සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය


සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය - අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ

                        සැකැස්ම හා ලකුණු උපයන අයුරු 1 කොටස

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත ය. එම ප්‍රශ්න පත්‍රය සදහා  ඔබ ට ලකුණු 200ක් උපයා ගත හැකි පරිදි සකසා අැති අතර අවසානයේ ඔබ උපයා ගන්නා ලකුණ දෙකෙන් බෙදා අවසාන ප්‍රතිඵලය සකසනු ලබයි. එ් අනුව A සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගැනීම ට ඔබ ලකුණු 150ක් වත් උපයා ගත යුතු ය. සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය,

 • සියලුම පාඩම් අාවරණය කෙරෙන කෙටි ප්‍රශ්න 40 කින් යුතු I කොටසකින් ද
 • ලකුණු 80 ක් ලැබෙන II කොටසකින් ද
 • සාහිත්‍ය අැසුරෙන් ලකුණු 80 ක් ලැබෙන III කොටසකින් ද

සමන්විත ය.

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස

මෙහි ඔබ ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදී අවසාන ලකුණ ට එක් වේ. එනම් ඔබ ට මෙමගින් සම්පූර්ණ ලකුණු 20 ක්  ලබා ගත හැකි ය. මෙය හය වසරේ සිට ම ඔබ ලත් දැනුම හා ප්‍රායෝගික දැනුම අැසුරෙන් සකසනු ලබයි. මෙම කොටස සදහා ඔබ කල් අැතුව සූදානම් විය යුතු ය. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙම කොටස සදහා විභාගය අාසන්නයේ දී සූදානම් වීම අපහසු ය.

 

 

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පත්‍රය තුළ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහක් අන්තර්ගත ය. මේ සදහා 80ක් ලබා ගත හැකි අතර  මෙහි ඔබ ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදී අවසාන ලකුණ ට එක් වේ. එනම් ඔබ ට මෙමගින් සම්පූර්ණ ලකුණු 40 ක්  ලබා ගත හැකි ය. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පත්‍රය තුළ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහක් අන්තර්ගත ය.

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස 01 වන ප්‍රශ්නය

 

මෙම ප්‍රශ්නය සදහා ඔබ ට ලකුණු 20ක් හිමි වේ. මෙහි ප්‍රශ්න දහයක් අන්තර්ගත වන අතර සෑම ප්‍රශ්නයකට ම උප කොටස් දෙකක් වන පරිදි සකසා තිබේ. මෙහි දී සිංහල භාෂාව පිළිබද ඔබ සතු ව අැති දැනුම පරීක්ෂා කරනු ලබයි. පද වර්ග,ප්‍රාදේශීය ජන වහර, සන්ධි, සමාස, කර්තෘ කාරක/ කර්ම කාරක වාක්‍ය පරිවර්තන, තත්සම/ තත්භව පද භාවිතය, සිංහල වර්ණ මාලාව පිළිබද අැති දැනුම, වැරදි වාක්‍යයක් නිවැරදි කිරීමේ හැකියාව ,ප්‍රකෘති හා ප්‍රත්‍ය පිළිබද අැති දැනුම අාදී විශාල පරාසයක දැනුම සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයේ I  කොටසේ 01 වන ප්‍රශ්නය මගින් පරීක්ෂා කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රශ්න සදහා ඔබ කල් අැතුව සූදානම් විය යුතු ය.

 

සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය -I  කොටස 02 වන ප්‍රශ්නය

 

මෙය රචනා ප්‍රශ්නයකි. මෙහි දී බොහෝ විට ඔබ ට විස්තර හතරක් ලැබෙන අතර ඉන් එකක ට අදාළ ව වචන 250ක ට නො අඩුව රචනාවක් ලිවීම ට සිදු වේ.මෙම විස්තර සදහා බොහෝවිට පදනම් වන්නේ කාලීන සිදුවීම් වේ.  මෙහි දී ලබා දී අැති විස්තරය ට අදාළ ව පමණක් ඔබ ට රචනාව ලිවිය හැකි අතර විස්තරය අනුගත නො වන රචනා භාර ගනු නො  ලබයි. රචනාව ට සුදුසු මාතෘකාවක් ඔබ විසින් යෙදිය යුතු අතර එ් සදහා එක් ලකුණක් ලබා දෙනු ලැබේ.  මාතෘකාව වඩා නිර්මාණශීලී වන කරම ට සුදුසු ය. මාතෘකාව වචන පහක ට අඩුවීම ඉතාමත් සුදුසු ය.
ලිව්වේ : nipun
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Mon 09 Nov 2015
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 2384

nipun siri

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...