දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු


01 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න.

 1. ධම්ම රත්නයේ ගුණ ගණන
 • (i) 6 කි                  (ii) 9 කි                   (iii) 5 කි
 1. බුදුන් වහන්සේ සප්ත අපරිහානිය ධර්මය දේශනා කලේ?
 • (i) අජාසත් රජුට (ii) වස්සකාර ඇමති හට (iii) ලිවිජින්ට
 1. බුදුන් වහන්සේ අවසන් වස් කාලය ගත කලේ?
 • (i) බේලුව ග්‍රාමයේ                (ii)ජේතවනාරාමය         ( iii) වේළුවනාරාමයේ
 1. සතර සෘදධිපාදයන්ට අයත් නොවන්නේ ?
 • (i) ජන්ද                              (ii) මෙත්ත              (iii) විමංසා
 1. පක්ෂපාති බවෙන් තොර මද්‍යස්ථ බව දැක්වෙන පාරමිතාව වන්නේ ?
 • (i)  ඛන්ති පාරමිතාව              (ii) නෙක්කම්ම  පාරමිතාව
 •  (iii) උපේක්ඛා පාරමිතාව

   

(2) කෙටි පිළිතුරු සපයන්න

 1. බුදුන් වහන්සේ රතන සුත්‍රය දේශනා කලේ ,කුමන හේතුවක් නිසාද?
 2. ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්‍රයේ අඩංගු මුලික ඉගැන්වීම් කුමක්ද ?
 3. පොළොන්නරු කතිකාවත සකස් කලේ කුමන රජු විසින්ද?
 4. මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේගේ ගිහි කල දෙමව්පියන් කවුද?
 5. “යථාවාදී තථාකාරී “ ගුණය කුමක්ද?
 6. මෙත් සුතුරෙහි සදහන් පරිදි ,”අප්පඝබ්භ” යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?
 7. බුදුරදුන්ට විරුද්ධ ක්‍රියා සිදු කළ අන්‍යාගමිකයන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න ?
 8. “ආයු සංස්කාරය” යනුවෙන් හදුන්වන්නේ කුමක්ද?
 9. තුන් සුත්‍රය නම් කරන්න ?

    10. අන්තිම බුද්ධ වචනය ලියන්න ?

 

  03 සියලුම ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු සපයන්න

(1) 1.“දෙමව්පියන්” යනු නිවසේහි සිටිනා දෙව්වරුය.ඔවුන්ව     හදුන් වන නම් 2 ක් ලියන්න?

 1. බුදුරදුන් දෙමව්පියන් සදහා වෙන් කලේ කුමන දිශාවද ? ඊට හේතු කවරේද?
 2. සිගාලෝවාද සුත්‍රයට අනුව දරුවන් විසින් දෙමව්පියන් සදහා ඉටු කළ යුතුකම් නම් කරන්න?
 3. තමාට ජීවිතය ලබා දී ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට මග පෙන් වු දෙමව්පියන් මහලුව ගිය පසු අමතක කිරීම, අසත් පුරුෂ දරුවන්ගේ ලක්ෂණයයි .”මහලුව ගිය දෙමව්පියන් රැක ගනිමු” යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් ලියන්න (වචන 50-60)

(2) 1. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වීමට පෙර ,මහ බෝසත් අවදියේ පිරු බුදු තුරු දහම් පාරමිතා නම් වේ.දස පාරමිතා අඩංගු ගාථාව ලියා දක්වන්න?

 1. ඉහත ගාථාවේ ඔබ සදහන් කළ පාරමිතා දහය පිළිවෙලින් පෙළ ගස්වන්න ?
 2. ඉහත පාරමිතා වලින් හතරක් තෝරා ගෙන එක් එක් පාරමිතාවේ අරුත් පැහැදිලි කරන්න?
 3. අවංක වීම හා බොරු කීමේ ආදීනව පැහැදිලි කරමින් “සච්ච පාරමිතාව “ පිළිබද කෙටි විස්තරයක් ලියන්න?(වචන 50-60 පමණ)

 

 

(3) 1. අෂ්ට ලෝක ධර්මය නම් කරන්න

 1. අටලෝ දහම ඇතුලත් ගාථාව ලියා දක්වන්න
 2. බුදුරජාණන් වහන්සේ අටලෝ දහමට මුහුණදුන් අවස්ථා 4 ක් ලියා දක්වන්න
 3. “අටලෝ දහමින් නොසැලී සිටිමු “ යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් කරන්න.( වචන 50-60 )

 

(4) පටිච්ච සමුප්පාද නියාය ලියා එහි අර්ථය ලියන්න ?

 

(5) බෙද්ධ  විහාරයක ඇති ප්‍රධාන අංග 11 කි .ඒවා නම් කරන්න?

 

(6) පහත මාතෘකා වලින් එකක් තෝරා ගෙන කෙටි විස්තරයක් ලියන්න ?

 1. බුදුරදුන්ගේ අසරණ සරණ ගුණය
 2. පොළොන්නරු ශාසන ඉතිහාසය
 3. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගනිමු

 

(7) නිබ්බාන ධාතු 2 නම් කර ඒවා හදුන් වන්න?

 

(8) පහත ගාථා සම්පුර්ණ කරන්න ?

 1. යෝච බුබ්බේ සම්ච්ජිත්වා ..............................................
 2. යානිධ භූතානි සමාගතාභී ............................................
 3. පුටිඨස්ස ලෝක ධම්මේහි ................................................

 

(9) පහත සිංහල වාක්‍ය පාලියෙන් ලියන්න?

    1.මම දෑහැත් පුජා කරමි

 1. අපී පන්සලට යමු
 2. මම මල් බුරදුන්ට පුජා කරමි
 3. අපී කිරිබත් භික්ෂුන් උදෙසා පුජා කරමි
 4. නුබලා තිසරණ සරණ පංචසීලය සමදාන් වෙහු.

 

 

 

 
ලිව්වේ : Anura
අදාල විෂය : දහම් පාසල (බෞද්ධ)
ලියු දිනය : Mon 23 Jul 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 938

Anura Ekanayake

8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

විෂයට අදාල ලිපි

 1. දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
  (Anura / 2018-08-02)
 2. 40 පාඩම, අභිධර්මය IV - ශෝබන රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-05)
 3. 39 පාඩම, අභිධර්මය III - අකුශල රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-05)
 4. 38 පාඩම, පාලි VI - ආරක්ෂක ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 5. 37 පාඩම, පාලි V - ප්‍රාර්ථනා ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 6. 36 පාඩම, සමුපකාරය හා ආගන්තුක සත්කාරය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 7. 35 පාඩම, පිරිහීමේ දොරටු වසාලමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 8. 34 පාඩම, සිංහල බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ පුරෝගාමියා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 9. 33 පාඩම, සුවදායී නින්දක් ගුණදායී ආහාර රටාවක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 10. 32 පාඩම, අනුරපුරයේ අපේ උරුමය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 11. 31 පාඩම, සීලානුස්සතී භාවනාවේ යෙදෙමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක් කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-01)
 12. 30 පාඩම, ත්‍රි ශික්ෂාව හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 13. 29 පාඩම, ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 14. 28 පාඩම, දස පින් කිරියවත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 15. 27 පාඩම, සලකමු කළගුණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-29)
 16. 26 පාඩම, අභිධර්මය II - අන්‍යසමාන රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-29)
 17. 25 පාඩම, පාලි IV - දැහැත් හා සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 18. 24 පාඩම, පාලි III - පැන් හා ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 19. 23 පාඩම, අපේ අවමගුල් සිරිත් විරිත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 20. 22 පාඩම, උතුම් අභිඥාලාභී තෙරණිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 21. 21 පාඩම, දස කුසල් හා දස අකුසල් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 22. 20 පාඩම, ලක් බුදු සසුනේ ආදිම තොරතුරු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව)
  (යසිරු / 2017-01-15)
 23. 19 පාඩම, වපුරන අයුරුම අස්වැන්න ලැබේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව)
  (යසිරු / 2017-01-14)
 24. 18 පාඩම, මෙත්ත සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-13)
 25. 17 පාඩම, දෙගුරුන් ගුණ දැන අදරින් සලකමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 26. 16 පාඩම, බුදුසසුන ඔපවත් කළ වාදීභසිංහයාණෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 27. 15 පාඩම, හොඳ බෞද්ධයා හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 28. 14 පාඩම, ආදර්ශයෙන් සපිරි බුදුසිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 29. 13 පාඩම, අභිධර්මය I - චෛතසික (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 30. 12 පාඩම, පාලි II - ඉතිපි සො පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 31. 11 පාඩම, පාලි I - නමස්කාර පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-01)
 32. 10 පාඩම, වඳිමු දළදා, වඳිමු සිරිපා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-01)
 33. 9 පාඩම, පාසල් පරිසරය බොදු සිරිතෙන් ඔපවත් කරමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 34. 8 පාඩම, දැහැමි බව රැකි නිරිඳු බිම්සර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 35. 7 පාඩම, යහපත් පෞරුෂ ලක්ෂණ හතරක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 36. 6 පාඩම, දුක්ඛ සමුදය ආර්‍ය සත්‍යය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 37. 5 පාඩම, ධම්මපද ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 38. 4 පාඩම, සුබැසි බස් තෙපළමු දෙලොව යහපත සලසන (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 39. 3 පාඩම, නොවරදින මග (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 40. 2 පාඩම, බුදු ගුණ හැඳින බුත් සරණ යා යුතු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 41. 1 පාඩම, බුදු සිරිතේ පළමු විසි වස (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)

අනෙකුත් ලිපි
නිඛිල එකතු කිරීම
(Piyal විසින් 2018-09-12 දින 6-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නිඛිල උදා +2 (-3) 0 ධන නිඛිල උදා +2 +3 ශුනH නිඛිල උදා 0 ඍණ නිඛිල උදා (-2) (-3) එකතු කිරීම එකම ලකුණු ඇති විට එකතු කර එම ලකුණම යොදන්න. 5 ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 14 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-11 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)අපේ ජාතික කොඩියේ කොළ පාට තීරුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (2)ඔබ දන්නා ජාතික හා ආගමික උත්සවයන් කිහිපයක් නම් කරන්න? (3)මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ පිරිමි අය අදින ඇදුමේ හා ගැහැණු අය ...

1 නෙක් කැමතියි

ශ්‍රි ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ වල ආරම්භය හා විකාශනය
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ක්රමය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ ක්රමයේ විශේෂ ලක්ෂණ අපට හඳුනාගත හැකිය. ඒ අනුව ශ්රී ලංකාවේ පවතිනුයේ ප්රධාන පක්ෂ දෙකක්ද, සුළු පක්ෂ බොහෝ ...


1978 ව්‍යවස්ථාවට සිඳුකළ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

13,17,18, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධන වල පසුබිම හා 1978 ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ ව්යුහයට සිඳු කළ වෙනස්කම් හා එමගින් සිඳු වූ බලපෑම. 13 වන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය. දෙවන ජනරජ ආණ්ඩු ...


රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව. රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ඓතිහාසික පසුබිම. ශ්රී ලංකාව, බ්රිතාන්ය අධිරාජ්යයේ යටත් විජිතයක්ව පැවති සමයේ දී, වර්ෂ 1946 මැයි මස 15 දිනැති ලංකා (ආණ්ඩුක්රම) ...


පුරවැසිභාවයේ දේශපාලන න්‍යාය
(Shiran විසින් 2018-09-11 දින උසස්පෙළ යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

පුරවැසියා සහ පුරවැසිභාවය පිලිබඳ ගැටලුව පුරවැසියා සහ පුරවැසිභාවය යනු අපේ එදිනෙදා දේශපාලන ව්යවහාරයේ මෙන්ම දේශපාලන විද්යාවේත්, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා නීතියේත් කේන්ද්රීය ලෙස මතුවන සහ එකිනෙකට බැඳුනු සංකල්ප ...


සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)
(Rasika Attanayake විසින් 2018-09-08 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නෂ්ය මතකය (Volatile memory) පරිගණක වල භාවිතා වන මතකය පරිගණකයේ ක්රියාකාරීත්වයට අත්යවශ්ය ම අංගයක් වන්නේ ය. මතකයෙන් කෙරෙන ප්රධාන කාර්යය වන්නේ පරිගණක දත්ත සැකසුම් ක්රියාවලියේ දී ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 13 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-07 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1) ශ්රී ලංකා මුද්රා නාට්ය කලාවේ පියා යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හදුන්වන්නේ කවුද? (2)ශ්රී ලංකාවේ අගනුවර නම් කරන්න? (3) කැස්බෑ බිත්තර කුමන පැහැයක් ගනීද? (4)සාක්ෂරතා දිනය යෙදී ඇත්තේ කවදාද? (5)මහවැලි ...


Active voice - Passive voice (part - 4)
(Upeksha විසින් 2018-09-07 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

Modal verbs It can be done easily Permission could be got Passive voice - method: can + be + past participle berb could shall should will would may might must ought to need to Study the following sentences Meeting will be started ...


ශිෂ්‍යත්ව පාඩම් මාලාව - 12 සිංහල ,පරිසරය,සාමාන්‍ය දැනීම
(Anura විසින් 2018-09-06 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(1)පදිකයින් (මාර්ගයේ පයින් ගමන් කරන්නන්) පිළිපැදිය යුතු නීතිරීති මොනවද? (2) ගෙවත්තක වැවිය හැකි එළවලු වර්ග මොනවද? (3) සෙවණේ වැඩිමට කැමති ශාක වර්ග මොනවද? (4) ශාක පත්ර මගින් මුල් ...