ඔබ සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂය උගන්වන ගුරුවයෙක්ද ? මෙම විෂය යටතේ අධ්‍යාපනික ලිපි ඔබ සතුව තිබේද? එහෙනම් ඔබටත් පුළුවන් මෙම විෂය යටතේ නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියා මුදල් උපයන්න.
1 වන පියවර - මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න
2 වන පියවර - ඔබේ ගිණුමට ඇතුළත් වන්න
3 වන පියවර - වචන 450 කට නොඅඩු නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියන්න (කොන්දේසි)

සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව Past Papers

සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව Syllabus


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
  01."should women go out to work"               In the modern world. women are playing an important role in the society. They take the leading possition in every field in the society. Today most of the women go out to work work...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
 Modal verbs It can be done easily Permission could be got Passive voice - method: can +  be  +  past participle berb could shall should will would may might must ought to need to ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple future tense He will win the competition. (Active voice) The competition will be won by him (Passive voice) Passive voice - method:   The competition         will be            ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple past tense She bought a new car. (Active voice) A new car was bought by her. (Passive voice) Passive voice - method:A new car    was              bought         ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Simple present tense He writes a letter. (Active voice) A letter is written by him.(Passive voice) Passive voice - method:A letter            is          &nbs...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
A television set today is considered as much a part of any household as a refrigerator or a cupboard. It has become one of the most widespread forms of entertainment. Not only does it provide entertainment, but also allows us access to a great variety of information and...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Computer is perhaps the most controversial inventions of the 20th century. Ever since Bill Gates made it a household name, people have been debating over its merits and demerits. Most students would agree that the computer is the greatest invention on earth because it h...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
A good citizen has to imbibe many qualities. The fact that he has some duties and responsibilities to bear is true. But at the same time he also enjoys some rights and privileges as a citizen of a free state. While he has every right to participate in the judicial, lega...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
අද අපි බලමු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සරල වචන යොදාගෙන කොහොමද කෙනෙක් ගැන විස්තර කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකු හදුන්වා දීමේදී විවිධ අංග ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. 1 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ භාහිර පෙනුම. 2 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ    වයස 3 ඔහුගේ හෝ ඇයගේ හැකියාවන්. 4 ඔහුගේ හෝ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Time      (ටයිම්)     කාලය 1 day             (ඩේ)    දිනය 2 today         (ටුඩේ)    අද 3 tomorrow (ටුමොරෝ) හෙට 4 yesterday (යස්ටර්ඩේ) ඊයේ 5 everyday   (එව්රිඩේ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
  According to the passage, what do the following words mean? Select your are the answer and underline it. 1 .      e-mail means Electricity mail Entertainment mail Early mail Electronic mail   2 .      large...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
The classes will be conducted ………………… ( at, with, on ) Fridays and Saturdays. Thank you ……………… ( to, with, for ) responding to our advertisement. We’re looking forward &hel...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
    Select the correct form and fill in the blanks. ………………….. ( its, it’s ) a lovely day for a walk, but I’m too tired. That cupboard has been placed all wrong …………&helli...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
                                GRAMMAR EXERCISE   Now use your knowleage of the rules and examples given abov...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
                                                             A visi to the past the time was 7.30 in the moring. Th...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
T.B Jayah was born in galagesara on 1st january 1890. after his primary education,his family moved to colombo and he was admitted to S.thomas' college, Mt. lavinia for his secondary education. after passing the london mattriculation examination he became a teacher. whil...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
 THE usual ways to form plurals(නාමපදයක බහු වචනය සාදා ගැනිම‍ෙ සාමාන්‍යය ක්‍රම) 1.Most noun take "S"(බොහ‍ො නාම පද අගට "s" යෙද‍ෙ) 1. pen = pens පෑන   =   පෑන් 2.nail = nails නියපොත්ත =  නියපොතු 3.paper = papers කඩදාසිය  = &nbs...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Nouns   noun is a name of aperson place animal or a thing    example: person=Natasha place=play ground animal=dog thing=bulb   There are five kinds of nouns in the english language.They are divided in two groups. (ඉංග්‍රිසි භාෂාවේ නාම පද වර්ග ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Present Perfect continuous Tenses - වර්තමාන කාල “මින් ලා”   Positive Sentences   අපේ ගෙදර තියෙන රූපවාහිනිය අවුරුදු 10 ක් තිස්සෙ පාවිච්චි කරමින් ඉදල තියෙනවා The television in our house has been using for the last ten years   කසුන් හෝමාගම කඩයක ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉංග්‍රීසි_භාෂාව
Future Perfect Tenses - අනාගත කාල “ලා”   Positive Sentences   කසුන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සමත් වෙලා තියේවි Kasun will have passed the interview   අපේ දුව සුදුසු සහකරුවෙක් සොයාගෙන තියේවි Our daughter will have found a suitable partner    ව...
සාමාන්‍යපෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව

අනෙකුත් ලිපි
6-වසර
(විද්‍යාව)
ජලයයි ජීවය අපේ... ජලය යනු, සොබා දහම විසින් අපහට ලබා දී ඇති වටිනාම ස්වාභාවික සම්පතයි. විද්යාඥයන් විසින් පවසන ආකාරයට පෘථිවිය මත මුලින්ම ජීවයක් ආරම්භ වීමට, උපකාරී ...
11-වසර
(තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)
පැස්කල් ක්රමලේඛය 5 කොටස ක්රමලේඛය තුළ වරණ භාවිතය ක්රමලේඛයේ යම් පියවරක දී දෙන ලද අවශ්යතාවයක් පරීක්ෂා කර එය සත්ය හෝ අසත්ය වීම අනුව ක්රියාත්මක වන මාර්ගය තෝරා ...
11-වසර
(තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය)
පැස්කල් ක්රමලේඛ ---4 විචල්යයන් සඳහා අගයන් ඇතුලත් කිරීම, ඒවා යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සහ ඒවා ප්රදර්ශනය කිරීම වාහනයක් ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කර තත්පර 40 කදී ...
2-වසර
(කතෝලික ධර්මය)
මරිය තුමියගේ මවගේ නම ආනා. පියාගේ නම ජුවකීනූ.එතුමිය කුඩා කල සිටම දෙමාපියන්ට ඉතා කීකරුව සිටියා. ඒ වගේම එතුමිය දිනපතා දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඤා කරන්නත් අමතක කළේ ...
12-වසර
(භෞතික විද්‍යාව)
ආලෝකය - වර්තනාංක අතර සම්බන්ධතා මුල් පාඩමේදී රික්තය හෝ වාතයට සාපේක්ෂව යම් මාධ්යයක වර්තනාංකය එහි නිරපේක්ෂ වර්තනාංකය ලෙසත් එකිනෙකට වෙනස් වර්තනාංක ඇති මාධ්ය දෙකක් අතර ආලෝකය ...
උසස්පෙළ
(සිංහල)
නව කතාව මගින් ගැමි දිවියේ දුක්බර පැත්ත කදිමට නිරූපණය වී ඇත.විමසන්න ...
12-වසර
(භෞතික විද්‍යාව)
භූ භෞතික විද්යාව භූ භෞතික විද්යාව යනු පෘථිවියේ හැසිරීම අධ්යයනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු භෞතික විද්යාවේ ශාඛාවයි. එහි ප්රධාන අවධානය යොමු වී ඇත්තේ භූමිෂ් glo ගෝලයෙහි ...
12-වසර
(භෞතික විද්‍යාව)
දෝලන හා තරංග - තරංග වල ගුණ - ඕනෑම වර්ගයක තරංගයක් ප්රචාරණය වීමේ දී විවිධ ගුණාංග පෙන්නුම් කරන අතර එක් එක් තරංග වර්ගය අනුව මේවා අඩු ...
12-වසර
(භෞතික විද්‍යාව)
භෞතික විද්යාව යටතේ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද? භෞතික විද්යාව යනු විශ්වයේ වස්තූන්ගේ හැසිරීම අධ්යයනය කරන ස්වාභාවික විද්යාවක් යැයි පැවසිය හැකිය, අන්තර්ගත: භෞතික විද්යාවේ මූලික ක්ෂේත්ර සම්භාව්ය භෞතික විද්යාව නූතන භෞතික ...
12-වසර
(භෞතික විද්‍යාව)
දෝලන හා තරංග 2 ආලෝකය ආලෝකය විද්යුත් චුම්බක තරංග විශේෂයක් වන අතර ආලෝකයෙහි සරළ රේඛීය ප්රචාරණය පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීම මෙම කොටසේ දී සිදු කෙරේ. මෙහි දී ප්රතිබිම්බ ඇතිවීම, ...