ව්‍යාපාර අද්‍යනය කෙටි සටහන් මාලාව 04


ඉල්ලුම
පුද්ගලයකු තම අවශ්‍යතා හා වුවමනා නිශ්පාදිත වලින් ඉටු කරනු ලබයි . ඒ අනුව මිලදි ගැනිමේ හැකියාව හා මිලදි ගැනිමේ සැලසුම් කිරිම සහිතව පාරිභෝගිකයාට මිලදි ගැනිමේ කැමැත්ත ඉල්ලුම වේ .0

ඉල්ලුම සාර්තක විම සදහා මුලික කොන්දේසි 3 සම්පුර්ණ විය යුතුයි.

 1. භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට පාරිභෝගිකයාට කැමැත්තක් තිබිය යුතුයි.
  භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට කිරිමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි.
  භාංඩය හෝ සේවාව පාරිභෝකිරිමට කිරිමට සුදානමක් තිබිය යුතුයි.

වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර පවතින සම්බන්ධතාවය
වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර සම්බන්ධතාවයක් පවති අවශ්‍ය තාවයක් තෘප්තිමත් කිරිමට නිශ්පාදකයින්ට ඇති හැකියාව වුවමනාවේ භාංඩය හෝ සේවාව මිලට ගැනිමේ හැකියාව හා බැදුනු වුවමනාව ඉල්ලුමවේ. වුවමනාවේ ස්වරුප අනුව ඉල්ලුම වෙනස් විය හැකිය . මේ නිසා වුවමනා හා ඉල්ලුම අතර සම්බන්ධතාවයක් පවති .

හුවමාරුව හා ගණදෙනු අතර පවතින සම්බන්ධතාවය
හුවමාරුව පුද්ගලයේක් සතු නිශ්පාදිතයක් තමාට අවශ්‍ය භාංඩය හෝ සේවාවක් ලබා ගැනිම සදහා තවත් පාර්ශවයක් සමග මාරු කළ ගැනිම භාංඩ හුවමාරුව ලෙස හදුන්වයි . මුදල් භාවිත් සමග මුදල් හා මිල ක්‍රමය පදනම් කරගෙන හුවමාරුව සිදුවේ . අතිතයේ බහුල වශයෙන් භාංඩ හුවමාරුව තිබුන අතර වර්තමානයේද මෙය දක්නට ලැබේ . . . . .
ගණදෙනුවක් යනු . . පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගනනක් අතර වටිනාකමක් ඇති දෙයක් වෙළදාම් විම වේ . මෙහිදි නිශ්පාදිතයේ අයිතිය හුවමාරුවේ . ගණදෙනු වලදි හුවමාරු මාධ්‍යක් භාව්තා කේරේ .
එනම් වර්තමානයේ මුදල් භාවිතා කේරේ .

 1. හුවමාරුව තිබිම සදහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතා . . .
  දේපාර්ශවයක් සිටිය යුතුයි
  දේපාර්ශවය අතර සංනිවේදනයක් තිබිය යුතුයි
  වටිනාකමක් ඇති දෙයක් දේපාර්ශවයටම තිබිය යුතුයි
  එක් එක් පාර්ශවය සදහා හුවමාරු කිරිමට හෝ ප්‍රතික්ශෙප කිරිමට නිදහසක් පැවතිය යුතුයි
  විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි

වටිනාකම හා තෘප්තිය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය
පාරිභෝගිකයකු මිලදි ගන්නා නිශ්පාදිත සදහා ගෙවනු ලබන මිල වටිනාකම ලෙස හදුන්වයි . මෙම වටිනාකම බොහෝ දුරට තිරණය වන්නේ ඒ තුලින් අපේක්ශා කරන ප්‍රතිලාභවේ . වටිනාකම තක්සේරු කරන්නේ පහත ආකාරයට වේ

ප්‍රතිලාභය පිරිවැයේන් බෙදු විට වටිනාකම ලැබේ.
කිසියම් භාංඩය හෝ සේවාවක් පාරිභෝඡනය කිරිමෙන් පුද්ගලයකු ලබන කායික හා මානසික වින්දනය සතුට තෘප්තිය ලෙස හදුන්වයි . තමා මිලදි ගන්නා භාංඩය හෝ සේවාවේ වටිනාකම අනුව ඉන් ලැබෙන තෘප්තිය වේ .


නිශ්පාදනය . . .
නිශ්පාදිතය හා ඉලගට වැදගත් සංකල්පයක් ලෙස නිශ්පාදනය සැලකිය හැකිය පුද්ගලයින්ගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිම සදහා භාංඩය හෝ සේවා බිහි කිරිමේ ක්‍රියාවලිය නිශ්පාදනය වේ . නැතහොත්
නිශ්පාදන සම්පත් වලට වටිනාකමක් එකතු කිරිම නිශ්පාදන ලෙස හදුන්වයි නිශ්පාදනය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි .
සෘඡු නිශ්පාදනය
වක්‍ර නිශ්පාදනය

සෘඡු නිශ්පාදනය
පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය  භාංඩය හෝ සේවා එම පුද්ගලයින් විසින්ම සපුරා ගනි නම් එය සෘඡු නිශ්පාදනය ලෙස හදුන්වයි භාංඩ හුවමාරුවේ මෙම ක්‍රමය බහුලවම දක්නට ලැබුනි . වර්තමානයේද මෙම සෘඡු නිශ්පාදනය දක්නට ලැබේ .
උදා. . . . . . . තම නිවසේ අවශ්‍ය තාවය සදහා ධාන්‍ය වර්ග එළවළු පළතුරු වගා කර ගැනිම දැක්විය හැකිය . .


වක්‍ර නිශ්පාදන
වක්‍ර නිශ්පාදනය යනු නිශ්පාදන සාදක බහුල වශයේන් යොදාගේන වෙළදපොල මුල් කරගේන කරනු ලබන නිශ්පාදනය වක්‍ර නිශ්පාදන වේ . මෙම නිශ්පාදනය තුලින් ලාභ ලැබිය හැකිය වක්‍ර නිශ්පාදන තව දුරටත් වර්ග කල හැකි ප්‍රධාන ක්‍රම 02 කී .

නිශ්පාදනයේ ස්භාවය අනුව
⦁ ප්‍රතමික නිශ්පාදන
⦁ ද්විතික නිශ්පාදන
⦁ තෘතික නිශ්පාදන
නිශ්පාදනයේ අංශ අනුව
⦁ කෘශිකාර්මික
⦁ කාර්මික
⦁ සේවා
ප්‍රතමික නිශ්පාදන
ස්භාදර්මයා විසින් ලබා දි ඇති සම්පත් කිසිදු වෙනසක් සදු නොකර ඒ ආකාරයෙන්ම ප්‍රයෝඡනයට ගැනිම ප්‍රතමික නිශ්පාදන

 

 

 

 
ලිව්වේ : Shan
අදාල විෂය : ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ලියු දිනය : Wed 31 Oct 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 97

Shan Sangeeth

12-වසර ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...