අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම


අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ  ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්‍රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි.

මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු  (ප්‍රධානියා)  වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව කලින් එකඟ වූ පරිදි භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර ප්‍රවාහන ලියවිලි සහ අනෙකුත් නාවික ලියවිලි රැස් කිරීම පිණිස තම බැංකුවට එහෙමත් නැතිනම් ප්‍රේෂණ බැංකුවට භාරදෙනු ලැබේ. මෙම විකුණුම්කරුගේ බැංකුව මගින් ගැනුම්කරු සිටින  රටෙහි තම  නියෝජිත බැංකුවක් වන රැස්කිරීම පවරන ලද බැංකුවට රැස් කිරීමේ උපදෙස් සමඟ මෙම ලියවිලි කට්ටලය යවනු ලැබේ. ගැණුම්කරු වෙත ලියවිලි භාර දීම දෙයාකාරයකට සිදු වේ. එනම්,

 ගෙවීම මත ලේඛන නිදහස් කිරීම

 ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලේඛන නිදහස් කිරීම

 

පළමුවැන්න කෙරේ අවධානය යොමු කරන විට රැස් කිරිම බාරගත් බැංකුව මගින් තම ගනුදෙනුකරුට ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ පසු සම්පූර්ණ ගණුදෙනුව සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල ගැනුම්කරු විසින් බැංකුවට ගෙවීමෙන් පසු බැංකුව මගින් අදාල ලියවිලි ගැනුම්කරුට නිදහස් කරනු ලැබෙයි. ඉන්පසුව ඔහුට තම  නිෂ්කාශන ක්‍රියාවලිය සිදුකර ගැනීමට හැකි වේ.

දෙවැන්න වෙත අවධානය යොමු කරන විට ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලේඛන නිදහස් කිරීම යනු යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක්  තුළ අදාළ ගනුදෙනුව ආවරණය වන සම්පුර්ණ මුදල ගෙවීමට ගණුදෙනුකරු  කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ පසු ලියවිලි නිදහස් කිරීමයි . එහිදී භාවිතාවන  එක් මූලික උපකරණයක් නම් ඉදිරි ගෙවීමක් සහිත විනිමය බිල්පතයි.මෙම බිල්පත මත සරල අත්සනක් යෙදීමෙන්  එම බිල්පතට අදාළ කොන්දේසි පිළිගත් බව ගැනුම්කරු ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ.  ගනුදෙනුකරු විනිමය බිල්පත ප්‍රතිග්‍රහණය කළ විට එය රැස් කරන හෝ ඉදිරිපත් කරන බැංකුව මගින් තම භාරයේ රඳවා ගෙන විනිමය බිල්පත කල්  පිරෙන දිනයේ දී එය ගැනුම්කරුට ඉදිරිපත් කර එයට අදාළ මුදල  ඔහුගෙන් එක් රැස් කර ප්‍රේෂණ බැංකුව හරහා විකුණුම්කරු ලැබීමට සලස්වයි

මෙහි අන්තර්ගත තාක්ෂණික පද මාලාවන්හි  නිර්වචනයන්

• සලේඛන රැස් කිරිම

සලේඛන රැස් කිරීමක් යනු වාණිජ ලියවිලි සමග මූල්‍ය ලියවිලි රැස් කිරීම හෝ මූල්‍ය ලියවිලි  රහිතව වාණිජ ලියවිලි පමණක් රැස් කිරීම වේ.

• පවිත්‍ර  රැස් කිරීම 

පවිත්‍ර රැස් කිරීමක් යනු වාණිජ ලියවිලි නොමැතිව මූල්‍ය ලියවිලි පමණක් රැස් කිරීම වේ.

වාණිජ ලියවිලිවලට උදාහරණ නම් 

 නෞභාර පත්‍රය 

 ඇසුරුම් ලයිස්තුව 

 බර සටහන 

 නිපන් රටේ සහතිකය 

 රක්ෂණ සහතිකය 

 මූල්‍ය ලියවිලි නොවන වෙනත් ඕනෑම ඉන්වොයිසියක් හො ලියවිල්ලක් 

මුල්‍ය ලියවිලිවලට උදාහරණ නම්

 විනිමය බිල්පත 

 පොරොන්දු නොට්ටුව

 චෙක්පත 

 

                                                 තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු.
ලිව්වේ : Eeshara
අදාල විෂය : බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා
ලියු දිනය : Tue 06 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 41

Eeshara Liyanaarachchi

වෙනත් බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...