17 - විවිධාකාරයෙන් සාක්ෂි දරයි

ශුද්ධෝත්තම පියතුමා ඇතුළු අනෙකුත් පූජක පැවිදි සියලූ දෙනාම ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ඉගැන්වූ ධර්මය හා ජීවිතාදර්ශය ඉදිරියට ගෙන යති. අප ද දේව ආදරය ලබා ගැනීම සඳහා ශුද්ධ වූ සභා නායකයන්ට ගරු කරමින් ආදරයෙන් කටයුතු කළ යුතු ය.

අප රට පාලනය කරන පාලකයින්, වෛද්‍යවරුන්, ගුරුවරුන්, ගොවිමහතුන්, කම්කරුවන් ආදි සැමගෙන් වන සේවය ද මිල කළ නොහැකි ය. ඔවුන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම් හරියාකාරව ඉටුකර ගැනීමට අප සැම උදවු විය යුතු ය.

ජේසුස් වහන්සේගේ ආදරය ලබා ගැනීමට, අන් අයට ලබා දීමට වෙහෙස වී කටයුතු  කරන වෙනත් අය ද සිටිති. කිතුනු ඒකක නායක නායිකාවෝ කිතුනු ජනතාව වෙනුවෙන් මැදිහත්ව කටයුතු කරති. ඒ සදහා දේව වචනය බෙදා ගනිමින් එක්ව යදිමින් පොදු කටයුතුවල දී පියතුමන්ට උදවු වීම සිදු කරති. මේ ආකාරයට අප වෙනුවෙන් විවිධාකාරයෙන් වෙහෙස වන සියල්ලන් උදෙසා අප යාච්ඤා කළ යුතු ය.

කුඩා අපිත් අපගේ හැකියා වැඩි දියුණු කරගනිමින් අන් අයට සේවය කිරීමට කැප වෙමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ අනුව දිවි ගෙවන සැබෑ නායකයන් වීමට අපිත් පුරුදු වෙමු.

යාච්ඤාව
ආදර දෙවි පියාණෙනි, මටත් සැබෑ නායකයෙකු ලෙස ඔබ
වහන්සේගේ ආදරයට සාක්ෂි දරන්නට වරම් දුන මැනව.
ආමෙන්.