අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව


විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව.

සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ  කිසියම්  වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට හෝ යම් සඳහන් කරන  ලද නිශ්චිත  අනාගත දිනයකදී ගෙවන බවට  අණකර   අත්සන යොදා නිකුත් කරන ලද ලිඛිත ලියවිල්ලකි. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බලපවත්නේ 1927 අංක 25 දරන විනිමය බිල්පත් ආඥා පනතයි.විනිමය බිල්පතකට සම්බන්ධ වන ප්‍රධාන පාර්ශව තුනකි. එනම්,

ප්‍රධානියා හෙවත් අණකරු- සරලව ගත් කල අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ දී හෝ යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී ප්‍රධානියා හෝ අණකරු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ අපනයනකරු හෝ විකුණුම්කරු වේ.  

අණලදු- යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී මුදල් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම පාර්ශවයෙන්ය.බොහෝ විට ගනුදෙනුවකදී ගැනුම්කරු වන්නේ මෙම පාර්ශවයයි. විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීමේදී මොහු විසින් සරල අත්සනක් යෙදීමෙන් ඔහු එය ප්‍රතිග්‍රහණය කළ බව තහවුරු කරන කරනු ලැබේ. එනම් විනිමය බිල්පතේ සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ වීමෙන් යම්කිසි අනාගත කාලසීමාවක දී හෝ නිශ්චිත අනාගත දිනකදී  ගෙවන බවට පොරොන්දු වීමයි.

ආදායකයා-  එනම් අණලදු  විසින් නිශ්චිත ගනුදෙනුවට අදාල මුදල ගෙවිය යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි. ආදායකයා ප්‍රධානියා ද විය හැක. ආදායකයා තුන්වන පාර්ශවයක් ද විය හැක .එසේ වනුයේ ප්‍රධානියා විසින්  විනිමය බිල්පත පිටසන් කර තුන්වන පාර්ශ්වයක් වෙත පවරා දීමෙන්ය.

 මෙය මත විකුණුම්කරුවෙකුට ගැනුම්කරුවකු  පිළිබඳව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත හැක .

රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ පාර්ශව

ප්‍රධානියා(principal)- රැස් කිරීම සඳහා බැංකුවට ලියවිලි භාර දෙන පාර්ශවය.

ප්‍රේෂණ බැංකුව(Remmiting bank)- ප්‍රධානියා විසින් රැස් කිරීමක් සඳහා ලියවිලි භාර දෙනු ලැබූ බැංකුව.

රැස්කරන බැංකුව(collecting bank)-  ප්‍රේෂණ බැංකුව හැර රැස්කිරීමක් භාර ගන්නා වෙනත් ඕනෑම බැංකුවක්.

ඉදිරිපත්කරන බැංකුව (presenting  bank)- අණලදු වෙත ලියවිලි භාර දෙන්නා වූ බැංකුව.

මෙහිදි  ආනයනකරුගේ හා  අපනයනකරුගේ නැතිනම් විකුණුම්කරුගේ සහ ගැනුම්කරුගේ අභිමතය පරිදි ඔවුන් තොරාගත් බැංකුවක් මෙම ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගත හැකි අතර මෙවැනි බැංකුවක් තෝරා නොගැනීමකදී එම කාර්යය රැස් කරන බැංකුවකටද කල හැක.

අණලදු(Drawee)- රැස් කිරීමේ උපදෙස් අනුව ලියවිලි ඉදිරිපත් කිරිම කල යුත්තේ මෙම පාර්ශවය වෙතයි.

 

                                                         තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු. ඔබට සුභ දවසක් වේවා!


ලිව්වේ : Eeshara
අදාල විෂය : බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා
ලියු දිනය : Wed 07 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 49

Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...