දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු


                                          ශ්‍රී .බු.ව.2563-දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය

                                                දෙවන වාර පරීක්ෂණය-2019

                                                      7  ශ්‍රේණිය

   (1)කොටසෙන් ප්‍රශ්න සියල්ලටත් (ii) කොටසෙන් තෝරාගත් ප්‍රශ්න හතරකටත් පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

   (1)කොටසට ලකුණු (2*20) =40 කි  (ii) කොටසට (15*4) =60 කි

         (1)කොටස

      නිවැරදි පිළිතුරු යටින් ඉරක් අදින්න

     (1)”අරහං” යන්නෙහි අර්ථ තුනෙන් එකකි

          (i) කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවීම                          (ii) යහපත් වචන කතා කිරීම

          (iii) මැනවින් ගමන් කිරීම                                     (iv) කිසිවෙකුට සම කළ නොහැකිවීම

     (2) ෙෙමත්‍රි  භාවනාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපල එකොලාහක් ගැන සදහන් වන්නේ කුමන සුත්‍රයේද?

          (i) කරණිය මෙත්ත සුත්‍රයේය                          (ii) මිත්තානිසංස සුත්‍රයේය

          (iii) මෙත්තානිසංස සුත්‍රයේය                          (iv) රතන සුත්‍රයේය

    (3) “ලද දෙයින් සතුටුවීම “ යන්නට ගැලපෙන වචනය වන්නේ ?

          (i) අනතිමානී ගුණය                                     (ii) සන්තුස්සක ගුණය

          (iii) සුවච ගුණය                                            (iv) මුදු ගුණය

     (4) ලක්දිව සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස සැලකෙන්නේ කිනම් යුගයද?

          (i) දබදෙනි  යුගය                                           (ii)මහනුවර යුගය

          (iii) පොළොන්නරු යුගය                              (iv) අනුරාධපුර යුගය

    (5) තමන් අකමැති ජනයාට කෝධ කොට ඔහුන් විනාශ වෙත්වායි සිතීම .

          (i) අභිධ්‍යයාවයි                                           (ii)මිත්‍යා දෘෂ්ටිය යි

          (iii) ටින මිද්ධයයි                                         (iv) ව්‍යාපාදයයි

   (6) බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථායක වරයන් වහන්සේලා අතුරින් තිදෙනෙකුගේ නම් සදහන් වන පිළිතුරු ඛාණ්ඩය වන්නේ?

               (i) නන්ද ,රාහුල ,ආනන්ද හිමියන් වහන්සේලා   

               (ii)නාගසමාල ,ආනන්ද,අනුරුද්ධ හිමියන් වහන්සේලා

  (iii) රාධ ,මේසිය,සුනක්ඛත්ත හිමියන් වහන්සේලා

  (iv) උපවන, පුණ්ණ ,ආනන්ද  හිමියන් වහන්සේලා

 

 (7) “අත්ත සම්මාපණියි “ යන මංගල කරුණින් අදහස් වන්නේ?

          (i) පෙරකළ පින්ඇති බවයි                         (ii)තම සිත මැනවින් සංවර කර ගැනීමයි

          (iii) මැනවින් හික්මුණු බවයි                       (iv) නිරවුල් කර්මාන්ත ඇති බවයි

(8) තෙවන ධර්ම සංගායනාව සිදු වුයේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන්  වසර කීයකට පසුවද?

          (i) වසර 2018 කට පසුවය                         (ii) වසර 128 කට පසුවය            

          (iii) වසර 208 කට පසුවය                        (iv) වසර 198 කට පසුවය

(9) මහනුවර ඇසල පෙරහැරට දළදා පෙරහැර එක් කිනම් රජ දවසකද?

           (i) කිර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජ සමය            (ii) පළමුවන විමලධර්මසුරිය රජ සමය            

          (iii) දෙවන විමලධර්මසුරිය රජ සමය    (iv) ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජ සමය

(10) අෂ්ට ගරු ධර්ම පිළිගනිමින් පැවිද්ද,හා උපසම්පදාව ලැබූ පළමු කාන්තාව වන්නේ?

           (i) උප්පලවන්නා දේවියයි                     (ii)මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී දේවියයි           

          (iii) යශෝදරා දේවියයි                          (iv) කිසා ගෝතමියයි

(11) ත්‍රිපිටකයේ නොයෙක් තැන සදහන් ගාථා එක් රැස් කොට ඇති ගාථා සංග්‍රහය හදුන්වන්නේ කිනම් නමකින්ද?

           (i) සුත්ත නිපාතය නමින්                     (ii)ධම්ම පදය නමින් ය           

          (iii) ථෙරගාථා නමිනි                            (iv) තේරීගාථා නමිනි

(12) ප්‍රථමධ්‍යාන කුසල සතට  අයත් අංග ගණන නිවැරදිව සදහන් වන පිළිතුර වන්නේ?

            (i) විතක්ක ,විචාර ,ප්‍රීති ,සුඛ              (ii)විචාර ,ප්‍රීති,සුඛ ,එකග්ගතා           

          (iii) විතක්ක ,විචාර ,ප්‍රීති ,එකග්ගතා   (iv) උපේක්ඛා ,එකග්ගතා

(13) අකුසල හේතු තුනක් ,කුසල හේතු තුනත් නැතිව උපදින සිත් හදුන්වන්නේ ?

           (i) අකුසල සිත්  නමිනි                        (ii)කුසල සිත් නමිනි           

          (iii) විපාක සිත් නමිනි                         (iv) අහේතුක සිත් නමිනි

(14) “බාලකෝ “ යන පාලි වචනය සකස් වී ඇති නිවැරදි අකුරු රටාව තෝරන්න

           (i) බ් +ආ+ල් + ආ+ ක් +ම්                  (ii)බ් + ආ +ල් + අ +ක් +ආ +ඕ           

          (iii) බ්+ ආ +ල්+ අ + ක් +ඕ                 (iv) බ් +අ +ල් + ආ +ක් + ඕ

(15) මයං උපෝසථං …………………………………………හිස්තැනට ගැලපෙන පාලි වචනය වන්නේ?

           (i) උපවසාමි                                       (ii)උපවාසම          

          (iii) උපවසති                                       (iv) උපවස්ථ

 

 

 

 

නිවැරදි  පිළිතුර  සපයන්න

(16) පාලි භාෂාවේ ස්වර අකුරු අට ලියන්න

(17) පාලි භාෂාවේ බාලකෝ යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද ?

(18) පුරිසෝ අකුරු රටාව ගොඩනගන්න

(19) මල් පුජා කිරීමේ ගාථාව ලියන්න

(20) බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් ලංකාවට වැඩියේ කොහෙටද ?

 

                                                           ii කොටස

(1)      (i) කයින් වචනයෙන් හා සිතින් සිදුවන අකුසල කර්ම දහය පිලිවෙලින් ලියා දක්වන්න

                                                                                                                (ලකුණු 5)

         (ii) “සියලු දෙනා දඩුවමෙන් තැති ගනිති ,සියලු දෙනාට ජීවිතය ප්‍රියය .තමා උපමාවට ගෙන අනුන් නොනැසිය යුතුය නොනැසවිය යුතුය “ මෙම අර්ථය ඇති ධම්මපද ගාථාව ලියන්න.

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

(2) (i) ධර්මාශෝක රජතුමාගේ ශාසනික සේවය කරුණු වශයෙන් දක්වන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 5)

 

       (ii) රත්මලානේ ශ්‍රී ධර්මාරාම සුවාමින්වහන්සේ ගේ ශාස්ත්‍රීය සේවාව විස්තර කරන්න

                                                                                                                (ලකුණු 10)

(3) (i) අප විසින් වැඩිහිටියන්ට සැලකිය යුත්තේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 5)

 

   (ii) මනා කායික සෞඛ්‍ය යක් පවත්වා ගෙන යාම සදහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග සැකෙවින් දක්වන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

(4)  (i) පාලි භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර ,කෙට් ස්වර හා දීර්ඝ ස්වර වශයෙන් වෙන් කොට ලියා දක්වනන

                                                                                                                 (ලකුණු 05)

       (ii) පහත පාලි වාක්‍ය බහු වචනයට හරවා ලියන්න

  • සෝසිලං රක්ඛති
  • ත්වං පඤ්චසිලං සමාදියාමි
  • අහං අටීංඨංග සිලං සමාදියාමි
  • අහං   දාඨා  ධාතුන් වන්දාමි
  • සෝ සබ්බධානේ සුපතිට්ඨීති සබිබං චේතිය වන්දති

                                                                                                                  (ලකුණු 10)

(5) (ii) අරමුණු දැනගන්නා ලක්ෂණයෙන් සිත එකක් වුවද සිතේ ස්වභාවය අනුව කොටස් පහකට බෙදේ .එම කොටස් 5 නම් කරන්න

                                                                                                                  (ලකුණු 05)

     (i) ලෝකෝත්තර සිත් අට පිලිවෙලින් නම් කර ඒවාට ලෝකෝත්තර යන නම යෙදෙන්නේ අයිදැයි පහදන්න ?

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

 
8341

ලිපිය කියවා ඇති ගණන
8341

ලිපිය බෙදාගන්න


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


7-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
                                     ශ්‍රී .බු.ව.2563-දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය               &n...
7-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
                                          ශ්‍රී .බු.ව.2563-දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය             ...
Anura Ekanayake

7-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අනෙකුත් ලිපි
12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය කලාවේ සීමා නාට්ය කලාව වෙනත් කලා මාධ්යන් හා සැසදීමේදී ඊට අවේනික සීමා රැසක් හදුනා ගත හැකිය. නාට්ය හා කතා කලාව කතා කලාව යන්නෙන් 'නවකතාව','කෙට් ...

12-වසර - රසායන විද්‍යාව
සිදුවන ක්රියාවට අනුව එන්තැල්පි විපර්යාස වර්ග කිරීම 01.සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පිය සම්මත අවස්ථාවේ ඇති සංයෝග මවුල එකක් සම්මත අවස්ථාවේ ඇති එහි සංඝටක මූලද්රව්ය වලින් උත්පාදනය කිරීමේදී සිදුවන සිදු ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙය ඔබගේ ආර්ථික විද්යා දැනුම වැඩි කර ගැනීමටත්,කාලීන සාමාන්ය දැනුමවැඩි කර ගැනීමටත් ඉවහල් වන ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
රංග රිද්මය (Rythem of Acting ) නාට්ය ප්රෙක්ෂක මනසේ"යථාර්ථයේ මායාව"ගොඩනැගීම බහුතරයක් රංගනයන් මගින් සිදු වෙි. රංග රිද්මය ඊට මනා පිටුබලයක් වෙි.රංග රිද්මය අමතන්නේ ප්රේක්ෂක වින්දනයට හා ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නාට්ය හා රංග කලාවෙි මුලික සංකල්ප ෴ සමාරෝපය (Impersonation ) ක්ෂණික නිරූපණය(Quick portray) අවස්ථා නිරූපණය(Situation portray ) භූමිකා නිරූපණය(Caractor portray) සමාරෝපය (Impersonation ) පවතින සැබෑ යථා ස්වරූපයෙන් බැහැරව වෙනත් අයෙකුගේ ව්ලිසය ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
අනුකරණය(Imitation) අනුකරණය ,ප්රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට පැවෙතෙන සහජ මානව ක්රියාවලියකි.මිනිසා විද්යාත්මක, තාර්කික චින්තනයෙන් ලෝකය හැසිරවීමට පටන් ගැනීමට පෙර මිත්යාවෙි දැඩිව එල්බ සිට්යේය. ස්වභාවධර්මයේ වස්තූන්ට හා ක්රියාවන්ට ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය ඉහත සඳහන් නෘත්ත,නෘත්ය,නාට්ය යන මෙි වචන තුන නාට්ය ශාස්ත්රයේ යේදී ඇත්තේ ඊට ආවෙිණික විශේෂ අර්ථ පදනමි කරගෙනය. මෙ⁣ම වචන තුන සංස්කෘත "නෘත්" ධාතුවෙන් ද එසේත් ...

12-වසර - නාට්‍ය හා රංග කලාව
කලාව "කලාව"යන වචනය කවදත් විවිධ මත පළකරනු ලබන පදයකි.පැරණි බ්රාහ්මණ පඬිවරු කලාව,රසාස්වාදය සඳහා හේතුවන බව කීහ. කලාව(Art) යනු 'කුසලතාව'යි. කලාව පිළිබදව අර්ථ නිරූපනයට වෙහෙස වුවෝ ඒ ...

11-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
මුලින්ම කියන්න ඕන මේක මගේ පළවෙනි අධ්යාපනික ලිපිය අධ්යන පොදු සහතික පත්රයේ දී ලකුණු දහයක ප්රශ්නයක් වන ප්රස්තාර විස්තර කිරීම හෙවත් bar graph බොහෝ ළමුන් උනන්දුවක් ...