම

මෙහිදී ප්‍රථමයෙන්ම ආනයනකරු සහ අපනයනකරු විකුණුම් ගිවිසුමට එළඹෙන අතර මෙහි දී ආනයනයට අදාළ සම්පූර්ණ මුදල ආනයනකරු ප්‍රථමයෙන් අපනයනකරුට  ගෙවීමට සිදුවේ. මෙම අත්තිකාරම් ගෙවීම සිදු වන්නේ පෙර ගනුදෙනු නොකළ දැඩි විශ්වාසයක් හා බැඳීමක් නොමැති අපනයනකරුවෙකු සහ ආනයනකරුවෙකු අතරය. මෙවැනි ගෙවුම් ක්‍රම භාවිතා වන වෙළඳපලක එම සලකා බලන නිෂ්පාදනය සඳහා සීමිත අපනයනකරුවන් හා විශාල සංඛ්‍යාවක ආනයනකරුවන් පිරිසක් දැක ගත හැක. එම හේතුව නිසා අපනයනකරුට  කේවල් කිරීමේ හැකියාව  ආනයනකරුට සාපේක්ෂව වැඩිය. මෙහිදී අපනයනයට අදාල සම්පූර්ණ මුදල අපනයනකරුට ලැබුණු පසු පමණක් ඔහු තම භාණ්ඩ ආනයනයකරු වෙත නැව් ගත කරනු ලැබේ. ඉන්පසුව අපනයනකරු  තම නැව්ගත කිරීමට අදාල ලිපි ලේඛන සෘජුවම  අනයනකරුට යවනු ලබයි. මෙහිදී ආනයනකරු  තම භාණ්ඩ වලට අදාල ලිපි ලේඛන තම සන්තකයට ලැබුණු පසු භාණ්ඩ නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලියේ  යෙදෙනු ලැබේ. මෙහිදී ආනයනකරු විසින්  තම භාණ්ඩ ලැබීමට ප්‍රථමයෙන් තමන් වෙතින් මුදල් අපනයනකරුට යවනු ලැබේ. එම නිසා  ආනයනකරුට මුහුණ දීමට වන ගැටලුකාරී තත්ත්වය නම් තමන්ට භාණ්ඩ ලැබෙන විට තමන් විසින් ඒ වන විටත් තම මුදල් ගෙවා තිබීමත් සහ තමන් අපේක්ෂා කරන අන්දමින් තම භාණ්ඩවල ගුණාත්මක භාවය රැඳී පවතීද නැද්ද යන්නයි.

 
ලිව්වේ : Eeshara
අදාල විෂය : බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා
ලියු දිනය : Sun 04 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 84

Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...