thennapanguwe wimalananda thero තැන්නපන්ගුවෙ විමලානන්ද හිමි - ලිපි
thennapanguwe wimalananda thero තැන්නපන්ගුවෙ විමලානන්ද හිමි
Last login - 12 May 2023

උභයාර්ථ සාධනය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
උභයාර්ථ සාධනය
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
නව අරහාදී බුදු ගුණ.
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බුද්ධකාලීන ආවාහ විවාහ සිරිත් විරිත්.
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
කියවීම.
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බුද්ධ යන පදයේ ර්ථ විග්‍රහ කරන්න
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.
බුද්ධ යන පදයේ ර්ථ විග්‍රහ කරන්න
කතෘ අවසර හිමිවී නොමැත.