මගේ ලිපි


උසස්පෙළ - සිංහල
නාට්ය ප්රබේද කිහිපයකි. එනම් : ලෝකධර්මී - (ස්වභාවික) නාට්යධර්මී - (ශෛලීගත) අර්ධ ශෛලීගත 01. ස්වභාවික නාට්ය ස්වභාවික නාට්ය යනු ලෝකධර්මී නාට්ය සම්ප්රධායයි. මෙයට විරුද්ධ වන්නේ නාට්ය ධර්මී හෙවත් ශෛලීගත නාට්ය ...
උසස්පෙළ - සිංහල
මනමේ වැදගත් : උසස් පෙළ සිංහල විෂය සදහා නිර්දේශිත නාට්ය වන එදිරිවීර සරච්චන්ද්රයන්ගේ පේමතී ජායතී සෝකෝ නාට්ය හැදෑරීම සදහා මනමේ හා සිංහබාහු නාට්යන් දෙකේ දැනුමද ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
පද බෙදීම නාම, ක්රියා, නිපාත යනුවෙන් පද වර්ග තුනකි. මෙයින් සමහරක් තනි අකුරකින් පමණක් යුක්ත ඉවෙතත් සියළු පද ලිවිය යුත්තේ එකිනෙක අතර පරතරය ඇතිවය. එය පද ...
උසස්පෙළ - සිංහල
කෘදන්ත නාම - (ක්රියාවක අවසානය) කෘදන්ත නාම යනු ක්රියා ධාතුවකට ප්රත්යක් ...
සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල
අව්ය පද සිංහල ව්යකරණ සාහිත්යහි ...
උසස්පෙළ - සිංහල
ප්රත්යාර්ථ නාම(තද්ධිත නාම) ප්රත්යාර්ථ නාම යනු ප්රත්යාර්ථ වලින් අර්ථ ගැන්වෙන නාම වේ. නාම ප්රකෘතියට සහ ක්රියා ප්රකෘතියට පසුව යෙදී අර්ථ ගන්වන කළ එය ප්රත්යාර්ථ නාම වේ. ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
මැනින් ඩෙවෝන්ෂර් ප්රතිසංස්කරණය - 1924 මැනින් ඩෙවෝන්ෂර් ප්රතිසංස්කරණය ලබාදීම විෂයෙහි ප්රධානම හේතුව වන්නේ එවකට තිබූ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව ආණ්ඩුකරුගේම ආණ්ඩුවක් බවට චෝදනා කිරීමයි. එසේම ජාතික ව්යාපාරය ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
මැනින් ආණ්ඩුක්රම ප්රතිසංස්කරණ - 1920. මැනින් ප්රතිසංස්කරණය 1920 මෙරටට ගෙන එන අතර එය 1921 සිට ක්රියාත්මක වේ. මෙම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව ලැබීමේ ප්රධාන සාධකය වන්නේ ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
කෘෘ - මැකලම් ආණ්ඩුක්රම ප්රතිසංස්කරණය - 1910 කෘෘ-මැකලම් ප්රතිසංස්කරණ ආරම්භ වන්නේ 1910 සිටය. මෙම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව ලබාදීම විශයෙහි ප්රධානම සාධකය වන්නේ එතෙක් තිබූ ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
1833 කෝල්බෘෘක් - කැමරන් ප්රතිසංස්කරණ යෝජනා. බ්රිතාන්යයින් විසින් 1829 වර්ෂයේදී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබද මූල්ය වාර්තාවක් සකස් කිරීම සදහා විලියම් කෝල්බෘෘක්ගේ ප්රධානත්වයෙන් යුතු කොමිසමක් ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
1833 කෝල්බෘෘක් - කැමරන් ප්රතිසංස්කරණ ඇති කිරීමට බලපාන ලද හේතු. 1505දී ශ්රී ලංකාව පෘතුගීසි පාලනයට නතු වේ. ඉන්පසු ලංදේසීන් හා ඉංග්රීසීන් විසිනුත් ලංකාවේ ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
ලංකා ජාතික සංගමය භාවිතා කළ ක්රම උපායන් සහ එහි බිදවැටීම. ලංකාව තුළ ප්රථම වතාවට ආගමික, භාෂාත්මක, වාර්ගික ලෙස නොබෙදී එක්වූ සංවිධානයක් ලෙස ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
ලංකාවේ ජාතික ව්යාපාරය බිහිවීම, වර්ධනය සහ එහි ස්වභාවය. රටක් විදේශ ආධිපත්තියට නතු වී සිටින මොහොතක එයින් මිදීම සදහා ස්වදේශිකයන් තුළ ඇතිවන කැමැත්ත, ජාතික ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
වාමාංශික ව්යාපාරය මෙරට ජනතාවට සිදුකළ සේවය සහ එහි බිදවැටීම. වාමාංශික ව්යාපාරය මෙරට ජනතාවට විශාල සේවයක් සිදුකළේය. එය ආකාර තුනකින් දැක්විය හැකිය. එනම්: ගොවි කම්කරු ජනතාවට සිදුකළ සේවය ජනවාර්ගික ...
උසස්පෙළ - දේශපාලන විද්‍යාව
ශ්රී ලංකාවේ වාමාංශික ව්යාපාරය බිහිවීම ජර්මන් ජාතික විද්යාඥයකු වූ කාල් මාක්ස් විසින් ප්රථම වතාවට විද්යාත්මක සමාජවාදය ලෝකයට ඉදිරිපත් කරන ලදී. නමුත් ඔහුට තනි රටක් ලෙස ...