සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. Active voice - Passive voice (part - 4)
  (Upeksha / 2018-09-07)
 2. Active voice - Passive voice ( part 3)
  (Upeksha / 2018-09-05)
 3. Active voice - Passive voice ( part 2)
  (Upeksha / 2018-09-05)
 4. Active voice - Passive voice ( part 1)
  (Upeksha / 2018-09-04)
 5. TELEVISION IN OUR DAILY LIFE
  (PUBUDU DILSHAN / 2018-01-22)
 6. A ROLE OF COMPUTERS AND INTERNET IN OUR LIVES
  (PUBUDU DILSHAN / 2018-01-22)
 7. A GOOD CITIZEN
  (PUBUDU DILSHAN / 2018-01-21)
 8. සරල විස්තර කිරීම් (the people)
  (නිරෝෂා / 2017-03-10)
 9. time
  (නිරෝෂා / 2017-02-10)
 10. vocabulary
  (kelum / 2015-12-28)
 11. Prepositions 1
  (kelum / 2015-12-25)
 12. prepositions 2
  (kelum / 2015-12-24)
 13. GRAMMAR EXERCISE
  (kelum / 2015-12-24)
 14. A visi to the past
  (kelum / 2015-12-21)
 15. T.B jayaha
  (kelum / 2015-12-14)
 16. නාම පදයක බහුවචනය සාදා ගැනීමේ සාමාන්‍යය ක්‍රම
  (shashi / 2015-10-01)
 17. nouns
  (shashi / 2015-10-01)
 18. Present Perfect continuous Tenses
  (ගයාන් / 2014-12-16)
 19. Future Perfect Tenses
  (ගයාන් / 2014-12-12)
 20. Past Perfect Tenses
  (ගයාන් / 2014-12-12)
 21. Present Perfect Tenses
  (ගයාන් / 2014-12-12)
 22. Future Continuous Tenses
  (ගයාන් / 2014-12-12)
 23. Past Continuos Tense
  (ගයාන් / 2014-11-28)
 24. Present Continuos Tense
  (ගයාන් / 2014-11-28)
 25. Greeting (ග්‍රීටින්ග් ) ආචාර කිරීම
  (ගයාන් / 2014-11-27)
 26. Part of speech
  (ගයාන් / 2014-11-27)
 27. Pronouns, be family and have
  (ගයාන් / 2014-11-27)
 28. Irregular Verbs
  (ගයාන් / 2014-11-27)
 29. Simple Future Tense
  (ගයාන් / 2014-11-26)
 30. Simple Past Tense
  (ගයාන් / 2014-11-26)
 31. Simple Present Tense
  (ගයාන් / 2014-11-21)
 32. Spoken English Patterns 1
  (ගයාන් / 2014-09-21)
 33. Determiners ප්‍රමාණය සීමා කරන පද
  (ගයාන් / 2014-06-15)
 34. a (ඒ), an (ඇන්), the (ද - දී)
  (ගයාන් / 2014-05-21)
 35. Conjunctions
  (ගයාන් / 2014-05-04)
 36. Active voice
  (ගයාන් / 2014-04-29)
 37. ලඟ තිබෙන, දුර තිබෙන සහ තියනවා ඉන්නවා
  (ගයාන් / 2014-04-29)

අනෙකුත් ලිපි
විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු
(Anura විසින් 2018-10-19 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු 5 වසර ශිෂත්ව විභාගය සදහා විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් හා එයින් කියෙවෙන දේ පිළිබද අවබෝධයක් ගනිමු . කෘෂි කර්මාන්තයේ ...


ආර්ථික විද්‍යාව කෙටි සටහන්
(shan විසින් 2018-10-19 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්තික විද්යාව කෙටි සටහන් මාලාව 1 පාඩම 01 ආර්ථික විද්යාවේ නිර්වචන ප්රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කරයි එනම් ආර්ථික විද්යාවේ විශය අන්තර් ගතය පිලිබද ඉදිරිපත් කරන නිර්වචන ආර්ථික ...

1 නෙක් කැමතියි

5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා ආප්තෝපදේශ ඉගෙන ගනිමු
(Anura විසින් 2018-10-15 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

5 වසර ශිෂත්ව විභාගය සදහා ආප්තෝපදේශ පිළිබද අවබෝධයක් ලබා තිබීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුය .එබැවින් පහත ආප්තෝපදේශ වලින් කුමක් විස්තර කරයිද යන්න පළමුව පිළිතුරු සපයා ...


1 පාඩම, තෙරුවන් හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-10-09 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන මේවා තෙරුවන් හෙවත් ත්රිවිධ රත්නය ලෙස හැඳින්වේ. ලෝකයේ අතිශය දුර්ලභ වටිනා සම්පත් තුනක් යන අර්ථයෙන් මේවා තෙරුවන් ලෙස හැඳින්වේ.වැදගත්:-කලකිනි බුදු කෙනෙකුන් උපදින්නේදුකකිනි ...


5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා කෙටි නාම ඉගෙන ගනිමු
(Anura විසින් 2018-10-05 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ස.තො. ස - සමුපකාර තොග වෙළද සංස්ථාව ක්රි . පු - ක්රිස්තු පුර්ව ම . ප - මධ්යම පළාත ම .බැ - මහජන බැංකුව ක්රි. ව - ක්රිස්තු වර්ෂ නා ...


ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන ගනිමු
(Anura විසින් 2018-10-03 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපී ආහාරයට ගන්නා ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන ගනිමු ප්රෝටීන් -ශරීර වර්ධනය සදහා ප්රෝටීන් පෝෂකය අවශ්ය වේ.ප්රෝටීන් බහුලව අඩංගු ආහාර ලෙස බිත්තර .මාළු ,පරිප්පු,දබල,බෝංචි උදාහරණ ...


මහාවංසය යනු, විවිධ කාලවල දී රචිත බහුකර්තෘක කෘතියක් ද?
(Rev Gnanabiwansa විසින් 2018-10-02 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

පෙරදිග සහ අපරදිග ඉතිහාසකරණ සම්ප්රදායන් පිළිබඳව අධ්යනයේ දී පෙරදිග ඉතිහාසකරණ සම්ප්රදායෙහි ලා බෙහෙවින් වැදගත් වන මහාවංසය කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් බව වියත්හු ...


මුල්‍ය වෙළදපොල
(ECON with විසින් 2018-09-29 දින 13-වසර යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ණය අරමුදල් හා ප්රාග්ධනය අලෙවි කිරීමට හා මිලදී ගැනීමට සංවිධානය වී ඇති වෙළදපොල මුල්ය වෙලදපොලයි.මුල්ය වෙළදපොලක් යම් ස්ථානයක භෞතිකව ක්රියාත්මක විය හැකි අතරම සමහර මුල්ය ...

2 නෙක් කැමතියි

ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 19 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-26 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)ලංකා කම්කරු ව්යාපාරයේ පියා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද? (2) මල්වතු ඔය මුහුදට වැටෙන්නේ කුමන ස්ථානයකින්ද? (3) ) ගඩලාදෙණිය නගරය ප්රසිද්ධ වී ඇත්තේ කුමන දෙයකටද ? (4) පදිංචිය ...


දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල (Data Communication & Computer Networks) ආශ්‍රිත ගැටලු - 1 කොටස
(Rasika Attanayake විසින් 2018-09-22 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල ආශ්රිත ...