SFT බලය රචනා ගැටලු පිලිතුරු සමඟ


01. පහත සඳහන් පද අර්ථ දක්වන්න,

(a) දෛශික රාශි
(b) අදීශ රාශි
(c) ස්කන්ධය
(d) ගම්‍යතාව

02. නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය අර්ථ දක්වන්න.

03. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය අර්ථ දක්වා ඒ ඇසුරින් ලබාගත හැකි සමීකරණය ලබා ගන්න.

04. නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමය ලියා අර්ථ දක්වන්න.

05. පහත රූපසටහන් පිටපත් කරගෙන ඒ මත ඇතිවන බල ලකුණු කරන්න.

06. පහත රූපයේ පෙනෙන පරිදි 2 kg  හා 3 kg ස්කන්ධයෙන් යුත් වූ ලී කුට්ටි දෙකක් එකිනෙක ස්පර්ශ වී පවතී. 2 kg වස්තුව මත යොදන තිරස් F බලය හේතුවෙන් එම කුට්ටි දෙක 2 ms-2 ක ත්වරණයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරයි. ( ස්කන්ධයන් අතර හා පොළොව අතර ඝර්ෂණය ශූන්‍ය බව උපක්පනය කරන්න.)

(i) F බලයේ විශාලත්වය ගණනය කරන්න.
(ii) 2 kg හා 3 kg ලී කුට්ටි මත ක්‍රියාත්මක වන බල වෙන වෙනම ඇඳි රූප සටහන් මත ලකුණු කරන්න.
(iii) එම කුට්ටි දෙක අතර තෙරපුම් බලය ගණනය කරන්න.

 

07. ස්කන්ධය 1000 kg වන ට්‍රැක්ටරයක් , ස්කන්ධය 2000 kg වන ටේලරයක් ඇදගෙන යයි. පාර මගින් රෝද මත ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය කිලෝග්‍රෑමයට 1 N බැගින් වන අතර ට්‍රැක්ටරයේ එන්ජිමෙන් යෙදවෙන බලය 6000 N වේ.

(i) ට්‍රැක්ටරයේ සහ ටේලරයේ ත්වරණය සොයන්න.
(ii) ට්‍රැක්ටරය මඟින් ටේලරය අදිනු ලබන බලය සොයන්න.

 

08. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මිනිසෙකු විසින් ස්කන්ධය 50 kg වූ ට්‍රොලියක් ඇදගෙන යයි. මිනිසා විසින් ඒ සඳහා 125 N ක බලයක් යොදයි. ට්‍රොලිය ඉදිරියට යන ත්වරණය හා අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව (R) ගණනය කරන්න. (ඝර්ෂණ බල ශූන්‍ය බව උපකල්පනය කරන්න)

 

 

පිළිතුරු

 

 

01. (a) විශාලත්වයක් මෙන්ම දිශාවක් ද සහිත රාශීන් දෛශික රාශීන් ලෙස හඳුන්වයි. උදා - ප්‍රවේගය, බර

(b) විශාලත්වයක් තිබුණ ද දිශාවක් රහිත රාශීන්, අදීශ රාශීන් ලෙස හඳුන්වයි. උදා - ස්කන්ධය, වේගය

(c) යම් වස්තුවක ඇති පදාර්ථ ප්‍රමාණය ස්කන්ධය ලෙස හඳුන්වයි.

(d) යම් වස්තුවක ස්කන්ධයේත්, ප්‍රවේගයේත් ගුණිතය ගම්‍යතාව ලෙස හඳුන්වයි.

02. යම් වස්තුවක් මත බාහිර අසමතුලිත බලයක් ක්‍රියා නොකරයි නම් එම වස්තුව නිශ්චලතාවයේ හෝ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලනය වීම සිදු වේ.

03. යම් වස්තුවක් මත යොදන බාහිර අසමතුලිත බලයේ විශාලත්වය එහි ගම්‍යතා වෙනස් වීමේ සීඝ්‍රතාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

04. වස්තූන් දෙකක් එකිනෙක අන්තර් ක්‍රියා කිරීමේ දී එකිනෙක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාව හා ප්‍රතික්‍රියාව යන දෙකම විශාලත්වයෙන් එක සමානව ද, දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධව ද වන බවයි.

05.

06. (i) පද්ධතියට ,

F = ma
F = 5 x 2
F = 10 N

 

 

 

07. 

ට්‍රැක්ටරයේ හා ටේලරයේ ත්වරණය,

(පද්ධතියට F = ma,)


F = ma

(6000 N - 3000 N) = 3000 x a

3000 N = 3000 x a

a = 1 ms-2

 

ට්‍රැක්ටරය මඟින් ටේලරය අදිනු ලබන බලය,
(ටේලරයට F = ma,)

F = ma

( T - 1000 N) = 1000 x 1

T = 1000 N + 1000 N

T = 2000 N

 

08. අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව ,

R + 125 sin 30O = mg
R + 125 x (1/2) = 500 N
R = 500 N - 62.5 N
R = 437.5 N

 

ට්‍රොලිය ඉදිරියට යන ත්වරණය,

F = ma

125 cos 30O = 50 x a

125 x (√3/2) = 50 x a

a = 125 x √3/100

a = 2.16 ms-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෙම විෂය යටතේ ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්න පත්‍රය මත ක්ලික් කරන්න

SFT
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
SFT
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.

13-වසර - sft
01. පහත සඳහන් පද අර්ථ දක්වන්න, (a) දෛශික රාශි (b) අදීශ රාශි (c) ස්කන්ධය (d) ගම්‍යතාව 02. නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය අර්ථ දක්වන්න. 03. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය අර්ථ දක්වා ඒ ඇසුරින් ලබාගත හැකි සමීකරණය ලබා ගන්න. 04. නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමය ලියා අර්ථ දක්වන්න. 05. පහත රූපසටහන් ...
13-වසර - sft
01. (i) දිලීරයක් ඇඳ ප්‍රධාන කොටස් 5 ක් නම් කරන්න. (ii) දිලීර වල පෝෂණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න. (iii) ඒකසෛලීය දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න. (iv) දිලීර වල වංශ 4 මොනවා ද ? (v) අප ආහාර ලෙස භාවිතා කරන හතු අයත් වනුයේ කුමන දිලීර වංශයට ද ? (vi) දිලීරවල වැදගත්කම් දෙකක් ...
13-වසර - sft
01. පෘථිවියේ සෑම ස්ථානයකම ක්ෂුද්‍රජීවීන් හමු වේ. එම ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගෙන් කිහිපදෙනෙකු පහත සඳහන් කොටුව තුළ ලැයිස්තු ගත කර ඇත. එම කොටුව තුළ දී ඇති ක්ෂුද්‍රජීවීන් ඇසුරින් පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.   (A) (i) ඉහත D හා E ක්ෂුද්‍රජීවීන් අය...
13-වසර - sft
ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න   අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයේ අන්තර්ගත පාඩමක් වන ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව කියන පාඩමෙන් විභාගයට පැමිණිය හැකි ප්‍රශ්ණ පහත දක්වා ඇත. පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්ණ වලට පිලිතුරු...
13-වසර - sft
තීන්ත නිශ්පාදනය   තීන්ත කියන්නේ ලෝකේ නිතරම පාහේ පාවිච්චි වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යක්. අපි මොන ඉදිකිරීම, මොන උපකරණය නිර්මානය කලත් අන්තිමට අපි තීන්ත ආලේප කරනවා. වෙලදපොලේ එක එක නම් වලින් එක එක වර්ගයේ තීන්ත දකින්න ලැබෙනවා. මේක රසායනික කර්මාන්තයක් ලෙස හදුන්ව...
13-වසර - sft
ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය පෙට්ට්‍රෝලියම් ඉන්ධන පුනර්ජනනය නොවන සම්පතක් නිසා එය ක්ෂය වීම නිශ්චිත වීම හා එම ඉන්ධන දහනය නිසා වායුගෝල CO2 ප්‍රමාණය ඉහළ යෑම මගින් ගෝලීය උණුසුම් වීම ඇතුළු විවිධ පාරිසරික ගැටලූ මතු වේග වර්තමානයේ පුනර්ජනනය වන ඉන්ධන ලෙසට ජෛව ඩීසල් නිපදවීම කෙරෙ...
13-වසර - sft
සබන් නිෂ්පාදනය   සබන් භාවිත කිරීමේ ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ.2800 තරම් පැරණි යැයි සලකනු ලැබේ. බැබිලොනියාවේ සබන් සෑදීම සඳහා අළු හා තෙල් මිශ්‍රණ භාවිතා කර ඇත. සබන් නිෂ්පාදයට ශාක තෙල් හෝ සත්ත්ව තෙල් භාවිතා කරයි. ඇතැම් විට ශාක තෙල් හා සත්ත්ව තෙල් මිශ්‍ර කර භාවිත...
13-වසර - sft
ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය  රසායනික නිෂ්පාදන කි්‍රයාවලියක ඉතාමත් වැදගත් ම ඒකකය ප්‍රතිකි්‍රයා කුටීරයයි. ප්‍රතිකි්‍රයා කුටීරය නිෂ්පාදන කි්‍රයාවලියට අදාළ රසායනික ප්‍රතිකි්‍රයා සිදු කිරීමට සුදුසු ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇතග එසේම ප්‍රති...
Shanuka Dilshan

13-වසර SFT

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්රමයන් අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්රමයන් කණ්ඩ හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය. * අවදානම් ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම. විවිධ ව්යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ-ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - වියදම් ප්රවේශය කලින් ලිපිවලින් අපි,නිමැවුම් හා ආදායම් ප්රවේශය යටතේ ජාතික ගිණුම් සකස් කරා මතක ඇතිනේ.දැන් අපි වියදම් ප්රවේශය ගැන ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - ආදායම් ප්රවේශය ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ලිපියෙන් කතා කරේ, ජාතික ගිණුම්වල එන නිමැවුම් ප්රවේශය ගැනනේ....දැන් අපි කතාකරමු ...

උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
හවුල් ව්යාපාරයක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබදව 1890 හවුල් ආඡ්ඡාපනතේ සදහන් වී ඇති ආකාරයට මෙසේ දැක්විය හැකිය."ලාභ ඉපයීමේ අරමුණින් යම් ව්යාපාර කටයුත්තක් කරගෙන යන පුද්ගලයන් අතර ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්රධාන කොටස් 02 කි. ප්රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළප්රාග්ධන වෙළඳපොළයි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ. ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයිඑනම්,වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව ගණුදෙනු ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මූල්ය පද්ධතික් යනු ආර්ථිකයක මූල්ය තීරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්ය වෙළඳපොළ මූල්ය ආයතනල මූල්ය උපකරණ සහ මූල්ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්ය පද්ධතිය ...