ඔබ උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂය උගන්වන ගුරුවයෙක්ද ? මෙම විෂය යටතේ අධ්‍යාපනික ලිපි ඔබ සතුව තිබේද? එහෙනම් ඔබටත් පුළුවන් මෙම විෂය යටතේ නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියා මුදල් උපයන්න.
1 වන පියවර - මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න
2 වන පියවර - ඔබේ ගිණුමට ඇතුළත් වන්න
3 වන පියවර - වචන 450 කට නොඅඩු නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියන්න (කොන්දේසි)

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය Past Papers

උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය Syllabus


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
අන්තර්ජාලයේ වාසි, අන්තර්ජාලයේ අවාසි ===================== පටුන 1.0 හැඳින්වීම 2.0 අන්තර්ජාලයේ වාසි 3.0 අන්තර්ජාලයේ අවාසි 4.0 නිගමනය 1.0 හැඳින්වීම නවීන ජීවිතයට පහසු වී ඇති අතර සන්නිවේදනය හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල තාක්ෂණයෙහි අතිවිශාල දායකත්වය සඳහා ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
දත්ත හා තොරතුරුවල මූලික තැනුම් ඒකක හා ඒවායේ ලක්ශණ දත්ත ජීවන චක්‍රය(Life Cycle of Data) –මිනිසුන්ගේ බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන් ගනු ලබන තීරණ මත ක්‍රියාත්මක වේ. –මෙසේ ගනු ලබන ප්‍රධානම මූලාශ්‍රය වන්නෙ තොරතුරු ය. –තොරතුරු සැමවිටම තීරණ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
ජාල ස්ථලක network topologies පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කර ඇති භෞතික සැලැස්ම ජාල ස්ථානයක් ලෙස හඳුන්වයි. ජාල ස්ථලක ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයක් ඇත.                    1. බස් ස්ථලකය bus topology         ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
ජාලකරණ උපාංග  networking device 1.ජාලකරණ අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත - network cardමෙය පරිගණක මවුපුවරුවට සම්බන්ද සම්බන්ධ කර ඇති පරිපථයකි. මෙමගින් පරිගණකය පරිගණක ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරයි. මෙය අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට භෞතික ලිපිනයක් භාවිතා කරයි. එම ලිපිනය ලබා දෙන...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
වාරක මතකය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, පඨන මාත්‍ර මතකය   වාරක මතකයනවීන පරිගණක වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගැනීමට අතරමැදි මතකයක් ලෙස වාරක මතක භාවිතා කරයි.මෙහි මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට නිරන්තරයෙන් අවශ්‍ය දත තාවකාලිකව ගබඩා කර තබයි. මෙය නශ්‍ය මතකයක් වේ. මෙය ආකාර...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
මූලික නියමාවලි   IP - internet protocol දත්ත එක් පරිගණකයක සිට තවත් පරිගණකයකට යැවීමට අන්තර්ජාල නියමාවලිය භාවිතා කරයි. අන්තර්ජාලයේ එක් පරිගණකයකට අවම වශයෙන් එකක් IP ලිපිනයක් වත් පැවතිය යුතු අතර එමගින් එක් එක් පරිගණක අන්තර්ජාලයෙදි වෙන වෙනම හඳුනා ගනී. පරිගණකයක් භාවිත...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
පරිගණක වර්ගීකරණය   පරිගණක වර්ගීකරණය කළ හැකි ආකාර කිහිපයකි.        1. ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය     2. භාවිතා කරන ආකාරය අනුව වර්ගීකරණය     3. තාක්ෂණය අනුව වර්ගීකරණය  ප්‍රමාණය අනුව වර්ගීකරණය 1. සුපිරි ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ඉතිහාසය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඉතිහාසය පහත ප්‍රධාන කාල වකවානු වලට බෙදා දැක්විය හැකි ය.   පෙර යාන්ත්‍රික යුගය (1450 ට පෙර) මෙම කාල වකවානුවේදී ඇබකසය නම් උපාංගය භාවිතා කර ගණනය කිරීම් සිදු කරන ලදී. ඒය වසර පන්දහසකට පමණ පෙර භ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
ආංකිත ආර්ථිකය Digital Economyආංකිත ආර්ථිකය යනු ආංකිත සන්නිවේදන ජාල පරිඝණක මෘදුකාංග සහ වෙනත් තොරතුරු තාක්ෂණයන් අන්තර්ගත ආංකිත තාක්ෂණයන් මත පදනම් වූ ආර්ථිකය වේ.මෙය අන්තර්ජාල ආර්ථිකය, වෙබ් ආර්ථිකය ලෙසද හදුන්වයි.   ආංකිත ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ක්‍රම ආපසු වෙ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
  දත්ත සන්නිවේදනය හා පරිගණක ජාල(DATA COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORK) දත්ත සන්නිවේදනය(DATA COMMUNICATION) එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම දත්ත සන්නිවේදනය නම් වේ. මෙහිදී දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලබන තැනැත්තා ප්‍රේෂකයා (Sender / Tra...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
ආයුබෝවන් මෙම ලිපිය මගින් මම අද ඔබත් සමග බෙදාගන්න යන්නේ Windows පරිගණක සදහා භාවිතා කල හැකි Screen Recorders ගැනයි. මෙහිදී එම Screen Recorder එක මිලදීගත යුතු එකක්ද නැද්ද, Export කරන format පිලිබද විස්තර, bit version එක ගැන සහ Frame Rate එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගතහැකියි. ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
තොරතුරු පද්ධති (Information System) පද්ධතියක්   යනු... පද්ධතියක් යනු යම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අන්තර් ක්‍රියා කාරීත්වයක් සහිත එකිනෙකට පරායත්තව ක්‍රියා කරන අවයව සමූහයක එකතුවකි. පද්ධතියක පවතින පොදු ලක්ෂණ ... පද්ධතියක ආදානය,ක්‍ර...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
පළමු යුගයේ පරිගණක (First Generation Computers) (1940-1956) - රික්ත නල   පලමු යුගයේ පරිගණක සදහා රික්ත නල යොදා ගන්නා ලදි මතකය (Memory) සදහා චුම්බක බෙර යොදා ගන්නා ලදි. මෙය ඉතා විශාල වු අතර එක කාමරයක ඉඩකඩ ගන්නාලදි, විද්‍යුත් පරි බෝජනය ඉතා ඉහල විය. එමනිසා ඉතා ඉහල ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
  1. HTML ආශ්‍රිත පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.       (2018 A/L -14) A - අතරික්සු කවුළුවක් බහුවිධ කොටස් වලට බෙදීමට HTML රාමු භාවිත කෙරේ. B - <frameset> උසුලනයෙහි rows උපලක්ෂණය HTML පිටුවක ඇති සිරස් රාමු ගණන අර්ථ දක්වයි. C - <fra...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
1. පරිගණක පද්ධතියක වැඩසටහනක් හෝ ක්‍රියාවලියක් හෝ සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමවේදය ලෙස ද........... .A .............. , සංකීර්ණ ගැටළුවක් විසඳීම සඳහා එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ විශාල පරිගණක සංඛ්‍යාවක ව්‍යාප්ති ව්‍යුහය .......  B ..........  ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
1. ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ යොදා ගත් මුල්ම අංකිත පරිගණකය ලෙස සැලකෙන්නේ, (1) ENIAC                     (2) EDVAC          &n...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය HTML අප වේබ් අඩවි නිර්මාණයේ දී භාෂාවන් කිහිපයක් බහුලව භාවිතා කරනු ලබයි.ඒවා නම්, HTML CSS PHP HTML- (Hypertext Markup Language) HTML භාවිතයෙන් නිර්මාණකරන විට අපට <Tag>භාවිතා කිරිමට සිදුවේ.එවිට සෑමtag එකක්ම <> යන සලකුනු 2 ඇතුලත සඳ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
නූතන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද  ඉලෙක්ට්‍රොනික  හා පරිගණක පාදක ක්‍රම   A.ISDN -integrated services digital                                network      &nb...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
                                       දත්ත සන්නිවේදනය සහ පරිගණක ජාල ආශ්‍රිත ගැටලු - 1 කොටස1. දත්ත සන්නිවේදනය (Data Communication) යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?2...
උසස්පෙළ - තොරතුරු_හා_සන්නිවේදන_තාක්ෂණය
                                                                            &nbs...
උසස්පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය