සාමාන්‍ය සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්
සාමාන්‍ය සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට්
මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි. කොන්ක්‍රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්‍රියාවලියට අනුව සකස් කරයි.
 
 • අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර යෙදීම
 • අදාල අනුපාතයන්ට සිමෙන්ති යෙදීම
 • සිමෙන්ති හා සියුම් සමාහාර එකම පැහැයක් ලැබෙන තුරු මිශ්‍ර කිරීම
 • බදාම මිශ්‍රණය තුනී කර ඒ මත රළු සමාහාර ඇතිරීම
 • අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය මිශ්‍ර කරමින් කවලම් කිරීම
 • තැන්පත් කිරීම
කොන්ක්‍රීට් අංගයක සිමෙන්ති වල කාර්යය
 • අනෙකුත් කොටස් ඒකාබද්ධ කරයි
 • ශක්තිය වැඩි කරයි
 • කල්පැවැත්ම සඳහා
 • සියුම් සමාහාර අතර ඇති කුඩා හිඩැස් පිරවීමට
කොන්ක්‍රීට් අංගයක රළු සමාහාර වල කාර්යය
 
 • සිමෙන්ති තලපයක් ලෙස තිබෙනවාට වඩා වැඩි පරිමාවක් ලබාගැනීමට
 • කොන්ක්‍රීට් අංගය ඝනයක් බවට පත්කිරීමට
 • සීරීමට ඔරොත්තු දීමට
 • ආර්ථික වාසි ලබා ගැනීමට(සිමෙන්ති හා වැලි වලට වඩා මිල අඩු වීම)
කොන්ක්‍රීට් අංගයක වැලි වල කාර්යය
 • රළු සමාහාර අතර ඇති අවකාශ පුරවයි
 • සිමෙන්ති සවි වීමට අවශ්‍ය ජලය සියුම් සමාහාර අතර ඇති හිඩැස් වලින් ලබා දෙයි
 • කොන්ක්‍රීට් අංගය හැකිලීම හා ඉරි තැලීම අවම කරයි
 
කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ අනුපාත 
 
 
කොන්ක්‍රීට් පිළියෙල කිරීම
 1. ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම
 2. මිශ්‍ර කිරීම
 3. ප්‍රවාහනය
 4. තැන්පත් කිරීම
 5. සුසංහසනය
 6. කොන්ක්‍රීට් වල නිමාව
 7. තෙත් කිරීම / පදම් කිරීම
මිශ්‍ර කිරීම
 
ද්‍රව්‍ය නියමිත අනුපාතයට අනුව මිශ්‍ර කළ යුතුය. මෙහිදී ද්‍රව්‍ය මැනගත යුතු අතර ඒ මිමි පෙට්ටිය භාවිතා කරයි. පෙට්ටියක පරිමාව සිමෙන්ති බෑග් එක පරිමාවට සමානව සාදා ඇත.
 
කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කිරීම,
 1. අතින් මිශ්‍ර කිරීම
 2. මිශ්‍රණ යන්ත්‍ර මඟින්
 3. මුසු පිරියන මගින්
 • අතින් මිශ්‍ර කිරීමේදී ජලය උරා නොගන්නා ස්ථානයක මිශ්‍ර කළ යුතුය. භාවිතා කරන උපකරණය වන්නේ සවලයි.
 • වැලි පාර්ලිමේන්තු හොඳින් මිශ්‍රකර වේදිකාව මත තුනී කර ඒ මත සමානව මැටල් අතුරා මල් බාදියකින් ඒකාකාරව ජලය යොදා නැවත මිශ්‍ර කළ යුතුය. මිශ්‍ර කිරීම අවසන් කර පැය භාගයක් ඇතුළත භාවිතයට ගත යුතුය. ඒකාකාර පැහැයක් තිබිය යුතුය.
 • අතින් කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කිරීමේදී අපතේ යන ප්‍රමාණය තරමක් වැඩි නිසා 10% වැඩිපුර සිමෙන්ති ප්‍රමාණයක් යෙදීම මගින් කොන්ක්‍රීටයේ ගුණාත්මක බව වැඩි කර ගත හැක. 
 • යාන්ත්‍රිකව භ්‍රමණය වන බෙරයක් (drum)  මගින්ද කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කරයි. මෙවා ක්‍රියාකිරීම ඉන්ධන මගින් හෝ විදුලිය මගින් සිදුවේ. වරකට මිශ්‍ර කළ හැකි කොන්ක්‍රීට් ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ drum එකෙහි ප්‍රමාණය අනුවය.
 •  මිශ්‍රණය වියළිව තිබියදී මිනිත්තු දෙකක් පමණ ජලය යොදා මිනිත්තු දෙකක් පමණ මිශ්‍ර කළ යුතුය. යාන්ත්‍රිකව මිශ්‍ර කරන යන්ත්‍ර වල භ්‍රමණ වේගය rpm 16-20 අතර භ්‍රමණය වීම සෑහේ.
 
කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහනය
 
මිශ්‍ර කරන ස්ථානයේ සිට තැන්පත් කරන ස්ථානය දක්වා කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහනය කිරීමේදී පහත කරුණු කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතුය.
 
 1. වැඩ බ්මේ ස්වභාවය
 2. කොන්ක්‍රීට් ප්‍රවාහනය හා ඊට ගතවන කාලය
 3. කොන්ක්‍රීට් තැන්පත් කරන ස්ථානයේ පිහිටීම හා එහි ප්‍රමාණය
 4. වැඩ බිමෙහි ඇති උපකරණ හා මිනිස් ශ්‍රමය


 
තාච්චි මගින් හෝ විල්බැරෝවක් මගින් මෙන්ම විශාල වැඩබිම්වල යාන්ත්‍රික එසවීම හෝ පොම්ප කිරීම මගින් සිදු කරයි.
කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කර අවසන් වූ වහාම සවි වීම ආරම්භ වන නිසා ප්‍රවාහනයේ දී පහත කරුණු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.
 • සිමෙන්ති දියර කාන්දු වීම වැලැක්වීමට
 • ප්‍රවාහනයට පෙර යොදාගන්නා තාච්චි හෝ විල්බැරෝ වල තෙල් හෝ කුණු ඇත්නම්, ඒවා ඉවත් කර භාජනය ජලයෙන් තෙත් කර ගත යුතුය.
 • මිශ්‍ර කරන ස්ථානය සිට කොන්ක්‍රීට් පහල ස්ථානයකට දැමීමට අවශ්‍ය නම් ගල්කැට වෙන් නොවන සේ ඒකාකාරව පහළට ගලා යාමට සැලැස්විය යුතුය.
කොන්ක්‍රීට් තැම්පත් කිරීම

 • කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කර පළමු මිනිත්තු 30 තුළ තැන්පත් කළ යුතුය.( මූලික කරවීමේ කාලය අවසන් වීමට පෙර)
 • කොන්ක්‍රීට් වල රළු සමාහාර වෙන්වන සේ විසි නොකළ යුතුය. එසේම අඩි 4 වඩා උසක සිට අත හැරීම නොකළ යුතුය.
 • කොන්ක්‍රීට් කම්බි දැල් තුලින් පහලට ගලා යාමට සැලැස්විය යුතුය. එසේ නොවුණහොත් මී වද ආකාර සිදුරු ඇති වේ.
කොන්ක්‍රීට් සුසංහසනය
 
සුසංහසනය යනු කොන්ක්‍රීට් වල කුහර අවම වන සේ සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. එසේම ඝනත්වය උපරිම මට්ටමකට ගෙන ඒම ද සුසංහසනයේ එක් අරමුණකි.

 
සුසංහසනය කළ හැකි ආකාර දෙකකි,
 1. අතින් 
 2. යන්ත්‍ර මගින්
 
 
අතින් සුසංහසනය කිරීම යනු මේසන් හැන්ද, කම්බිකූරු, තාප්ප මුල් ආදිය මගින් ශ්‍රමිකයින් ලවා සුසංහසනය කිරීමයි. මෙය කුඩා කාර්යයන් වලට යෝග්‍ය වේ,
 
නමුත් විශාල වැඩ බිම් වලට මෙම ක්‍රමය එතරම් යෝග්‍ය නොවේ මේ නිසා සුසංහසනය යෙදී යන්ත්‍ර භාවිතා කරයි. මෙය කම්පක නමින් හැඳින්වේ
 
කම්පක භාවිතා කරන ආකාරය අනුව වර්ග දෙකකි
 • අභ්‍යන්තර කම්පක
 • බාහිර කම්පක
අභ්‍යන්තර කම්පක යනු කොන්ක්‍රීට් අංගය තුළට කම්පක ඇතුල් කර සුසංහසනය කරන වර්ගය යි වඩා බහුලව භාවිතා වන්නේ ද මෙය අභ්‍යන්තර කම්පක භාවිතයේ දී පහත කරුණු පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය,
 
 • එකම තැන වැඩි වේලාවක් කම්පකය අල්ලා නොසිටිය යුතුය.
 • කම්පනය කළ පසු එම උපකරණය සක්‍රීයව තිබිය දීම සෙමින් ඉවත් කළ යුතුය.
 • හැඩයම් වල හෝ වැරගැන්නුම් වල ස්පර්ශ නොකළ යුතුය.
 • කම්පකය කොන්ක්‍රීට් අංගය තුළට තිරස්ව ඇතුල් කර ක්‍රමයෙන් ආනත කළ යුතුය.
බාහිර කම්පක යනු ඉතාමත් පටු හෝ වැරගැන්නුම් කම්බි අධික ව යොදා ඇති පෙවුම් කම්පක භාවිතා කළ නොහැකි ස්ථානවල හැඩයම මත ස්පර්ශ වන්නට යොදාගන්නා කම්පකයි.

කොන්ක්‍රීට් පදම් කිරීම
 
 


කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කිරීම නැවැත් වූ වහාම සවි වීමට පටන් ගනියි.  නමුත් එම ජලය ප්‍රමාණවත් වන්නේ කොන්ක්‍රීට් අංගයක මූලික සවි වීමේ කාලය දක්වා පමණි.  එබැවින් කොන්ක්‍රීට් අංගයක අවසන් සවි වීමේ කාලය දක්වා ජලය එක් කළ යුතු අතර එසේ නොවුණහොත් කොන්ක්‍රීට් වල ශක්තිය හීන වේ. කොන්ක්‍රීට් වල ජලය වාෂ්ප වී යාමෙන් ඉතා කුඩා ඉරි තැලීම්  ඇතිවේ. මේ නිසා ඉවත්වන ජලය වෙනුවට නැවත ජලය එකතු කළ යුතුය. දින 14 - 21 අතර ප්‍රමාණයක් මෙය සිදු කළ යුතු වේ. මේ සඳහා තෙත ගෝනි, කොහුබත්, ලණු පැදුරු, ආදිය යොදා ගත හැකි අතර මතුපිට ජලය පුරවා තැබීම ද සිදු කල හැකිය.මතුපිට ජලය පුරවා තැබීමට ද සිදුකල හැක.


මෙම විෂය යටතේ ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්න පත්‍රය මත ක්ලික් කරන්න

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.

13-වසර - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
වාහනයක සුක්කානම් පද්ධතිය අවශ්‍යතාව එහි නිර්මාණය සහ ඒ සදහා යොදා ගන්නා උපාංග පිළිබඳව මෙහි විස්තර කෙරේ. අවශ්‍යතාව වාහනයක ගමන් කරන දිසාව වෙනස් කිරීම සුක්කානම් පද්ධතිය තුළින් ඉටු වන ප්‍රධාන කාර්යයි. මේ සදහා වාහන වල ඉදිරි රෝද හැරවීම පිණිස විවිධ උපක්‍රම යොදා ...
13-වසර - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
සාමාන්‍ය සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි. කොන්ක්‍රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්‍රියාවලියට අනුව සකස් කරයි.   අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර යෙදීම අදාල අනුපාතයන්ට සිමෙන්ති යෙදීම ...
13-වසර - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වැළැක්වීම සදහා සෑම මෝටර් රථයකම අවලම්බන පද්ධතියක් යොදා ඇත. මෙම කොටසින් එම අවලම්බන පද්ධතිය පිළිබඳ විස්තර කෙරේ ...
13-වසර - ඉංජිනේරු_තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථවල බාවිතා කරන විශේෂ තිර්‍රංග ක්‍රම බල සහයක රෝධක(Power Assisted Brakes) ද්‍රාව රෝයදක පද්දතියක් මගින් සාමාන්‍ය කුඩා වාහන සදහා තරමක් හොද ක්‍රියාකාර්‍රත්වයක් ඇති කලද අදික වේගයෙන් ධාවනරය වන මෝටර් රථයක් නවතා ගැනීම සදහා රෝධක පාදිකය මත රියදුර...
Ruwan Wijerathna

13-වසර ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්රමයන් අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්රමයන් කණ්ඩ හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය. * අවදානම් ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම. විවිධ ව්යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ-ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - වියදම් ප්රවේශය කලින් ලිපිවලින් අපි,නිමැවුම් හා ආදායම් ප්රවේශය යටතේ ජාතික ගිණුම් සකස් කරා මතක ඇතිනේ.දැන් අපි වියදම් ප්රවේශය ගැන ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - ආදායම් ප්රවේශය ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ලිපියෙන් කතා කරේ, ජාතික ගිණුම්වල එන නිමැවුම් ප්රවේශය ගැනනේ....දැන් අපි කතාකරමු ...

උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
හවුල් ව්යාපාරයක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබදව 1890 හවුල් ආඡ්ඡාපනතේ සදහන් වී ඇති ආකාරයට මෙසේ දැක්විය හැකිය."ලාභ ඉපයීමේ අරමුණින් යම් ව්යාපාර කටයුත්තක් කරගෙන යන පුද්ගලයන් අතර ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්රධාන කොටස් 02 කි. ප්රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළප්රාග්ධන වෙළඳපොළයි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ. ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයිඑනම්,වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව ගණුදෙනු ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මූල්ය පද්ධතික් යනු ආර්ථිකයක මූල්ය තීරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්ය වෙළඳපොළ මූල්ය ආයතනල මූල්ය උපකරණ සහ මූල්ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්ය පද්ධතිය ...