සාමාන්‍යපෙළ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ප්‍රත්‍යස්ථතාවය (සරලව)
  (සංජූ / 2017-10-30)
 2. අංශු පරිවහනය (03 - කොටස) (ආස්‍රැතිය - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-07)
 3. අංශු පරිවහනය (02 - කොටස) (විසරණය - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-07)
 4. අංශු පරිවහනය (01 - කොටස) (හැදින්වීම - කෙටි සටහන)
  (සංජූ / 2017-07-05)
 5. ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යන්ත්‍රණ ප්‍රතික ක්‍රියා හා ස්වයං ස්නායු පද්ධතිය.
  (නිරෝෂා / 2017-05-02)
 6. ස්නායුක සමායෝජනය මිනිසාගේ මොළය හා සුෂුම්නාව Brain and Spinal Cord
  (නිරෝෂා / 2017-05-01)
 7. ජිවින්ගේ දේහ කෘත්‍ය කෙරෙහි බලපාන යාන්ත්‍රණ ස්නායුක සමායෝජනය
  (නිරෝෂා / 2017-05-01)
 8. ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ
  (නිරෝෂා / 2017-03-25)
 9. ජෛව විවිධත්වට ඇති තර්ජන
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 10. ජෛව විවිධත්ව විවිධ පරිසර පද්ධති
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 11. ජෛව විවිධත්වයේ වැදගත් කම
  (නිරෝෂා / 2017-03-24)
 12. අනාගත අභ්‍යාවකාශ නගර
  (kelum / 2016-05-08)
 13. පදාර්ථයේ කුඩා ම එ්කකය සොයාගත හැකි වේද?
  (මාලිත / 2016-03-11)
 14. ජීව අණු 02 කොටස -
  (මාලිත / 2016-02-14)
 15. ජීව අණු 01 කොටස
  (මාලිත / 2016-02-14)
 16. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (6)
  (nipun / 2015-10-25)
 17. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (5)
  (nipun / 2015-10-25)
 18. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4)
  (nipun / 2015-10-25)
 19. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (4)
  (nipun / 2015-10-25)
 20. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (3)
  (nipun / 2015-10-25)
 21. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (2)
  (nipun / 2015-10-25)
 22. බලශක්ති අර්බුදය සහ ඊට පිළියම් (1)
  (nipun / 2015-10-25)
 23. විද්‍යාව I
  (nipun / 2015-10-18)
 24. අ.පො.ස.සා.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්ණ පත්‍රය විද්‍යාව
  (Charith / 2015-10-17)
 25. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (3 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 26. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (2 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 27. මොකක්ද මේ ‘‘රතු දත්ත පොත ’’ (1 කොටස)
  (nipun / 2015-10-05)
 28. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 09 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 29. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 08කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 30. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 07 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 31. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 06 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 32. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 05 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 33. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් ( 04 කොටස )
  (nipun / 2015-10-02)
 34. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 03
  (nipun / 2015-09-04)
 35. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 02
  (nipun / 2015-09-02)
 36. තාරකා විද්‍යාව ට අත්වැලක් 01
  (nipun / 2015-09-02)
 37. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 9 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 38. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 8 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 39. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 7 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 40. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 41. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-21)
 42. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-17)
 43. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) ,
  (sandeepa / 2015-08-17)
 44. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 2 කොටස )
  (sandeepa / 2015-08-16)
 45. විශ්වයේ අැති මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ( 1 කොටස )
  (sandeepa / 2015-08-14)
 46. අපි කන ලුණු - හැදෙන අයුරු
  (sandeepa / 2015-07-18)
 47. ලංකවට වහින වැස්ස
  (sandeepa / 2015-07-11)
 48. විද්‍යාත්මක හේතු එකතුව 1
  (ගයාන් / 2015-05-27)
 49. විද්‍යාත්මක හේතු
  (තිලිණි / 2015-04-19)
 50. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ගීකරණය(බැක්ටීරියා)
  (ගයාන් / 2015-01-06)
 51. ශාක වර්ගීකරණය
  (ගයාන් / 2015-01-02)
 52. තරු විශාලයි, රස්නෙයි.....
  (ගයාන් / 2014-03-22)

අනෙකුත් ලිපි
උතුරු ඉන්දියානු සංගීතඥයෝ (සාමාන්‍ය පෙළ : පෙරදිග සංගීතය)
(අවිශ්ක විසින් 2018-04-10 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රවි ශංකර් වාදනය කළ භාණ්ඩය - සිතාරය උපත - 1920 අප්රේල් 7 බොනාරිස් නගරයේ මුල් නම - රබීන්ද්ර ශංකර් චව්දූරි සිතාර් වාදනය ආරම්භ කිරීම - 1938 මොහුගේ පළමු ගුරුවරයා - ...


අධ්‍යයන චාරිකා අංක 01 - ඉහල කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාරය (01 ලිපිය)
(වරුණ විසින් 2018-04-07 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අධ්යයන චාරිකා ලිපි අංක 1 ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්යාපෘතිය - 1 කොටස 1995 වර්ෂයේ සිට දීර්ඝ කාලයක් පුරා සිදු කල අපගේ අධ්යයන චාරිකා සටහන්, ...


අධ්‍යයන චාරිකා අංක 01 - ඉහල කොත්මලේ ජල විදුලි බලාගාරය (01 ලිපිය)
(වරුණ විසින් 2018-04-07 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අධ්යයන චාරිකා ලිපි අංක 1 ඉහළ කොත්මලේ ජල විදුලි ව්යාපෘතිය - 1 කොටස 1995 වර්ෂයේ සිට දීර්ඝ කාලයක් පුරා සිදු කල අපගේ අධ්යයන චාරිකා සටහන්, ...


ශ්‍රී ලාංකේය සංගීතඥයෝ (සාමාන්‍ය පෙළ : පෙරදිග සංගීතය)
(අවිශ්ක විසින් 2018-04-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සංගීත පෙරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රී ලාංකේය ජන සංගීත උන්නතියට දායක වූ සංගීතඥයෝ ඩබ්ලිව්. බී. මකුලොලුව උපත - 1922 පෙබරවාරි මස 17 වැනිදා මහනුවර හාරිස්පත්තුව ඉඩමේගම සංගීත පුහුණුව - ශාන්ති නිකේතනයේ එස්රාජ් හා ...


සාමාන්‍ය පෙළ ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශයේ සඳහන් සියලු සෙල්ලිපි (හා ග්‍රන්ථ)
(අවිශ්ක විසින් 2018-03-27 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සැලකිය යුතුයි : යම් සෙල්ලිපියක් පාටකින් දක්වා ඇත්නම් "එම පාටින්ම" දක්වා ඇතිඅනෙකුත් සෙල්ලිපි වල සඳහන් වන්නේ දඑම සෙල්ලිපිය ගැනමය. සෙල්ලිපි වල දකුණු පසින්පිටු අංකයක් සඳහන් වන අතර ...


උඩුකුරු තෙරපුම
(ඔසල් විසින් 2018-03-23 දින 11-වසර යටතේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

උඩුකුරු තෙරපුම සාමාන්යයෙන් තේරුම් ගැනීමට තරමක් අපහසුයි කියලයි හිතෙන්නේ. නමුත් තියෙන දේ ගැන අවබෝධයක් ගත්තහම එහි පහසුව වැටහේවි.උඩුකුරු තෙරපුම පිළිබද ආකිමිඩිස් නියමය කවුරුත් දන්නවා ඇති. ...


කාශ්මීරීය රජවරුන් පිළිබඳ රාජතරංගණියෙහි ඉදිරිපත් කෙරෙන තොරතුරු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-03-21 දින උසස්පෙළ යටතේ සංස්කෘත විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දේවතාවන්ගේ සහ දෛත්යයන්ගේ පියා වූ කාශ්යප සෘෂි මෙහි තපස් රැක්කේ යැයි ඓතිහාසික වාර්තාවක් වෙයි. ඔහුගේ නමින් වූ මෙම කාශ්යප මේරු යයි කියන ලද්දේ කාෂ්මීරය කාශ්යප ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 3 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 3 වන ලිපිය කාබනික වගාව හැටියට හඳුන්වන වගා ක්රමයේ දී වැඩි ආදායමක් බෝගයකින් ලබාගන්නට නම් කවර ආකාරයකට කටයුතු කළ ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 2 වන ලිපිය මිදි වැලකින් ගෙඩි ලබාගැනීමට වැල් කප්පාදු කළ යුතු ම ද? ඒ සඳහා නියමිත කාලයක් තිබේ ද? මිදි ...


කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය
(වරුණ විසින් 2018-03-20 දින 12-වසර යටතේ කෘෂිකර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කෘෂි බෝග වගාවේදී ඇතිවන ගැටළු සාකච්ඡාව - 1 වන ලිපිය ගම්මිරිස් අස්වැන්න නෙළාගත් පසු ඒවා සකස් කිරීම සඳහා කළ යුතු දේ විස්තර කරන්න. ගම්මිරිස් අස්වැන්න ලැබෙන ප්රධාන ...