ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02


ප්‍රශ්නයක  පිළිතුරකට ලකුණු 2.5  ක් ලබා දෙන්න

(1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව  කුමක්ද?

 • සොරොව්ව (2) වක්කඩ                       (3) කවාඩුව

(2)සපත්තු හදන තැනැත්තා  කුමන නමකින් හැදින්වේද?

       (1)ගොපල්ලා                              (2) සපතෙරුවා                              (3)කරනවැමියා

(3)කාන්තාරයක ඇති සරුසාර බිම මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1)මරුකතර                              (2)වැලිකතර                               (3)ක්ෂේම භුමිය

(4)කුබුරු වැඩ වලදී කුබුරට ගෙන කෑම හදුන්වන්නේ?

       (1)ආහාර                             (2) ඇබුල                      (3)ව්‍යංජන

(5)සිගා කෑමෙන් ජිවත් වන තැනැත්තා මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1) යාචකයා                                  (2)අහිකුන්ටක                        (3)ගොපල්ලා

(6) නැරබීම සදහා වටිනා දේ රැස් කර තබා ඇති ස්ථානය?

     (1)කෞතුකාගාරය                        (2) පුස්තකාලය                          (3) පුරාවිද්‍යාගාරය

(7) කිසිම කෙනෙකුට හිංසාවක් නැති පුද්ගලයා මේ නමින් හැදින්වේ?

     (1)නිරෝගී                        (2) අහිංසක              (3) පෝසත්

(8)ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ආදී වැඩ සටහන් වලට සවන් දෙන්නා මේ නමින් හැදින්වේ.

     (1)පාඨකයා                         (2)  ප්‍රේක්ෂකයා                           (3) ශ්‍රාවකයා

(9) ගොයම් කැපු පසු කුබුරේ ඉතිරි වන කොටස මේ නමින් හැදින්වේ?

    (1) අස්වැන්න                          (2) ඉපනැල්ල                    (3) පිදුරු

(10) ඉවුම් -.............................................හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

    (1) කැවුම්                        (2) පිහුම්                       (3)පියුම්

(11) ඉහින් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

     (1) කටින්                   (2) බහින්                      (3) කනින්

(12) අස්සක් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ ?

     (1)  මුල්ලක්               (2)නැර                (3) පල්ලෙන්

 

(13) අතකොළුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

      (1) කරනවැමීයා                        (2) වඩුවා                             (3)කම්මල්කරු

 

(14) සකපෝරුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

       (1)කුබලා                                   (2) ගොවියා                        (3) ධිවරයා

(15) මුලුමට්ටම යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

        (1) සපතෙරුවා                          (2) පෙදරේරුවා                    (3) වඩුවා

(16) කිණිහිරය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

       (1) කම්මල්කරු                 (2) ගොවියා                   (3) පෙදරේරුවා 

(17)  දිදාලය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

     (1) වඩුවා                             (2) සන්නාලියා              (3) කම්මල්කරු

(18) නුවන යන්නට සමාන පදය මේ අතරින් කුමක්ද?

           (1) දැනුම                                      (2) ඇස                                   (3)ගුවන

(19)නල යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) බටය                        (2) සුළග                            (3)නාදය

(20) අබර  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) දෙරණ                   (2) ගුවන                           (3) සයුර

 (21) හිරු  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) රිවි                          (2) සිසි                       (3) තරු

(22) නදිය  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) ගඟ                       (2)සයුර                          (3) ඇළ

(23) අලියා යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) අශ්වයා                        (2) හස්තියා                 (3) තුරගා

(24) ත්‍යාගය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) මුදල                               (2) පොත                              (3) තිළිණය

(25) සකි යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) සද                    (2) මිතුරා           (3) හාවා

(26) මිනිත්තුව යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) කාලය                      (2) විනාඩිය                    (3) තත්පරය

(27) වණය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) පදුර                   (2) කැලැව            (3) තුවාලය

 (28)...........................................ඉණිමන් බදිනවා වගෙයි .හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

       (1) අහසට                                  (2) පොළවට                  (3)  ගසට

(29) කටුස්සාගේ කරේ .................................................... බැන්දා වගෙයි. හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) රත්තරන්                           (2) මාල                        (3) ගෙජ්ජි

(30) එළිපත්ත උඩ ඉන්න ..........................................වගෙයි . හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) බල්ලා                                       (2) බළලා                    (3) පුසා

(31) ඔරලෝසුවක වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ?

       (1) තත්පර කටුව                    (2) මිනිත්තු කටුව           (3) පැය කටුව

(32) අපට ඉර පායන දිශාව වන්නේ ?

       (1) නැගෙනහිර දිශාව                      (2) දකුණු දිශාව                    (3) බටහිර දිශාව

(33) ගොපල්ලා -කෙවිට නම් ඇත්ගොව්වා ..........................................සුදුසු  වචනය වන්නේ ?

       (1) හෙන්ඩුව                                (2) කසය              (3)  වේවැල

( 34) ගංගාව මිරිදිය නම් සාගරය ......................................

 • කරදිය (2) මිරිදිය                   (3) වඩදිය

(35) ලියද්ද -වක්කඩය නම් වැව ..................................................

      (1) ඇළ                              (2) සොරොව්ව         (3) ඉවුර

(36) කිල්ලෝටය -හුණු නම් කළය..........................................

      (1) තෙල්                             (2) මැටි                  (3) ජලය

(37) බුරුමය  විදීම  නම් කියත .......................................,

       (1) රැහිම                          (2)ඉරීම                    (3) කැපීම

(38) පාසල් නිවාඩු දිනයක දක්නට නොලැබෙන දෙය වන්නේ?

       (1)පන්ති කාමර වල ඉගෙන ගන්නා දරුවන්

        (2) පාළුවට ගිය පන්ති කාමර

        (3) පාළුවට ගිය ක්‍රීඩා පිටිය

(39) වැසී සහිත දිනයක දැකිය හැකි දෙයක් වන්නේ ?

     (1) ඉරිතලා වියලි ගිය කෙත් යාය

     (2) ක්‍රීඩා කරන ළමයින්

     (3)කුඩ ඉහලා ගත් මිනිසුන්

     

(40)නායකයෙකු අනුගමනය කරන සත්වයා කවුද?

          (1) බල්ලා                       (2) පුසා             (3)මිමැස්සා
ලිව්වේ : Anura
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Thu 01 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 343

Anura Ekanayake

3-වසර සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
  (Anura / 2018-11-01)
 2. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 01
  (Anura / 2018-10-26)
 3. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 19 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-26)
 4. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 18 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-21)
 5. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 17 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-20)
 6. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 16 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-19)
 7. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 15 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-18)
 8. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 14 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-11)
 9. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 13 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-07)
 10. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 12 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-06)
 11. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 11 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-05)
 12. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 10 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-17)
 13. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 09 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-16)
 14. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 08 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-14)
 15. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 07 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-18)
 16. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 06 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-18)
 17. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 05 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-16)
 18. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 04 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-12)
 19. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 03 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-11)
 20. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-06-29)
 21. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-06-26)
 22. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01
  (Saumya / 2016-01-15)

අනෙකුත් ලිපි
ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...