දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු


01 වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අදින්න.

 1. ධම්ම රත්නයේ ගුණ ගණන
 • (i) 6 කි                  (ii) 9 කි                   (iii) 5 කි
 1. බුදුන් වහන්සේ සප්ත අපරිහානිය ධර්මය දේශනා කලේ?
 • (i) අජාසත් රජුට (ii) වස්සකාර ඇමති හට (iii) ලිවිජින්ට
 1. බුදුන් වහන්සේ අවසන් වස් කාලය ගත කලේ?
 • (i) බේලුව ග්‍රාමයේ                (ii)ජේතවනාරාමය         ( iii) වේළුවනාරාමයේ
 1. සතර සෘදධිපාදයන්ට අයත් නොවන්නේ ?
 • (i) ජන්ද                              (ii) මෙත්ත              (iii) විමංසා
 1. පක්ෂපාති බවෙන් තොර මද්‍යස්ථ බව දැක්වෙන පාරමිතාව වන්නේ ?
 • (i)  ඛන්ති පාරමිතාව              (ii) නෙක්කම්ම  පාරමිතාව
 •  (iii) උපේක්ඛා පාරමිතාව

   

(2) කෙටි පිළිතුරු සපයන්න

 1. බුදුන් වහන්සේ රතන සුත්‍රය දේශනා කලේ ,කුමන හේතුවක් නිසාද?
 2. ධම්මචක්කප්පවත්තන සුත්‍රයේ අඩංගු මුලික ඉගැන්වීම් කුමක්ද ?
 3. පොළොන්නරු කතිකාවත සකස් කලේ කුමන රජු විසින්ද?
 4. මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේගේ ගිහි කල දෙමව්පියන් කවුද?
 5. “යථාවාදී තථාකාරී “ ගුණය කුමක්ද?
 6. මෙත් සුතුරෙහි සදහන් පරිදි ,”අප්පඝබ්භ” යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද?
 7. බුදුරදුන්ට විරුද්ධ ක්‍රියා සිදු කළ අන්‍යාගමිකයන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න ?
 8. “ආයු සංස්කාරය” යනුවෙන් හදුන්වන්නේ කුමක්ද?
 9. තුන් සුත්‍රය නම් කරන්න ?

    10. අන්තිම බුද්ධ වචනය ලියන්න ?

 

  03 සියලුම ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු සපයන්න

(1) 1.“දෙමව්පියන්” යනු නිවසේහි සිටිනා දෙව්වරුය.ඔවුන්ව     හදුන් වන නම් 2 ක් ලියන්න?

 1. බුදුරදුන් දෙමව්පියන් සදහා වෙන් කලේ කුමන දිශාවද ? ඊට හේතු කවරේද?
 2. සිගාලෝවාද සුත්‍රයට අනුව දරුවන් විසින් දෙමව්පියන් සදහා ඉටු කළ යුතුකම් නම් කරන්න?
 3. තමාට ජීවිතය ලබා දී ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට මග පෙන් වු දෙමව්පියන් මහලුව ගිය පසු අමතක කිරීම, අසත් පුරුෂ දරුවන්ගේ ලක්ෂණයයි .”මහලුව ගිය දෙමව්පියන් රැක ගනිමු” යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් ලියන්න (වචන 50-60)

(2) 1. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වීමට පෙර ,මහ බෝසත් අවදියේ පිරු බුදු තුරු දහම් පාරමිතා නම් වේ.දස පාරමිතා අඩංගු ගාථාව ලියා දක්වන්න?

 1. ඉහත ගාථාවේ ඔබ සදහන් කළ පාරමිතා දහය පිළිවෙලින් පෙළ ගස්වන්න ?
 2. ඉහත පාරමිතා වලින් හතරක් තෝරා ගෙන එක් එක් පාරමිතාවේ අරුත් පැහැදිලි කරන්න?
 3. අවංක වීම හා බොරු කීමේ ආදීනව පැහැදිලි කරමින් “සච්ච පාරමිතාව “ පිළිබද කෙටි විස්තරයක් ලියන්න?(වචන 50-60 පමණ)

 

 

(3) 1. අෂ්ට ලෝක ධර්මය නම් කරන්න

 1. අටලෝ දහම ඇතුලත් ගාථාව ලියා දක්වන්න
 2. බුදුරජාණන් වහන්සේ අටලෝ දහමට මුහුණදුන් අවස්ථා 4 ක් ලියා දක්වන්න
 3. “අටලෝ දහමින් නොසැලී සිටිමු “ යන මැයෙන් කෙටි විස්තරයක් කරන්න.( වචන 50-60 )

 

(4) පටිච්ච සමුප්පාද නියාය ලියා එහි අර්ථය ලියන්න ?

 

(5) බෙද්ධ  විහාරයක ඇති ප්‍රධාන අංග 11 කි .ඒවා නම් කරන්න?

 

(6) පහත මාතෘකා වලින් එකක් තෝරා ගෙන කෙටි විස්තරයක් ලියන්න ?

 1. බුදුරදුන්ගේ අසරණ සරණ ගුණය
 2. පොළොන්නරු ශාසන ඉතිහාසය
 3. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගනිමු

 

(7) නිබ්බාන ධාතු 2 නම් කර ඒවා හදුන් වන්න?

 

(8) පහත ගාථා සම්පුර්ණ කරන්න ?

 1. යෝච බුබ්බේ සම්ච්ජිත්වා ..............................................
 2. යානිධ භූතානි සමාගතාභී ............................................
 3. පුටිඨස්ස ලෝක ධම්මේහි ................................................

 

(9) පහත සිංහල වාක්‍ය පාලියෙන් ලියන්න?

    1.මම දෑහැත් පුජා කරමි

 1. අපී පන්සලට යමු
 2. මම මල් බුරදුන්ට පුජා කරමි
 3. අපී කිරිබත් භික්ෂුන් උදෙසා පුජා කරමි
 4. නුබලා තිසරණ සරණ පංචසීලය සමදාන් වෙහු.

 

 

 

 
ලිව්වේ : Anura
අදාල විෂය : දහම් පාසල (බෞද්ධ)
ලියු දිනය : Mon 23 Jul 2018
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 3884

Anura Ekanayake

8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

විෂයට අදාල ලිපි

 1. දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු
  (Anura / 2018-08-02)
 2. 40 පාඩම, අභිධර්මය IV - ශෝබන රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-05)
 3. 39 පාඩම, අභිධර්මය III - අකුශල රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-05)
 4. 38 පාඩම, පාලි VI - ආරක්ෂක ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 5. 37 පාඩම, පාලි V - ප්‍රාර්ථනා ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 6. 36 පාඩම, සමුපකාරය හා ආගන්තුක සත්කාරය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 7. 35 පාඩම, පිරිහීමේ දොරටු වසාලමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 8. 34 පාඩම, සිංහල බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ පුරෝගාමියා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 9. 33 පාඩම, සුවදායී නින්දක් ගුණදායී ආහාර රටාවක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 10. 32 පාඩම, අනුරපුරයේ අපේ උරුමය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-04)
 11. 31 පාඩම, සීලානුස්සතී භාවනාවේ යෙදෙමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක් කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-02-01)
 12. 30 පාඩම, ත්‍රි ශික්ෂාව හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 13. 29 පාඩම, ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 14. 28 පාඩම, දස පින් කිරියවත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-31)
 15. 27 පාඩම, සලකමු කළගුණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-29)
 16. 26 පාඩම, අභිධර්මය II - අන්‍යසමාන රාශිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-29)
 17. 25 පාඩම, පාලි IV - දැහැත් හා සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 18. 24 පාඩම, පාලි III - පැන් හා ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 19. 23 පාඩම, අපේ අවමගුල් සිරිත් විරිත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 20. 22 පාඩම, උතුම් අභිඥාලාභී තෙරණිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 21. 21 පාඩම, දස කුසල් හා දස අකුසල් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-28)
 22. 20 පාඩම, ලක් බුදු සසුනේ ආදිම තොරතුරු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව)
  (යසිරු / 2017-01-15)
 23. 19 පාඩම, වපුරන අයුරුම අස්වැන්න ලැබේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව)
  (යසිරු / 2017-01-14)
 24. 18 පාඩම, මෙත්ත සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-13)
 25. 17 පාඩම, දෙගුරුන් ගුණ දැන අදරින් සලකමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 26. 16 පාඩම, බුදුසසුන ඔපවත් කළ වාදීභසිංහයාණෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 27. 15 පාඩම, හොඳ බෞද්ධයා හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 28. 14 පාඩම, ආදර්ශයෙන් සපිරි බුදුසිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 29. 13 පාඩම, අභිධර්මය I - චෛතසික (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 30. 12 පාඩම, පාලි II - ඉතිපි සො පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-12)
 31. 11 පාඩම, පාලි I - නමස්කාර පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-01)
 32. 10 පාඩම, වඳිමු දළදා, වඳිමු සිරිපා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2017-01-01)
 33. 9 පාඩම, පාසල් පරිසරය බොදු සිරිතෙන් ඔපවත් කරමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 34. 8 පාඩම, දැහැමි බව රැකි නිරිඳු බිම්සර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 35. 7 පාඩම, යහපත් පෞරුෂ ලක්ෂණ හතරක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 36. 6 පාඩම, දුක්ඛ සමුදය ආර්‍ය සත්‍යය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 37. 5 පාඩම, ධම්මපද ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-25)
 38. 4 පාඩම, සුබැසි බස් තෙපළමු දෙලොව යහපත සලසන (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 39. 3 පාඩම, නොවරදින මග (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 40. 2 පාඩම, බුදු ගුණ හැඳින බුත් සරණ යා යුතු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)
 41. 1 පාඩම, බුදු සිරිතේ පළමු විසි වස (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
  (යසිරු / 2016-12-24)

අනෙකුත් ලිපි
ශු. මරියා ගොරෙත්ති මුනිතුමිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මරියා ගොරෙත්ති තුමිය උපත ලැබුවේ 1890 ඔක්තෝම්බර මස 16 වන දින දීය. දෙමව්පියන් සමග ඇය ජීවත් වූයේ ඉතාලියේ කොරිනැල්ඩෝ නමැති කුඩා නගරයේය. ඇගේ පියා ලුවිස් ...


ජේසුගේ කුඩාමල වන ලීසියේ ශු. තෙරේසා මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශයේ ඇලන්සෝන් නගරයේ දී ක්රි.ව. 1873 ජනවාරි 02 වන දින මාරි ප්රැන්ෂුවා තෙරෙස් මාටින් උපත ලැබුවාය. ඇය නව දෙනෙකුගෙ න් යුත් පවුලක බාල දැරිය විය. ...


ශු. ඡෝන් මේරි වියානි මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. ජෝන්රි මේරි වියානි මුනිතුමා ප්රංශයේ ආර්සස් හී පියතුමා ලෙස ප්රසිද්ධියට පත්විය. ප්රංශ විප්ලවය ආරම්භවූයේ මෙතුමාගේ වයසඅවු 03 දීය. එනම් 1789 දී ප්රංශ විප්ලව වාදීන් ...


ශු. දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා (1842 - 1857)
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා, ශු.ජෝන් බොස්කෝ තුමාගේ ප්රථම ශිෂ්යයන්ගෙන් කෙනෙකි. ඔහු උපත ලැබුවේ 1842 අප්රේල් මස 02 වන දින ඉතාලියේ, මුර්තාන නගරයේ පිහිටි මුරිඅල්ඩෝ ග්රාමයේය. ඔහුගේ ...


ශු. ඇග්නස් මුනිවරිය
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ක්රි.ව. 2 වන සියවසේ විසු ප්රාණ පත්යාගින් අතර තරුණ වියේදී ම ප්රාණපරිත්යාගී කිරීටය හිමිකරගත් ශුද්ධවතුන් අතුරින් ශු. ඇග්නස් මුනිවරියට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. වැලේරියානු අගරජ සමයේ ...


ශු. ඇලෝසියස් මුනිතුමා
(Shanuka විසින් 2019-02-18 දින 5-වසර යටතේ කතෝලික ධර්මය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රෝමානු අධිරාජ්යයේ කුමරෙකු හා මත්තුවාහි ආදිපාදව සිටි පරඬිනන්ඩ් ගොන්සාගා තුමාගේ වැඩිමහල් පුතනුවන් විය. වංශවත් පවුලකට අයත් වූ ඔහුගේ මවද යහපත් ක්රිස්තු භක්තිකයකු වුවාය. 1568 මාර්තු ...


6 පාඩම, රථන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2019-02-13 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඛුද්දක පාඨය හා සුත්ත නිපාතය යන ග්රන්ථ දෙකෙහිම ඇතුලත් වන රථන සූත්රය ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කෙරෙයි. තුන් සූත්රයෙන් එකක් වන රථන සූත්රයෙහි ත්රිවිධ රත්නයෙහි ගුණ ...


නමස්කාරය
(Damith විසින් 2019-02-12 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ නර්තනය (සිංහල) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

නමස්කාර ගාථා ත්රිවිධ රත්නයට මෙරුං විරාජිත සමං ...


ආකෘතියක් පිරිවිතර කිරීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේද?
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

(මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික සම්බන්ධතාවලට අදාළ පරාමිති ප්රමානිකරණය කිරීමට ආර්ථික මිතික පර්යේක්ෂනයකදී අනුගමනය ...


ආර්ථික මිතිය
(ECON with විසින් 2019-02-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ආර්ථික මිතිය,ආර්ථික න්යාය,ගණිතය,ආර්ථික විද්යාව හා සංඛ්යානය යන විෂය ක්ෂේත්රයන්ගේ සංකලනයකි.විමසන්න. (මෙම ලිපිය ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්,සේමසිංහ මහතාගේ ආර්ථික මිතිය න්යාය හා භාවිතය යන ග්රන්ථය පදනම් කරගනිමින් සම්පාදනය කෙරුණකි.) ආර්ථික ...