අපෙන් උපදෙස් : ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගන්නේ කොහොමද

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනගන්නේ කොහොමද


වර්තමානයේ  ගොඩක්ම  ශිෂ්‍යයන් අත්    හැරලා දාලා තියෙන භාෂාවක්  තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව  ,   පිරිසක් ඕලෙවල් කරද්දීම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත  හැරලා දානවා . උසස්  අධ්‍යාපනය  කඩඉම   වෙනකොට නම් එහෙම  ඉංග්‍රීසි භාෂාව අමතකම කරලා දාන අයත් ඉන්නවා . ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්නේ   සබ්ජෙක්ට් එකක්   විදියට . අපි ඉංග්‍රීසි උගත  යුත්තේ  විෂ්‍යක්  ආකාරයට  නොවේ . භාෂාවක් ආකාරයටයි .

කොහොමද අපි භාෂාවක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගන්නේ 

අපි අපේ මව් භාෂාව  සිංහල  කතා කරන්න ඉගෙනගත්ත   විදිහ මතක ද , පුංචිකාලේ අපිට  මුලින්ම ඇහුම්කන් දිමේන් තමයි අපි  භාෂාව  හුරු කරගත්තේ.  අපි වටා  ජිවත්  වෙන පුද්ගලයන්ගේන් තමයි අපි හරියට කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තේ . වටපිටාවේන් ඇහුන වචන එකින් එක මතක තියාගෙන තමයි ඔයා   කතාවට   හුරු  වුනේ .  මුලින්ම ඔයා   සිංහල භාෂාව ශ්‍රවණය කලා මිසක්   ලියන්න අකුරු කරන්න ඉගෙන ගත්තේ  නෑ .අන්න ඒ වගේ තමයි  මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවත්  , භාෂාවක්    විදිහට  ඉගෙන ගනිද්දී  ඔයා  මුලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව  නිතර ඇසෙන වටපිටාවක්  නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ .

කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව  නිතර ඇසෙන වටපිටාවක්  නිර්මාණය කර ගන්නේ 

උපතින්ම   සිංහල භාෂාව මව් භාෂාව විදිහට  හඳුනා ගත් අපි , අපේ වටපිටාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව   නිරන්තරයෙන් ඇසෙන පරිදි  වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද  ඒ ප්‍රශ්නය දැනටමත් ඔයාට ඇති .   අද  වෙනකොට තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණු මට්ටමක ට්තියෙන නිසා අපිට මේ ගැටලුවට   ඒ දියුණු  වෙන්ම  පිළියම් හොයාගන්න පුලුවන් .  දවසේන් දවස දික් ගැස්සෙන ඉන්දියානු  නාට්‍ය වලට වඩා හරවත් යමක්  රූපවාහිනිය තුළින් වුවද ගත හැක. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්   නිර්මාණය වු    ව ැඩ සටහන් , ඉංග්‍රීසි කතා මලාවන් , ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපට වගේ  ෙද් වල්  බැලීමට    පුලුවන්නම් එයත් අපේ වටපිටාවව්ට එක් කර ගන්න පුලුවන් . ඉංග්‍රීසි වචන නිරන්තරයෙන් ඇසෙන  ව්ට ඉබේම වගේ ඔයාට ඒ වචන වලට  හුරුවක් ඇතිවෙනවා . 

 

මේ වෙනකොට අද සමාජයේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උගන්වන  අමතර පංති හැමතැනම .ඔය  කොච්චර ඉංග්‍රීසි පංති වලට  ගියත් තවමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් විදියට හසුරුවන්න හැකියාවක් නෑ  ගොඩක් අයට .  පංති වලදී ඔයාට  පුලුවන් කරන්නේ ලිවීමෙ හැකියාව . ඒ නිසා තමයි තාමත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි . අද  වෙනකොට ස්මාට් ුර කථනයක් හැමෝම ගාව තියෙනවානේ . ඒ වගේම භාෂා පරිවර්තක ඇප් ,  Dictionary apps වගේ  පහසුකම් වලින් ප්‍රයෝජනය ගන්නට අපිට අද වෙනකොට පුලුවන් .  ඔයාට ඕනේ වචනයක අදහස , සමාන පද ,  ව් රූද් ද පද   ඉක්මනින්ම  ස්සෝ යන්න හැකියාව ඇත .  ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි කවුරුත් හොඳින් දන්නා භාෂාවක්   නේ වෙයි නේ. ඒ නිසා හැකි පමණින් වරද්දමින් හො කතා කරන්න ගන්න  උත්සාහය     වැදගත්ය . 

සමහර  sinhala චිත්‍රපට වල සබ් ටයිටල් (උප සිරස ) දමන්නේ   ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි .  එවැනි  මාධ්‍යන් මඟින් ඉංග්‍රීසි  භාෂා   ෛ ශල්‍ය  හඳුනා ගත හැක. එසේම ඔබට   මතකයේ  රඳා ගැනිමට අපහසු වචන පවා පහසුවෙන් මේ ක්‍රමය හරහා මතක තබා ගැනිමට හැකියාව ලැබෙ. 

 

ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න විතරක් ඉගෙන  ගෙන මදි  නේද 

ආනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න වගේම  ලියන්නත්  පුලුවන් වෙන්න ඕනේ . අද වෙනකොට අපිට දක්නට ලැබෙන සමාජ ක්‍රමය හරිම තරඟකාරීි නිසා අපි රැකියා වෙළෙඳපොළට පිවිසෙන  අවස්ථාවේ දි ඉංග්‍රීසි භාෂාව  අත්‍යාවශ්‍ය  වෙන්න පටන් අරන් .හොඳ රැකියාවකට නම් ඉංග්‍රීසි ලිවීමෙ ,  කතා හැකියාව  සුදුසුකමක්  වන්නේය .  ලිවීමෙ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම ඒ තරම් අමාරු නොවේ . Sinhala භාෂාවෙ ලියන බස  කොතරම් අමාරු  ද , ඒත් ඔබ  sinhala භාෂාව  හොඳින් දනි. එසේ නම් ඉංග්‍රීසි  ලිවීමත් ඔබට පහසු වනවා  ය. Sinhala භාෂාවෙ තරම්  රිිි තින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙ නෑත . එම නිසා ඉංග්‍රීසි කොහොමත් ම අමාරු වන්නේ  නෑත .

 

තවත් ලිපියකින් හමු වෙමු .


ලිපිය කියවූ : 2