සාමාන්‍යපෙළ චිත්‍ර කලාව

විෂයට අදාල ලිපි

 1. වටදාගෙය
  (Charith / 2015-12-06)
 2. එම් සාර්ලිස් මහතා.
  (Charith / 2015-12-06)
 3. අ.පො.ස. සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය චිත්‍ර කලාව
  (Charith / 2015-11-04)
 4. චිත්‍ර ශිල්පීන්
  (shashi / 2015-10-07)
 5. මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර lකලාව
  (shashi / 2015-10-01)
 6. සමාධි පිළිමය
  (ගයාන් / 2014-12-18)
 7. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 11
  (ගයාන් / 2014-08-24)
 8. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 10
  (ගයාන් / 2014-08-24)
 9. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 9
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 10. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 8
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 11. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7
  (ගයාන් / 2014-08-23)
 12. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6
  (ගයාන් / 2014-08-22)
 13. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5
  (ගයාන් / 2014-08-22)
 14. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 7
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 15. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 6
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 16. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 5
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 17. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 18. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 19. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2
  (ගයාන් / 2014-08-21)
 20. පොළොන්නරු රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1
  (ගයාන් / 2014-08-20)
 21. අනුරාධපුරයේ රාජධානියේ ඓතිහාසික ස්ථාන 4
  (ගයාන් / 2014-08-20)
 22. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 3
  (ගයාන් / 2014-08-19)
 23. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 2
  (ගයාන් / 2014-08-18)
 24. අනුරාධපුර යුගයේ ඓතිහාසික ස්ථාන 1
  (ගයාන් / 2014-08-18)

අනෙකුත් ලිපි
උතුරු ඉන්දියානු සංගීතඥයෝ (සාමාන්‍ය පෙළ : පෙරදිග සංගීතය)
(අවිශ්ක විසින් 2018-04-10 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රවි ශංකර් වාදනය කළ භාණ්ඩය - සිතාරය උපත - 1920 අප්රේල් 7 බොනාරිස් නගරයේ මුල් නම - රබීන්ද්ර ශංකර් චව්දූරි සිතාර් වාදනය ආරම්භ කිරීම - 1938 මොහුගේ පළමු ගුරුවරයා - ...


අධ්‍යයන චාරිකා අංක 01 - ඉහල කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාරය (01 ලිපිය)
(වරුණ විසින් 2018-04-07 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අධ්යයන චාරිකා ලිපි අංක 1 ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්යාපෘතිය - 1 කොටස 1995 වර්ෂයේ සිට දීර්ඝ කාලයක් පුරා සිදු කල අපගේ අධ්යයන චාරිකා සටහන්, ...


අධ්‍යයන චාරිකා අංක 01 - ඉහල කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාරය (01 ලිපිය)
(වරුණ විසින් 2018-04-07 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අධ්යයන චාරිකා ලිපි අංක 1 ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්යාපෘතිය - 1 කොටස 1995 වර්ෂයේ සිට දීර්ඝ කාලයක් පුරා සිදු කල අපගේ අධ්යයන චාරිකා සටහන්, ...


ශ්‍රී ලාංකේය සංගීතඥයෝ (සාමාන්‍ය පෙළ : පෙරදිග සංගීතය)
(අවිශ්ක විසින් 2018-04-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රී ලාංකේය ජන සංගීත උන්නතියට දායක වූ සංගීතඥයෝ ඩබ්ලිව්. බී. මකුලොලුව උපත - 1922 පෙබරවාරි මස 17 වැනිදා මහනුවර හාරිස්පත්තුව ඉඩමේගම සංගීත පුහුණුව - ශාන්ති නිකේතනයේ එස්රාජ් හා ...


සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් සියලු සෙල්ලිපි (හා ග්‍රන්ථ)
(අවිශ්ක විසින් 2018-03-27 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සැලකිය යුතුයි : යම් සෙල්ලිපියක් පාටකින් දක්වා ඇත්නම් "එම පාටින්ම" දක්වා ඇතිඅනෙකුත් සෙල්ලිපි වල සඳහන් වන්නේ දඑම සෙල්ලිපිය ගැනමය. සෙල්ලිපි වල දකුණු පසින්පිටු අංකයක් සඳහන් වන අතර ...


උඩුකුරු තෙරපුම
(ඔසල් විසින් 2018-03-23 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

උඩුකුරු තෙරපුම සාමාන්යයෙන් තේරුම් ගැනීමට තරමක් අපහසුයි කියලයි හිතෙන්නේ. නමුත් තියෙන දේ ගැන අවබෝධයක් ගත්තහම එහි පහසුව වැටහේවි.උඩුකුරු තෙරපුම පිළිබද ආකිමිඩිස් නියමය කවුරුත් දන්නවා ඇති. ...


කාශ්මීරීය රජවරුන් පිළිබඳ රාජතරංගණියෙහි ඉදිරිපත් කෙරෙන තොරතුරු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-03-21 දින උසස්පෙළ යටතේ සංස්කෘත විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දේවතාවන්ගේ සහ දෛත්යයන්ගේ පියා වූ කාශ්යප සෘෂි මෙහි තපස් රැක්කේ යැයි ඓතිහාසික වාර්තාවක් වෙයි. ඔහුගේ නමින් වූ මෙම කාශ්යප මේරු යයි කියන ලද්දේ කාෂ්මීරය කාශ්යප ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 3 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 3 වන ලිපිය කාබනික වගාව හැටියට හඳුන්වන වගා ක්රමයේ දී වැඩි ආදායමක් බෝගයකින් ලබාගන්නට නම් කවර ආකාරයකට කටයුතු කළ ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය මිදි වැලකින් ගෙඩි ලබාගැනීමට වැල් කප්පාදු කළ යුතු ම ද? ඒ සඳහා නියමිත කාලයක් තිබේ ද? මිදි ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය ගම්මිරිස් අස්වැන්න නෙළාගත් පසු ඒවා සකස් කිරීම සඳහා කළ යුතු දේ විස්තර කරන්න. ගම්මිරිස් අස්වැන්න ලැබෙන ප්රධාන ...