සාමාන්‍යපෙළ චිත්‍ර කලාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. වටදාගෙය
  (Charith / 2015-12-06)
 2. එම් සාර්ලිස් මහතා.
  (Charith / 2015-12-06)
 3. අ.පො.ස. සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය චිත්‍ර කලාව
  (Charith / 2015-11-04)
 4. චිත්‍ර ශිල්පීන්
  (shashi / 2015-10-07)
 5. මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර lකලාව
  (shashi / 2015-10-01)
 6. සමාධි පිළිමය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 7. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 11
  (ගයාන් / 2014-08-24)
 8. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 10
  (ගයාන් / 2014-08-24)
 9. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 9
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 10. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 8
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 11. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 12. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6
  (ගයාන් / 2014-08-22)
 13. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5
  (ගයාන් / 2014-08-22)
 14. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 15. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 16. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 17. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 18. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 19. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 20. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1
  (ගයාන් / 2014-08-20)
 21. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4
  (ගයාන් / 2014-08-20)
 22. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3
  (ගයාන් / 2014-08-19)
 23. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2
  (ගයාන් / 2014-08-18)
 24. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1
  (ගයාන් / 2014-08-18)

අනෙකුත් ලිපි
ශිෂ්‍යත්ව අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - 01 පරිසරය
(Anura විසින් 2018-08-07 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)සුළග මගින් ව්යාප්ත වන බීජයක් නම් කරන්න ? (2)අම්බලන්තොට නගරය ආසන්නයෙන් මුහුදට වැටෙන ගංගාව කුමක්ද? (3)හාල්වල ඇති අනවශ්ය දේ ඉවත් කිරීමට වඩාත් සුදුසු උපකරණය වන්නේ? (4) ශ්රී දළදාව ...


රාග සිද්ධාන්ත 02
(ධනුෂ්ක විසින් 2018-08-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාග් භූපාලී තාට කල්යාන ම නි වර්ජිත - මානත් ග ස්වර වාදී ප්රථම ප්රහාර නිසි ගායේ ධෛවත ස්වර සම්වාද රාග විවරණ :- මෙම රාගය රචනා වී තිබෙන්නේ කල්යාණ ථාට ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-08-02 දින 8-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න (1) (i)බුදු සිරිතේ මුල් විසිවස තුල සිදු වු වැදගත් කරුණු 5 ක් ලියන්න? (ii) ප්රථම ...


රාග සිද්ධාන්ත
(ධනුෂ්ක විසින් 2018-08-02 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාග් කල්යාණ (යමන් ) ප්රථම ප්රහාර නිෂි ගායියේ - ග නි කෝ කර් සම්වාධ ජාති සම්පූර්ණ තීව්ර මධ්යම - යමන් ආශ්යරාග රාග විවරණ :- මෙම රාගය රචනා වී තිබෙන්නේ ...

1 නෙක් කැමතියි

දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-08-01 දින 2-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 හිස්තැන් පුරවන්න (i) සිදුහත් කුමරුගේ මව .............................................................................. දේවියයි (ii)මුහුද ගොඩගැලීමෙන් අපේ රට බේරා ගත් ..........................................................කුමරියයි (iii) සෝපාක හට ...


2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්රිsයාකාරීත්වය
(අනුර විසින් 2018-08-01 දින 12-වසර යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්රියාකාරීත්වය ආදාන උපාංග අත්යුරු ආදානය දත්ත ඇතුලත් කිරීම යම් පුද්ගලයකු විසින් කරනු ලබයි. මේ සඳහා යතුරු පුවරුව , මූසිකය , ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-24 දින 4-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න? 1 බුදුරජාණන්වහන්සේ සතු මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගණන කියද? (i)65 යි (ii) 32 යි (iii)20 යි (iv) 30 යි 2 බුදුරජාණන්වහන්සේගේ ධර්මය පළමුවෙන්ම ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-24 දින 6-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 සිට 05 දක්වා ප්රශ්නවල නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න බෞද්ධාගමික ජිවිතයක් ගත කරන අයෙකු තුල තිබිය යුතු වැදගත්ම ලක්ෂණය මින් කුමක්ද? (I) ධනවත්කම ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-23 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න. ධම්ම රත්නයේ ගුණ ගණන (i) 6 කි (ii) 9 කි (iii) 5 කි බුදුන් වහන්සේ සප්ත අපරිහානිය ධර්මය දේශනා කලේ? (i) අජාසත් ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 07 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-07-18 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)අන් අය කියන දේ පිලිපැදීමෙන් අපට ලැබෙන වාසි මොනවාද? (2) පහත ශ්රී ලාංකිකයන් කතා කරන භාෂාවන් ලියන්න? සිංහල - දෙමළ - මුස්ලිම් - බර්ගර් - මැලේ - (3) ජාතික කොඩියේ බෝපත් හතරෙන් ...