බදු


                                                                   බදු

          බදු වර්ග 3යි.

  • වරිපනම් බදු
  • තීරු බදු 
  • ආදායම් බදු 

ස්ෘජුවම අය නොකෙරෙන බදු වක්‍ර බදු ලෙස හදුන්වයි.


 

වරිපනම් බදු 

 නිදසුන :

වාර්ෂික වටිනාකම රු. 36000 ක් ලෙස තක්සේරු කර අති නිවසක් සදහා 4% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදලක් අය කෙරේ. කාර්තුවක් සදහා ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල ගණනය කරන්න.

 

                     වාර්ෂික වරිපනම් මුදල       = රු 36000 × 4/100

                                                    = රු 1440

∴ කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල   = රු1440 ÷ 4

                                                    = රු 360

 

නිදසුන :

නගර සභා බල ප්‍රදේශයක පිහිටි කඩ කාමරයක් සදහා වාර්ෂික තක්සේරු අගය රු 24 000 ක් වන අතර ඒ සදහා කාර්තුවකට අය කෙරෙන වරිපනම් බදු මුදල රු 300කි. අ‍ය කෙරෙන වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

            

                      කඩ කාමරයේ තක්සේරු අගය   = රු 24 000

         කාර්තුවකට අය කෙරෙන වරිපනම් බදු මුදල = රු 300

             ∴ වසරකට අය කරන වරිපනම් බදු මුදල = රු 300 × 4

                                                          = රු 1 200

මේ අනුව , අය කෙරෙන වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය      = 1200/24000 × 100%

                                                          = 5% 


තීරු බදු 

නිදසුන :

         එක්තරා ඔරලෝසු වර්ගයක ආනයනික වටිනාකමකින් 10% ක් තීරු බදු ලෙස ගෙවිය යුතුය. රු 5 000 ආනයනික වටිනාකමක් ඇති ඔරලෝසුවක් සදහා ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල කොපමණ ද?

                       ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල = රු 5 000 × 10/100

                                                    =  රු 500

නිදසුන :

     මෝටර් රථයක් ආනයනයේදී එහි වටිනාකමින් ‍60% ක් තීරු බදු ලෙස ගෙවිය ‍යුතුය. රු 2 000 000 ක් වටිනා මෝටර් රථයක් සදහා තීරු බදු ගෙවීමෙන් පසු ආනයනකරුට මෝටර් රථය ඝා වියදම් වී ඇති මුදල සොයන්න.

                                            ගෙවිය යුතු තීරු බදු මුදල   = රු 2 000 000 × 60/100

                                                                           = රු 1 200 000

 

තීරු බදු ගෙවීමෙන් පසු මෝටර් රථය සදහා වියදම් වී ඇති මුදල     = රු 2 000 000 + 1 200 000

                                                                           = රු 3 200 000


ආදායම් බදු

නිදසුන :

      පුද්ගලයෙකුගේ වාර්ෂික ආදායම රු 575 000 ක් නම්, එම වර්ෂය සදහා ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්ද ගණනය කරන්න.

                               ඔහු ලබන මුළු ආදායම = රු 575 000

                        ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් මුදල = රු 500 000

                             බදු අය කෙරෙන ආදායම = රු 575 000 - 500 000

                                                         = රු 75 000

                                  ගෙවිය යුතු බදු මුදල = රු  75 000 × 4 /100

                                                         = රු 3 000

 

 

 
ලිව්වේ : තරුෂි
අදාල විෂය : ගණිතය
ලියු දිනය : Mon 19 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 246

තරුෂි කාවින්ද්‍යා

10-වසර ගණිතය

අනෙකුත් ලිපි
ශු. මරියා ගොරෙත්ති මුනිතුමිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මරියා ගොරෙත්ති තුමිය උපත ලැබුවේ 1890 ඔක්තෝම්බර මස 16 වන දින දීය. දෙමව්පියන් සමග ඇය ජීවත් වූයේ ඉතාලියේ කොරිනැල්ඩෝ නමැති කුඩා නගරයේය. ඇගේ පියා ලුවිස් ...


ජේසුගේ කුඩාමල වන ලීසියේ ශු. තෙරේසා මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශයේ ඇලන්සෝන් නගරයේ දී ක්රි.ව. 1873 ජනවාරි 02 වන දින මාරි ප්රැන්ෂුවා තෙරෙස් මාටින් උපත ලැබුවාය. ඇය නව දෙනෙකුගෙ න් යුත් පවුලක බාල දැරිය විය. ...


ශු. ඡෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. ජෝන්රි මේරි වියානි මුනිතුමා ප්රංශයේ ආර්සස් හී පියතුමා ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්විය. ප්රංශ විප්ලවය ආරම්භවූයේ මෙතුමාගේ වයසඅවු 03 දීය. එනම් 1789 දී ප්රංශ විප්ලව වාදීන් ...


ශු. දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා (1842 - 1857)
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා, ශු.ජෝන් බොස්කෝ තුමාගේ ප්රථම ශිෂ්යයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1842 අප්රේල් මස 02 වන දින ඉතාලියේ, මුර්තාන නගරයේ පිහිටි මුරිඅල්ඩෝ ග්රාමයේය. ඔහුගේ ...


ශු. ඇග්නස් මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව. 2 වන සියවසේ විසු ප්රාණ පත්යාගින් අතර තරුණ වියේදී ම ප්රාණපරිත්යාගී කිරීටය හිමිකරගත් ශුද්ධවතුන් අතුරින් ශු. ඇග්නස් මුනිවරියට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. වැලේරියානු අගරජ සමයේ ...


ශු. ඇලෝසියස් මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රෝමානු අධිරාජ්යයේ කුමරෙකු හා මත්තුවාහි ආදිපාදව සිටි පරඬිනන්ඩ් ගොන්සාගා තුමාගේ වැඩිමහල් පුතනුවන් විය. වංශවත් පවුලකට අයත් වූ ඔහුගේ මවද යහපත් ක්රිස්තු භක්තිකයකු වුවාය. 1568 මාර්තු ...


6 පාඩම, රථන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2019-02-13 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඛුද්දක පාඨය හා සුත්ත නිපාතය යන ග්රන්ථ දෙකෙහිම ඇතුලත් වන රථන සූත්රය ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කෙරෙයි. තුන් සූත්රයෙන් එකක් වන රථන සූත්රයෙහි ත්රිවිධ රත්නයෙහි ගුණ ...


නමස්කාරය
(Damith විසින් 2019-02-12 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නර්තනය (සිංහල) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...


ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...


ආර්ථික මිතිය
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...