ව්‍යවසායකත්වය


                           ව්‍යවසායකත්වය

ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම 

1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට
2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට
3.උපරිම සම්පත් බාවිතය සඳහා
ජීවන තත්වය උසස් කිරිමට

ව්‍යවසායකත්ව ප්‍රතිලාභ
1.ව්‍යවසායකයට :-
        *ආදායම් උත්පාදනයට
        *ආත්ම තෘප්තියට
        *ඉහල සමාජ පිලිගෙනිම
        *තම ව්‍යපාරයෙ ප්‍රදානිය තමාම වීමෙ අවස්තාව
2.පාරිබෝගිකයාට:-
        *නව බාන්ඩ හා සේවා
        *ඉහල ජීවන තත්වය
        *නිශ්පාදන වල ගුනත්වය
        *තරගක්කරිත්වය
3.සමාජ ආර්තික :-
        *නව වෙලදපොල සන්වර්දනය
        *තිරසාර ආර්තික සන්වර්දනය
        *ප්‍රාදේශිය සන්වර්දනය
ව්‍යවසායකත්වයේ ප්‍රවනතා
     *කාන්තා ව්‍යවසායකත්වය
     *සමාජීය ව්‍යවසායකත්වය
     *බහු ව්‍යවසායකත්වය
     *අබ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය

ව්‍යවසායකයා අර්ත දැක්වීම
නව සොයගෙනිම් තුලින් මිනිස් අවශ්‍යතා හා උවමනා තුප්ප්‍රිමත් කිරිම සදහා නව්‍යතා නිපදවන්නා ව්‍යවසායකයා නම් වේ
*සෑම කලමනකරුවෙකුම ව්‍යවසායකයෙකු නොවුවද ව්‍යවසායකයෙකයා සෙම විටම හොද කලමනකරුවෙකු වේ.


*ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයේ අබ්‍යන්තරය ලෝකය පමනක් ඔව බාහිර ලෝකයද දකින කෙනෙකි.ඔහුට නිශ්චිත රාමුවක් නැත.
ඔහුට පුලුල් අවකාශයක් ඇත.ඔහුට ව්‍යාපාරයේ අබ්‍යන්තරයේ ඇති ශක්තීන් හා දුර්වලතා මෙන්ම බාහිරව ඇති අවස්තා තර්ජන පිලිබඳව අවබෝදයක් ඇත.


ව්‍යවසායකයෙකුගේ ප්‍රධාන කාර්යන්
1. නව්‍යතා සම්පාදනය
2. වෙලදපොල අවස්තා හදුනා ගැනීම
3.භූමිය,ශ්‍රමය,ප්‍රග්දනය, යන නිශ්පාදන සම්පත් සන්චල කරමින් නිශ්පාඩනය සoවිදානය කිරිම
4.අවදානම් කලමනාකරනය / අවදානම් දැරීම
5.ව්‍යාපාරික ප්‍රතිපත්ති පිලිබද මූලික තීරණ ගැනීම


ව්‍යවසායකයෙකුගේ පුද්ගල ගති ලක්ශ්න
*දැඩි උද්යෝගය
*ආත්ම විශ්වාසය
*අවබෝදය
*සුබවාදී බව
*අවස්තා සොයා යැම / අවස්තා හදුනා ගැනීම
*නම්‍යශීලි බව
*අබිප්‍රේප්‍රන බව
*දැක්මක් සහිත බව


ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා
* විශ්ලේශනය
*සන්නිවේදනය
*ගනනය
*උපදෙස් දීම


ව්‍යවසායකයන් බිහි වීමට පසු බිම් වන සාදක
* ස්වයන් නිර්මාන කෙරෙහි යොමු වීම
* පවුල් පසුබිම
*උචිත සමාජ හා ආර්තික පසුබිම
*අත්දෙකීම්


ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා වර්දනය කර්ගෙනීමෙ මාර්ග
*ස්වයන් ඇගයිම
ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා හදුනගෙන එම නිපුනතා තමා තුල පවතීද නෙතිද යන්න ඇගයිම මගින්
*පුහුනුව
ව්‍යවසායකත්ව නිපුනතා වර්දනය කරගෙනිමේ පුහුනු වෙඩසටහන් මගින්
*අධ්‍යාපනය
ව්‍යවසායකත්ව පිලිබදව ලබන අද්‍යාපනය තුලින්
*පලපුරුද්ද
ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලිය


අවස්තා උදා කර ගෙන ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සදහා සන්විදාන නිර්මානය කිරිමේ දේ සම්බන්ද වන සියලු ක්‍රියාකාරකම් මීට ඇතුලත් වේ

ව්‍යවසායකත්ව ක්‍රියාවලියට බලපාන සාදක

පුද්ගල සාදක               පරිසර සාදක                    සමාජ විද්‍යාත්මක සාදක 

*පලපුරුද්ද               *අවස්තා                            *ආදර්ශ චරිත
*වයස                    *සම්පත්                             * දෙමව්පිaය අදර්ශ
*නායකත්වය             * තරගය                            *පවුල
*අබියෝග               *මුල් අදියරේ                       *ජාල සම්බන්දතා
ලගා කර                    සේවා
ගෙනීමේ ආශාව


ව්‍යවසායකත්වය සාර්තක වීමට අව්ශ්‍යයෙන්ම තිබිය යුතු සාදක
* තමා පිලිබද් අවබෝදය
*ලගා කරගත හැකි අදහස් පවතීම
*ව්‍යාපාර අවස්තා පවතීම්
*සම්පත් පැවතිම
*මනා කලමනාකරනයක් පැවතිම
සැලසුම් කිරීම
සන්විදානය
මෙහෙයවීම
පාලනය


සාර්තක ව්‍යාපාරයක් සදහා අවශ්‍ය සාදක
තමා self
අදහස් ideas
අවස්තා opportunities
සම්පත්resources
මෙහෙයවීමoperation
මූල්‍යfinace
කලමනාකරනයmanagement

ව්‍යාපාර අදහස් හා ව්‍යාපාර අවස්තා
වෙලද්පොලේ පවත්නා ගැටලුවකට/අවශ්‍යතාවකට විසඩුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කල හැකි ව්‍යවසායකයෙකු තුල අති වන සන්කල්පනාව හෝ සිතුවිල්ල අදහසක් අම් වේ
ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාර අදහසක් අවස්තාවක් වේ

ගැටලුව --------->අවතාව ----------->අදහස
හෝ
ගැටලුව --------->අදහස ------------> අවස්තාව

ව්‍යාපාර අවස්තාක් ඇගයිමෙදි සලකා බලන සාදක
අවදානම
ප්‍රතිලාබ
ශක්තීන් හා දුර්වලතා
වෙලදපොල
සම්පත් සුලබතාව
නිත්‍යානුකූල බව
කලමනාකරන හැකියාව
ව්‍යවසායකයා සතු හැකියාව


ව්‍යවසායකත්වයේ සශ්‍රීකත්වයට අවශ්‍ය වන උපකාරක තත්වයන්
මූල්‍ය පහසුකම්
තාක්ශනික පහසුකම්
යටිතල පහසුකම්
අලෙවි පහසුකම්
උපදේශන හා නෛතික පහසුකම්
ව්‍යවසායකත්ව සන්වර්දනයට ඇති බාදා
*වෙලදපල පිලිබද අවබෝදයක් නැති වීම

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ‍්‍ර්‍්‍රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 වුවමනා නිර්මාණය කිරීම7 ආර්ථික කටයුත්තක් වීම 1. විකුණුම් හෝ හුවමාරුවීම් සිදු වීමසෑම ව්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යවසායකත්වයේ ප‍්‍රවණතා  ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය  සමාජයීය ව්‍යවසායකත්වය  හරිත ව්‍යවසායකත්වය  අභ්‍යන්තර ව්‍යවසායකත්වය    ගෝලීය ව්‍යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද,...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
අවදානම් අවම කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන ශිල්පීය ක්‍රමයන්  අවදානම් තුන කිරීමට බොහෝ ශිල්පීය ක්‍රමයන් ඇත. මෙම ශිල්පීය ක්‍රමයන් කණ්ඩ  හතරකට සාරාංශ ගත කළ හැකිය.    * අවදානම් වැළැක්වීම. * අවදානම් බාරගැනීම. * අවදානම් පැවරීම. * අවධානම අවම කිරිම. ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අරමුණු වලට  බලපානු ලබන අවදානම්. අවදානම් කලමනාකරණයේ වැදගත්කම.  විවිධ ව්‍යාපාර සංවිධාන සහ ඒවායේ අරමුණ පිළිබඳව මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පාඨමාලාව පළමුවන පරිච්ඡේදය තුළ අප විසින් සාකච්ඡා කර ඇත එම සංවිධානය ක්‍රම සෑම සංවිධානයක්ම එයටම අයත් වූ අරමුණු රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලේඛනගත වී ඇති සීමිත පොදු සමාගම් ලැයිස්තුගත සමාගම් ලෙස හඳුන්වයි. එනම් කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් හා ණයකර ගනුදෙනු කිරීම සඳහා අවසර ලත් සීමා සහිත පොදු සමාගම්ය.   කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත වීමෙන් සමාගමකට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ විශාල ප්‍රා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ලැයිස්තුගත සමාගම් වල කොටස් ණයකර ආදී සුරැකුම්පත් මිලට ගැනීම හා විකිණීම සිදුවන ස්ථානය හෝ අවකාශය කොටස් වෙළඳපොළයි කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. ප්‍රාථමික කොටස් වෙළඳපොළ ( Primary Share Market) ද්විතීයික කොටස් වෙළඳපොළ( Secondary Share Market)   ප්&z...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
දිගුකාලීන ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සංවිධානය වූ වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ යි. මෙහි වර්ෂයකට වඩා වැඩි කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ගනුදෙනු වේ.   ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොලේ උප වෙළඳපොළ වර්ග කොටස් වෙළඳපොළ සාංගමික ණයක...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මුදල් වෙළඳපොළ   කෙටි කාලීන අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආයතන වලින් සමන්විත වෙන වෙළඳපොළයි එනම්, වර්ෂයක් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පරිණත වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව වන මූල්‍ය උපකරණ ආශ්‍රිතව ගණුදෙනු කිරීම සඳහා සංවිධානය වී ඇති වෙළඳපොළයි. මුදල් වෙළඳපො&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මූල්‍ය පද්ධතික් යනු   ආර්ථිකයක මූල්‍ය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින මූල්‍ය වෙළඳපොළ මූල්‍ය ආයතනල මූල්‍ය උපකරණ සහ මූල්‍ය යටිතල පහසුකම් යනාදියෙන් සමන්විත පද්ධතිය යි. මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ සිදුවන වැදගත් කාර්යභාර්ය වන්නේ මූල්‍ය අ...
12-වසර - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර පදනම  කෙටි ප්‍රශ්න -  දෙවන කොටස    01 . ස්වයංපෝෂිත යුගය පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරිමක් කරන්න. අතීතයේ ජිවත් වු මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් එතරම් සංකිර්ණ වුයේ නැත. මිනිසාට අවධානය යොමු වුයේ තමාට අවශ්‍ය මුලික අවශ්‍යතාවන් සපුරා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
පාරිභෝගිකයා ගෙවන මුදලට සරිලන තෘප්තියක් ලබාදීම සහතික කිරීම පිණිස සලසා අැති නීතිමය ආවරණය හා පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීම පාරිභෝගික ආරක්ෂණය යන්නෙන් අදහස් වේ. නූතන වෙලඳපල තුල පාරිභෝගිකයාට නොයෙකුත් වෙලඳ විශමාචාරයන්ට මුහුන දීමට සිදුවන බැවින් පාරිභෝගික ආරක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය අතීතය...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
රජයක් ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් ඇතිකිරීම සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තීන් දෙකක් උපයෝගී කරගනු ලබයි. එනම් පිස්කල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය යි. මේ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ විමසා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
යම් පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතු යැයි රජය හෝ රජයේ බලාධිකාරී ආයතනයක් විසින් නියම කරනු ලබන ගෙවීමක් බද්දක් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකක් ඔස්සේ බදු වර්ග කල හැක.  1) බදු බර උසුලන පාර්ශවය අනුව 2) ආදායම අනුව බදු බර උසුලන පාර්ශ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
                           ව්‍යවසායකත්වය ව්‍යවසායකවයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම  1.දැඩි තරගකාරිත්වයට සාර්තකව මුහුන දීමට 2.වේගවත් පරිසර වෙනස් වේම් වලට සාර්තකව මුහුණ දීමට3.උපරිම සම්පත් බා...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
කළමණාකරණය යනු යම් සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ කාර්යකෂම හා සඵලදායීව ඉටුකරගැනීම සදහා එම සංවිධානය සතුව පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය, සන්නිවේදනය හා පාලනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.  ඉහත නිර්වචනයට අනුව කළමණාකරණයේ ප්...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය සඳහා මෙවලම් LE203 එස් 5 පද්ධතිය: සේවා ස්ථානය සංවිධානය සහ ප්‍රමිතිකරණය   ඇරඹුම එස් 5 සඳහා සුදානම   මධ්‍ය ක්‍රියාත්මක කෙරුම් කණ්ඩායමක් පිහිටුවීම මෙම කණ්ඩායම එස් 5 ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වය දරන අ...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
මිනිස්බලය (MANPOWER)   නිවැරදි තනතුර සඳහා නිවැරදි සේවක පිරිස යනු සංවිධානාත්මක සඑලතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ඇති ස්ථිර අවස්ථා තැන්පතුවක් වේ. කළමනාකරණයෙහි මිනිසා, මානව සම්පතක් ලෙස ආදේශ කෙරේ. සංවිධානයන්හි ඉලක්ක සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ද්‍රව්‍ය, යන්ත්&...
උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර_අධ්‍යයනය
උපකාරක සේවා වාණිඡ්‍යය පහසු කරන සියලුම සේවාවන් උපකාරක සේවාවන්ය. බැංකු කටයුතු (Banking) බැංකුවක් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ මහජනයාගෙන් තැන්පතු භාර ගැනිම,එවාආරක්ෂා කිරිම,ණය පහසුකම් සැපයිම ආදි කටයුතු කරන ආයතනයකි.එ අනුව ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් ඡංගම ගිනුම් පවත්වා ගන...
devika chandani

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනෙකුත් ලිපි
13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
ආර්ථික විද්යාව පිළිබද සාමාන්ය දැනීම් ප්රශ්න මාලාවක් මෙම ලිපිය මගින් ඔබට සැපයේ.මෙහි පළමු කොටස මෙතනින්කියවන්න. බ්රෙට්න්වුඞ්ස් සිටර්ස් නමින් හදුන්වන ජාත්යන්තර සංවිධාන දෙක මොනවා ද? යුරෝ මුදල් භාවිතා ...

13-වසර - ආර්ථික විද්‍යාව
1.ආර්ථිකවිද්යාව යනු සමාජය විසින් ඵලදායි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සදහා සම්පත් භාවිතා කරනු ලබන්නේ කෙසේ ද එලෙස නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා සමාජයේ විවිධ ...

උසස්පෙළ - ජනමාධ්‍ය
සන්නිවේදනයේ ස්වරූපය වඩා ක්රමානුකූලව හඳුනාගැනීමට සන්නිවේදන ආකෘති ඉවහල් වේ.මෙකී ආකෘති මගින් යම් කරුණක් පරීක්ෂා කර බලා ඒ පිළිබඳව සමාජයට පිළිගත හැකි අදහස්,කරුණු,මත ආදිය ඉදිරිපත් කිරීමට ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සාමාන්ය පෙළ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය විෂයට නියමිත, සිංහල සාහිත්යය සංග්රහයේ එන "දෑතේ කරගැට සිඹසනසන්නට" නම් නිර්මාණය බිහි කළ සුප්රකට කලාකරුවා අන් කවරෙකුත් නොව මහගම ...

සාමාන්‍යපෙළ - සිංහල හා සාහිත්‍යය
සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය අනුරාධපුර යුගය තරම් ඈතට විහිද යන්නකි. ඓතිහාසික සිංහල ගද්ය සාහිත්යය ඉතිහාසය පිළිබඳ ජීවමාන සාක්ෂි සීගිරි කුරුටු ලිපි අතරින් හමු වේ. හය ...

සාමාන්‍යපෙළ - නර්තනය (සිංහල)
වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද කියන්නේ තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ දෙවනුව ...

12-වසර - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ශාක ප්රචාරණය ශාක සජිවී නිසා ප්රජනනය මගින් නව පරම්පරා ඇති කරයි.ලිංගික ප්රජනනය මගින් ඇතැම් ශාක පුෂ්පීකරණය ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යාපාර ගති ලක්ෂණ 1 විකුණුම් හෝ හුවමාරු වීම් සිදු වීම2 භාණ්ඩ හා සේවා ගනුදෙනු සිදු වීම3 ගනුදෙනු අඛණ්ඩ ව සිදු වීම4 ලාභයෙන් අභිපේ්ර්්රරණය වීම5 අවදානමක් තිබීම6 ...

උසස්පෙළ - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්යවසායකත්වයේ ප්රවණතා  ගෝලීය ව්යවසායකත්වය සමාජයීය ව්යවසායකත්වය හරිත ව්යවසායකත්වය අභ්යන්තර ව්යවසායකත්වය ගෝලීය ව්යවසායකත්වය ගෝලීය වශයෙන් වෙළෙඳාමේ යෙදීමයි. එනම්, ලෝකයේ කුමන ස්ථානයක සිටිය ද, තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ලෝකයේ වෙනත් ඕනෑ ...

12-වසර - ගිණුම්කරණය
යම් ව්යාපාරයක් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව රාශියක් දක්නට ලැබේ. එම පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීමට එම ව්යාපාරයේ තොරතුරු අවශ්ය වේ. එම පාර්ශවයන්ට අවශ්ය තොරතුරු සන්නිවේදනය කරනු ලබන්නේ ...