SFT 2019 පුනරීක්ෂණ රචනා ගැටලු පිලිතුරු සමඟ


01. (i) දිලීරයක් ඇඳ ප්‍රධාන කොටස් 5 ක් නම් කරන්න.

(ii) දිලීර වල පෝෂණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

(iii) ඒකසෛලීය දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

(iv) දිලීර වල වංශ 4 මොනවා ද ?

(v) අප ආහාර ලෙස භාවිතා කරන හතු අයත් වනුයේ කුමන දිලීර වංශයට ද ?

(vi) දිලීරවල වැදගත්කම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(vii) දිලීර කුමන සෛල සංවිධානයකට අයත් ද ?

(viii) දිලීර මඟින් ඇතිවන රෝග 3 සඳහන් කරන්න.

 

02. (i) සෛල බිත්තියේ පෙප්ටිඩෝග්ලයිකෑන් සංයුතිය අනුව බැක්ටීරයා වර්ග දෙකකි. ඒ කවුරුන් ද ?

(ii) බැක්ටීරියා රූපාකාර දෙකක් ඇඳ දක්වන්න.

(iii) සයනොබැක්ටීරියා යනු කවුරුන්දැයි කෙටියෙන් පහදන්න.

(iv) බැක්ටීරියා අන්ත:බීජාණු යනු මොනවා ද ?

(v) එලෙස අන්ත:බීජාණු නිපදවන බැක්ටීරියාවන් දෙදෙනෙක් සඳහන් කරන්න.

(vi) නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියාවන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න.

 

03. (i) අප ජලය යනු මොනවා ද ?

(ii) අප ජලය පිරිපහදු කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර මොනවා ද ?

(iii) අපජලය පිරියම් කිරීමේ දී නිර්වායු ක්ෂුද්‍රජීවීන් යොදා ගැනෙනුයේ කුමන පියවරේ දී ද ?

(iv) රොන්බොර ජීරකය මඟින් ලැබෙන ආර්ථික වැදගත්කමක් සහිත අතුරු ඵල මොනවා ද ?

(v) පුනර්ජනනීය හා පුනර්ජනනීය නොවන ශක්ති ප්‍රභව යනු මොනවා ද ? උදාහරණ සහිතව පහදන්න.

(vi) වර්ථමානයේ භාවිතා වන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව හතරක් සඳහන් කරන්න.

 

04. (i) වගුරු වායුව ලෙස හඳුන්වන්නේ කුමන වායුව ද ?

(ii) ජීව වායුවේ සංයුතිය සඳහන් කරන්න.

(iii) ජීව වායුව නිපදවෙන ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන පියවර 4 කි ඒ මොනවා ද ?

(iv) ජීව වායුව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දායක වන ක්ෂුද්‍රජීවීන් 4 දෙනෙකු සඳහන් කරන්න.

(v) ජීව වායුවෙන් ඇති ප්‍රයෝජන 4 ක් සඳහන් කරන්න.

(vi) ජීව වායුව නිපදවීම සඳහා දායක වන ක්ෂුද්‍රජීවීන් කුමන ශ්වසන කාණ්ඩයට අයත් ද ?

 

 

පිළිතුරු

01. (I)

 

(ii) සියලු දිලීර රසායන විෂමපෝෂීන් වේ.

(iii) යීස්ට් (Saccharomyces )

(iv) Chytridiomycota / Zygomycota / Ascomycota / Basidiomycota

(v) Basidiomycota

(vi) ආහාර ලෙස (Volvariella / Agaricus / Lentinus / Pleurotus) / ප්‍රතිජීවක නිපදවීමේ දී (Penicillium notatum / Penicillium chrysogenum)

(vii) සූන්‍යෂ්ටික සෛල සංවිධානය

(viii) සමේ රෝග / නිය කහ පැහැ වීම / කළු පුස් වර්ග ඇති කිරීම

 

02. (i) ග්රෑම් ධන බැක්ටීරියා / ග්රෑම් සෘන බැක්ටීරියා

(ii) 

(iii) සයනොබැක්ටීරියා ලෙස හඳුන්වන බැක්ටීරියා කාණ්ඩයේ සියල්ලටම ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදු කළ හැකිය.

(iv) අහිතකර පාරිසරික තත්ව වලට ඔරොත්තු දීමට හැකි වන ලෙස සමහර බැක්ටීරියා ඝන බිත්තියක් සාදා ගනී. මෙම ඝන බිත්තියට අධික උෂ්ණත්ව වලට , රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට හා විකිරණ වලට                රොත්තු දීමේ හැකියාවක් පවතී. මෙම නිපදවන ඝන බිත්තිය බැක්ටීරියා අන්ත:බීජාණු ලෙස හඳුන්වයි. (Clostridium spp / Bacillus spp)

(v) Clostridium spp / Bacillus spp

(vi) නිදැලිවාසී ලෙස නයිට්‍රජන් තිර කරන - Anabaena / Nostoc / Clostridium / Azotobacter
      සහජීවී ලෙස නයිට්‍රජන් තිර කරන - Anabaena / Rhizobium

 

03. (i) කර්මාන්තශාලා සහ නිවෙස් වල භාවිතයෙන් පසු ඉවතලන අපවිත්‍ර වූ ජලය , අපජලය ලෙස හැඳින්වේ.

(ii) ප්‍රාථමික පිරියම් කිරීම / ද්වීතීයික පිරියම් කිරීම / තෘතීයීක පිරියම් කිරීම / රොන් බොර ජීර්ණය

(iii) රොන් බොර ජීර්ණ පියවරේ දී ය.

(iv) කොම්පෝස්ට් පොහොර / ජීව වායුව

(v) කාලයත් සමග ක්‍රමයෙන් ක්‌ෂය නොවන, දිගින් දිගට ම ශක්‌තිය ලබාගත හැකි ශක්‌ති ප්‍රභවයන්, පුනර්ජනනීය බලශක්‌ති ප්‍රභවයන් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ( උදා - සූර්යාලෝකය, සුළඟ, වැස්‌ස, මුහුදු රළ, උදම් රළ හා භූ තාපය )

අපගේ ජීවිත කාලය තුළ නැවත නිර්මාණය නොවන, කාලයත් සමග ක්‍රමයෙන් ක්‌ෂය වෙමින් යන බලශක්‌ති ප්‍රභවයන් පුනර්ජනනීය නොවන බලශක්‌ති ප්‍රභවයන් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ( උදා - ෆොසිල ඉන්ධනයන් වන ගල් අඟුරු, පෙට්‍රෝලියම් සහ දහනය කළ හැකි ස්‌වාභාවික වායූන් )

(vi) සූර්ය ශක්තිය / සුළඟ / ජීව වායුව / ජෛව ඩීසල්

 

 

04. (i) CH4 ( මීතේන් වායුව )

(ii) Methane ( CH4 ) - 50 – 75 % Carbon dioxide ( CO2 ) - 25 – 50 %
     Nitrogen ( N2 ) - 0 – 10 % Hydrogen ( H2 ) - 0 – 1 %
     Hydrogen sulfide ( H2S ) - 0.1 –0.5 %

(iii) කාබනික සංයෝග ජල විච්චේදනය / පැසීම / ඇසිටික් අම්ල ජනනය / මීතේන් නිපදවීම

(iv) Methanobacterium / Methanococcus / Methanosarcina / Methanospirillum

(v) උඳුන් සඳහා / විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සඳහා / මොටර් රථ ඉන්ධනයක් ලෙස / ආලෝකය ලබා ගැනීමට

(vi) නිර්වායු

මෙම විෂය යටතේ ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්න පත්‍රය මත ක්ලික් කරන්න

SFT
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.
SFT
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.

13-වසර - sft
01. පහත සඳහන් පද අර්ථ දක්වන්න, (a) දෛශික රාශි (b) අදීශ රාශි (c) ස්කන්ධය (d) ගම්‍යතාව 02. නිව්ටන්ගේ පලමු නියමය අර්ථ දක්වන්න. 03. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය අර්ථ දක්වා ඒ ඇසුරින් ලබාගත හැකි සමීකරණය ලබා ගන්න. 04. නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමය ලියා අර්ථ දක්වන්න. 05. පහත රූපසටහන් ...
13-වසර - sft
01. (i) දිලීරයක් ඇඳ ප්‍රධාන කොටස් 5 ක් නම් කරන්න. (ii) දිලීර වල පෝෂණ ක්‍රමය සඳහන් කරන්න. (iii) ඒකසෛලීය දිලීරයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න. (iv) දිලීර වල වංශ 4 මොනවා ද ? (v) අප ආහාර ලෙස භාවිතා කරන හතු අයත් වනුයේ කුමන දිලීර වංශයට ද ? (vi) දිලීරවල වැදගත්කම් දෙකක් ...
13-වසර - sft
01. පෘථිවියේ සෑම ස්ථානයකම ක්ෂුද්‍රජීවීන් හමු වේ. එම ක්ෂුද්‍රජීවීන්ගෙන් කිහිපදෙනෙකු පහත සඳහන් කොටුව තුළ ලැයිස්තු ගත කර ඇත. එම කොටුව තුළ දී ඇති ක්ෂුද්‍රජීවීන් ඇසුරින් පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.   (A) (i) ඉහත D හා E ක්ෂුද්‍රජීවීන් අය...
13-වසර - sft
ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න   අ.පො.ස උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයේ අන්තර්ගත පාඩමක් වන ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව කියන පාඩමෙන් විභාගයට පැමිණිය හැකි ප්‍රශ්ණ පහත දක්වා ඇත. පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්ණ වලට පිලිතුරු...
13-වසර - sft
තීන්ත නිශ්පාදනය   තීන්ත කියන්නේ ලෝකේ නිතරම පාහේ පාවිච්චි වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යක්. අපි මොන ඉදිකිරීම, මොන උපකරණය නිර්මානය කලත් අන්තිමට අපි තීන්ත ආලේප කරනවා. වෙලදපොලේ එක එක නම් වලින් එක එක වර්ගයේ තීන්ත දකින්න ලැබෙනවා. මේක රසායනික කර්මාන්තයක් ලෙස හදුන්ව...
13-වසර - sft
ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය පෙට්ට්‍රෝලියම් ඉන්ධන පුනර්ජනනය නොවන සම්පතක් නිසා එය ක්ෂය වීම නිශ්චිත වීම හා එම ඉන්ධන දහනය නිසා වායුගෝල CO2 ප්‍රමාණය ඉහළ යෑම මගින් ගෝලීය උණුසුම් වීම ඇතුළු විවිධ පාරිසරික ගැටලූ මතු වේග වර්තමානයේ පුනර්ජනනය වන ඉන්ධන ලෙසට ජෛව ඩීසල් නිපදවීම කෙරෙ...
13-වසර - sft
සබන් නිෂ්පාදනය   සබන් භාවිත කිරීමේ ඉතිහාසය ක්‍රි.පූ.2800 තරම් පැරණි යැයි සලකනු ලැබේ. බැබිලොනියාවේ සබන් සෑදීම සඳහා අළු හා තෙල් මිශ්‍රණ භාවිතා කර ඇත. සබන් නිෂ්පාදයට ශාක තෙල් හෝ සත්ත්ව තෙල් භාවිතා කරයි. ඇතැම් විට ශාක තෙල් හා සත්ත්ව තෙල් මිශ්‍ර කර භාවිත...
13-වසර - sft
ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය  රසායනික නිෂ්පාදන කි්‍රයාවලියක ඉතාමත් වැදගත් ම ඒකකය ප්‍රතිකි්‍රයා කුටීරයයි. ප්‍රතිකි්‍රයා කුටීරය නිෂ්පාදන කි්‍රයාවලියට අදාළ රසායනික ප්‍රතිකි්‍රයා සිදු කිරීමට සුදුසු ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇතග එසේම ප්‍රති...
Shanuka Dilshan

13-වසර SFT

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්රමයන් අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්රමයන් කණ්ඩ හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය. * අවදානම් ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර අරමුණු වලට බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම. විවිධ ව්යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ-ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - වියදම් ප්රවේශය කලින් ලිපිවලින් අපි,නිමැවුම් හා ආදායම් ප්රවේශය යටතේ ජාතික ගිණුම් සකස් කරා මතක ඇතිනේ.දැන් අපි වියදම් ප්රවේශය ගැන ...

උසස්පෙළ - ආර්ථික විද්‍යාව
උසස් පෙළ ආර්ථික විද්යාව - ජාතික ගිණුම් - ආදායම් ප්රවේශය ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ලිපියෙන් කතා කරේ, ජාතික ගිණුම්වල එන නිමැවුම් ප්රවේශය ගැනනේ....දැන් අපි කතාකරමු ...

උසස්පෙළ - ගිණුම්කරණය
හවුල් ව්යාපාරයක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබදව 1890 හවුල් ආඡ්ඡාපනතේ සදහන් වී ඇති ආකාරයට මෙසේ දැක්විය හැකිය."ලාභ ඉපයීමේ අරමුණින් යම් ව්යාපාර කටයුත්තක් කරගෙන යන පුද්ගලයන් අතර ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්රධාන කොටස් 02 කි. ප්රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්රාග්ධන අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළප්රාග්ධන වෙළඳපොළයි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ. ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයිඑනම්,වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව වන මූල්ය උපකරණ ආශ්රිතව ගණුදෙනු ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
මූල්ය පද්ධතික් යනු ආර්ථිකයක මූල්ය තීරණ ක්රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්ය වෙළඳපොළ මූල්ය ආයතනල මූල්ය උපකරණ සහ මූල්ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්ය පද්ධතිය ...