අක්ෂර වින්‍යාසය 04


(අ) අන්තංස්ථාක්ෂර සහ ඌෂ්මාක්ෂර යෙදීම

* ය, ර, ල, ව යනන්තංස්ථාක්ෂරත්  ශ, ෂ, ස, හ යන ඌෂ්මාක්ෂරත් සිංහල හෝඩියේ සෙසු අකුරු සමග  යෙදෙන අයුරු පහත පරිදි වේ.

 1. ය, ර, ල, ව යන අකුරකට පෙර ව්‍යාගාන්ත ශබ්දය වෙනුවට බින්දුව (o)  යොදනු ලැබේ.
  සංරක්ෂණය | සංස්ථාව | සංශෝධනය | සංහාරය | සංවාදය | හිංසාව

 2. ශ, ව යන අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ තාලුජ ‘ශ‘ අකුර යොදනු ලැබේ.
  ශ්වර්ය | නිශ්ශබ්ද | ඊශ්වර | පාර්ශ්වය | අශ්වයා | ජෝතිශ්ශාස්ත්‍රය


 3. වචනයක ශ, ෂ, ස යන ශබ්දවලින් දෙකක් හෝ එක ළග ඇති විට මුලින් යෙදෙන අකුර තාලුජ ‘ශ‘ යන අකුරයි.
  විශේෂ | ශිෂ්‍යාව | ශුෂ්ක | ශේෂ | විශිෂ්ට | ශාස්ත්‍රය


 4. ‘ර්‘ කාරයට පෙර යංශය (්‍ය) නොයෙදේන අතර ඒ වෙනුවට යෙදෙන්නේ ‘ය‘  යන අකුරයි.
  කාර්යාලය | තුර්වාදය | ආචාර්ය | කාර්යාංශය | සූර්යා | විර්


 5. ‘ක‘ වර්ගයේ, ‘ට‘ වර්ගයේ හා ‘ප‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ෂ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  නිෂ්ඵල | නිෂ්පාදනය | උත්කෘෂ්ට | න්‍යෂ්ටික | නිෂ්ක්‍රිය | විෂ්කම්භය


 6. ‘ච‘  වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ශ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  දුශ්චරිත | නිශ්චිත | තිරශ්චිත | ආශ්චර්ය | විනිශ්චයාකාරයා | නිශ්චල


 7. ‘ත‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර ඌෂ්ම ශබ්දය පළ කිරීමට යෙදෙන්නේ ‘ස‘ යන අකුරයි.
  ප්‍රශස්ති | ප්‍රස්ථා පිරැළු | ස්ථූල | සමස්ත | ස්තූපය | ශාස්ත්‍ර


 8. ස්ථාන, ස්ථීර යන අර්ථය හගවන කල්හි ‘ස්‘ කාරය සමග බැදෙන්නේ ‘ථ‘ යන අකුරයි.
  ස්ථාවර | මාර්ගස්ථ | දේවස්ථානය | විහාරස්ථානය | මධ්‍යස්ථ ස්ථානය


 9. ද්විත්ව වීමෙන් ( අග ‘ව්‘ ශබ්දය ) බහු වචනය සෑදෙන පදවල ‘වූ‘ අකුර ද , එසේ නොවන කල්හි ‘ව්‘ යන අකුරද යෙදේ.
  උදව්ව - උදවු | පව්ව - පවු | ගව්ව - ගවු | පව් - පව | කව් - කව | නැව් - නැව

(ආ) රකාරාංශය ( ්‍ර) යෙදීම

* ව්‍යංජන අකුරකට පසුව යෙදෙන ‘ර‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීම සදහා රකාරාංශය ( ්‍ර) යොදා ගැනෙනු ලැබේ.

* ‘ර‘ වෙනුවට රකාරාංශය යෙදී ඇති අයුරැ පහත පරිදි වේ.

 • ප්රථම - ප්‍රථම | ප්රීතිය - ප්‍රීතිය | මුද්රණය - මුද්‍රණය | ක්රීඩා - ක්‍රීඩා

(ඇ) යංශය ( ්‍ය) යෙදීම

* යංශය යෙදෙන්නේ ව්‍යංජන අකුරකට පසුව එන ‘ය‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීමට ය. යංශයට පෙර යෙදෙන ව්‍යංජන අක්ෂරය ‘හල්‘ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර එයට හේතුව යංශය යෙදෙන ස්ථානය හල්ස්වරූපයෙන් ම උච්චාරණය වන නිසාය.

  ත්යාගය - ත්‍යාගය | නාට්ය - නාට්‍ය | බ්‍රිතාන්ය - බ්‍රිතාන්‍ය | අයෝග්ය - අයෝග්‍ය | විද්යුත් - විද්‍යුත් | සෞඛ්යය - සෞඛ්‍ය

අභ්‍යාසය 01

ශ, ෂ, ස යන අකුරු නිවැරදි ව යෙදුණු වචනය තෝරන්න.

විශ්වාසය / විස්වාශය

විස්මය / විශ්මය

අවසේෂ / අවශේෂ

කොට්ඨාශය / කොට්ඨාසය

දෘෂ්‍ය කාව්‍යය / දෘශ්‍ය කාව්‍යය

ආභාශය / ආභාසය

ප්‍රසංශාව / ප්‍රශංසාව

ශුභාසිංශන / ශුභාංශිංසන

කෞෂල්‍යය / කෞශල්‍යය

සම්භාසනය / සම්භාෂණය    

(ඈ) නිපාත පද

1) කාලය හැගවීම ( කලාර්ථයේ නිපාත )

   * අද , ඊයේ , හෙට , නිතර , සදා , නිබද , නිතර , නීති , අනතුරැ ව

2) හැගීම් දැනවීම ( භාව සූචක නිපාත )

   * අනේ , අහෝ , අයියෝ , අපොයි , හා , ඔහෝ , චිං , ඌයි , චිකේ

3) පද සම්බන්ද කිරීම ( සමුච්චයාර්ථ නිපාත )

   * ද , හා , ත් , සහ , යි

4) ප්‍රශ්න නැගීම ( ප්‍රශ්නාර්ථ නිපාත )

  * ඇයි , ද , කිම , යැ , දෝ

5) සමාන කොට දැක්වීම ( සමානර්ථ නිපාත )

  * මෙන් , ලෙස , සේ , වැනි , බදු , එව්

6) ඇමැතීම ( ආන්ත්‍රණාර්ථ නිපාත )

  * එම්බා , බොල , කොල , එම්බල , බොලවු

7) අවධාරණය කිරීම ( අවධාරණාර්ථ නිපාත )

   * ම , මැ , පවා , මිස , විනා

8) කර්තෘ විභක්තිය හැගවීම ( විභක්ත්‍යර්ථ නිපාත )

   * හා , සහ , සමග , ඉගි

9) ප්‍රමාණය හැගවීම ( ප්‍රමාණර්ථයේ නිපාත )

  * සා , විතර , තරම් , පමණ

10) පූර්ව ක්‍රියාවාචී බව ( පූර්ව ක්‍රියාර්ථයේ නිපාත )

   * පිණිස , අරභයා , උදෙසා , සදහා , වස් , වෙනුවෙන්

11) නැවත යන අර්ථය දීම ( පුනරාර්ථයේ නිපාත )

    * යළි , පුන , නැවත , වැළී

12) වාක්‍ය අවසානය හැගවීම ( වාක්‍යාවසාන නිපාත )

    * ය , යි , හ , සේක , දැය

13) පද පූරණය දැක්වීම ( උපනසාර්ථයේ නිපාත )

    * වනාහි , කලී , ලා , නම්

14) නියමයක් නොමැති බව හැගවීම ( අනියමාර්ථයේ නිපාත )

    * හොත් , නම් , ඔත් , හොත

15) සමීප බව දැක්වීම ( සමීපාර්ථය හගවන නිපාත )

    * කරා , වෙත , ළග , අත

 
ලිව්වේ : Uthpala
අදාල විෂය : සිංහල
ලියු දිනය : Wed 21 Dec 2016
මෙම ලිපිය කියවා ඇති ගණන : 4583

Uthpala Indunil

සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

විෂයට අදාල ලිපි

 1. short note
  (lalith / 2018-11-03)
 2. රාජකාරි ලිපියක් හා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරමු
  (PUBUDU DILSHAN / 2017-10-09)
 3. භාෂාව යනු කුමක්ද ?
  (විජය / 2017-03-29)
 4. සිදත් සඟරාවේ සමස්ථ සන්ධි විග්‍රහයම කෙටියෙන්
  (අනුර / 2017-03-28)
 5. සිදත් සඟරාවේ ලිංගාධිකාරිය
  (අනුර / 2017-03-10)
 6. ඉඟි වැකි - 2
  (Uthpala / 2016-12-23)
 7. භාෂා ව්‍යවහාරය
  (Uthpala / 2016-12-22)
 8. අක්ෂර වින්‍යාසය 04
  (Uthpala / 2016-12-21)
 9. අක්ෂර වින්‍යාසය 03
  (Uthpala / 2016-12-09)
 10. අක්ෂර වින්‍යාසය 1
  (Uthpala / 2016-11-15)
 11. අක්ෂර වින්‍යාසය 02
  (Uthpala / 2016-09-21)
 12. දේශීය නර්තන හා බැදි වාද්‍ය භාන්ඩ
  (kelum / 2016-04-13)
 13. සාරාංශකරණය - 01
  (nipun / 2015-11-29)
 14. සිංහල භාෂාව තුළ තත්සම තත්භව පද නිවැරදිව භාවිතා කරමු
  (sandeepa / 2015-11-22)
 15. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය ප්‍රශ්න පත්‍රය
  (nipun / 2015-11-09)
 16. සාමාන්‍ය පෙළ විචාර ලිවීම
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 17. විචාර ලිවීමේදී උපදෙස්
  (උදාර ධනංජය / 2015-10-08)
 18. විචාර හා රසාස්වාද
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 19. රචනා
  (උදාර ධනංජය / 2015-09-14)
 20. අපටත් දවසක ඉර පායාදෝ
  (sandeepa / 2015-08-22)
 21. අව්‍ය පද
  (widushika / 2015-05-20)
 22. ප්‍රස්තාව පිරුළු
  (තිලිණි / 2015-04-20)
 23. සමාන පද
  (ගයාන් / 2014-05-13)
 24. සිංහල අක්ෂර මාලාව
  (ගයාන් / 2014-01-23)

අනෙකුත් ලිපි
ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව හෙවත් ඉන්දීය මහ බැංකුව
(ECON with විසින් 2018-12-24 දින උසස්පෙළ යටතේ ආර්ථික විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

විවිධ රට වලදී මහ බැංකුව විවිධ නම් වලින් හදුන්වනු ලැබේ.ශ්රී ලංකාවේ දී එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ලෙසද,ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී එය සංධිය සංචිත මණ්ඩලය ...


යුරෝපීයන්ගේ පැමිණීමෙන් පසු මේ දක්වා ආසියාවේ වෙළඳාම (Asian trade in the present after Europeans)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-12-14 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඓතිහාසික පසුබිම (Historical background) පුරාණ කාලයේ දී ආසියාවේ ප්රදේශ යුරෝපයේ හා අප්රිකාවේ සමහර කොටස් සමඟ වෙළඳ සබඳතා පවත්වා ඇත. මුල් කාලයේ නාමික ජනතාව සැලකිය යුතු දුරකින් ...


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම (කෙටි සටහන්)
(medhanga විසින් 2018-12-09 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

හැදින්වීම ඈත අතීතයේ සිටම මිනිසා සෑම විටම අලුත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීමට උත්සහ කරන අතර නිර්මාණය කර ඇති දෑ නවීකරණය කරනු ලබයි.මෙහිදී සෑම විටම මිනිසාගේ හෝ සමාජයට ...

4 නෙක් කැමතියි

4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-12-07 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

දෙමාපියන්, මුල්ම ආචාර්යවරුන් යන අර්ථයෙන් පුබ්බාචරිය යන නමින්ද, සතර බ්රහ්ම විහරණයෙන් යුක්තවූ බැවින් බ්රහ්ම යන නමින් ද හැඳින්වේ. සටහන:- සතර බ්රහ්ම විහරණ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තරයක් ...


ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී භාවිතා වන ගඩොල් බැමි
(medhanga විසින් 2018-12-04 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ගඩොල් (Brick) ශ්රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රයේදී බහුලව භාවිතා කෙරෙන ගොඩනැගිලි ද්රව්ය අතුරෙන් ප්රධාන තැනක් ගනී.ගංගා,වැව්,ඔයවල් ආශ්රිත පහත බිම්වල ගඩොල් තැනීම සදහා සුදුසු මැටි පවතී.මේවාට අවශ්ය ...

1 නෙක් කැමතියි

විජය සිට මහසෙන් රජ සමය දක්වා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්‍ර වල වටිනාකම
(Samishka විසින් 2018-11-24 දින 12-වසර යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී මූලාශ්ර වල වටිනාකම ලංකා ඉතිහාසය හැදෑරීමේදී දේශීය හා විදේශීය සාහිත්ය මූලාශ්ර ද පුරා විද්යාත්මක මූලාශ්ර ද ...


සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් මහුණ දෙන ගැටළු (The Problems Facing Third World Countries)
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-23 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රංශ නිරීක්ෂකයකු වූ ඇල්බට් ගෝව් විසින් 1952 අගෝස්තු 14 ලියන ලද ලිපියක "තුන්වන ලෝකය" (Third world) යන වචනය සඳහන් වේ. එය ප්රංශ විප්ලව සමයේදී එමානුවෙල් ...

1 නෙක් කැමතියි

3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)
(යසිරු විසින් 2018-11-20 දින 9-වසර යටතේ දහම් පාසල (බෞද්ධ) විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

වැරදි නිවැරදි කරගත් අයට යහපත් පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව සනාථ කරන බුදු දහමේ එන උදාහරණයකි අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ චරිත කතාව. කුඩා කල අහිංසක නම් වූ ...


චෝල නාවික කටයුතු
(Rev: Handaganawe chandrajothi විසින් 2018-11-20 දින උසස්පෙළ යටතේ ඉතිහාසය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ඉන්දියාව මුල් කරගනිමින් සමුද්රාන්තර අධිරාජ්යක් ගොඩ නැංවූ රාජ වංශයක් ලෙස චෝල රාජවංශය හැඳින්විය හැකිය. ක්රි.ව 1013 සියවස් අතර කාලය තුළදී චෝළ අධිරාජ්යය ව්යාප්තව පැවතුණි. නමුත් ...

1 නෙක් කැමතියි

බදු
(තරුෂි විසින් 2018-11-19 දින 10-වසර යටතේ ගණිතය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

...