අක්ෂර වින්‍යාසය 03


(අ) අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර හා මහා ප්‍රාණ අක්ෂර යෙදීම

* සිංහලයන්ගේ මාතෘ භාෂා වන පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවන්ගේ පැමිණි වචන හා ඒ ඇසුරෙන් සැදුණු වචන විශාල ප්‍රමාණයක් අප භාවිතයේ ඇත.

01) ක - ඛ - ග - ඝ  යන අකුරැ යෙදෙන වචන

           ශාය        සූණයන්       පරිය     සංකේතය      සංරත්නය        සංග්‍රාමය

           ඝෝෂාව       ලේන          ශීඝ්‍රගාමී         සංඛ්‍          සංගායනාව         නිණ්ඩු

02) ච - ජ - ඡ - ඣ  යන අකුරැ යෙදෙන වචන

          ප්‍රචාරය       ඡායාරෑප         සාකච්ඡාව      න්දදායකයා    උච්චාරණය    පරිච්ඡේදය

 

          ලාංනය     න්දස්           සජ්ඣායනය    ත්‍රය             ඡායා පිටපත්   වජ්ඣිම නිකාය

03)  ට - ඨ - ඩ - ඪ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

            දේශානය      ඝට්ටනය       ප්‍රෞ         සමාන්තර ශ්‍රේඩී      කඨින            අට්ඨාකතා

            විද්‍යාපීය       දෘ            කොට්ඨාසය   පාමාලාව         මූලෝත්පානය   ශු

04) ත - ථ - ද - ධ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

            කථිකයා     වීරෝදාර      සංවර්නය     මර්නය      විද්‍යාව        ප්‍රබන්

            දුරකනය   අධ්‍යයනය    ආධුනික         පෘථිවිය       හස්තියා      මද්‍යාසාර

05) ප - ඵ - බ - භ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

          අර්බුදය     ආභාසය      ප්‍රල       ප්‍රතිභාව      වාර විභාගය       ආරම්

          භික්ෂූන්     සෞභාගය    සභාපති    භාෂාව        අබිරහස්           ප්‍රති

(ආ) රේඵය යෙදීම

 * රේඵය දෙයාකාරයකට භාවිතා කළ හැක.

1)  ව්‍යංජන අකුරකට ඉදිරියෙන් යෙදෙන ‘ර්‘ ශබ්ද ලියා දැක්වීම සදහා යෙදෙන සංකේතය ‘රේඵය‘ නම් වේ. මෙම ආකාරයට රේඵය යොදන අවස්ථා සළකා බලමු.

මාර්ගය - මාර්‍ගය                 දර්ශනය - දර්‍ශනය                  වර්ධනය - වර්‍ධනය

ස්වර්ණ - ස්වර්‍ණ                වර්තමානය - වර්‍තමානය            සර්පයා - සර්‍පයා

2)  ‘ර්‘ ශබ්දය සදහා යෙදෙන රේඵය ‘ය‘ අකුර සමග සම්බන්ධ වන ක්‍රම දෙකක් ඇත.

කාර්යාලය - කාර්‍ය්‍යාලය         සෞන්දර්ය - සෞන්දර්‍ය්‍ය      තූර්යවාදක - තූර්‍ය්‍යවාදක

අද බහුල ව්‍යවහාරය වන්නේ රේඵය නොයොදා ‘ර් ‘ ශබ්දය සහිත ව ලිවීම වුව ද රේඵය සහිත ව ලිවීම ද නිවැරදි සේ පිළිගැනේ.

 

අභ්‍යාසය

 එක් එක් තීරැවේ ඉහළින් දක්වා ඇති අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර හෝ මහා ප්‍රාණ අක්ෂර සුදුසු පරිදි යොදා පහත දැක්වෙන වචන සම්පූර්ණ කරන්න.

01) ක - ච - ට - ත - ප - ග - ජ - ඩ - ද - බ

         වීරෝ _ ර                           ත්‍යා _ ප්‍රදානය

         දෘෂ් _ ය                             පරි _ ණක   

 

         ප්‍ර _ ල                               වර් _ මාන

         විශිෂ් _                              ප්‍ර _ පත්ති

         දෙපාර් _ මේන්තුව                  ම _ ්‍යසාර

         මර් _ නය                           ස් _ රය

         සම්ප්‍ර _ ය                           සං _ තය

         ලේ _ ම්                             ශිෂ් _ චාරය

         හමු _ ව                             ප්‍රස් _ ර

         සමස් _                              පුස් _ කාලය

02) ඛ - ඡ - ඨ - ථ - එ - ඝ - ඣ - ඪ - ධ - භ

         පා _ මාලාව                       යුද් _ භටයෝ

         ක _ කයා                         ග්‍රන්ථාරෑ _

         ලාං _ නය                         ශී _ ගාමී

         ධර්මිෂ් _                           අභි වෘද් _ ය

        ප්‍රමු _                               වි _ ගය

        ප්‍ර _ න අමුත්තා                    බා _ ක

        ප්‍රති _ ලය                          ආ _ ්‍යාත්මික

       ජ්‍යෙෂ් _                            අනර් _

       අපරා _ ය                           අස් _ ර

       සාකච් _ ව                          අභිවෘද් _ ය

 

 

 
ලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Fri 09 Dec 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 6572

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...