ඔබ 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂය උගන්වන ගුරුවයෙක්ද ? මෙම විෂය යටතේ අධ්‍යාපනික ලිපි ඔබ සතුව තිබේද? එහෙනම් ඔබටත් පුළුවන් මෙම විෂය යටතේ නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියා මුදල් උපයන්න.
1 වන පියවර - මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න
2 වන පියවර - ඔබේ ගිණුමට ඇතුළත් වන්න
3 වන පියවර - වචන 450 කට නොඅඩු නිර්මාණාත්මක ලිපි ලියන්න (කොන්දේසි)

10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ) Past Papers

10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ) Syllabus

මෙම විෂය යටතේ ඇති ප්‍රශ්න පත්‍ර.

ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට ප්‍රශ්න පත්‍රය මත ක්ලික් කරන්න

දහම් පාසල (බෞද්ධ)
මෙයට නොමිලේ පිළිතුරු සැපයිය හැක.


විෂයට අදාල වෙනත් ලිපි


10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සඳකඩපහණ පැරණි විහාර දොරටුවක අංගයක් වන සඳකඩපහණ පසුකාලීනව රජමාලිගා වැනි ප්‍රභූ ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිතවද දක්නට ලැබේ. විහාරයකට ඇතුලු වීමේදී පළමුව පයගැටෙන කැටයම් සහිත වූ අර්ධ කවාකාර ගල් පඩිය "සඳකඩපහණ" ලෙස හදුනාගැනේ. සශ්‍රීකත්වය සහ අභිවෘද්ධිය පිළිබඳ විශ්වාසයන් සමඟ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
6 ශ්‍රේණියේ සිට 10 ශ්‍රේණිය දක්වා දහම් පාසල් පෙළ පොත් වල එන භාවනා පාඩම් හැර පාලි අභිධර්මය ඇතුලු අනෙකුත් සියලුම පාඩම් ආවරණය වන පරිදි “ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් මාලාව” සකසා ඇත. විභාගයේදී විමසිය හැකි වැදගත් කරුණු සාරාංශ වන පරිදි සෑම පාඩමකටම වෙන වෙනම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සතර පරමාර්ථ ධර්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා, 1. සම්මුති දේශනා 2. පරමාර්ථ දේශනා වශයෙන් කොටස් දෙකකට ඛෙදා දැක්විය හැකිය. 1. සම්මුති දේශනා - මිනිසා, දෙවියා ආදී වශයෙන් ලෝක වාසීන් විසින් සම්මත කරගත් වචන ඇසුරින් කරන ලද දේශනා සම්මුති දේශනා නම් වේ. 2. පරමාර්ථ දේශනා - ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිබ්බාන ධාතු දෙක නිවනේ අවස්ථා දෙකකි, 1. සඋපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු 2. අනුපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු උපාධි යනු පංචස්කන්ධයට යෙදෙන තවත් නමකි. සේස යනු ඉතිරියයි. පංචස්කන්ධය ඉතිරි වීම සඋපාධිසේසය යි. පංචස්කන්ධය ඉතිරිව තිබියදී එනම් ජීවත්ව සිටියදී අර්හත්වය තුලින් අවිද්&...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන IV       අර්හත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා අනාගාමි වූ පුද්ගලයා 1. රූපරාග 2. අරූපරාග 3. මාන 4. උද්ධච්ච 5. අවිජ්ජා යන උද්ධම්භාගිය සංයෝජන 5 සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීමෙන් රහත් වේ. සටහන:- 1. රූපරාග - රූපාවචර ධ්‍යාන ලබාගැනීමටත් රූපාවචර බ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන II , III       සකදාගාමී ආර්ය ශ්‍රාවකයා සෝවාන් වූ පුද්ගලයා, 1. කාමරාග 2. පටිඝ යන සංයෝජන ධර්ම දෙක තුනී කිරීමෙන් සකදාගාමී වේ. කාමරාග - පංචකාම වස්තූන්ට ඇලුම් කිරීම කාමරාගයයි. පටිඝ - සිතෙහි ඇතිවන ගැටීම හෙවත් ද්වේශය පටිඝයයි. ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
නිවන I       සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයා නිවන් ලබන මාර්ගය ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය යි. සෝත යනු අරි අට මගට තවත් නමකි. සෝතයට පැමි‚ පුදගලයා සෝවාන් හෙවත් සෝතාපන්න පුද්ගලයාය. පෘත්ග්ජන තත්වයෙන් ආර්‍ය තත්වයට පත් වන්නේ සෝවාන් වීමෙන...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
පුනර්භවය        විඤ්ඤාණය(සිත) බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කර්මය කෙතකටත්, විඤ්ඤාණය (සිත) බීජයකටත්, තණ්හාව ජලයටත් උපමා කොට පුනර්භවය පැහැදිලි කළ සේක. අවිද්‍යා, තණ්හාවෙන් යුක්ත සිත කුසල අකුසල කර්ම රැස්කිරීම කර්ම භව ලෙස හැඳින්වේ. ස...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිත් වැල් (චිත්ත වීථී)       චක්ඛුද්වාරික චිත්ත වීථීයක් චක්ඛු ආදී ඉන්ද්‍රියකට (ද්වාරයකට) රූප ආදී අරමුණක් ලැබුණු විට චිත්ත හෙවත් සිත් පහළ වීම සිදුවේ. එම රූප ආදී අරමුණට අදාලව එක් සිතක් පමණක් නොව සිත් සමූහයක්ම පහළ වේ. මෙසේ යම්...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිතේ ගති III        ශෝබන චෛතසික (25) කුසල සිත් සමග පමණක් යෙදෙන චෛතසික ශෝබන චෛතසික නම් වේ. ශෝබන චෛතසික 25 කි. විරති යනු වැළකීමයි. ශෝබන චෛතසික අතරින්, 1. සම්මා වාචා - වැරදි වචනයෙන් වැළකීම. 2. සම්මා කම්මන්ත - වැරදි ක්‍ර...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
සිතේ ගති II       අකුසල චෛතසික (14) අකුසල සිත් සමග පමණක් යෙදෙන චෛතසික අකුසල චෛතසික නම් වේ. අකුසල චෛතසික 14 කි. ඉන් චෛතසික 4ක් සියලූම අකුසල සිත් වල අඩු නැතිව යෙදේ. ඒවා සබ්බ අකුසල සාධාරණ චෛතසික නම් වේ. ඉතිරි චෛතසික 10 ඒ ඒ අක...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      සිතේ ගති - I       චෛතසික (52) සිතෙහි හටගන්නා සිතුවිලි චෛතසික නම් වේ. සියලූම චෛතසික ගණන 52 කි. චෛතසික 52 ප්‍රධාන කොටස් 3 කට බෙදා දැක්වියි හැකිය. අන්‍යසමාන චෛතසික (13) සබ්බචිත්ත සාධ...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       ආඛ්‍යාත හෙවත් ක්‍රියා පද ක්‍රියා මූලය හෙවත් ධාතුවක අගට, යම්කිසි ආඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යයක් එකතු වීමෙන් ක්‍රියා පදයක් සෑදෙයි. ක්‍රියා මූල හෙවත් ධාතු, 1. විභක්ති රහිතය 2. ප්‍රත්‍ය ආදියෙන් තොරය උදා:...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       විශේෂණ පද         1. නාම විශේෂණ පද නාම විශේෂණ යනු, නාමයක යම් ගුණයක් හෝ විශේෂත්වයක් ප්‍රකාශ කරන පදයි. මෙහිදී නාම පදය "විශේෂ්‍ය" යනුවෙන්ද නාම විශේෂණ පදය "විශේෂණ" යනුවෙන්ද හඳුන්වයි. විශේෂණ පදය විශේෂ්&...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
      උපසර්ග පාලි භාෂාවේ උපසර්ග පද 20කි. ඒවා නම්, අති, අධි, අනු, අභි, අප, අපි, අව, ආ, උ, උප, දු, නී, නි, ප, පරා, පරි, පති, වි, සං, සු උපසර්ග පද, 1. නාමයන් හෝ ක්‍රියාවන් සමග පමණක් යෙදේ. 2. නාමයක හෝ ක්‍රියාවක මුලට පමණක් යෙදේ. උපස...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        කිතක (කෘදන්ත) ධාතුවක් අගට ප්‍රත්‍යයක් එකතු කොට සාදාගනු ලබන්නේ කිතකය. කිතක කෘදන්ත පද නමින්ද හැඳින්වේ. කිතක ප්‍රධාන කොටස් 2කි. ඒවානම්, 1. කිච්ච 2. කිතක 1. කිච්ච කාල විශේෂයක් නොමැතිව, කර්මකාරකයෙහි යෙදෙන, තබ්බ, අනී...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       තද්ධිත තද්ධිත යනු, විශේෂ අර්ථයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නාමයකට පසුව ප්‍රත්‍ය යොදා සාදන පද ය. තද්ධිත ප්‍රධාන කොටස් 3 කි. ඒවානම්, 1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත 2. භාව තද්ධිත 3. අව්‍ය තද්ධිත 1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත නාමපද + තද්ධිත...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
       සමාස සමාස යනු, පදයන්ගේ කෙටි කිරීමයි. එකිනෙකට සම්බන්ධ අර්ථයක් ඇති පද 2 ක් හෝ කිහිපයක් එක් කොට එක පදයක් සේ ගැලපීම සමාසයි. පද සමාස කිරීමෙහි ප්‍රයෝජන කිහිපයකි. 1. පද කෙටි වීම. 2. උච්ඡාරණයට පහසු වීම. 3. වාක්‍ය අලංකාර වීම. 4....
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        සන්ධි සන්ධි යනු, භාෂාවක වෙන් වූ පද දෙකක පෙර සහ පසු අකුරු සුදුසු අයුරින් සම්බන්ධ කිරීමයි. එසේ සන්ධි කිරීමෙන් භාෂාවකට ඇතිවන ප්‍රයෝජන රාශියකි. 1. උච්ඡාරණයට පහසු වීම. 2. ඉක්මනින් ලිවීමට පහසු වීම. 3. ඉක්මනින් කතා කිරීමට පහසු වීම...
10-වසර - බෞද්ධ_දහම්_පාසල
        නාම නාම යනු, විභක්ති රහිත ශබ්ද සමූහයකි. නාම, විභක්ති ගත් විට නාම පද බවට පත් වෙයි. 1. පුරුෂලිංග නාම 2. ස්ත්‍රීලිංග නාම 3. නපුංසකලිංග නාම ලෙස ලිංග වශයෙන් නාම කොටස් 3 කි. 1. පුරුෂලිංග නාම (පුල්ලිංග නාම) පුරුෂ අර්ථයක් ප්...
10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)