ආයුබෝවන් !

ප්‍රධාන පිටුව

ජල චක්‍රය / ජලාවර්තන චක්‍රය (Hydrological Cycle)
(වරුණ විසින් 2017-09-13 දින වෙනත් යටතේ NCT (CIVIL) පාඨමාලාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කාර්මික විද්යාල මඟින් පවත්වනු ලබන,ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය (සිවිල් ඉංජිනේරු)හෙවත්NCT (civil)තුන් අවුරුදු අර්ධකාලීන පාඨමාලාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ ලිපි පෙළ විෂයය කේතය : WE විෂයය : ජලය සහ ...

1 නෙක් කැමතියි

බිම් මැනීම (Surveying) - ශ්‍රී ලංකාවේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව
(වරුණ විසින් 2017-09-04 දින වෙනත් යටතේ NCT (CIVIL) පාඨමාලාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

කාර්මික විද්යාල මඟින් පවත්වනු ලබන,ජාතික තාක්ෂණික සහතිකය (සිවිල් ඉංජිනේරු)හෙවත්NCT (civil)තුන් අවුරුදු අර්ධකාලීන පාඨමාලාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ ලිපි පෙළ විෂයය කේතය : SU විෂයය ...

1 නෙක් කැමතියි

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහනක්
(නයෝමි විසින් 2017-09-04 දින 10-වසර යටතේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

තොරතුරු සන්නිවේදනය හා තාක්ෂණය දත්ත (Data) යනු - :වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන දත්ත (Information) -:දත්ත ගොනු කිරීමේන් පිළිවෙලකට සකසා අර්ථවත් කල ...


සැලසුම් ශිල්පීන් සඳහා මූලික පාඩම් මාලාව - 1 පරිමාණ (Scales) සහ එහි භාවිතය
(වරුණ විසින් 2017-08-28 දින වෙනත් යටතේ NCT (CIVIL) පාඨමාලාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

සැලසුම් ශිල්පීන් සඳහා මූලික පාඩම් මාලාව - 1 (28-08-2017) පරිමාණ (Scales) සහ එහි භාවිතය ක්ෂේත්රයේ ඇති (සත්ය වශයෙන් පරිසරයේ දක්නට ඇති) යම් වස්තුවක හෝ පිහිටීමක හෝ ...

1 නෙක් කැමතියි

සාමාන්ය දැනුම ප්රශ්න 50ක්....
(Milini විසින් 2017-08-25 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සාමාන්‍ය දැනුම විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

1. 2015 වසරේ මෝල්ටාවේ පැවතියේ කීවන පොදු රාජ්ය මණ්ඩල නායක සමුලුව ද? 24 වන සමුලුව 2. 2015 එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුව (The 2015 United Nations ...


ලෝක ජාත්යන්තර දින - 2
(Milini විසින් 2017-08-25 දින සාමාන්‍යපෙළ යටතේ සාමාන්‍ය දැනුම විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ලෝක ජාත්යන්තර දින ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්රේල් 22 ලෝක කම්කරු දිනය :- මැයි 01 ලෝක රතු කුරුස දිනය :- මැයි 08 ලෝක හෙද දිනය :- මැයි 12 පළමු ලෝක ...


රසායනික කර්මාන්ත 2
(Charith විසින් 2017-08-25 දින උසස්පෙළ යටතේ රසායන විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

..........................රසායනික කර්මාන්ත......................... අප අවට පරිසරයේ පවතින සුලභ ස්වාභාවික ද්රව්ය භාවිත කරමින් මිනිසාට ප්රයෝජනවත් ද්රව්යය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්රමවේදයක් සරලව රසායනික කර්මාන්තයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ...


ප්‍රතිසංවාදනය (Counterpoint) සහ Contrapuntal Motion සටහන - 2
(වරුණ විසින් 2017-08-25 දින වෙනත් යටතේ සංගීත අපරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රතිසංවාදනය (Counterpoint)සහ Contrapuntal Motion (සටහන- 2)-25-08-2017 Contrapuntal motion මේ සිද්ධාන්තයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ එකම කාල ප්රාන්තරයකදී වැයෙන ස්වර ඛණ්ඩ 2ක හැසිරීම පිළිබඳවයි. මෙම මෙලඩි දෙකෙහි ස්වර චලනයන්ගේ ...

1 නෙක් කැමතියි

බටහිර සංගීත සිද්ධාන්ත - ප්‍රතිසංවාදනය (Counterpoint) - සටහන - 1
(වරුණ විසින් 2017-08-22 දින වෙනත් යටතේ සංගීත අපරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

ප්රතිසංවාදනය (Counterpoint) සහ Contrapuntal Motion (සටහන - 1)- 22-08-2017 මුල් කාලයේ බටහිර සංගීත කෘති වල සංගීතය ඒකරේඛීය ආකාරයෙන් පැවතුනි. තව දුරටත් පැහැදිලි කලොත්, එකම කාල ප්රාන්තරයක් තුල ...

1 නෙක් කැමතියි

ප්‍රතිස්වරන්‍යාසය (Counter Melody)
(වරුණ විසින් 2017-08-21 දින වෙනත් යටතේ සංගීත අපරදිග විෂයට අදාලව ලියන ලදි)

Counter Melody(ප්රතිස්වරන්යාසය) බටහිර සංගීතයේ ඇති ගැඹුරු ශිල්පීය ක්රමයක් තමයි, මේ අපි කෙටියෙන් counters නැත්නම් counter parts කියලා කියන්නේ. මෙහි නියම වචනය තමයි Counter Melody කියන නාමය. මෙයට ...

1 නෙක් කැමතියි

මුදල් සහ මුදලේ කාර්යයන්


මුදල් යනු හුවමාරු මාධ්‍යක් වශයෙන් පොදුවේ පිළිගනු  ලබන ඕනෑම දෙයක් වශයෙන් නිර්වචනය කල හැකිය.

වඩාත් පුළුල්ව නිර්වචනය  කරන්නේ නම්  මුදලින් අපේක්ෂා කරන කාර්යයන් කල හැකි ඕනෑම දෙයක් මුදල් වේ යැයි ප්‍රකාශ කල හැකිය. එවිට පැන නගින ප්‍රශ්නය නම් සමාජයක් මුදල් වලින් අපේක්ෂා කරන කාර්යයන් මොනවාද යන්නයි. ඒවා මුදලේ ප්‍රධාන කාර්යයන් ලෙස හදුනාගනු ලැබේ.
1. හුවමාරු මාධ්‍යක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම
2. ගිණුම් ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම
3. වටිනාකමේ සන්නිධියක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම
4. විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම

කිසියම් ද්‍රව්‍යකට මෙම ක්‍රියාවන් හතර ඉටුකර දිය හැකි නම් එක මුදල් වශයෙන් සමාජය පිළිගනු ඇත. කාසි, නෝට්ටු හා ඉල්ලුම් තැන්පතු ශේෂ මත ලියන චෙක්පත් වලට මෙම කාර්යයන් ඉටුකල හැකි යැයි පිළිගන්න බැවින් ඒවා මුදල් වශයෙන් සලකනු ලැබේ.

1. හුවමාරු මාධ්‍යක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම

විනිමය මාධ්‍යක් වශයෙන් ක්‍රියාකිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ගනුදෙනු වලදී ගෙවීම් පියවීමේ මාධ්‍යක් වශයෙන් මුදල් පොදුවේ පිළිගැනෙන බවයි. මේ නිසා ද්වික සමපාතයක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවය අහෝසි වේ.
මුදල්, භාණ්ඩ බවටත් - භාණ්ඩ, මුදල් බවටත් පරිවර්තනය කිරීමේ හැකියාව විනිමය මාධ්‍යක් තුලින් ලැබේ. භාණ්ඩ නිපදවා මුදල් බවට පත් කිරීමටත් එම මුදල් වලින් පරිබෝජනය සඳහා අවශ්‍ය විවිධ භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමටත් හැකිවිය.

හුවමාරු මාධ්‍යක් වශයෙන් මුදල් කාර්යක්ෂමව යොදා ගැනීමට නම් මුදල් තුල අන්තර්ගත විය යුතු ලක්ෂණ කිහිපයක් තිබේ.
1. පොදු පිළිගනිම
2. සුලබ හෝ දුලබ නොවීම.
3. සමාන කුඩා කොටස් වලට බෙදිය හැකි වීම.
4. වටිනාකමේ ස්ථායිතාව.
5. සමජාතීය බව.
6. කල් පවත්නා බානව.
7. පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකි බව.
8. පහසුවෙන් නිපදවිය නොහැකි වීම.

2. ගිණුම් ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම


රටක නිපදවන ඉරිඟු ප්‍රමාණය කිලෝ වලින් මිනුම් කරන විට රටක නිපදවන  මීටර් වලින් මිනුම් කරනු ලැබේ. පොල් ප්‍රමාණය ගෙඩි වලින් ද නිපදවන එල කිරි ප්‍රමාණය ලීටර් වලින් ද නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට යොදවන ශ්‍රමය ශ්‍රම පැය වලින්ද මිනුම් කරනු ලැබේ.

ගිණුම් එකකයක් ලෙස මුදලේ කාර්යය නම් රටක නිපදවෙන සියලුම භාණ්ඩ හා  වටිනාකම පොදු මිනුමකින් මිනුම් කිරීමයි. සහල්, රෙදි, ඇපල්, කිරි වැනි ඕනෑම භාණ්ඩයක හෝ  වටිනාකම මුදල් වලින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. මේ නිසා සෑම භාණ්ඩයකම වටිනාකම තවත් භාණ්ඩයක වටිනාකම සමග සැසදිය හැකි මිනුමක් ලැබේ. එවිට හුවමාරුව වැඩ පහසු වේ. කාර්යක්ෂම වේ. පුද්ගලයින් සතුව තිබෙන ආයතන සතුව තිබෙන හිග සම්පත් පිළිබඳව ගිණුම් තැබීමේ කටයුතු ද ඒ තුලින් පහසු කරනු ලැබේ.

3. වටිනාකමේ සන්නිධියක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම


වර්තමානයේ කිසියම්  කිසියම් දිනක් දක්වා වටිනාකම ගබඩා කර තබා ගත හැකි මාධ්‍යක් වශයෙන් මුදල් භාවිතයා කල හැකි බව මෙයින් අදහස් වේ. ක්‍රය ශක්තිය ගබඩා කල හැකි උපකරණයකි, ඉතුරුම් මාධ්‍යකි.
    
තම ආදායමින් කොටසක් අනාගතය වෙනුවෙන් ඉතිරි කිරීමට මිනිසුන් විවිධ මාධ්‍යන් යොදා ගනී. ඉතුරුම් තැන්පතු, රජයේ සුරැකුම්පත්,රන්,  මාධ්‍යන් මෙන්ම මුලින්ම ඉතිරි කිරීමට හැකියාව තිබෙන බව මින් ගම්‍ය වේ. මුදල් ගබඩා කර සෑහෙන කාලයක් තබා ගත හැකි අතර අවශ්‍ය වූ විට ඒවා භාණ්ඩ හා සේවා මිල දී ගැනීමටද භාවිත කර අවශ්‍යතා සපුරාගත හැකිය.
වටිනාකමේ සන්නිධියක් වශයෙන් මුදල් යොදාගැනීමට නම් මුදලේ මුර්ත අගය හෙවත් ක්‍රය ශක්තිය දිගු කාලයක් තිස්සේ ස්ථාවරව පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වේ. ඒ සඳහා මිල ස්තයිතාවයක් පැවතිය යුතුය. උධ්දමන වේගය ශුන්‍ය විය යුතුය.

වර්තමානයේ දී මුදල් වටිනාකමේ සන්නිධියක් ලෙස භාව්ත කිරීමේ සිමාවන් පවතී.
*  මුදලේ අගය ස්ථාවරව නොපැවතීම.
*  ආවස්ථික පිරිවැයක් තිබීම
*  අනාරක්ෂිත වීම

4. විලම්භිත ගෙවුම් මාධ්‍යක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම

 ගනුදෙනුවක වටිනාකම අනාගතයේදී පියවිය හැකි මාධ්‍යක් වශයෙන් මුදල් භාවිතා කල හැකි බව මින් අදහස් කරනු ලැබේ. මුදල් ඉතුරුම් මාධ්‍යක් වනවා මෙන ණය පියවිය හැකි මාධ්‍යක්ද වේ.

ආර්ථිකයක ණය ගනුදෙනු රාශියක් සිදු වේ. එවැනි ගනුදෙනු සිදුවන්නේ වර්තමානයේ දී ලබාදෙන වටිනාකම අනාගතයේ දී ගෙවීමට පොදු මාධ්‍යක් තිබේ නම් පමණි. අතිතයේදී එවැනි මාධ්‍යන් නොතිබූ බැවින් ණය ගනුදෙනු ඉතා සීමිත වූ බැවින් අද අතරමැදි මාධ්‍යක් ලෙස මුදල් තිබෙන නිසා ණය ගැනීම හා ලබා දීම ඉතා ජනප්‍රිය වී තිබේ. අනාගත ණය පියවීමේ මාධ්‍යක් වශයෙන් යොදා ගැනීමද මුදලේ අගය ස්ථාවරව පැවතීම යන ගුණාංගය ඉටු වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

වැඩිපුරම කියවපු ලිපි 10

අප හා එක් වූ අය...


හොඳම ලිපි සම්පාදකයන් 10 දෙනා

උපදෙස්

පරාභව(පිරිහීම)
(හසිත විසින් 2017-07-25 දින ලියන ලදි)

ඉත්ථි දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ අක්ඛ දුත්ත්තො ච යෝ නරෝ ලද්ධන් ලද්ධන් විනාසේති තන් පරාභවතෝ මුඛං යමෙකු පර ස්ත්රීන් කෙරෙහි ලොල් වෙයිද සුරාවට ලොල් වෙයිද දුකෙළියෙහි හෙවත් සූදුවට ලෝල් වෙයිද ඔහු ...


මනුසත්කම
(හසිත විසින් 2017-07-23 දින ලියන ලදි)

සුළු කලකට ලද අපගේ ජිවිත ඊර්ෂ්යාවට යට කොට නින්දා අපහාස ගැරහීම් කරනු වෙනුවට එකිනෙකා දෙස දයානුකම්පාව මුසු වූ මෙත් සිතින් බලන්නට තරම් සුවපත් සිතැත්තෝ වෙමු අපි. ඒ අපගේ මිනිසත්කමයි! (උපුටාගනිමකි)


ලිපි ලිවීමේ කොන්දේසි
(ගයාන් විසින් 2016-12-26 දින ලියන ලදි)

www.myschool.lk වෙබ් අඩවියට ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගිණුම් හිමියෙක් ලෙස නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැක. 1. ගිණුම් හිමියන්ට www.myschool.lk වෙබ් අඩවියේ ඇති අධ්යාපනික කරුණු නොමිලේ පරිශීලනය කිරීමට හැකියව ඇත. 2. ...


myschool අඩවියේ ලිපි සැකසීමේ සම්මත ආකෘතිය
(යසිරු විසින් 2016-08-27 දින ලියන ලදි)

myschool වෙබ් අඩවිය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි සඳහා සම්මත ආකෘතියක් හඳුන්වා දීම මෙම ලිපියේ මූලික අරමුණ වේ. myschoolවෙබ් අඩවිය වෙත ලිපි සම්පාදනය කරන සියලු ...


සාර්ථක දිවියකට ධර්ම චින්තා
(ඉමන්ත විසින් 2016-08-11 දින වෙනත් යටතේ ලියන ලදි)

සියලුම සතුන්ගෙන් උසස්ම වූ මනසක් ඇතිව මනුෂ්ය සත්වයෙකු ලෙස උපත ලැබූ ඔබ, ස්වභාව ධර්මයේ මහා අනර්ඝ අටි විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් බව නිරතුරුවම සිහි තබා ගනිමින් ඔබ ...


සාමාන්‍ය ලිපි

ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් තොරතුරු
(kelum විසින් 2016-12-15 දින 13-වසර යටතේ ලියන ලදි)

ශ්රී ලංකාව පිළිබද බොහෝ තොරතුරු පවතිනු ලබන අතර එම පවතිනු ලබන තොරතුරු බොහෝමයක් ශ්රී ලංකාවාසී ඔබ අප ඕනෑ ම කෙනෙකු නොදැන සිටිය හැකි ය. එසේ ...


පතල් කවි
(kelum විසින් 2016-11-30 දින 11-වසර යටතේ ලියන ලදි)

අතීතයේ අප සමාජය තුල ජිවත් වූ මිනිසා තම එදිනෙදා ජීවිතය ඔවුන්ට ගත කිරීමට අවශ්ය මිල මුදල් ආදිය සොයාගැනීම සදහා විවිධාකාරයේ වෘත්තීන් වල නිරත විය. එහි ...


මුද්දරයේ ඉතිහාසය
(kelum විසින් 2016-10-27 දින 11-වසර යටතේ ලියන ලදි)

මුද්දර පිළිබද කරුණු එක්රැස් කිරීමේ දී එහි ඇති සුවිශේෂීත්වය වන්නේ බොහෝ දෙනා මුද්දර එකතු කිරීම බාල මහලු භේදයකින් තොර ව දුප්පත් පොහොසත් භේදයකින් තොරව සෑම ...

10 නෙක් කැමතියි

Proverbial Sayings 1
(Uthpala විසින් 2016-09-07 දින උසස්පෙළ යටතේ ලියන ලදි)

(1) If there is a will there is a way. - අධිෂ්ඨාන ශක්තියක් ඇත්නම් යා හැකි මගක්ද ඇත. (2) Absence makes the heart grow ...


Grammar 1
(Uthpala විසින් 2016-09-07 දින උසස්පෙළ යටතේ ලියන ලදි)

Simple ...