ශාක ප්‍රචාරණය - 1


 ශාක ප්‍රචාරණය                    ශාක සජිවී නිසා ප්‍රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්‍රජනනය මගින් ඇතැම්‍ ශාක පුෂ්පීකරණය සිදු කොට බීජ නිපදවයි.ඇතැම් ශාක ස්වභාවික අලිංගික ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.

ස්වභාවික ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින්නව ශාක ඇතිවන ප්‍රමාණය කෘෂිකර්මාන්තයේදී ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා කෘතීම ප්‍රචාරණ ක්‍රම මගින් නව ශාක පරම්පරා ඇති කරයි.

වාණිජ ව නව පැළ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විවිධ අලිංගික ශාක ප්‍රචාරණ ක්‍රම යොදා ගනි.

  • අතු බැඳීම
  • බද්ධ කිරීම
  • ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණ

අතු බැඳීම 

ශාකයක අත්තක් ශාකයේ පැවතියදීම මුල් අද්දවා ගැනීම අතු බැඳීම ලෙස හදුන්වයි.

ප්‍රධාන අතු බැඳීමේ ක්‍රම දෙකකට සිදු කරයි.

  • භූමි අතු බැඳීම 
  • වායව අතු බැඳීම 

භූමි අතු බැඳී⁣මේ ප්‍රධාන ක්‍රම කීපයකි.

  • සරල අතු බැඳීම
  • සංයුක්ත අතු බැඳීම
  • ගොඩැලි ක්‍රමයට අතු බැඳීම
  • අග්‍රස්ථ අතු බැඳීම

ශාක විශේෂය අනුව අතු බැඳීමේ ක්‍රම වෙනස් වේ.

සරල අතු බැඳීම

පොළවට සමීප අතු ඇති ශාකයකින් අක්තක් තෝරාගෙන එහි කැපුමක් යොදා හෝ පොතු වලයක් ඉවත් ⁣කොට පසට යට කිරීම සිදු කරයි.සති කිහිපයක් ගත වන විට කැපුම් යෙදු ස්ථානයෙන් මුල් හට ගැනීම සිදු වේ.මුල් හටගත් පසු එම අතු කැබැල්ල නව පැළයක් ලෙස රෝපණය කල හැකිය.

 

12-වසර - ජෛව_පද්ධති_තාක්ෂණවේදය
 ශාක ප්‍රචාරණය                    ශාක සජිවී නිසා ප්‍රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්‍රජනනය මගින් ඇතැම්‍ ශාක පුෂ්පීකරණය සිදු කොට බීජ නිපදවයි.ඇතැම් ශාක ස්වභාවික අලිංගික ප්‍රචාරණ ක්‍රම ...
Nimantha Anjana

12-වසර ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙහි පළමු කොටස මෙතනින්කියවන්න. බ්රෙට්න්වුඞ්ස් සිටර්ස් නමින් හදුන්වන ජාත්යන්තර සංවිධාන දෙක මොනවා ද? යුරෝ මුදල් භාවිතා ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
1.ආර්ථිකවිද්යාව යනු සමාජය විසින් ඵලදායි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සදහා සම්පත් භාවිතා කරනු ලබන්නේ කෙසේ ද එලෙස නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා සමාජයේ විවිධ ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ ස්වරූපය වඩා ක්රමානුකූලව හඳුනාගැනීමට සන්නිවේදන ආකෘති ඉවහල් වේ.මෙකී ආකෘති මගින් යම් කරුණක් පරීක්ෂා කර බලා ඒ පිළිබඳව සමාජයට පිළිගත හැකි අදහස්,කරුණු,මත ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සාමාන්ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය විෂයට නියමිත, සිංහල සාහිත්යය සංග්රහයේ එන "දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට" නම් නිර්මාණය බිහි කළ සුප්රකට කලාකරුවා අන් කවරෙකුත් නොව මහගම ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය අනුරාධපුර යුගය තරම් ඈතට විහිද යන්නකි. ඓතිහාසික සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂි සීගිරි කුරුටු ලිපි අතරින් හමු වේ. හය ...

සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...