රාග සිද්ධාන්ත


රාග් කල්‍යාණ  (යමන් )

ප්‍රථම ප්‍රහාර නිෂි  ගායියේ      -    ග නි කෝ කර් සම්වාධ

ජාති සම්පූර්ණ තීව්‍ර මධ්‍යම     -  යමන් ආශ්‍යරාග

රාග විවරණ :- 

මෙම රාගය රචනා වී තිබෙන්නේ තමන්ගේ නාමය හිමි කල්‍යාණ ථාට යෙන්මය. තීව්‍ර මධ්‍යමය ඇතුළුව අනිකුත් ස්වර සියල්ල ශුද්ධ ව ප්‍රයෝග කරනු ලැබේ. ගන්ධාරය වාධී වන අතර නිශාධය සංවාධිවේ. මෙම රාගය රාත්‍රී ප්‍රථම ප්‍රහාරයේ ගායන වාදානය කරනු ලැබේ. එමනිසා මෙම රාගය සම්පූර්ණ ජාතියට අයත් වනු ඇත.

ආරෝහ :  ස රි ග ,ම’ප ,ධ නි ස  / නි රි ග ම’ධ නි ස

අවරෝහ : ස නි ධ ප ,ම’ ග රි ස 

මුඛ්‍යන්ගය: නි රි ග රි ,ප රි , නි රි ස

 

විශේෂතා  :-

මෙම යමන්  රාගය මුස්ලිම් ජාතිකයින් විසි හදුන්වා දි ඇත්තේ “ඉමන්” යනුවෙනි. කෙසේවෙතත් ප්‍රාචීන නාමය කල්‍යාණ යි. මෙම රාගය නාම දෙකකින් හදුන්වනු ලබයි. යමන් හා කල්‍යාණ . එමෙන්මේ මෙම නාමයන් දෙකම එක්වීමෙන් නවතම රාගයක් නිර්මාණය වේ  එය “යමන්කල්‍යාණ” යනුවෙන් හදුන්වනු ලබයි. මෙම රාගයේ මධ්‍යමය දෙයාකාරව දේ. මෙම යමන් කල්‍යාණ රාගයේ අරෝහනයේදී පමණක්  ශුද්ධ මධ්‍යමය ගාන්ධාරයන් දෙකක් මැදිකොට ප්‍රයෝග කරනු ලැබේ.

 උදා :- ප ම’ග ම ග රි ,නි රි ස

එමෙන්ම අන් සියලු ආරෝහ අවරෝහ ඉස්තානවල තීව්‍ර මධ්‍යමය ප්‍රයෝග කරනුලබේ.

උදා :- නි රි ග ම’ ප ,ප ම’ග ම ග රි , නි රි ස

කල්‍යාණ හා යමන් රාගයන් මද්‍ර නිශාධයෙන් හැමවිටම ප්‍රාරම්භ වේ. එමෙන්ම තීව්‍ර මධ්‍යමයෙන් උච්ච සප්තකයට ප්‍රවිෂ්ට වීම සිදුවේ. මෙය සිදුවන්නේ පන්චමය අත් හැරිමෙනි.

 උදා:- නි රි ග , ම’ධ නි ස  එමනිසා ආරෝහ ප්‍රකාර දෙකකින් පෙන්විය හැක.

කල්‍යාණ ප්‍රකාර :-

  • ශුද්ධ කල්‍යාණ
  • පුරියා කල්‍යාණ
  • ජේත් කල්‍යාණ

ඉහත සඳහන් වන රාග නාමයන්ගෙන්ම පැහැදිලි වන්නේ කල්‍යාණ යන නාමය ප්‍රාචීන නාමය බවයි. නමුත් යමන් ප්‍රාචීන නාමය නොවේ.

  • මෙම රාගයේ නි රි හා ප රි ස්වර ඛණ්ඩ විටින්විට ප්‍රයෝග කරනු ලැබේ.
  • මෙමරාගයේ ප්‍රකුර්තිය ගම්භිරයි. එමනිසා බඩාක්‍යාල්(විලම්භලයේගීත), චෝටක්‍යාල්(මාධ්‍ය ලයේ ගීත),තරාන,දෘපධ්,හා මසිත් ඛානි,රසා ඛානි (සිතාර් වාදනයට යොදාගන්නා ගත් වර්ග) ප්‍රාසංගිකව ඉදිරිපත් කල හැකිය .
  • සප්තක තුනේ ම මෙම රාගය චලනය සිදුවේ

නියාස ස්වර නැතහොත් විශ්‍රාන්ති ස්වර වනේ

ස , රි , ග , ප , නි

ඉහත සඳහන් නියාස ස්වරයන් මත අලාප ගායනය හා වාදනයේ දී විවේක ගැන්ම කලයුතුය.එවිට මෙම රාගයේ සැබෑ චලනය ඉස්මතුවේ.

යමන් රාගයට සමානකම් දක්වන රාගය :- යමන්කල්‍යාණ

කල්‍යාණ රාගයේ චලනය :- නි රි ග ම’ප ,ද ප ම’ග ,රි ග ,රි,නි රි ස

යමන් කල්‍යාණ රාගයේ චලනය :- නි රි ග ම’ ප ,ප ම’ ග ම ග රි ,නි රි ස

 

යමන් රාගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ අලාප

ස , නි රි -- ස , නි රි ග , ග රි , නි රි ග -- රි , ග ම’ ප රි ග -- රි , නි රි ග ම’ප -- රි , ග රි , නි රි ස----- ස නි ධ නි -- ධ ප ,ප ධ නි , නි ධ නි ,නි රි ස ,නි රි ග ම’ ප රි , නි රි -- ස ------

ග ම’ ප ----- ප , (ප) ම’ ග -- ම’ ධ ප , ම’ ධ නි --- ධ නි -- ධ ප ,නි ධ ප ,ග ම’ ධ ම’ ධ නි ධ ප, ධ ප , ධ ප ම’ ග , ග ම’ ප ධ ප ---- ම’ ග , නි රි ග ම’ ප --- ම’ ග , ප රි , නි රි  ස ------

ග ම’ ධ නි ---- ම’ධ නි ස , ස ----- ස නි රි ස , ග රි , ප ම’ ග රි , නි රි ග ----- ග ---  රි ස , නි රි ස , නි රි ස --- නි ධ නි ------ධ ප ,ම’ ධ නි නි ස නි ධ නි --- ධ ප ,ම’ ධ නි ධ ප ,ම’ ධ ප , ධ ප ම’ ග, රි ස ග රි ම’ ග ප ම’ ධ ප ---  ම’ ග , නි රි ග ම’ ප ---- ම’ ග , රි ග රි ,ප රි නි රි ස ,නි ධ නි රි ස -----

 
ලිව්වේ : ධනුෂ්ක
අදාල විෂය : සංගීත පෙරදිග
ලියු දිනය : Thu 02 Aug 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 97

ධනුෂ්ක ජයමුතුගේ

සාමාන්‍යපෙළ සංගීත පෙරදිග

අනෙකුත් ලිපි
නිඛිල එකතු කිරීම
(Piyal විසින් 2018-09-12 දින 6-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නිඛිල උදා +2 (-3) 0 ධන නිඛිල උදා +2 +3 ශුනH නිඛිල උදා 0 ඍණ නිඛිල උදා (-2) (-3) එකතු කිරීම එකම ලකුණු ඇති විට එකතු කර එම ලකුණම යොදන්න. 5 ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 14 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-11 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)අපේ ජාතික කොඩියේ කොළ පාට තීරුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (2)ඔබ දන්නා ජාතික හා ආගමික උත්සවයන් කිහිපයක් නම් කරන්න? (3)මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ පිරිමි අය අදින ඇදුමේ හා ගැහැණු අය ...

1 නෙක් කැමතියි

ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල ආරම්භය හා විකාශනය
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ක්රමය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ක්රමයේ විශේෂ ලක්ෂණ අපට හඳුනාගත හැකිය. ඒ අනුව ශ්රී ලංකාවේ පවතිනුයේ ප්රධාන පක්ෂ දෙකක්ද, සුළු පක්ෂ බොහෝ ...


1978 ව්‍යවස්ථාවට සිඳුකළ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

13,17,18, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන වල පසුබිම හා 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ ව්යුහයට සිඳු කළ වෙනස්කම් හා එමගින් සිඳු වූ බලපෑම. 13 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය. දෙවන ජනරජ ආණ්ඩු ...


රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව. රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ඓතිහාසික පසුබිම. ශ්රී ලංකාව, බ්රිතාන්ය අධිරාජ්යයේ යටත් විජිතයක්ව පැවති සමයේ දී, වර්ෂ 1946 මැයි මස 15 දිනැති ලංකා (ආණ්ඩුක්රම) ...


පුරවැසිභාවයේ දේශපාලන න්‍යාය
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

පුරවැසියා සහ පුරවැසිභාවය පිලිබඳ ගැටලුව පුරවැසියා සහ පුරවැසිභාවය යනු අපේ එදිනෙදා දේශපාලන ව්යවහාරයේ මෙන්ම දේශපාලන විද්යාවේත්, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා නීතියේත් කේන්ද්රීය ලෙස මතුවන සහ එකිනෙකට බැඳුනු සංකල්ප ...


සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)
(Rasika Attanayake විසින් 2018-09-08 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නෂ්ය මතකය (Volatile memory) පරිගණක වල භාවිතා වන මතකය පරිගණකයේ ක්රියාකාරීත්වයට අත්යවශ්ය ම අංගයක් වන්නේ ය. මතකයෙන් කෙරෙන ප්රධාන කාර්යය වන්නේ පරිගණක දත්ත සැකසුම් ක්රියාවලියේ දී ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 13 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-07 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1) ශ්රී ලංකා මුද්රා නාට්ය කලාවේ පියා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද? (2)ශ්රී ලංකාවේ අගනුවර නම් කරන්න? (3) කැස්බෑ බිත්තර කුමන පැහැයක් ගනීද? (4)සාක්ෂරතා දිනය යෙදී ඇත්තේ කවදාද? (5)මහවැලි ...


Active voice - Passive voice (part - 4)
(Upeksha විසින් 2018-09-07 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

Modal verbs It can be done easily Permission could be got Passive voice - method: can + be + past participle berb could shall should will would may might must ought to need to Study the following sentences Meeting will be started ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 12 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-06 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)පදිකයින් (මාර්ගයේ පයින් ගමන් කරන්නන්) පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති මොනවද? (2) ගෙවත්තක වැවිය හැකි එළවලු වර්ග මොනවද? (3) සෙවණේ වැඩිමට කැමති ශාක වර්ග මොනවද? (4) ශාක පත්ර මගින් මුල් ...