මගේ ලිපි


සාමාන්‍යපෙළ - ඉතිහාසය
ඉතිහාසය විෂයය (11 ශ්රේණිය ) කෙටි සටහන් 01, පළමු පාඩම, ශ්රී ලංකාව තුළ බ්රිතාන්ය බලය තහවුරු වීම බ්රිතාන්යයෝ ලංකාව තුළ අවස්ථා 3ක දී බලය පිහිට වූහ. 1796 දී ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ යනු කෙටි කතාවකි. කෙටිකතාව යනු ජීවිතයෙන් පෙත්තකි. ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 9 කොටස ) , වායු වායුයනුපදාර්ථයේ සම්භාව්ය අවස්ථා තුනෙන්(අනෙකුත් ඒවා නම්ඝනහාද්රවවෙති) එකකි. උච්ච උෂ්ණත්වයකදී වායුවක් අධික ලෙස අයනීකෘතවීප්ලාස්මාඅවස්ථාවට පත්විය හැකි ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 8 කොටස ) , පදාර්ථය එහි භෙෳතික ස්වභාවය අනුව වර්ග කිරීම ද්රව ද්රවයනු පදාර්ථය පවතිනපදාර්ථයේ ප්රධාන අවස්ථා තුන අතරින්(අනෙක්වා වන්නේඝන, සහවායු,), ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 7 කොටස ) , ලවණ අම්ලයක අැති හයිඩ්රජන් ධන අයන කැටායනයකින් ප්රතිස්ථාපනය වී සෑදෙන සංයෝග ලවණ නම් වේ. සාමාන්යයෙන් මේවා ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 6 කොටස ) , එදිනෙදා හමුවන උච්ච වායු කීපයක ප්රයෝජන හීලියම් ගිනි නොගන්නා සැහැල්ලු වායුවක් නිසා ගුවන් බැලූන පිරවීම ට ප්රති දීපන පහන් ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 5 කොටස ) , ලෝහාලෝහ වර්ග ලෝහ සහ අලෝහවල අතරමැදි ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මූලද්රව්ය ලෝහාලෝහ ලෙස නම් කරනු ලබයි. මෙම අතරමැදි ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 4 කොටස ) , ලෝහ වර්ග කැටායන සාදන මූල ද්රව්ය ලෝහ නම් වේ. මේ වන විට ලෝහ වර්ග 80ක ට වඩා ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 3 කොටස ) , විකිරණශීලී මූලද්රව්ය අස්ථාවර න්යෂ්ටි සහිත පරමාණු විකිරණශීලී සමස්ථානික නම් වේ. මෙම විකිරණශීලී සමස්ථානිකවල න්යෂ්ටි ක්රමයෙන් ක්ෂය වේ ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 2 කොටස ) , ඉංග්රීසි භාෂාව හැර වෙනත් භාෂා අැසුරින් බිහිවුණ සංකේත (ලතින් , ජර්මන් ...) සංකේතය ඉංග්රීසි නම ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
විශ්වයේ අැති මූලද්රව්ය හා සංයෝග ( 1 කොටස ) , හැදින්වීම හා ප්රවේශය විශ්වය තැනී අැත්තේ පදාර්ථය හා ශක්තිය එක් වීමෙනි. පදාර්ථය , ශක්තිය බවටත් ශක්තිය , ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
අපි කන ලුණු - හැදෙන අයුරු ලුණු නිපදවා ගැනීමට ප්රධාන ක්රම දෙකක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - ඉතිහාසය
යුරෝපීය බල තරගය හා ලෝක යුද්ධ ...
සාමාන්‍යපෙළ - විද්‍යාව
ලංකාවට වහින වැස්ස වර්ෂාව වර්ෂාව යනු පොළොවෙන් වාෂ්ප වී ඉහළට යන ජලය ඝනීභවනය වී (ද්රව බිංඳු ලෙස) යළි ...
සාමාන්‍යපෙළ - ගණිතය
පුළුවන් නම් මේ ගණං ටික හදමු බලන්න 01)මගේ වයස අවුරුදු y වේ. අවුරුදු 10කට පෙර පියාගේ වයස මගේ වයස මෙන් 4 ගුණයක් විය.දැන් අප ...