5 - ආදරයෙන් ජීවත් වෙමු

(ශුද්ධ මතෙව් 25 : 35-36)

බඩගිනි අයකු සොයා
කෑම ටිකක් සපයා
දුනහොත් ජේසුස් හිමි පවසයි
ඔබ එය කළේ මටයි ...

නංගී : "අයියේ... ඔයාට ඇහෙනවා ද ඒ ගීතිකාව? හරි ම... ලස්සනයි"

අයියා : "ඔව් නංගී, හරි ම ලස්සනයි. ජේසුස් වහන්සේ අනෙක් අයට උදවු කරන්න කියලයි අපිට කියන්නේ."

නංගී : අයියේ, අපි අනුන්ට කරන ඕනෑ ම උදව්වක් ජේසුස් වහන්සේට කරන උදව්වක් ද? අපි අම්මගෙන් අහමු... අම්මේ...

අම්මා : ඔව්... දුව... අඳින්න නැති අයට ඇඳුම් දෙන එක, ලෙඩ වුණු අය බලන්න යන එක, අසරණයන්ට පිහිට වෙන එක, මහලූ අයට උදවු කරන එක, දුකට පත් වුණු අය සනසන එක, මේ හැම දෙයක් ම ජේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ම කරන දේවල්.

නංගී : "ඔව් අම්මේ, ජේසුස් වහන්සේ අපිට කිව්ව විදිහට අපි හැමෝට ම උදවු කරමු."

අම්මා : මගේ හොඳ දුව, මගේ හොඳ පුතා, දෙවි පියාණන් වහන්සේට ස්තූති වේවා!

මම ද අන් අයට උදවු කිරීමට කැමැත්තෙමි.