12 - දෙව් වදන් අසමු

ශු. ලුක් 10 : 38-42 
මරියා ජේසුස් වහන්සේගේ පාද පාමුල, උන් වහන්සේගේ වචනවලට සවන් දෙමින් සිටි බවත්, මාර්තා ගෙදර දොරේ කෑම සාදමින්, උපස්ථාන කටයුතුවල යෙදී සිටි අන්දමත් මින් පැහැදිලි වේ. වඩා වැදගත් වන්නේ දේව වචනයට සවන්දීම බව ජේසුස් වහන්සේ පෙන්වා දුන්සේක. මාර්තා එදා සත්කාර කටයුතු කිරීමට වෙහෙසවූ වා ය. ජේසුස් වහන්සේ වචන අසන්නට ඇයට කාලයක් නොතිබුණි. වඩා යහපත් දේ කුමක් දැයි උන් වහන්සේ ඇයට පෙන්වා දුන් සේක.

ජේසුස් වහන්සේගේ වදන්වලට සවන්  දීමේ වැදගත්කම දැක්වෙන මේ ගීතිකාව අපි එක්ව ගායනා කරමු.

ජේසුනී ඔබ ළඟට
විත් ඔබ බස සොඳ
අසන්ට ලැබෙන පැය
කෙතරම් මිහිරි ද

මම දේව වචනයට සවන්දීමට ආසා කරමි. දේව වචනය
කියවීමට ප්‍රිය කරමි.

යාච්ඤාව
ආදරණීය දෙවි පියාණෙනි,
ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගැන අපි ස්තූති කරමු. ශුද්ධ බයිබලය
දිනපතා කියවමින් ඒ තුළින් දේව මඟපෙන්වීම ලබා ගැනීමට
ආශාවත්, ඕනෑකමත් අප හදවත් තුළ ඇති කළ මැනව.
ආමෙන්.