සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ප්‍රත්‍යස්ථතාවය (සරලව)
  (සංජූ / 2017-10-30)
 2. අංශු පරිවහනය (03 - කොටස) (ආස්‍රැතිය - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-07)
 3. අංශු පරිවහනය (02 - කොටස) (විසරණය - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-07)
 4. අංශු පරිවහනය (01 - කොටස) (හැදින්වීම - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-05)
 5. ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යන්ත්‍රණ ප්‍රතික ක්‍රියා හා ස්වයං ස්නායු පද්ධතිය.
  (නිරෝෂා / 2017-05-02)
 6. ස්නායුක සමායෝජනය මිනිසාගේ මොළය හා සුෂුම්නාව Brain and Spinal Cord
  (නිරෝෂා / 2017-05-01)
 7. ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යාන්ත්‍රණ ස්නායුක සමායෝජනය
  (නිරෝෂා / 2017-05-01)
 8. ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ
  (නිරෝෂා / 2017-03-25)
 9. ජෛව විවිධත්වට ඇති තර්ජන
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 10. ජෛව විවිධත්ව විවිධ පරිසර පද්ධති
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 11. ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කම
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 12. අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර
  (kelum / 2016-05-08)
 13. පදාර්ථයේ කුඩා ම එ්කකය සොයාගත හැකි වේද?
  (මාලිත / 2016-03-11)
 14. ජීව අණු 02 කොටස -
  (මාලිත / 2016-02-14)
 15. ජීව අණු 01 කොටස
  (මාලිත / 2016-02-14)
 16. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (6)
  (nipun / 2015-10-25)
 17. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (5)
  (nipun / 2015-10-25)
 18. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4)
  (nipun / 2015-10-25)
 19. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4)
  (nipun / 2015-10-25)
 20. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (3)
  (nipun / 2015-10-25)
 21. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (2)
  (nipun / 2015-10-25)
 22. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (1)
  (nipun / 2015-10-25)
 23. විද්‍යාව I
  (nipun / 2015-10-18)
 24. අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය විද්‍යාව
  (Charith / 2015-10-17)
 25. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (3 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 26. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 27. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (1 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 28. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 29. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 08කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 30. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 07 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 31. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 32. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 33. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 04 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 34. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 03
  (nipun / 2015-09-04)
 35. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 02
  (nipun / 2015-09-02)
 36. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 01
  (nipun / 2015-09-02)
 37. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 9 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 38. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 8 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 39. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 7 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 40. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 41. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 42. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-17)
 43. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-17)
 44. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 2 කොටස )
  (sandeepa / 2015-08-16)
 45. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස )
  (sandeepa / 2015-08-14)
 46. අපි කන ලුණු - හැදෙන අයුරු
  (sandeepa / 2015-07-18)
 47. ලංකවට වහින වැස්ස
  (sandeepa / 2015-07-11)
 48. විද්‍යාත්මක හේතු එකතුව 1
  (ගයාන් / 2015-05-27)
 49. විද්‍යාත්මක හේතු
  (තිලිණි / 2015-04-19)
 50. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ගීකරණය(බැක්ටීරියා)
  (ගයාන් / 2015-01-06)
 51. ශාක වර්ගීකරණය
  (ගයාන් / 2015-01-02)
 52. තරු විශාලයි, රස්නෙයි.....
  (ගයාන් / 2014-03-22)

අනෙකුත් ලිපි
ශිෂ්‍යත්ව අනුමාන ප්‍රශ්න මාලාව - 01 පරිසරය
(Anura විසින් 2018-08-07 දින 5-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)සුළග මගින් ව්යාප්ත වන බීජයක් නම් කරන්න ? (2)අම්බලන්තොට නගරය ආසන්නයෙන් මුහුදට වැටෙන ගංගාව කුමක්ද? (3)හාල්වල ඇති අනවශ්ය දේ ඉවත් කිරීමට වඩාත් සුදුසු උපකරණය වන්නේ? (4) ශ්රී දළදාව ...


රාග සිද්ධාන්ත 02
(ධනුෂ්ක විසින් 2018-08-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාග් භූපාලී තාට කල්යාන ම නි වර්ජිත - මානත් ග ස්වර වාදී ප්රථම ප්රහාර නිසි ගායේ ධෛවත ස්වර සම්වාද රාග විවරණ :- මෙම රාගය රචනා වී තිබෙන්නේ කල්යාණ ථාට ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-08-02 දින 8-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න (1) (i)බුදු සිරිතේ මුල් විසිවස තුල සිදු වු වැදගත් කරුණු 5 ක් ලියන්න? (ii) ප්රථම ...


රාග සිද්ධාන්ත
(ධනුෂ්ක විසින් 2018-08-02 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාග් කල්යාණ (යමන් ) ප්රථම ප්රහාර නිෂි ගායියේ - ග නි කෝ කර් සම්වාධ ජාති සම්පූර්ණ තීව්ර මධ්යම - යමන් ආශ්යරාග රාග විවරණ :- මෙම රාගය රචනා වී තිබෙන්නේ ...

1 නෙක් කැමතියි

දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-08-01 දින 2-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 හිස්තැන් පුරවන්න (i) සිදුහත් කුමරුගේ මව .............................................................................. දේවියයි (ii)මුහුද ගොඩගැලීමෙන් අපේ රට බේරා ගත් ..........................................................කුමරියයි (iii) සෝපාක හට ...


2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්රිsයාකාරීත්වය
(අනුර විසින් 2018-08-01 දින 12-වසර යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

2.2 දෘඩාංග හා ඒවායේ අතුරු මුහුණත් සම්බන්ධයෙන් පරිගණකයේ ක්රියාකාරීත්වය ආදාන උපාංග අත්යුරු ආදානය දත්ත ඇතුලත් කිරීම යම් පුද්ගලයකු විසින් කරනු ලබයි. මේ සඳහා යතුරු පුවරුව , මූසිකය , ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-24 දින 4-වසර යටතේ බුද්ධ ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න? 1 බුදුරජාණන්වහන්සේ සතු මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගණන කියද? (i)65 යි (ii) 32 යි (iii)20 යි (iv) 30 යි 2 බුදුරජාණන්වහන්සේගේ ධර්මය පළමුවෙන්ම ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-24 දින 6-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 සිට 05 දක්වා ප්රශ්නවල නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න බෞද්ධාගමික ජිවිතයක් ගත කරන අයෙකු තුල තිබිය යුතු වැදගත්ම ලක්ෂණය මින් කුමක්ද? (I) ධනවත්කම ...


දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
(Anura විසින් 2018-07-23 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

01 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න. ධම්ම රත්නයේ ගුණ ගණන (i) 6 කි (ii) 9 කි (iii) 5 කි බුදුන් වහන්සේ සප්ත අපරිහානිය ධර්මය දේශනා කලේ? (i) අජාසත් ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 07 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-07-18 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)අන් අය කියන දේ පිලිපැදීමෙන් අපට ලැබෙන වාසි මොනවාද? (2) පහත ශ්රී ලාංකිකයන් කතා කරන භාෂාවන් ලියන්න? සිංහල - දෙමළ - මුස්ලිම් - බර්ගර් - මැලේ - (3) ජාතික කොඩියේ බෝපත් හතරෙන් ...