ආයුබෝවන් !

9-වසර සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

අනෙකුත් ලිපි
පරිගණක ජාල කරණය මුලික කෙටි සටහන්
(ලහිරු විසින් 2017-10-06 දින උසස්පෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මෙය ඉතා ප්රයෝජනවත් වන්නේ ජාල කරණය පිලිබඳ මුලික අදහසක් ඇති අයට වන අතර තමන් ඉගෙනගත් ජාල කරණය පිලිබඳ සංකල්ප නැවත ආවර්ජනය කිරීම සඳහායි පරිගණක ජාලකරණය සටහන් ...

1 නෙක් කැමතියි

රසායනික කර්මාන්ත 6
(Charith විසින් 2017-10-04 දින උසස්පෙළ යටතේ රසායන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

.....................සබන් නිෂ්පාදනය.................... කාර්මික සබන් නිෂ්පාදනය පියවර හතරකින් යුක්ත වේ. මෙහිදීශාක හෝ සත්ත්ව තෙල්, මේදය , හෝ ඒවායේ මේද අම්ල ද ජල ද්රාව්ය අකාබනික භෂ්ම ද අමුද්රව්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

රසායනික කර්මාන්ත 5
(Charith විසින් 2017-10-04 දින උසස්පෙළ යටතේ රසායන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

............සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය.......... සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්රමවේදය සෝල්වේ ක්රමය ලෙස හැඳින්වේ. මෙහිදී ආරම්භක ලෙස ඇමෝනියා, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ සාන්ද්ර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්රාවණය (බ්රයින් ...

1 නෙක් කැමතියි

ත්වාර්කික ද්වාර සමග බූලීය වීජ තර්කය සරල පාඩම් මාලාව.
(liyanage විසින් 2017-09-30 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තාර්කිකද්වාර සමග බූලීය වීජ තර්කය. ...


තොරතුරු තාක්ෂණය මූලික අදියර
(liyanage විසින් 2017-09-29 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය මූලික අදියර. තොරතුරු තාක්ෂණය යනු සන්නිවේදනය පුළුල් කිරීමයි. මෙහිදී දත්ත පුභවයේ සිට අදාල ග්රාහකයා හෝ ග්රාහකයන් වෙත ගමන් කරයි. තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් සිදු ...


ජල මූලාශ්‍ර (Water Resources)
(වරුණ විසින් 2017-09-21 දින වෙනත් යටතේ NCT (CIVIL) පාඨමාලාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කාර්මික විද්යාල මඟින් පවත්වනු ලබන,ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය (සිවිල් ඉංජිනේරු)හෙවත්NCT (civil)තුන් අවුරුදු අර්ධකාලීන පාඨමාලාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ ලිපි පෙළ විෂයය කේත අංකය : WE විෂයය : ජලය ...

2 නෙක් කැමතියි

ලිබරල්වාදය පිළිබද හැදින්වීමක්
(Samith විසින් 2017-09-21 දින 13-වසර යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

මුලින්ම අපි බලමු ලිබරල්වාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලිබරල්වාදය යන්නෙහි සරල අර්ථය වනුයේ නිදහස නම් වේ. මේ අනුව ලිබරල්වාදය යනු නිදහස අගය කරන්නා වූ දේශපාලනික හා ආර්ථික ...


ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති
(Samith විසින් 2017-09-21 දින 13-වසර යටතේ දේශපාලන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නය - නිදහසින් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කරන්න. ශ්රී ලංකාව 1948 දී බ්රිතාන්යයන්ගෙන් නිදහස ලබා ගත් පසු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වූ ආර්ථික ...


රසායනික කර්මාන්ත 4
(Charith විසින් 2017-09-20 දින උසස්පෙළ යටතේ රසායන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

........................සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය....................... ක්ලෝරෝ ඇල්කලී කෝෂ හාවිත කරමින් ජලීය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ද්රාවණයක් (බ්රයින් ද්රාවණය) විද්යුත් විච්ඡේදනය කිරීම මගින් වාණිජ වශයෙන් සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙහිදී ...

1 නෙක් කැමතියි

රසායනික කර්මාන්ත 3
(Charith විසින් 2017-09-20 දින උසස්පෙළ යටතේ රසායන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

....................................ලුණු නිෂ්පාදනය............................... ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරනුයේ සූර්ය තාපය උපයෝගී කර ගනිමින් අමුද්රව්ය ලෙස භාවිතා වන මුහුදු ජලය වාෂ්පීභවනය කිරීමෙන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ස්ඵඨිකීකරණය වීමට සැලැස්වීම මගින් ...

1 නෙක් කැමතියි