other - ශ්‍රේණීය


ලිපි
සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවෙහි සමාජ ,ආර්ථික පසුබිම නිර්මාණයෙහිලා භෞතික,භූගෝලීය පිහිටීම බලපා ඇති ආකාරය) | සමාජ විද්‍යාව (පුල්එළිය ගමෙහි වර්තමාන සමාජ සංවිධානය හා සමාජ ව්‍යුහය) | පාරිසරික සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික ගැටලුවක් හඳුනාගෙන එය විසඳීම සඳහා පාරිසරික සමාජ විද්‍යාඥයකු ලෙස විසඳුම් යෝජනා) | වෛද්‍ය සමාජ විද්‍යාව (2000 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ ප්‍රවණතාවන්) | සමාජ විද්‍යාව (කාන්තා විමුක්ති ව්‍යාපාර) | සමාජ විද්‍යාව (විවාහයේ කාලීන වෙනස්වීම සංසන්දනය කිරීම /මීරිගම,තිළිණගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රයෙන්) | සමාජ විද්‍යාව (සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී පැනනගින සමාජ සංස්කෘතික බාධක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී පැනනගින සමාජ සංස්කෘතික බාධක) | සමාජ විද්‍යාව (ප්‍රමාණාත්මක පර්යේෂණ හා ගුණාත්මක පර්යේෂණ) | සමාජ විද්‍යාව (නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ව්‍යුහය) | සන්නිවේදනය සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව) | අපරාධ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නීතිය හා මරණ දඬුවම) | සමාජ විද්‍යාව (ග්‍රාම සංවර්ධනය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාව ගැමි සමාජයක් ලෙස හැඳින්වීම කොතරම් දුරට සාධාරණද ?) | සමාජ විද්‍යාව (සමාජ අභිප්‍රේරණ, සමාජ අපගාමීත්වය) | සමාජ විද්‍යාව (ස්ත්‍රීවාදය) | සමාජ විද්‍යාව (ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය සහ ලිංගිකත්වය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රි ලංකාවේ කුල ක්‍රමය) | සමාජ විද්‍යාව (ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය) | සමාජ විද්‍යාව (ගැටුම්) | මානව සම්පත් කළමණාකරනය | සමාජ මානව විද්‍යාව (පුරාණ සමාජ ව්‍යුහය) | පරිසර හිතකාමී ගොඩනැගිලි නිෂ්පාදනයක් | සමාජ විද්‍යාව හැදින්වීම | අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-ණයවර ලිපිය හා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය | අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- විනිමය බිල්පත සහ රැස් කිරීමකට සම්බන්ධ වන පාර්ශව | අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම-විවෘත ගිණුම් | අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම- සලේඛන රැස් කිරිම | අන්තර්ජාතික වෙළඳාමෙ ගෙවීම් ක්‍රම | ලෝකය ගැන සාමාන්‍ය දැනීම | ලංකාවේ අතීත වාරි තාක්ෂණය - 2 | ලංකාවේ අතීත වාරි තාක්ෂණය - 1 | කොන්ක්‍රීට් භාවිතය | කොන්ක්‍රීට් භාවිතය | Programming මුල ඉඳන්ම පටන් ගමු | Arduino පිලිබද පොඩි හැදින් වීමක් | Music Chords හෙවත් සංගීත ස්වර සංයෝජන - පාඩම -1 | ජල මූලාශ්‍ර (Water Resources) | ජල චක්‍රය / ජලාවර්තන චක්‍රය (Hydrological Cycle) | බිම් මැනීම (Surveying) - ශ්‍රී ලංකාවේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව | සැලසුම් ශිල්පීන් සඳහා මූලික පාඩම් මාලාව - 1 පරිමාණ (Scales) සහ එහි භාවිතය | ප්‍රතිසංවාදනය (Counterpoint) සහ Contrapuntal Motion සටහන - 2 | බටහිර සංගීත සිද්ධාන්ත - ප්‍රතිසංවාදනය (Counterpoint) - සටහන - 1 | ප්‍රතිස්වරන්‍යාසය (Counter Melody) | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ නඩත්තුව (Building Construction & Maintenance) – පාඩම අංක 01 | Analog write function භාවිතය | ජල පවිත්‍රකරණය (Water Treatment) - 1 පාඩම | ලොව සොඳුරුතම වාද්‍ය භාණ්ඩය ... මිනිස් කටහඬයි.... | බටහිර සංගීතය - ලුහුඬු සටහන් - 3 | බටහිර සංගීතය - ලුහුඬු සටහන් - 2 | බටහිර සංගීතය - ලුහුඬු සටහන් - 1 | අපට හුරු පුරුදු සරල ගීය සහ ස්වර ප්‍රස්තාර | ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 03 | ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 02 | ඉබ්බන්කටුව පුරාවිද්‍යා කේෂත‍්‍රය 01 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 05 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 04 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 03 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග 02 | ලංකාවේ භාවිත වූ බි‍්‍රතාන්‍ය කාසී වර්ග o1 | පුස්කොළ පොත 03 | arduino මගින් LED බල්බ් ක්‍රියාකරවීම | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 03 | ජලාශි‍්‍රත පුරා විද්‍යාව | මානව වංශ පුරාවිද්‍යාව | පුස්කොළ පොත 02 | පුස්කොළ පොත 01 | පුරාවිද්‍යා ස්තරායනය හා භූ විද්‍යා ස්තරායනය | පුරාවිද්‍යාව, භූ විද්‍යාව හා ස්තරායනය | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 02 | පුරාවිද්‍යා ආඥාපනතේ උපයෝගීතාවය 01 | ඉන්දියානු වාස්තු විද්‍යාවෙන් හෙළිවනු බහු සංස්කෘතික ලක්ෂණ 02 | ඉන්දියානු වාස්තු විද්‍යාවෙන් හෙළිවනු බහු සංස්කෘතික ලක්ෂණ 01 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 03 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 02 | රජගල පුරාවිද්‍යා ක්‍ෂේත්‍රයෙන් හමුවන පූර්ව බ්‍රාහ්මී ශිලා ලේඛන පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 01 | පුරාවිද්‍යාව හා භූ විද්‍යාව අතර සම්බන්ධතාවය | මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (ආඩ්ඊනෝ arduino) සරලව හදුනා ගනිමු - 2 | මයික්‍රෝ කොන්ට්‍රෝල් ප්‍රෝග්රැම් (arduino) සරලව හදුනා ගනිමු. | Arduino 01 (හැදින්වීම) | ගෝලීය උණුසුම හා අනාගත ලෝකය. | රියදුරන් විසින් පිලිපැදිය යුතු ප්‍රධාන මාර්ග සංඥා |
පාඨමාලා
මෙම ශ්‍රේණිය යටතේ පාඨමාලා නිර්මාණ කර නොමැත.