අපෙන් උපදෙස් : ළදරුවකුට විධිමත් අධ්‍යාපනය තුලින් විශිෂ්ඨයෙකු ලොවට බිහි කරමු.

ළදරුවකුට විධිමත් අධ්‍යාපනය තුලින් විශිෂ්ඨයෙකු ලොවට බිහි කරමු.


ළදරුවකු හට විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දී විශිෂ්ඨ තරුණයෙකු කර සමාජ ගත කල යුතු කාලය වර්ථමානයේ දි අප රට තුල නිර්මාණය වී අවසන් වී ඇත. විදිමත් අධ්‍යාපනයෙහි පළමු අදියර සඳහා ප්රාථමික අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය සාධකයකි . ශ්‍රී ලංකාව අනෙක් රටවල් සමග සැසදීමේ දි ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඉතා පහල මට්ටමක පවති. උදාහරණයක් ලෙස චීනයේ ළමයෙකුට 4 වසර දක්වා කිසිම ඉගැන්වීමක් සිදු නොකරන අතර, ඔවුනට උගන්වනු ලබන්නේ යහපත් පිරිසිදු ජිවිතයක් ගත කරන අකාරයයි.

 

මා මෙම පිටුව මගින් ළමයිගේ ලේඛන කුසලතාවන් දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට උපකාර කිරීමට අදහස් කරනු ලබන අතර, විශේෂයෙන් මෙහි එක් එක් වෙනසින් ස්වර ලකුණ (පිල්ලම්) ආරම්භ වන සිංහල වචන සපයයි. ඔබේ භාවිතය සඳහා සිංහල වචන 500 කට වඩා තිබේ.

 

තම දරුවන්ගේ ලිඛිත හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමට ඕනෑම දෙමව්පියන්ට මෙම සිංහල වචන භාවිතා කළ හැකිය.

 

"කී" අකුරින් වචන

හල් කිරීම

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

ක්ෙලෝරීන්

පිරිසිදු

ක්ලෝරීන්

ක්ලාචිය

වාහන අමතර කොටස

ක්ලච්

ක්ලෙමටය

මානසික රෝගයක්

ආතතිය

ක්ලාන්තය

රෝගයක්

අඳුරුයි

බව්තීස්මය

කිරි

කිරි

 

 

 

 

"කහ" අකුරින් වචන

ඇලපිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය

විශාල වැලි බිම

කාන්තාර / පාළුකරය

කාන්දම්

ඇඩිය ගතිය

Magnet

කැන්සාව

කණගාටුව / හුදකලා

දුකක්

කාසිය

කැස්ස

කැස්ස

කරල්ලිය

කුකුළා

කුකුළා

 

"කැ" අකුරින් වචන

ඇඳුම

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කැටපත

කණ්නාඩිය

මිරර්

කැටයම්

අලංකාර කැපීම

කැටයම්

කැකුල

දල්ල / පෝෝට්ටුව / මෝට්

මල් බද්ධ

කැරැල්ල

කෝලහාලය

කැරැල්ල

කැස්වා වුවා

කොකා

සනීප

 

"කුකුළා" අකුරින් වචන

දිගු පුත්

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

අසරණයි

කෑමට වැඩි ආශාවක්

කෑදරකම

කාදර්

කුරුල්ලෙක්

හෝන්බිල්ල

පල්ලිය

කුරුල්ලෙක්

ලී දැම්මා

"කි" අකුරින් වචන

ඉස්පිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කිඳුර

මක්කාල්පිත සෙක්

ඇන්තෝපෝනිස්

කෙන්යර්

කම්මල් කරන්න

ඇන්විල්

කිරේල

ඔටුන්න

ක්රවුන්

 

"කී" අකුරින් වචන

දීර්ඝ ඉස්පිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

වගුව

මල් නට්ස්

කොටස්

කීටයා

මැක්කෝ

වර්ම්

කීර්තිය

යසස

ෆේම්

 

"කු" අකුරින් වචන

පාප්තුමා

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කුචනානාද

ඉනන් නාදය

හොරණෑව

කුක්කා

පොඩි පැටියා

Whelp / තරුණ බල්ලා

කුඩාමස්ස

ගඟේ මත්ස්යය

ගංගා-මාළු

 

 

 

 

 

 

"කූ" අකුරින් වචන

දිගු වැරදි

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කූපය

කුරුලු නාදය

කෝකින්

කූඩාරම්

මඩුව

මණ්ඩපය

කූටකය

උණුසුම

තාපය

 

"කෘති" අකුරින් වචන

ඇලපිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කෘතීමව

ගුණමාකු

ගොතයි

කීඩන්ත

ක්රියා නාම

වාචික

කෘතිය

පොත

පොත

 

"කෝ" අක්ෂුණින් වචන

කොම්බුව

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කෙසර

රේනු / දේවත්වය / සිංහයා

ස්ටමීන් / ලයන්

රූමතිය

වතුර පීල්ල

පුනීලය

කථාව

අවසන්

අවසානය

 

"කේ" අකුරින් වචන

කොම්බුව හා හල් දීම

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කේකියා

මූලාශ්රය

පීකොක්

කේතුව

ස්තූතියි

කොහෙට්

කේජු

කෝස්ට්

චීස්

 

"කයි" අකුරින් වචන

කොම්බු දෙකට

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කයිතාලම්

සංගීත භාණ්ඩයක්

ටීම්

කෙයාෆ

සුදු මානෙල්

සුදු ලිලී මල්

කෛරාටික

උඹ

කනගාටුදායකයි

 

 

"කො" අකුරින් වචන

කොම්බුව සහ ඇලෆිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කොත

චෛත්යයේ ඉහළය

ස්පීර්

කොට්ටරට

එළවළු කොටුව

බිම් කැබැල්ලක්

කොරහා

ලොකු මැටි බඳුනක්

විශාල මැටි බඳුනක්

 

"කෝ" අකුරින් වචන

කොම්බුව සහ හල්ඇලිපිල්ල

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කොමල්ල

මෝලක්

මෘදු

කෝලම්

තරහින්

කෑගහන්න

කෝන්තරය

වෛරය

නැවත නැවතත්

 

"කෞ" වචන අක්ෂර

කොම්බුව සහ ගයනුකිත්ත

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

කෞතුකාගාරය

කටුගෙයි

කෞතුකාගාරය

කතාව

හඳ රාන්න

පූර්ණ චන්ද්ර දිනයක්

කෞතුකාගාරය

හැකියාව

ඉටු

 

ගු, ගා, ගයි, ගී, ගු, ගු, ගෘන්, , ගේ, ගයි, ගොග්, ගොයි සහ ගෝ "අකුරැහි වචන

"ග" ශබ්දයේ සිංහල වචන

වචන

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

ග්ලිලිසොසයිඩ්

වසයෙන්

Giycoside

ගාලු

කව්ද පට්ටිය

ගව මඩුව

ගහට

කරදරයක්

කල්ලිය

ගෑටීම

අඩපණ වීම

පැටියෙකි

ගිම්හාන

උණුසුම් කාලය

ගිම්හානය

ගීතාවලිය

සිංදුව

සිංදුව

ගුරු

ජෙපුප්පති

බ්රහස්පති

ගුරුවා

ප්රයෝගය

ප්රයත්නයකි

ගෘහය

නිවස

නිවස

ගෙරියා

උඹ

ගොනා

ගේ කුරුල්ලා

කුරුල්ලෙක්

ගේ කුරුල්ලාව

ගයරේය

රතු මැටි

රතු හුණු

ගොඩබිම

උස්බිම්

වියළි බිම්

ගෝමර

පුල්ලි

සැනසිලිදායකය

ගෞරවනීය

සුදු

සුදු

 

"ච්, චා, චි, චී, චූ, චූ, චේ, චේ, චෛ, චෝ, චෝ, චෝ" අකුරැහි වචන

"ච" ශබ්දයේ සිංහල වචන

 

වචන

සිංහල අර්ථය

ඉංග්‍රිරීසි වචනය

චාරිකාව

ඇවිදීම

ගමන්

චැපල් පාරුමග

මාවත

පටු මංතීරු

චිරන්තන

පැරණි

සම්ප්රදායික

චෙවර්යා

වෙරළ

සළුව

චුම්බක

කාන්සම්

චුම්බකයකි

චර්ණය

බෙහෙතොත්

කුඩු

චේරි

ජෙඩි වර්ගයක්

චෙරි

චෙතනාව

අදහස්

අදහස

චෛත්යය

දාගැබ

ෂ්රින්ග්

චොකලට්

රස කෑමක්

චොකලට්

චෝදනාව

වරදකි

දොස් පවරයි

කියල

සොරා

සොරා

 


ලිපිය කියවූ : 0


Wed 20 Mar 2019