දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු


01 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න.

 1. ධම්ම රත්නයේ ගුණ ගණන
 • (i) 6 කි                  (ii) 9 කි                   (iii) 5 කි
 1. බුදුන් වහන්සේ සප්ත අපරිහානිය ධර්මය දේශනා කලේ?
 • (i) අජාසත් රජුට (ii) වස්සකාර ඇමති හට (iii) ලිවිජින්ට
 1. බුදුන් වහන්සේ අවසන් වස් කාලය ගත කලේ?
 • (i) බේලුව ග්‍රාමයේ                (ii)ජේතවනාරාමය         ( iii) වේළුවනාරාමයේ
 1. සතර සෘදධිපාදයන්ට අයත් නොවන්නේ ?
 • (i) ජන්ද                              (ii) මෙත්ත              (iii) විමංසා
 1. පක්ෂපාති බවෙන් තොර මද්‍යස්ථ බව දැක්වෙන පාරමිතාව වන්නේ ?
 • (i)  ඛන්ති පාරමිතාව              (ii) නෙක්කම්ම  පාරමිතාව
 •  (iii) උපේක්ඛා පාරමිතාව

   

(2) කෙටි පිළිතුරු සපයන්න

 1. බුදුන් වහන්සේ රතන සුත්‍රය දේශනා කලේ ,කුමන හේතුවක් නිසාද?
 2. ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්‍රයේ අඩංගු මුලික ඉගැන්වීම් කුමක්ද ?
 3. පොළොන්නරු කතිකාවත සකස් කලේ කුමන රජු විසින්ද?
 4. මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේගේ ගිහි කල දෙමව්පියන් කවුද?
 5. “යථාවාදී තථාකාරී “ ගුණය කුමක්ද?
 6. මෙත් සුතුරෙහි සදහන් පරිදි ,”අප්පඝබ්භ” යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?
 7. බුදුරදුන්ට විරුද්ධ ක්‍රියා සිදු කළ අන්‍යාගමිකයන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න ?
 8. “ආයු සංස්කාරය” යනුවෙන් හදුන්වන්නේ කුමක්ද?
 9. තුන් සුත්‍රය නම් කරන්න ?

    10. අන්තිම බුද්ධ වචනය ලියන්න ?

 

  03 සියලුම ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු සපයන්න

(1) 1.“දෙමව්පියන්” යනු නිවසේහි සිටිනා දෙව්වරුය.ඔවුන්ව     හදුන් වන නම් 2 ක් ලියන්න?

 1. බුදුරදුන් දෙමව්පියන් සදහා වෙන් කලේ කුමන දිශාවද ? ඊට හේතු කවරේද?
 2. සිගාලෝවාද සුත්‍රයට අනුව දරුවන් විසින් දෙමව්පියන් සදහා ඉටු කළ යුතුකම් නම් කරන්න?
 3. තමාට ජීවිතය ලබා දී ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට මග පෙන් වු දෙමව්පියන් මහලුව ගිය පසු අමතක කිරීම, අසත් පුරුෂ දරුවන්ගේ ලක්ෂණයයි .”මහලුව ගිය දෙමව්පියන් රැක ගනිමු” යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් ලියන්න (වචන 50-60)

(2) 1. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වීමට පෙර ,මහ බෝසත් අවදියේ පිරු බුදු තුරු දහම් පාරමිතා නම් වේ.දස පාරමිතා අඩංගු ගාථාව ලියා දක්වන්න?

 1. ඉහත ගාථාවේ ඔබ සදහන් කළ පාරමිතා දහය පිළිවෙලින් පෙළ ගස්වන්න ?
 2. ඉහත පාරමිතා වලින් හතරක් තෝරා ගෙන එක් එක් පාරමිතාවේ අරුත් පැහැදිලි කරන්න?
 3. අවංක වීම හා බොරු කීමේ ආදීනව පැහැදිලි කරමින් “සච්ච පාරමිතාව “ පිළිබද කෙටි විස්තරයක් ලියන්න?(වචන 50-60 පමණ)

 

 

(3) 1. අෂ්ට ලෝක ධර්මය නම් කරන්න

 1. අටලෝ දහම ඇතුලත් ගාථාව ලියා දක්වන්න
 2. බුදුරජාණන් වහන්සේ අටලෝ දහමට මුහුණදුන් අවස්ථා 4 ක් ලියා දක්වන්න
 3. “අටලෝ දහමින් නොසැලී සිටිමු “ යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් කරන්න.( වචන 50-60 )

 

(4) පටිච්ච සමුප්පාද නියාය ලියා එහි අර්ථය ලියන්න ?

 

(5) බෙද්ධ  විහාරයක ඇති ප්‍රධාන අංග 11 කි .ඒවා නම් කරන්න?

 

(6) පහත මාතෘකා වලින් එකක් තෝරා ගෙන කෙටි විස්තරයක් ලියන්න ?

 1. බුදුරදුන්ගේ අසරණ සරණ ගුණය
 2. පොළොන්නරු ශාසන ඉතිහාසය
 3. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගනිමු

 

(7) නිබ්බාන ධාතු 2 නම් කර ඒවා හදුන් වන්න?

 

(8) පහත ගාථා සම්පුර්ණ කරන්න ?

 1. යෝච බුබ්බේ සම්ච්ජිත්වා ..............................................
 2. යානිධ භූතානි සමාගතාභී ............................................
 3. පුටිඨස්ස ලෝක ධම්මේහි ................................................

 

(9) පහත සිංහල වාක්‍ය පාලියෙන් ලියන්න?

    1.මම දෑහැත් පුජා කරමි

 1. අපී පන්සලට යමු
 2. මම මල් බුරදුන්ට පුජා කරමි
 3. අපී කිරිබත් භික්ෂුන් උදෙසා පුජා කරමි
 4. නුබලා තිසරණ සරණ පංචසීලය සමදාන් වෙහු.

 

 

 

 

8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සියලුම  ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න     (1)  (i)බුදු සිරිතේ මුල් විසිවස තුල සිදු වු වැදගත් කරුණු 5 ක් ලියන්න?           (ii) ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව නම් කර එහි අඩංගු කරුණු දක්වන්න?           (ii...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
   ශෝබන චෛතසික (25) ශෝබන සිත් වල පමණක් යෙදෙන චෛතසික ශෝබන චෛතසික නම් වේ. ශෝබන චෛතසික 25 කි. ශෝබන සාධාරණ චෛතසික (19) සෑම ශෝබන සිතකම අඩු නැතිව යෙදෙන චෛතසික ශෝබන සාධාරණ චෛතසික නම් වේ. ශෝබන සාධාරණ චෛතසික 19 කි.ඒවා නම්, 1. සද්ධා - තෙරුවන් ස...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන :-පාඩමේ ඇතැම් තැනක සටහන :- වශයෙන් දක්වා ඇති චෛතසික වල වැඩිදුර විස්තර දරුවාගේ සටහන් පොතට ඇතුලත් කළ යුතු නැත. පාඩම විස්තර කර දීමේදී එම අමතර විස්තර ද සුදුසු පරිදි උපයෝගී කර ගත හැක.    අකුසල චෛතසික (14) අකුසල සිත් වල පමණක් යෙදෙන චෛතසික අකුසල චෛතසික නම...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ආරක්ෂක ගාථාව පහත දැක් වේ. “සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා - පච්චේකානඤ්ච යං බලංඅරහන්තානඤ්ච තේජේන - රක්ඛං බන්ධාමි සබ්බසෝ“ ආරක්ෂක ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය. සබ්බේ - සියලු බුද්ධා - බුදුරජාණන් වහන්සේලා බලප්පත්තා - ඤාණ බලයට පත්වූහ. පච්චේකානඤ්ච...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ප්‍රාර්ථනා ගාථා පහත දැක් වේ. ඉමිනා පුඤ්ඤකම්මේන - මා මේ බාල සමාගමෝසතං සමාගමෝ හෝතු - යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤං - ආසවක්ඛයාවහං හෝතුසබ්බදුක්ඛා පමුච්චතු ප්‍රාර්ථනා ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය. ඉමිනා - මේ පුඤ්ඤකම්මේන - පින් කමින් මා -...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සමූහයක් සිටින තැනකදී තිබෙන කටයුතු අන්‍යොන්‍ය වශෙන් බෙදා හදාගෙන සිදු කිරීම සමුපකාරය යි. අනුරුද්ධ, නන්දිය හා කිම්බිල තෙරවරුන් ගෝසිංග වනය තුල සිටියදී කටයුතු කළ ආකාරය සමුපකාරී බවට උදාහරණය කි. එම තෙරවරුන්ගෙන් උදයෙන්ම අවදි වන තෙරුන් වහන්සේ පැන් පෙරා තැ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
“පරාභව මුඛ“ හෙවත් පිරිහීමේ දොරටු 18 ක් පිළිබඳව පරාභව සූත්‍රයේ සඳහන් වෙයි. ඒවානම්, 1. ධර්මයට අකමැති වීම. 2. අසත්පුරුෂයන්ට ප්‍රිය කිරීම. 3. සත්පුරුෂයන් ප්‍රිය නොකිරීම. 4. අසත්පුරුෂ ධර්මයට ප්‍රිය නොකිරීම. 5. නිතරම නිදනසුලු බව. 6. කත...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිංහල බෞද්ධකම පිරිහෙමින් පැවති වකවානුවක සිංහලයාගේ ජාතික ආගමික හැඟීම් පුබුදුවාලීමට සමත් වූ වීරවයෙකි, ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල තුමා. අනගාරික ධර්මපාල තුමන් ගැන වැදගත් කරුණු. උපත - 1864 සැප්තැම්බර් 17.  මුල් නම - ඩේවිඩ් හේවාවිතාරණ.  පියා - දොන් ක...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
  සියලු සත්වයන්ට ආහාර හා නින්ද අත්‍යාවශ්‍ය බව පහත දැක්වෙන බුදු වදනින් සනාථ වේ. i. සියලු සත්වයෝ ආහාරයෙන් සිටින්නෝය.ii. රෝග අතර ඉහලම රෝගය කුසගින්න ය. ආහාර ගන්නේ ජීවත් වීමට බවත් ජීවත් වන්නේ ආහාර ගැනීමට නොවන බවත් සිහි තබා ගත යුතුය. තමාට හිතකර ආහ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
අනුරාධපුරය ලංකාවේ අගනුවර ලෙස පැවති අවුරුදු 1500 ක් පමණ වූ කාලසීමාව අනුරාධපුර යුගය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඈත අතීතයේදී ඉදිකරණ ලද ගොඩනැගිලි, චිත්‍ර, භාවිතා කළ උපකරණ ආදියෙන් තවමත් ඉතිරි වී ඇති දේ පුරාවස්තු ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මහින්දාගමනයට පෙර කරන ලද නිර්මාණ ස...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිත පිරිසිඳු කෙරෙන ක්‍රියාවන් පින්කම් යනුවෙන් හැඳින් වේ. දාන, ශීල, භාවනා යන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා අතරින් භාවනාව ප්‍රධානම පින්කම වෙයි. භාවනාවේ ප්‍රධාන කොටස් 2 කි.ඒවා නම්, 1. සමථ භාවනාව හෙවත් චිත්ත භාවනාව. 2. විපස්සනා භාවනාව හෙව...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ශික්ෂාව යනු හික්මීම හෙවත් සංවරය යි. ත්‍රිශික්ෂාව නමින් සංවර වන ආකාර 3 ක් හැඳින් වේ. ත්‍රි ශික්ෂාව පහත දැක් වේ. 1. ශීල ශික්ෂාව 2. සමාධි ශික්ෂාව 3. ප්‍රඥා ශික්ෂාව  1. ශීල ශික්ෂාව අයහපත් කායික ක්‍රියා වලින් වැළකී යහපත් කායික ක්...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු පහත දැක් වේ.  නම - උත්තරා, කුදු සිරුරකින් යුක්ත වූ බැවින් හෙතෙම ඛුජ්ජුත්තරා නම් විය.  අගතනතුර - 1. ඇසූ පිරූ තැන් ඇති (බහුශ්‍රැත) උපාසිකාවන් අතර අගතනතුර. 2. ධර්ම කථික උපාසිකාවන් අතර අගතනතුර.  ඛුජ්ජ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දානං සීලංච භාවනා - පත්ති පත්තානුමෝදනාවෙය්‍යාවච්චාපචායංච - දේසනා සුති දිට්ඨිච්ඡු ඉහත ගාථාවේ සඳහන් වන දස පුණ්‍ය ක්‍රියා පහත දැක් වේ. 1. දානය 2. සීලය 3. භාවනාව 4. පත්ති දානය (පින් දීම) 5. පත්තානුමෝදනාව (පින් අනුමෝදන් වීම) 6. වෙය්‍යාවච්ච (වත...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
කළ උපකාරය සිහිකර නැවත උපකාර කිරීම කළගුණ සැළකීමයි. මිනිසුන් අතර පමණක් නොව සතුන් අතර පවා කළගුණ සැළකීමේ ගුණය පවතින බවට පන්සිය පනස් ජාතක පොත උදාහරණ සපයයි.උදා:- 1. කණ්හ ජාතකයේ දැක්වෙන පරිදි කාකාළ නම් ගවයා තමා හදා වඩා ගත් මහලු කාන්තාවට කළගුණ දක්වනු පිණිස ගැල් 500 ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-පාඩමේ ඇතැම් තැනක සටහන යටතේ දක්වා ඇති චෛතසික වල වැඩිදුර විස්තර දරුවාගේ සටහන් පොතට ඇතුළත් කළ යුතු නැත. පාඩම විස්තර කර දීමේදී එම අමතර විස්තරද සුදුසු පරිදි උපයෝගී කර ගත හැක. චෛතසික 52 පහත පරිදි ප්‍රධාන කොටස් 3 කට බෙදා දැක්විය හැක. අන්‍යසමාන චෛතසික (1...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ. "නාගවල්ලි දලූපේතං - චුණ්ණ පූග සමායුතංතාම්බූලං පතිගණ්හාතු - සතං පූජේමිදං ජිනෝ" දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය. නාගවල්ලී - නාගවල්ලී නම් වූ දලූපේතං (දල+උපේත)- දළුවලින් යුක්ත චුණ්ණ - හුණු පූග -...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ. “සුගන්ධං සීතලං කප්පං - පසන්න මධුරං සුභංපානීයමේතං භගවා - පතිගණ්හාතු උත්තම“  පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය. සුගන්ධං - සුවඳවත් වූ සීතලං - සිසිල් වූ කප්පං - යෝග්‍ය වූ පසන්නං -...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
අවමගුල් අවස්ථාවක අනුගමනය කෙරෙන චාරිත්‍ර සිරිත් වශයෙන් හඳුන්වන අතර නොකළ යුතු දේවල් විරිත් වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.  ජන වර්ගය, ආගම දහම මෙන්ම ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ද අවමගුල් සිරිත් විරිත් වෙනස් වේ. සමාජයේ පවතින අවමගුල් සිරිත් විරිත් කිහිපයක් පහත දක්වා...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
යසෝධරා දේවිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු.  පියා - මහාමායා දේවියගේ සොහොයුරෙකු වූ සුප්‍රබුද්ධ රජතුමා.  මව - අමිතා බිසව.  අග තනතුර - අභිඥාලාභී භික්ෂුණීන් අතර අග තනතුර.  වෙනත් නම් - 1. බිම්බා දේවි - ස්වර්ණ බිම්බයක් බඳු රූපශ්‍රීයක් ඇති බැවින්....
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ඇතැම් මිනිසුන් මියගිය පසු දුගතිගාමී වීමටත්, ඇතැම් අය සුගතිගාමී වීමටත් හේතුව කුමක් දැයි සාලා ගම් වැසියෝ බුදුරදුන්ගෙන් විමසූහ. එයට පිළිතුරු දෙමින් බුදුරදුන් දේශනා කොට වදාළේ අධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා මරණින් මතු දුගතිගාමී වන බවත්, ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා සුගතිගාමී වන බවත්...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් වසර 236 කට පසුව ක්‍රිස්තු පූර්ව 3 වන සියවසේ දී මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනය සිතු විය. එකල දඹදිව රාජ්‍ය කළ ධර්මාශෝක රජතුමා විසින් දේවානම් පියතිස්ස රජු ඇතුලු ලක් වැසියාට ධර්ම ප්‍රචාරය කරනු පිණිස මිහිඳු හිමි ලක්දිවට වැඩම...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිතා මතා කරන, කියන, සිතන දේ කර්මය යැයි හැඳින් වේ.  යහපත් චේතනා මුල් වී කරන, කියන, සිතන කර්ම කුසල කර්ම හෙවත් යහපත් කර්ම වේ.  එසේම අයහපත් චේතනා මුල් වී කරන, කියන, සිතන කර්ම අකුසල කර්ම හෙවත් අයහපත් කර්ම වේ. කරත්තය අදින ගොනා පසුපසින් එන කරත්ත ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:-පහත කෙටි සටහනෙහි කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයට අදාළව දහම් පාසල් පෙළ පොතෙහි සඳහන් ගාථා අර්ථයන් සහ පාලි වචනාර්ථයන් මෙන්ම පිරුවානා පොත් වහන්සේගෙන් උපුටාගත් ගාථා අර්ථයන් සහ පාලි වචනාර්ථයන් ද වෙන වෙනම දක්වා ඇත. ගුරුවරයාගේ දුරාවබෝධය සඳහාම මෙසේ කොට ඇත. ඇතැම් තැනක මෙම ග්&zwj...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
අපගේ අම්මා සහ තාත්තා දෙගුරුන් යන නමින් හඳුන්වයි. මව්පිය දෙදෙනා දේවත්වයෙන් සැලකීමට තරම් සුදුසු වන බැවින් බුදු දහමෙහි ඔවුන් පුබ්බ දේව යන නමින් හඳුන්වයි. අපට හමුවන මුල්ම ගුරුවරුන් දෙදෙනා දෙමාපියන් බැවින් බුදුරදුන් ඔවුන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද හැඳිවූ සේක. ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද හිමි පිළිබඳව වැදගත් කරුණු. මව - කළුදුර මල්දෝද සිල්වා.  පියා - ගින්ගම ලද්දු අසනේරිස් මැන්දිස්.  ගිහි නම - මිගෙල් මැන්දිස්.  ගම - දකුණු පලාතේ බලපිටියේ මොහොට්ටිවත්ත (මිගෙට්ටුවත්ත) ග්‍රාමය.  ගිහි කල අධ්‍යාපනය - බ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
තෙරුවන් සරණ යන ඕනෑම තැනැත්තෙකු බෞද්ධයෙකි. තෙරුවන් සරණ ගොස්, දන් දීම සිල් රැකීම ආදිය කළ පමණින් හොඳ බෞද්ධයෙකු බවට පත් වන්නේ නැත. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ බෞද්ධයන් උපාසක පුණ්ඩරීක යන නමිනුත් නරක බෞද්ධයන් උපාසක චන්ඩාල යන නමිනුත් හැඳිවූ සේක. උපාසක පුණ්ඩරීක හ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුදු සිරිතේ අවස්ථා දෙකක් ඇසුරින් අපේ දිවියට ගත හැකි ආදර්ශ කිහිපයක් මෙම පාඩමේදී උගනිමු. වේරඤ්ජාවේ වස් විසීම උදය බමුණාගේ ආරාධනයෙන් වේරඤ්ජා නුවර වස් එළඹි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට එම වස් කාලය අශ්ව ආහාරයක් වන යව හාල් වලින් යැපීමට සිදු විය. වේරඤ්ජා සිද...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
  චෛතසික චෛතසික යනු සිතෙහි හටගන්නා සිතුවිලි ය. චෛතසික 52 කි. ලෝභය, ප්‍රීතිය, ශ්‍රද්ධාව, මච්ඡරිය (මසුරුකම), හිරි, ඔත්තප්ප, යනු චෛතසික කිහිපයකි. සිතත් සමග එකට යෙදෙන සිතේ ගති යන අර්ථයෙන් මේවාට චෛතසික යන නම යෙදේ. සියලුම චෛතසික වල දක්න...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
ඉතිපි සො පාඨය පහත දැක්වේ, "ඉති‘පි සෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝවිජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදූ අනුත්තරෝපුරිසදම්මසාරථී සත්ථා දේවමනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා‘ති" ඉති‘පි සෝ පාඨයෙහි එන පාලි පද වල සවිස්තරාත්මක සිංහල තේරුම මෙසේය. ඉති‘පි - (ඉති+අප...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නමස්කාර පාඨය පහත දැක්වේ,"නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස" නමස්කාර පාඨයෙහි එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය. නමෝ - නමස්කාර වේවාතස්ස - ඒභගවතෝ - භාග්‍යවත්අරහතෝ - අරහත් (පිදීමට සුදුසු)සම්මා - සම්මා (සම්‍යක්)සම්බුද්ධස්ස - සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
   දළදා වන්දනා ගාථාව ලොකෙකනාථ වදනම්බුජ රාජ හංසං ලොක - ලෝකය නාථ - පිහිට, ස්වාමියා ලොකෙය - බුදුරජ  වේනෙයිය කෝමුද විකසන සීත රංසිං වෙනෙය්‍ය - හිමවිය යුතු, මාර්ගාවබෝධය ලැබිය යුතු කොමුදී - සඳරැස, කුමුදු ඇති විල විකාස - ප්‍රබෝධය, පුබුදුවීම,...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පාඩමේ දැක්වෙන හැදෙන බොදු දරුවෙකු තුල තිබිය යුතු චරිත ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත ගොණු කොට ඇත. තමන්ට පැවරෙන වගකීම් පැහැර නොහැර, බලකිරීමකින් තොරව ඉටු කිරීම හැදෙන දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයකි. දහම් පාසලේ, පාසලේ මෙන්ම නිවසේද අවට පරිසරය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම මෙන්ම අපිරිසිඳු නොකිර...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
මගධාධිපති බිම්බිසාර මහ රජතුමා මගධ රාජ්‍යයේ පාලකයා විය. මිත්‍රශීලී පාලකයෙක් හෙතෙම සුද්ධෝදන රජතුමා ඇතුලු අනෙකුත් අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සමග මිත්‍රශීලීව ක්‍රියා කළ දක්ෂ පාලකයෙක් විය. සැදැහැති උපාසකයෙක් බුදු වීමට පෙර බිම්බිසාර රජතුමා විසින්...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දැක්වෙන යහපත් පුද්ගල චරිතයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය වන යහපත් ගුණධර්ම කිහිපයක් මෙම පාඩමින් උගනිමු. 1. අප්පකිච්ච අප්පකිච්ච යනු අල්පකෘත්‍යතාව හෙවත් වැඩි වැඩ නැති කමයි. වැඩ අඩු බවයි. කායික හා මානසික ශක්ති ප්‍රමාණය ඉක්මවමින...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
චතුරාර්ය සත්‍ය නම්, 1. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය - දුක 2. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය - දුකට හේතුව 3. දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්‍යය - දුක නැති කිරීම 4. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය - දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර දේශනාවේදී බ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        සටහන:-         මෙම පාඩමෙහි ඇතුලත් සියලූම ගාථා හා ඒවායේ තේරුම් කටපාඩම් කරගැනීමට දරුවාට උපදෙස් දෙන්න. විසුද්ධිය හෙවත් නිවනට මාර්ගය දැක්වෙන ධම්මපද ගාථා 3 ක් මෙම පාඩමේදී උගනිමු. 1. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාත...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සත්‍ය වචන කතා කිරීම සමාජයේ විනය පවත්වා ගැනීමට ඉවහල් වේ. සත්‍ය වචන කතා කිරීම අපගේ යුතුකමක් වන අතර, අනුන් රැවටීමේ අරමුණින් බොරු පොරොන්දු, බොරු සාක්ෂි, බොරු ගිවිසුම් හෝ බොරු ප්‍රකාශ, නිවේදන නිකුත් කිරීම සමාජ විරෝධී වේ. මුසාවාදය සිදුවීමට නම් අංග...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සටහන:- ජාතක කතා පොත් වහන්සේගේ එන පළමුවන කතාව වන අපණ්ණක ජාතකය පද්‍ය පන්තියක් ඇසුරෙන් මෙම පාඩමේදී ඉදිරිපත් කෙරේ. එක් එක් පද්‍යයක සරළ තේරුම පහතින් දක්වා ඇත. මෙය සටහන් පොතට ඇතුලත් කළ යුතු නැත. 1. බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජු රාජ්‍ය කරන කාලයෙහි අප මහා ...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
වීදාගම මෛතෙය හිමිපාණන් විසින් රචිත බුදු ගුණාලංකාරයෙහි එන පද්‍ය ඇසුරින් සත්ථා, බුද්ධ, භගවා යන බුදු ගුණ පිළිබඳව මෙම පාඩමින් උගනිමු. සත්ථා බව කතරින් එතෙර - ලනුයෙන් සතන් හැමවර තිලෝගුරු මුනිවර - වීය සත්තා නමින් පුවතර මෙම කවියට අනුව සත්වයන් සසර කතරින් හැමකල්...
8-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
බුද්ධත්වයෙන් පසු පළමු වසර 20 තුල සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් පිළිවෙලින් පහත දැක්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුව දහම් දෙසීම සඳහා ආලාරකාලාම, උද්දකරාම පුත්ත තවුසන් දෙදෙනා මියගොස් සිටි බැවින් පස්වග තවුසන් සොයා ඉසිපතනයට වැඩම කළහ. ඇසළ පොහෝ දිනයේදී ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්...
Anura Ekanayake

8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අනෙකුත් ලිපි
උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය සිදුවූ නව ප්රවණතා.= භාරතීය කෘෂි ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේදී කිරීමේදී ප්රථමයෙන්ම කෘෂි ආර්ථිකයේ සැලකිල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය කෘෂි ආර්ථිකයේ ගොආර්ථිකයේ ගොවිතැන ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
වජ්ජි රාජ්යය = සොළොස් මහා ජනපද අතරින් ප්රශස්ත සමූහාණ්ඩුව හෙවත් ගණ පත්ර පාලනයක් පැවති රාජ්ය වශයෙන් වජ්ජි රාජ්යය දැක්විය හැකිය.උතුරින් කෝසලය ද ...

12-වසර - සිංහල
පූජාවලිය ග්රන්ථ රචනා කළ අය කවුරුන් හෝ වේවා. ගිහියෙක් හෝ පැවිද්දෙක් හෝ වේවා. කවුරුන් විසින් ලියන ලද වුවත් එම ග්රන්ථය රචනා කළ අයට සුවිශේෂීත අරමුනක් ...

4-වසර - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
My country is Sri Lanka. It is an island situated in the Indian Ocean. It is known as the Pearl of the Indian Ocean. It ...

5-වසර - සිංහල
ශිෂ්යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්රශ්න පත්ර 13 ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ශ්රී ලංකාවේ යම් ප්රදේශයක් නාය යාමේ තර්ජනයක් ඇත.එම ප්රදේශයෙන් ජනතාව ඉක්මනින් ඉවත් කිරීමට දැනුවත් ...

උසස්පෙළ - සිංහල
සද්ධර්මරත්නාවලිය අනුරාධපුර මහා විහාරය ආශ්රිතව වැඩ සිටිී බුද්ධඝෝෂාචාර්යයන් වහන්සේ විසින් ලියන ලද පාලි ධම්මපදට්ඨ කථාව සිංහලයට පරිවර්තනය කිරීමෙන් "සද්ධර්මරත්නාවලිය "ග්රන්ථය සිංහල ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සාමාන්ය සිමෙන්ති කොන්ක්රීට් මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති, රළු සමාහාර, සියුම් සමාහාර හා ජලයයි.කොන්ක්රීට් සකස් කිරීමේදී පහත සඳහන් ක්රියාවලියට අනුව සකස් කරයි. අදාල අනුපාතයන්ට සියුම් සමාහාර ...

13-වසර - ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
මෝටර් රථයක රෝද කෙලින්ම චෙසියට සම්බන්ධ කර තිබුණහොත් එය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මාර්ගයේ ඇති විෂමතාවන් නිසා ගැස්සීම් හා දෙදරීම් වලට භාජනය වේ. මෙම ගැස්සීම් ...

උසස්පෙළ - බුද්ධ ධර්මය
බුද්ධ ප්රතිමාවල ආසන බුද්ධ ප්රතිමා නෙළීමේදිශිල්පියාගේ අවදානය යොමු වූ ලක්ශණයක් ලෙස ප්රතිමා කලාව සම්බන්ද වී ඇති ආසන හදුන්වා දිය හැකිය."ආසන"යන වචනයේ සාමාන්ය තේරුම හිදගැනීම සදහා පාවිච්චි ...

5-වසර - සිංහල
ප්රශ්නයකපිළිතුරකට ලකුණු2.5ක් ලබා දෙන්න )ගසේ නම නොකියවෙන මල් වර්ගයක් වන්නේ? (1) පනා මලය (2) මයිල මලය (3) දෙමට මලය (2)බොරු මල් හා ගෙඩි මල් යනුවෙන් මල් වර්ග දෙකක් ...