කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය


උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාල වේ. 

 

වායුගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයක දිගු කාල පරිච්චේදයක් තුලදී සිදුවන වෙනස්වීම් හෙවත් හැසිරීම දේශගුණය ලෙස හැදින්වේ.

දේශගුණික වර්ගිකරණයක දී යොදා ගන්නා නිර්ණායක කිහිපයක් ඇත.එනම්,

1.දේශගුණික අංගයක් හෝ අංග කිහිපයක්

නිදසුන් : උෂ්ණත්වය, වර්ෂණය, සුළග, ආර්ද්‍රතාව

 

2.දේශගුණ පාලන කාරකයන් හෝ කිහිපයක්

නිදසුන් : අක්ෂාංශ, උන්නතාංශය, මුහුදේ සිට ඇති දුර

 

3.දේශගුණික අංග සහ පාලන කාරක වල එකතුවක්

නිදසුන් : අක්ෂාංශ, උන්නතාංශය හා වර්ෂණය

 

4.වෙනත් දර්ශනයක්

 

කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය

නිදසුන් : ස්වභාවික වෘක්ෂලතා, පස

විස්තර :

මොහු ජර්මන් ජාතිකයෙකි.මොහුගේ මුල්ම දේශගුණික වර්ගීකරණය 1884 දී ඉදිරිපත් කරන ලදී. 1931 වන විට ලෝකයේ දේශගුණික වර්ගීකරණ අතුරින් කෙපන්ගේ වර්ගීකරණය විශිෂ්ටතම වර්ගීකරණය විය .මොහුගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය තුල ප්‍රධාන දේශගුණික වර්ග 5 ක් ද, අතිරේක දේශගුණික වර්ගය ක් ද, උප දේශගුණික වර්ග රැසක් ද වේ.

ප්‍රධාන දේශගුණික වර්ග 5

1.නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ( ආර්ද්‍ර නිවර්තන දේශගුණය ) - A

2.වියලි දේශගුණය - B

3.ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C

4.ආර්ද්‍ර අල්පොශ්ණ දේශගුණය - D

5.ධ්‍රැව දේශගුණය - E         

අතිරේක දේශගුණික වර්ගය - වර්ග නොකළ උස්බිම් / කදුකර දේශගුණය - H

 

1.නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ( ආර්ද්‍ර නිවර්තන දේශගුණය ) - A

ලක්ෂණ : අධික උණුසුම් සහිත සහ වැසි සහිත දේශගුණයකි.මෙම දේශගුණයේ දී කිසිදු මාසයක උෂ්ණත්වය සෙ.ග්‍රේ.18 ට අඩු නොවේ.මෙහි උප වර්ග තුනකි.එනම්,

1.නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වර්ගය ( නිවර්තන තෙත් ) - Af

2.නිවර්තන මෝසම් සුළං වර්ගය  - Am

3.නිවර්තන තෙත් හා වියලි හෙවත් සැවනා වර්ගය - Aw / As

 

2.වියලි දේශගුණය - B

ලක්ෂණ :  ජල හිගයක් ඇති දේශගුණික කලාපයකි.වශ්පිකරණය ඉහල වේ.එනම් වශ්පිකරණය වර්ෂණය ඉකමවනු ලබයි. මෙහි උප වර්ග හතරකි.එනම්,

1.පහල අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) - Bwh

2.පහල අක්ෂාංශ ස්ටෙප් වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ තෘණ ) - Bsh

3.මධ්‍ය අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( මධ්‍ය අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) - Bwk

4.මධ්‍ය අක්ෂාංශ ස්ටෙප් වර්ගය (මධ්‍ය අක්ෂාංශ තෘණ ) - Bsk

 

3.ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C

ලක්ෂණ : උණුසුම් සෞම්‍ය වැසි සහිත දේශගුණයකි.කෙටි ශිත ඍතුවක් ඇත. මෙහි උප වර්ග තුනකි.එනම්,

1.වියලි ගිම්හාන උප නිවර්තන වර්ගය / මධ්‍යධරණී දේශගුණය - Cs

2.ආර්ද්‍ර උප නිවර්තන වර්ගය / චීන වර්ගය / උණුසුම් සෞම්‍ය නැගෙනහිර වෙරළබඩ වර්ගය - Ca

3.සාමුද්‍රික වර්ගය / බ්‍රිතාන්‍ය වර්ගය / සිසිල් සෞම්‍ය බටහිර වෙරළබඩ වර්ගය - Cb / Cc

 

4.ආර්ද්‍ර අල්පොශ්ණ දේශගුණය - D

ලක්ෂණ : ශිත හිම සහිත දේශගුණයකි.දිගු ශිත ඍතුවක් ඇත.මෙහි උප දේශගුණික වර්ග 3 කි.එනම්,

  1. ආර්ද්‍ර මහද්වීපික උණුසුම් ගිම්හාන වර්ගය - Da
  2. ආර්ද්‍ර මහද්වීපික සිසිල් ගිම්හාන වර්ගය - Db
  3. 3.උප ආක්ටික් වර්ගය - Dc / Db

 

5.ධ්‍රැව දේශගුණය - E         

ලක්ෂණ : මෙම දේශගුණික කලාපයේ දී කිසිම මාසයක උෂ්ණත්වය සෙ.ග්‍රේ.10 ට වඩා වැඩි වන්නේ නැත.ඉතා දිගු ඍතුවක් හා කෙටි ගිම්හානයක් ඇත. මෙහි උප දේශගුණික වර්ග 2 කි.එනම්,

1.තුන්ද්‍රා වර්ගය - Et

2.අයිස් වැස්ම - Ef

 

ඔබේ අමතර දැනුමට : දේශගුණික වර්ගීකරණ අතුරින් මුල්ම හා පැරණිතම දේශගුණික වර්ගීකරණයක් කරන ලද්දේ ඈත අතීතයේ විසු ග්‍රීක ජාතිකයන් වේ.මොවුන් ලෝකය දේශගුණික කලාප 3 කට බෙදන ලදී.එනම්,

1.උෂ්ණ කලාපය

2.සෞම්‍ය කලාපය

3.ශිත කලාපය වශයෙනි.

 

දේශගුණික වර්ගීකරණ ඉදිරිපත් කළ වෙනත්  පුද්ගලයින් :

1.සුපාන්

2.රුබ්නර්

3.හෙට්නර්

4.ඩි.කැන්ඩොල්

 

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
076-6557372 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්ව විද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)

 

 
5271 2

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
5271

ලිපිය බෙදාගන්න


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
උසස් පෙලට නියමිත ලෝක කෘෂිකර්මය පාඩමට අදාලව ලියන ලදී. හරිත විප්ලවය කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම සදහා කෘෂිකාර්මික ශිල්පිය ක්‍රම වල තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණුවක් ඇති කල ක්‍රියාවලියකි හරිත විප්ලවය . හරිත විප්ලවය යනු කෘෂිකාර්මික ක්ෂේස්ත්‍රය තුල යෙදවුම් පොදිය භාවිතය ...
13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාල වේ.    වායුගෝලයේ විශාල ප්‍රදේශයක දිගු කාල පරිච්චේදයක් තුලදී සිදුවන වෙනස්වීම් හෙවත් හැසිරීම දේශගුණය ලෙස හැදින්වේ. දේශගුණික වර්ගිකරණයක දී යොදා ගන්නා නිර්ණායක කිහිපයක් ඇත.එනම්, 1.දේශගුණික අංගයක් හෝ අංග කිහිපයක...
13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ.   නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ( ආර්ද්‍ර නිවර්තන දේශගුණය ) – A 1.නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර වර්ගය ( නිවර්තන තෙත් ) - Af ව්‍යාප්තිය - සමකයේ සිට උතුරට හා දකුණට අක්ෂාංශ අංශක 5 – 10 ත් දක්වා විහිදෙ...
13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අනුරූප වේ. ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය - C 1.වියලි ගිම්හාන උප නිවර්තන වර්ගය / මධ්‍යධරණී දේශගුණය - Cs ව්‍යාප්තිය - උතුරු අර්ධ ගෝලයේ අක්ෂාංශ අංශක 30-45 දක්වාත් දකුණු අර්ධ ගෝලයේ අක්ෂාංශ අංශක 30-40 දක්වාත් කලාපයේ පිහිට...
13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
උසස් පෙළට නියමිත දේශගුණ වර්ගීකරණ පාඩම හා අදාළ වේ. වියලි දේශගුණය - B             1.පහල අක්ෂාංශ කාන්තාර වර්ගය ( පහල අක්ෂාංශ ශුෂ්ක ) – Bwh මෙම කාන්තාර උෂ්ණ කාන්තාර හා නිවර්තන කාන්තාර වශයෙන් ද හදුන්වයි. ...
13-වසර - භූගෝල_විද්‍යාව
පෘතුවි ගෝලය මීට වසර බිලියන පහකට හෝ හයකට පෙර පහළ වූයේ යැයි විශ්වාස කරනු ලැබේ. මිනිසා ලොව පහළ වී දැනට වසර 50000 පමණ ගත වී ඇතයි අනුමාන කෙරේ. පසුගිය ඒ කාලය තුළ ස්වාභාවික විපත් වලින් සිදුවන පරිසර හානියක් මිස මිනිසාගෙන් සැලකිය යුතු හානියක් පරිසරයට සිදු නොවී ය. මිනිසා ගින්දර ස...
Samith Alwis

13-වසර භූගෝල විද්‍යාව

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය හා රංග කලාවෙි මුලික සංකල්ප ෴ සමාරෝපය (Impersonation ) ක්ෂණික නිරූපණය(Quick portray) අවස්ථා නිරූපණය(Situation portray ) භූමිකා නිරූපණය(Caractor portray) සමාරෝපය (Impersonation ) පවතින සැබෑ යථා ස්වරූපයෙන් බැහැරව වෙනත් අයෙකුගේ ව්ලිසය ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
අනුකරණය(Imitation) අනුකරණය ,ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවෙතෙන සහජ මානව ක්රියාවලියකි.මිනිසා විද්යාත්මක, තාර්කික චින්තනයෙන් ලෝකය හැසිරවීමට පටන් ගැනීමට පෙර මිත්යාවෙි දැඩිව එල්බ සිට්යේය. ස්වභාවධර්මයේ වස්තූන්ට හා ක්රියාවන්ට ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය ඉහත සඳහන් නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය යන මෙි වචන තුන නාට්ය ශාස්ත්රයේ යේදී ඇත්තේ ඊට ආවෙිණික විශේෂ අර්ථ පදනමි කරගෙනය. මෙ⁣ම වචන තුන සංස්කෘත "නෘත්" ධාතුවෙන් ද එසේත් ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
කලාව "කලාව"යන වචනය කවදත් විවිධ මත පළකරනු ලබන පදයකි.පැරණි බ්රාහ්මණ පඬිවරු කලාව,රසාස්වාදය සඳහා හේතුවන බව කීහ. කලාව(Art) යනු 'කුසලතාව'යි. කලාව පිළිබදව අර්ථ නිරූපනයට වෙහෙස වුවෝ ඒ ...

11-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මුලින්ම කියන්න ඕන මේක මගේ පළවෙනි අධ්යාපනික ලිපිය අධ්යන පොදු සහතික පත්රයේ දී ලකුණු දහයක ප්රශ්නයක් වන ප්රස්තාර විස්තර කිරීම හෙවත් bar graph බොහෝ ළමුන් උනන්දුවක් ...