සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය


සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය - අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ

                        සැකැස්ම හා ලකුණු උපයන අයුරු 1 කොටස

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත ය. එම ප්‍රශ්න පත්‍රය සදහා  ඔබ ට ලකුණු 200ක් උපයා ගත හැකි පරිදි සකසා අැති අතර අවසානයේ ඔබ උපයා ගන්නා ලකුණ දෙකෙන් බෙදා අවසාන ප්‍රතිඵලය සකසනු ලබයි. එ් අනුව A සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගැනීම ට ඔබ ලකුණු 150ක් වත් උපයා ගත යුතු ය. සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය,

 • සියලුම පාඩම් අාවරණය කෙරෙන කෙටි ප්‍රශ්න 40 කින් යුතු I කොටසකින් ද
 • ලකුණු 80 ක් ලැබෙන II කොටසකින් ද
 • සාහිත්‍ය අැසුරෙන් ලකුණු 80 ක් ලැබෙන III කොටසකින් ද

සමන්විත ය.

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස

මෙහි ඔබ ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදී අවසාන ලකුණ ට එක් වේ. එනම් ඔබ ට මෙමගින් සම්පූර්ණ ලකුණු 20 ක්  ලබා ගත හැකි ය. මෙය හය වසරේ සිට ම ඔබ ලත් දැනුම හා ප්‍රායෝගික දැනුම අැසුරෙන් සකසනු ලබයි. මෙම කොටස සදහා ඔබ කල් අැතුව සූදානම් විය යුතු ය. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙම කොටස සදහා විභාගය අාසන්නයේ දී සූදානම් වීම අපහසු ය.

 

 

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පත්‍රය තුළ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහක් අන්තර්ගත ය. මේ සදහා 80ක් ලබා ගත හැකි අතර  මෙහි ඔබ ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදී අවසාන ලකුණ ට එක් වේ. එනම් ඔබ ට මෙමගින් සම්පූර්ණ ලකුණු 40 ක්  ලබා ගත හැකි ය. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පත්‍රය තුළ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහක් අන්තර්ගත ය.

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස 01 වන ප්‍රශ්නය

 

මෙම ප්‍රශ්නය සදහා ඔබ ට ලකුණු 20ක් හිමි වේ. මෙහි ප්‍රශ්න දහයක් අන්තර්ගත වන අතර සෑම ප්‍රශ්නයකට ම උප කොටස් දෙකක් වන පරිදි සකසා තිබේ. මෙහි දී සිංහල භාෂාව පිළිබද ඔබ සතු ව අැති දැනුම පරීක්ෂා කරනු ලබයි. පද වර්ග,ප්‍රාදේශීය ජන වහර, සන්ධි, සමාස, කර්තෘ කාරක/ කර්ම කාරක වාක්‍ය පරිවර්තන, තත්සම/ තත්භව පද භාවිතය, සිංහල වර්ණ මාලාව පිළිබද අැති දැනුම, වැරදි වාක්‍යයක් නිවැරදි කිරීමේ හැකියාව ,ප්‍රකෘති හා ප්‍රත්‍ය පිළිබද අැති දැනුම අාදී විශාල පරාසයක දැනුම සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයේ I  කොටසේ 01 වන ප්‍රශ්නය මගින් පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රශ්න සදහා ඔබ කල් අැතුව සූදානම් විය යුතු ය.

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස 02 වන ප්‍රශ්නය

 

මෙය රචනා ප්‍රශ්නයකි. මෙහි දී බොහෝ විට ඔබ ට විස්තර හතරක් ලැබෙන අතර ඉන් එකක ට අදාළ ව වචන 250ක ට නො අඩුව රචනාවක් ලිවීම ට සිදු වේ.මෙම විස්තර සදහා බොහෝවිට පදනම් වන්නේ කාලීන සිදුවීම් වේ.  මෙහි දී ලබා දී අැති විස්තරය ට අදාළ ව පමණක් ඔබ ට රචනාව ලිවිය හැකි අතර විස්තරය අනුගත නො වන රචනා භාර ගනු නො  ලබයි. රචනාව ට සුදුසු මාතෘකාවක් ඔබ විසින් යෙදිය යුතු අතර එ් සදහා එක් ලකුණක් ලබා දෙනු ලැබේ.  මාතෘකාව වඩා නිර්මාණශීලී වන කරම ට සුදුසු ය. මාතෘකාව වචන පහක ට අඩුවීම ඉතාමත් සුදුසු ය.
ලිව්වේ : nipun
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Mon 09 Nov 2015
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 2815

nipun siri

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...