අක්ෂර වින්‍යාසය 04


(අ) අන්තංස්ථාක්ෂර සහ ඌෂ්මාක්ෂර යෙදීම

* ය, ර, ල, ව යනන්තංස්ථාක්ෂරත්  ශ, ෂ, ස, හ යන ඌෂ්මාක්ෂරත් සිංහල හෝඩියේ සෙසු අකුරු සමග  යෙදෙන අයුරු පහත පරිදි වේ.

 1. ය, ර, ල, ව යන අකුරකට පෙර ව්‍යාගාන්ත ශබ්දය වෙනුවට බින්දුව (o)  යොදනු ලැබේ.
  සංරක්ෂණය | සංස්ථාව | සංශෝධනය | සංහාරය | සංවාදය | හිංසාව

 2. ශ, ව යන අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ තාලුජ ‘ශ‘ අකුර යොදනු ලැබේ.
  ශ්වර්ය | නිශ්ශබ්ද | ඊශ්වර | පාර්ශ්වය | අශ්වයා | ජෝතිශ්ශාස්ත්‍රය


 3. වචනයක ශ, ෂ, ස යන ශබ්දවලින් දෙකක් හෝ එක ළග ඇති විට මුලින් යෙදෙන අකුර තාලුජ ‘ශ‘ යන අකුරයි.
  විශේෂ | ශිෂ්‍යාව | ශුෂ්ක | ශේෂ | විශිෂ්ට | ශාස්ත්‍රය


 4. ‘ර්‘ කාරයට පෙර යංශය (්‍ය) නොයෙදේන අතර ඒ වෙනුවට යෙදෙන්නේ ‘ය‘  යන අකුරයි.
  කාර්යාලය | තුර්වාදය | ආචාර්ය | කාර්යාංශය | සූර්යා | විර්


 5. ‘ක‘ වර්ගයේ, ‘ට‘ වර්ගයේ හා ‘ප‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ෂ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  නිෂ්ඵල | නිෂ්පාදනය | උත්කෘෂ්ට | න්‍යෂ්ටික | නිෂ්ක්‍රිය | විෂ්කම්භය


 6. ‘ච‘  වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ශ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  දුශ්චරිත | නිශ්චිත | තිරශ්චිත | ආශ්චර්ය | විනිශ්චයාකාරයා | නිශ්චල


 7. ‘ත‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර ඌෂ්ම ශබ්දය පළ කිරීමට යෙදෙන්නේ ‘ස‘ යන අකුරයි.
  ප්‍රශස්ති | ප්‍රස්ථා පිරැළු | ස්ථූල | සමස්ත | ස්තූපය | ශාස්ත්‍ර


 8. ස්ථාන, ස්ථීර යන අර්ථය හගවන කල්හි ‘ස්‘ කාරය සමග බැදෙන්නේ ‘ථ‘ යන අකුරයි.
  ස්ථාවර | මාර්ගස්ථ | දේවස්ථානය | විහාරස්ථානය | මධ්‍යස්ථ ස්ථානය


 9. ද්විත්ව වීමෙන් ( අග ‘ව්‘ ශබ්දය ) බහු වචනය සෑදෙන පදවල ‘වූ‘ අකුර ද , එසේ නොවන කල්හි ‘ව්‘ යන අකුරද යෙදේ.
  උදව්ව - උදවු | පව්ව - පවු | ගව්ව - ගවු | පව් - පව | කව් - කව | නැව් - නැව

(ආ) රකාරාංශය ( ්‍ර) යෙදීම

* ව්‍යංජන අකුරකට පසුව යෙදෙන ‘ර‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීම සදහා රකාරාංශය ( ්‍ර) යොදා ගැනෙනු ලැබේ.

* ‘ර‘ වෙනුවට රකාරාංශය යෙදී ඇති අයුරැ පහත පරිදි වේ.

 • ප්රථම - ප්‍රථම | ප්රීතිය - ප්‍රීතිය | මුද්රණය - මුද්‍රණය | ක්රීඩා - ක්‍රීඩා

(ඇ) යංශය ( ්‍ය) යෙදීම

* යංශය යෙදෙන්නේ ව්‍යංජන අකුරකට පසුව එන ‘ය‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීමට ය. යංශයට පෙර යෙදෙන ව්‍යංජන අක්ෂරය ‘හල්‘ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර එයට හේතුව යංශය යෙදෙන ස්ථානය හල්ස්වරූපයෙන් ම උච්චාරණය වන නිසාය.

  ත්යාගය - ත්‍යාගය | නාට්ය - නාට්‍ය | බ්‍රිතාන්ය - බ්‍රිතාන්‍ය | අයෝග්ය - අයෝග්‍ය | විද්යුත් - විද්‍යුත් | සෞඛ්යය - සෞඛ්‍ය

අභ්‍යාසය 01

ශ, ෂ, ස යන අකුරු නිවැරදි ව යෙදුණු වචනය තෝරන්න.

විශ්වාසය / විස්වාශය

විස්මය / විශ්මය

අවසේෂ / අවශේෂ

කොට්ඨාශය / කොට්ඨාසය

දෘෂ්‍ය කාව්‍යය / දෘශ්‍ය කාව්‍යය

ආභාශය / ආභාසය

ප්‍රසංශාව / ප්‍රශංසාව

ශුභාසිංශන / ශුභාංශිංසන

කෞෂල්‍යය / කෞශල්‍යය

සම්භාසනය / සම්භාෂණය    

(ඈ) නිපාත පද

1) කාලය හැගවීම ( කලාර්ථයේ නිපාත )

   * අද , ඊයේ , හෙට , නිතර , සදා , නිබද , නිතර , නීති , අනතුරැ ව

2) හැගීම් දැනවීම ( භාව සූචක නිපාත )

   * අනේ , අහෝ , අයියෝ , අපොයි , හා , ඔහෝ , චිං , ඌයි , චිකේ

3) පද සම්බන්ද කිරීම ( සමුච්චයාර්ථ නිපාත )

   * ද , හා , ත් , සහ , යි

4) ප්‍රශ්න නැගීම ( ප්‍රශ්නාර්ථ නිපාත )

  * ඇයි , ද , කිම , යැ , දෝ

5) සමාන කොට දැක්වීම ( සමානර්ථ නිපාත )

  * මෙන් , ලෙස , සේ , වැනි , බදු , එව්

6) ඇමැතීම ( ආන්ත්‍රණාර්ථ නිපාත )

  * එම්බා , බොල , කොල , එම්බල , බොලවු

7) අවධාරණය කිරීම ( අවධාරණාර්ථ නිපාත )

   * ම , මැ , පවා , මිස , විනා

8) කර්තෘ විභක්තිය හැගවීම ( විභක්ත්‍යර්ථ නිපාත )

   * හා , සහ , සමග , ඉගි

9) ප්‍රමාණය හැගවීම ( ප්‍රමාණර්ථයේ නිපාත )

  * සා , විතර , තරම් , පමණ

10) පූර්ව ක්‍රියාවාචී බව ( පූර්ව ක්‍රියාර්ථයේ නිපාත )

   * පිණිස , අරභයා , උදෙසා , සදහා , වස් , වෙනුවෙන්

11) නැවත යන අර්ථය දීම ( පුනරාර්ථයේ නිපාත )

    * යළි , පුන , නැවත , වැළී

12) වාක්‍ය අවසානය හැගවීම ( වාක්‍යාවසාන නිපාත )

    * ය , යි , හ , සේක , දැය

13) පද පූරණය දැක්වීම ( උපනසාර්ථයේ නිපාත )

    * වනාහි , කලී , ලා , නම්

14) නියමයක් නොමැති බව හැගවීම ( අනියමාර්ථයේ නිපාත )

    * හොත් , නම් , ඔත් , හොත

15) සමීප බව දැක්වීම ( සමීපාර්ථය හගවන නිපාත )

    * කරා , වෙත , ළග , අත

 
ලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Wed 21 Dec 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 3987

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ශ්‍රිතයක සීමාව
(Prabath විසින් 2018-11-11 දින උසස්පෙළ යටතේ සංයුක්ත ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සීමාව ගණන් හදන්න පුළුවන් උනාට ගොඩක් වෙලාවට සීමාව ගැන හොඳ පැහැදිලි චිත්රයක් අපි අතරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ශ්රිතයක සීමාව කියන්නේ? ගණිත ගැටලුවක දේවල් ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සලේඛන ණයවර මෙය අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා යොදා ගන්නා වූ විශ්වාසවන්තම හා යම්කිසි පිරිවැයක් දැරීමට වන ගෙවුම් ක්රමයයි. ණයවර ලිපියක් යනු, එහි පද හා නියමයන් සපුරමින් නම් කළ ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව
(Eeshara විසින් 2018-11-07 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව. සරලව ගත් කල විනිමය බිල්පතක් යනු පාර්ශවයක් විසින් තවත් පාර්ශ්වයක් වෙත යම්කිසි ගනුදෙනුවකට අදාළ කිසියම් වටිනාකමක් ඉල්ලූ විට ...


අන්තර්ජාතික ගැටුම්
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

රාජ්යයන් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් ලෙස සරලව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ගැටුම් ප්රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ දැක්විය හැකිය. එනම් මතවාදී ගැටුම් හා යුධමය ගැටුම් වශයෙනි. ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම්
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවෘත ගිණුම් ක්රමය මෙම ක්රමයේ දී ප්රථමයෙන්ම අපනයනකරු විසින් ආනයනකරු වෙත මුලින් ම භාණ්ඩ නැව්ගත කරන අතර නැව්ගත කිරීමේ දී අදාළ ලිපි ලේඛන ආනයනකරුට සෘජුවම යවනු ...


ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක මූලික ලක්ෂණ
(Disna විසින් 2018-11-06 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය යන්න සරලව හැඳින්විය හැකි වන්නේ ජනතාවගේ පාලනය යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය ආකාර දෙකකට ක්රියාත්මක වේ. 1. ඍජු ප්රජාතන්ත්රවාදය2. වක්ර ප්රජාතන්ත්රවාදය ග්රීසියේ ඇතෑන්ස් පෞර රාජ්යයේ පාලන කටයුතු ...

1 නෙක් කැමතියි

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම
(Eeshara විසින් 2018-11-06 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අපි මේ ලිපියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ ඉතා වැදගත් ගෙවුම් ක්රමයක් වන සලේඛන රැස් කිරීම පිළිබඳවයි. මෙම අවස්ථාවේ දී අපනයනකරු (ප්රධානියා) වෙළඳ ගිවිසුමට අනුව ...


අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම
(Eeshara විසින් 2018-11-04 දින වෙනත් යටතේ බැංකුකරණය සහ මූල්‍ය සේවා විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ප්රධාන ගෙවුම් ක්රම හතරක් දැක ගත හැක.ඒවා පහත පරිදි වේ. අත්තිකාරම් ගෙවීම විවෘත ගිණුම් ක්රමය සලේඛන රැස් කිරිම සලේඛන ණයවර යන ප්රධාන ක්රම ...


short note
(lalith විසින් 2018-11-03 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය - කෙටි සටහන දත්ත - වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කළ අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන,සලකුණු දත්ත ලෙස හැඳින්වේ. තොරතුරු - දත්ත ගොනු කිරීමෙන් හා ...


ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බුහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර 02
(Anura විසින් 2018-11-01 දින 3-වසර යටතේ සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රශ්නයක පිළිතුරකට ලකුණු 2.5 ක් ලබා දෙන්න (1 ) වැවක ජලය බැස යාමට ඇති දොරටුව කුමක්ද? සොරොව්ව (2) වක්කඩ (3) කවාඩුව (2)සපත්තු හදන තැනැත්තා කුමන නමකින් හැදින්වේද? ...