ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02


ප්‍රශ්නයක  පිළිතුරකට ලකුණු 2.5  ක් ලබා දෙන්න

(1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව  කුමක්ද?

 • සොරොව්ව (2) වක්කඩ                       (3) කවාඩුව

(2)සපත්තු හදන තැනැත්තා  කුමන නමකින් හැදින්වේද?

       (1)ගොපල්ලා                              (2) සපතෙරුවා                              (3)කරනවැමියා

(3)කාන්තාරයක ඇති සරුසාර බිම මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1)මරුකතර                              (2)වැලිකතර                               (3)ක්ෂේම භුමිය

(4)කුබුරු වැඩ වලදී කුබුරට ගෙන කෑම හදුන්වන්නේ?

       (1)ආහාර                             (2) ඇබුල                      (3)ව්‍යංජන

(5)සිගා කෑමෙන් ජිවත් වන තැනැත්තා මේ නමින් හැදින්වේ.

      (1) යාචකයා                                  (2)අහිකුන්ටක                        (3)ගොපල්ලා

(6) නැරබීම සදහා වටිනා දේ රැස් කර තබා ඇති ස්ථානය?

     (1)කෞතුකාගාරය                        (2) පුස්තකාලය                          (3) පුරාවිද්‍යාගාරය

(7) කිසිම කෙනෙකුට හිංසාවක් නැති පුද්ගලයා මේ නමින් හැදින්වේ?

     (1)නිරෝගී                        (2) අහිංසක              (3) පෝසත්

(8)ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ආදී වැඩ සටහන් වලට සවන් දෙන්නා මේ නමින් හැදින්වේ.

     (1)පාඨකයා                         (2)  ප්‍රේක්ෂකයා                           (3) ශ්‍රාවකයා

(9) ගොයම් කැපු පසු කුබුරේ ඉතිරි වන කොටස මේ නමින් හැදින්වේ?

    (1) අස්වැන්න                          (2) ඉපනැල්ල                    (3) පිදුරු

(10) ඉවුම් -.............................................හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

    (1) කැවුම්                        (2) පිහුම්                       (3)පියුම්

(11) ඉහින් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ?

     (1) කටින්                   (2) බහින්                      (3) කනින්

(12) අස්සක් -.......................................... හිස්තැනට වඩාත් යෝග්‍ය වචනය වන්නේ ?

     (1)  මුල්ලක්               (2)නැර                (3) පල්ලෙන්

 

(13) අතකොළුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

      (1) කරනවැමීයා                        (2) වඩුවා                             (3)කම්මල්කරු

 

(14) සකපෝරුව යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

       (1)කුබලා                                   (2) ගොවියා                        (3) ධිවරයා

(15) මුලුමට්ටම යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද? 

        (1) සපතෙරුවා                          (2) පෙදරේරුවා                    (3) වඩුවා

(16) කිණිහිරය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

       (1) කම්මල්කරු                 (2) ගොවියා                   (3) පෙදරේරුවා 

(17)  දිදාලය යන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ කවරෙක් විසින්ද ?

     (1) වඩුවා                             (2) සන්නාලියා              (3) කම්මල්කරු

(18) නුවන යන්නට සමාන පදය මේ අතරින් කුමක්ද?

           (1) දැනුම                                      (2) ඇස                                   (3)ගුවන

(19)නල යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) බටය                        (2) සුළග                            (3)නාදය

(20) අබර  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) දෙරණ                   (2) ගුවන                           (3) සයුර

 (21) හිරු  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

      (1) රිවි                          (2) සිසි                       (3) තරු

(22) නදිය  යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) ගඟ                       (2)සයුර                          (3) ඇළ

(23) අලියා යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) අශ්වයා                        (2) හස්තියා                 (3) තුරගා

(24) ත්‍යාගය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) මුදල                               (2) පොත                              (3) තිළිණය

(25) සකි යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

       (1) සද                    (2) මිතුරා           (3) හාවා

(26) මිනිත්තුව යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) කාලය                      (2) විනාඩිය                    (3) තත්පරය

(27) වණය යන්නට සමාන පදයක් වන්නේ මින් කුමක්ද?

     (1) පදුර                   (2) කැලැව            (3) තුවාලය

 (28)...........................................ඉණිමන් බදිනවා වගෙයි .හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

       (1) අහසට                                  (2) පොළවට                  (3)  ගසට

(29) කටුස්සාගේ කරේ .................................................... බැන්දා වගෙයි. හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) රත්තරන්                           (2) මාල                        (3) ගෙජ්ජි

(30) එළිපත්ත උඩ ඉන්න ..........................................වගෙයි . හිස්තැනට සුදුසු වචනය වන්නේ ?

      (1) බල්ලා                                       (2) බළලා                    (3) පුසා

(31) ඔරලෝසුවක වැඩිම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ?

       (1) තත්පර කටුව                    (2) මිනිත්තු කටුව           (3) පැය කටුව

(32) අපට ඉර පායන දිශාව වන්නේ ?

       (1) නැගෙනහිර දිශාව                      (2) දකුණු දිශාව                    (3) බටහිර දිශාව

(33) ගොපල්ලා -කෙවිට නම් ඇත්ගොව්වා ..........................................සුදුසු  වචනය වන්නේ ?

       (1) හෙන්ඩුව                                (2) කසය              (3)  වේවැල

( 34) ගංගාව මිරිදිය නම් සාගරය ......................................

 • කරදිය (2) මිරිදිය                   (3) වඩදිය

(35) ලියද්ද -වක්කඩය නම් වැව ..................................................

      (1) ඇළ                              (2) සොරොව්ව         (3) ඉවුර

(36) කිල්ලෝටය -හුණු නම් කළය..........................................

      (1) තෙල්                             (2) මැටි                  (3) ජලය

(37) බුරුමය  විදීම  නම් කියත .......................................,

       (1) රැහිම                          (2)ඉරීම                    (3) කැපීම

(38) පාසල් නිවාඩු දිනයක දක්නට නොලැබෙන දෙය වන්නේ?

       (1)පන්ති කාමර වල ඉගෙන ගන්නා දරුවන්

        (2) පාළුවට ගිය පන්ති කාමර

        (3) පාළුවට ගිය ක්‍රීඩා පිටිය

(39) වැසී සහිත දිනයක දැකිය හැකි දෙයක් වන්නේ ?

     (1) ඉරිතලා වියලි ගිය කෙත් යාය

     (2) ක්‍රීඩා කරන ළමයින්

     (3)කුඩ ඉහලා ගත් මිනිසුන්

     

(40)නායකයෙකු අනුගමනය කරන සත්වයා කවුද?

          (1) බල්ලා                       (2) පුසා             (3)මිමැස්සා
ලිව්වේ : Anura
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Thu 01 Nov 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 125

Anura Ekanayake

3-වසර සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
  (Anura / 2018-11-01)
 2. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 01
  (Anura / 2018-10-26)
 3. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 19 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-26)
 4. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 18 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-21)
 5. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 17 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-20)
 6. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 16 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-19)
 7. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 15 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-18)
 8. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 14 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-11)
 9. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 13 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-07)
 10. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 12 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-06)
 11. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 11 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-09-05)
 12. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 10 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-17)
 13. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 09 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-16)
 14. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 08 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-08-14)
 15. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 07 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-18)
 16. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 06 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-18)
 17. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 05 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-16)
 18. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 04 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-12)
 19. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 03 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-07-11)
 20. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 02 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-06-29)
 21. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
  (Anura / 2018-06-26)
 22. ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 01
  (Saumya / 2016-01-15)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...