මගේ ගිණුම


උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
Network Topology ජාලකරණය පරිගණක ජාල කරණය Computer Network Topology Network Topology එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී එහි ප්රධාන වශයෙන්ම සැලකිලිමත් වියයුතු හා දැනුමත් යුතු කරුණු කිහිපයක්ම ඇත සුදුසු network Topology ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක ජාලකරණ Computer Network ජාල තලමිති ආකාර Network Topology Point To Point, MeshTopology, Bus Topology, Hybrid Topology ජාල තලමිතිය Network Topology Network Topology නමින් හදුන්වන්නේ පරිගණයක කිහිපයක් එකිනෙකට යොදා ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක ජාල කරණය Computer Network පරිගණක ජාලයක වාසි සහ අවාසි. Cumputer Network එකක් යනු පරිගණක ඊට සම්බන්ධ උපාංගයන් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර තැනු පධතියකි. කුඩා ජාලයක සිට විශාල අන්තර්ජාලය දක්වා ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක ජාලකරණය Computer Network පරිගණක ජාල වර්ගීකරණය පරිගණක ජාල කිහිපයක් ම පවතී පුද්ගලයකු හට තමාට අවශ්ය පහසු පරිදී සුදුසු පරිගණක ජාල ආකාරයක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව පවතී. භූමිය අනුව ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
ප්රතික ක්රියා ( Refiex Actions) අනුදැනුමකින් තොරව එනම් ඉබේ සිදුවන උත්තේජනයයන හට ක්ෂණිකව ප්රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව Refiex Actions ලෙස හැදින්වේ. රත්වූ දෙයක් නොදැනුවත්ව අපගේ අත ගැටුන ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
මධ්ය ස්නායු පද්ධතිය Central Nervous Syetem මිනිසාගේ මාධ්ය ස්නායු පද්ධතිය තුල ඇත්තේ මොළය Brain හා සුෂුම්නාවයි Spinal Cord. ඇස ,කන ,නාසය ,දිව හා සම යන සංවේදක ඉන්ද්රියයන් ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
මිනිසාගේ ස්නායුක සමායෝජන ක්රියාවලිය උත්තේජන Stimulus ,ප්රතිචාරය Response,කාරකය Effectors මිනිස් සිරුරේ ප්රතිචාර දැක්විය හැකි කාරක දෙවර්ගයකි පේශි (Muscles) හා ග්රන්ථි (Glands) මෙම පුද්ගලයාහට මෙම අවස්ථාවේ දී කිසියම් ශබ්දයක් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති. සම්ප්රේෂණය වන දත්තවල ගුණාත්මක බව පිළිබදව සරල අවබෝධයක් ලබා ගනිමු. සංඥාවක් සම්ප්රේෂණය වන විට එයට විවිධකාර බලපෑම් ඇති විය හැකිය. මෙම ආකාරයෙන් සිදුවීමේදී දත්තයක හෝ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති. ක්ෂුද්ර තරංග ( Microwave) ක්ෂුද්ර තරංග හෙවත් microwav සදහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ GHz 30 GHz දක්වා ඇති ගුවන්විදුලි සංඛ්යාත පරාසයයි. එනම් ඒ අනුව ක්ෂුද්ර තරංග ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති. නියමු නොවන දත්ත සන්නිවේදන මාධ්ය පරිගණක ජාල තුල හෝ සම්ප්රේෂණ සිදුවන ස්ථානයක කිසියම් භෞතික මාධ්යක් (physical Medium) භාවිතා කරන්නේ නම් එම මාධ්ය නියමු මාධ්ය ( ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති. දත්ත සන්නිවේදන මාධ්ය (ප්රකාශන තන්තු (Fiber Optic Cabales) ප්රකාශන තන්තු රැහැන් (Fiber Optic Cables) වාදී වශයෙන් යොදා ගන්නේ රට රටවල් අතර අන්තර්ජාල සේවා සැපයීමට ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති දත්ත සන්නිවේදන මාධ්ය ඇඹරි යුගල (Twisterd Pin Cable) පරිගණක ජාල සැකසීම සදහා භාවිතා කරන්නේ ඇඹරි (Twisterd Pin Cabale) වර්ගයේ රැහැන් ය. මෙම රැහැන් නිර්මාණය ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති දත්ත සන්නිවේදන මාධ්යය. දත්ත හුවමාරුව සදහා යොදාගන්නා මාධ්ය. යම් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයක දත්ත හුවමාරු කිරීම සදහා කිසියම් මාධ්යක් අවශ්ය වේ. මෙලෙස යොදාගන්නා මාධ්ය දත්ත ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති. ඉලෙක්ට්රොනික හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය. මෙහිදී ඉලෙක්ට්රොනික් හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය ලෙස සන්නිවේදන ක්රම දෙකක් නැත මෙහිදී සිදුවන්නේ ඉලෙක්ට්රොනික් සන්නිවේදනය හා පරිගණක පාදක සන්නිවේදනය යොදාගැනීමේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති මුලික මුර්ජන විධිවේද මුර්ජන මාපකරණ විධිවේද (modulation Technique යනු. Analog හෝ Digita සංඥා වක් එක් පසක සිට අනෙක් පසට යොමු කල පසු එය නිවැරදිව හදුනා ගැනීම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
දත්ත සන්නිවේදන පද්ධති සන්නිවේදනය යනු එකිනෙකා අතර අදහස් හුවමාරු කිරීම සන්නිවේදනයයි. අප විසින් බොහෝ විට කට හඩ හා එය ගමන් කිරීමේ මාධ්ය ලෙස වායුගෝලය යොදා ගනු ලබයි . වවිධ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
python program භාහිර ෆෝල්ඩර් හැසිරවීම හාවැඩසටහන් දෝෂ නිරාකරනය. ඔබ විසින් Creat කරන python program එකක් Rename කිරිම. වෙනත් ස්ථානයකට coppy කිරීම program එකේ සිට මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ෆෝල්ඩර් සැකසීම, ...
වෙනත් -
ඩෙංගු මදුරුවා ශ්රී ලංකාව තුල මදුරු විශේෂ කිහිපයක් ජිවත් වූවත් ඩෙංගු රෝග කාරක වෛරසය බෝකරවන හැකියාව ඇති මදුරු විශේෂ දෙක වන්නේ ඊඩිස් ඊජීප්ටයි (Aedes Aegypti) හා ඊඩිස් ඇල්බොපික්ටස් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
python program Python program Tex Document එකක් Data ගබඩාවක් සේ භාවිතා කිරීම. ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් python ක්රමලේඛන භාෂාව උපයෝගී කරගෙන පරිගණක යම් තැනක ඇති ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක තොරතුරු සටහන් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
python program paython program Fundtion සමග කටයුතු කරන ආකාරය. යම් විධාන ආකෘතියක් සකස් කිරීම සදහා පරිගණක භාෂා තුලදී Fundtion හෙවත් ශ්රීතයක් යොදාගැනේ. මෙලෙස සකස් කරන ආකෘතිය Code සමග ...
11-වසර - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
කිසාගෝතමියක නොවේ කිසා ගෝතමියක නොවේ රසාස්වාදය නිර්මාණත්මකව ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. "විදි සරනා මවක දුටුවෙමි දෑස කදුලින් තෙමි අදවුනු ඇගේ ළමැදෙහි ගුලිව නිහඩව නොමළ පිලිදකි සෙමින් ...
11-වසර - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
පියසේන ඇසු ප්රශ්නයක් පසු ගිය නත්තල් කලේ නිවාඩුවෙයි මම ආවේ පුංචි බේබි එක්කලා පාසල් යන්නයි මෙහි අවේ හතේ අටේ චක්කරයෙන් ගණන් හදා සමත් වෙලා පොතේ කියන කතා කියා පාඩම් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පයිතන් ප්රෝග්රැම්o බ්රේක් (Break) හා කන්ටිනියු (continue) ස්ටේට්මන්ට් ( Statement ) භාවිතා කරන ආකාරය හදුනා ගනිමු. Break (බේක්) Statemant පසුගිය ලිපිය මගින් Loop පිළිබද අවබෝදයක් ලබාගත්තා ඔබට මතක ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
යතුරු පුවරුවෙන් Input ලබා ගන්නා ආකාරය තේරුම් ගනිමු. පයිතන් Code යොදාගෙන වැඩසහන් නිර්මාණයේදී Input ලබා දීමේදී වැඩසටහන භාවිතා කරන පුද්ගලයා හට ආදාන ලබාදිය හැකිවේ. Input ලබා නොදෙන ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
අභ්යවකාශ ගවේෂණ ඓතිහාසික වාර්තා තැබූ මිනිසුන් සහිත අභ්යවකාශ ගවේෂණ යානා හා මිනිසුන් රහිත චන්ද්ර ගවේෂණ යානා ගමන් කිහිපයක් . යානයේ නම, ගමනේ දිනය, අදාළ ඓතිහාසික සිද්ධිය/ අගය ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
ජෛව විවිධත්වය හා මිනිසාගේ පැවැත්ම අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ මිනිසාගේ පැවැත්ම උදෙසා පාරිසරික විවිධත්වය විවිද ආකාරවලින් බලපා ඇත මිනිසා සිය එදිනෙදා අවශ්යවන ආහාරාපන, ජලය, අදුම් පැලදුම් බෙහෙත් වර්ග. ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරීම පරිසරය සුන්දරය ය පැහැබර ය පිවිතුරුය ගසක් මලක් වැලක් මවයි සොබා ලොවක් මිනිසා ජීව ලෝකයේ කොටසකි පරිසරයේ තුල්යතාව පවත්වාගැනීම මත මිනිසාගේ පැවැත්ම පවතී. සුන්දර පරිසරය ජිවත් ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය ජෛව විවිධදත්වයේ වැදගත් කම පරිසර පද්ධතිය තුල ජෛව විවිධත්වය තුන් ආකාරව පවතී. 1 පරිසර පද්ධති වශයෙන් පවතින විවිධත්වය. වනාන්තර, තණබිම්, පොකුණු, මුහුදු වෙරල 2 ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
මිනිසුන්ගේ උදව්වට නිපදවූ රොබෝ යාලුවෝ ලොව අලුතින් නිපදවන තාක්ෂණික උපාංග අතරින් රොබෝ යන්ත්ර කාගේත් වැඩි අවදානයක් ලබාගැනීමට සමත්ව ඇත. ඉතා සංකිර්ණ වැඩ ඉතා පහසුවෙන් ඉටු කරදීමට රොබෝ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පයිතන් ප්රෝග්රැමිo (OPerators) තාර්කික කාරක සහ බිටුමත ක්රියාත්මක වන කාරක. operators භාවිතය සියලුම පරිගණක භාෂාවකටම පොදුය. operators යොදා ගනු ලබන්නේ සංඛ්යා ගණනය කිරීම, සන්සන්දනාත්මකව බැලීම, තාර්කිකව කොන්දේසි පරික්ෂා ...
වෙනත් - Arduino
Arduino මයික්රෝකන්ට්රෝල් ප්රෝග්රැමිo.LED බල්බ් මත Blink වැඩසදහන ක්රියාත්මක කිරීම. වෙනත් ස්ථානයක ඇති LED බල්බයක් අවශ්ය පරිදි ක්රියාකරවීමට arduino bord එකක් Code ලියන ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂනයේ දී පරිගණකයට හිමි ස්ථානය. තොරතුරක් යනු දත්ත දත්ත ක්රමවත්ව ගලපා ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
Adobe promier pro cc ඇඩෝබ් ප්රිමියර්ප්රෝ සිසි වලින් වැඩකරන ප්රතමයෙන් එහි ඇප්ලිකේෂන් වින්ඩෝව පිලිබදව දැනුවක් ලබාගැනීම අවශ්යවේ. adobe premiere pro යනු ඔබ video කලාව ගැන උනන්දු වන අයෙක් ...
11-වසර - සාමාන්‍ය දැනුම
...
11-වසර - විද්‍යාව
අභ්යවකාශ ගවේෂණ ආරම්භක ඉතිහාස ප්රථම කෘතීම චන්ද්රිකාව හා රොකට් එකක් මගින් චන්ද්රිකාවක් කක්ෂගත කිරීම. රොකට් වලට වාඩා දිගු කලක් උඩු ගුවනෙහි රැදෙමින් ඉහල වායුගෝලය පිලිබදව තොරතුරු රේඩියෝ ...
11-වසර - විද්‍යාව
අභ්යාවකාශ ගවේෂණ ආරම්භක ඉතිහාසය. ඉහළ වායු ගෝලය ගවේෂණය හා රොකට් වල ආරම්භය . ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
සරල ත්රිමාන නිර්මාණයක් කිරීම පටන් චිත්රපට නිර්මාණය දක්කවා විහිදී මායා ඇනිමේෂන් ඩිසයිනිo වැඩසටහන යොදා ගන්නට පුළුවන්. Maya ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පුනර්කරණය (loop) සැම පරිගණක භාෂාවක loop හෙවත් පුනර්කර්ණ භාවිතා කරයි. අපි බලමු වයිල් while loop එක භාවිතා කරන අකාරය පිලිබදව. යම් කොන්දේසියක් පරික්ෂා කරමින් එම කොන්දේසිය සත්යව ඇතිතාක් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
java ක්රම ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණක ක්රමලේඛන භාෂාව පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන සෑම කෙනෙක්ම හැදෑරිය යුතු මුලික ක්රමලේඛන භාෂා අතර c++ ප්රදාන තැනක් ගන්නා භාෂාවකි. C++ භාෂාවට මුල් වූ C භාෂාව හදුනා ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
අද අපි බලමු ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් සරල වචන යොදාගෙන කොහොමද කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්නේ කියලා. සාමාන්යයෙන් කෙනෙකු හදුන්වා දීමේදී විවිධ අංග ප්රකාශ කරන්න පුළුවන්. 1 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
java ...
4-වසර - සිංහල
සාමාන්ය දැනීම 1තමාට සාපේක්ෂව වම් පස හා දකුණු පස හදුනා ගැනීම. පහත සිටින ළමයාගේ වම් පස හා දකුණු පස ඇති එළවලු හා පලතුරු තෝරා ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
(c#.net ) ඉවෙන්ට්ස් (Events) සමග වැඩ කිරීම. c ෂාප් පරිගණකට ලබාගැනීම. ම්යික්රොසොෆ්ට් visual Studio.net ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පයිතන් ප්රෝග්රැමින් විචල්යයවලින් සමග වැඩ කරන ආකාරය. අපි මුලින්ම බලමු විචල්යයක් මගින් කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. 1 විචල්යයක් මගින් පරිගණකයේ ...
වෙනත් - Arduino
මයික්රෝ කොන්ට්රෝල් ප්රෝග්රැම් (arduino) arduino බෝඩ් එකහි ඇති කොටස් පිලිබදව සරල දැනුමක් ලබා ගනිමු. arduino බෝඩ් එක මත මයික්රෝ කොන්ට්රෝලර් (microcontoroller) එක භාහිර බල සැපයුමක් (externernal power ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පයිතන් ප්රෝග්රැමිං සරලව හදුනා ගනිමු. කාරක ඔපරේටර්ස් (operators) භාවිතය (part2) කාරක ප්රමුඛතා (operators precedence) එකතු කිරීම, අඩු කිරීම ,බෙදීම,වැඩි කිරීම යන ගණිත කාර්ම එකම සමිකරණයක් තුල ඔයාට යොදා ...
වෙනත් - Arduino
ආඩිනෝ යනු මයික්රෝ කොන්ට්රෝල් ප්රෝග්රෑමීං වැඩ කරගැනිමට ඇති දෘඞාංග හා මෘඳූකාංග අතුරු මුහුණත් ගණනාවක් අතරින් ඉතා ජනප්රිය එකයි. මයික්රෝ කොන්ට්රෝල් යනු. කුඩා හෙවත් මයික්රෝ කොම්පිටරයකි එහි. ප්රොසෙසරයක් (processor). රැම් ...
වෙනත් -
පරිගණක වයිරස් යනු පරිගණකයෙන් පරිගණකයට පිටපත් වන යම් විනාශ කාරී කටයුත්තක් කිරීම සදහා ලිය ඇති පරිගණක වැඩසටහන්ය. පරිගණකයට හානිදායක වැඩසටහන් අතර මුලින්ම පැතිරුනේ වයිරස් වැඩසටහන් ය. අපි ...
සාමාන්‍යපෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
පරිගණකයක මෙහෙයුම් පද්ධති එකිනෙකට පෙනුමෙන් හා ගුණාංග පමණක් නොව ක්රියාකාරිත්ව අනුවද වෙනස් වේ. ක්රියාත්මක විය හැකි දෘඩාංග ( hardware platforms) හා කාර්ය (functions) එකිනෙකට වෙනස් ...
උසස්පෙළ - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
කාරක ඔපරේටර්ස් භාවිතකරන අයුරු හදුනා ගනිමු. සැම පරිගණක භාෂාවකටම කාරක (oprators)යොදා ගැනේ. oprators යොදාගෙන අවස්ථා සංඛ්යා ගණනය කිරීම. සංසන්දනාත්මකව බැලීම. තාර්කිකව කොන්දේසි පරික්ෂා කර බැලිම.පයිතන් වේදසටහන් වලදී යොදාගන්න කාරක පිලිබදව ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි භාෂාව
Time (ටයිම්) කාලය 1 day (ඩේ) දිනය 2 today (ටුඩේ) අද 3 tomorrow ...