10 - ශ්‍රේණීය


ලිපි
The importance of learning English essay | ජීවයේ රසායනික පදනම 2 කොටස | ජීවයේ රසායනික පදනම 1 කොටස | සිංහල භාෂාවේ සන්ධි - Vihangi | ව්‍යාපාර අරමුණු - 2 | ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි | මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ | වල් පැළෑටි - 01 | සෛල ව්‍යුහය හා සෛල ඉන්ද්‍රියිකා 02 | සෛල පිළිබඳව සංකල්ප හා එහි ව්‍යුහය 01 | දැව දෝෂ | දැව | MS-WORD පැවරුම 2 | MS-WORD assignment 2 | MS Word assignment 1 | උම්මග්ග ජාතකය ඇසුරින් විචාර ආදර්ශ පිළිතරු 01 | ව්‍යාපාර පදනම | මුද්‍රණ යන්ත්‍ර (printers) | මෙහෙයුම් පද්ධති- පංගු බෙදීම , ආකෘතිකරණය හා ප්‍රතිභාගිකරණය | ආහාර පිසීම | ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍ර | පුනුරුදය (117, 118, 119) | ජාල ස්ථල විද්‍යාව (Network Topology) | දත්ත සමුදාය (Database) - 5 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 4 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 3 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 2 කොටස | දත්ත සමුදාය (Database) - 1 කොටස | ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 2 කොටස | ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 1 කොටස | පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 2 කොටස | පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 1 කොටස | පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer) | පරිගණක වර්ගීකරණය | පුනරැදය | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 3 | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 2 | ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 1 | ව්‍යාපාර විකාශය | යුරෝපය වෙනස් කළ පුනරුදය 2 | යුරෝපය වෙනස් කළ පුනරුදය | වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 02 කොටස | වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග 01 කොටස | නාට්‍ය හා රංග කලාව මූලික හැඳින්වීම | විද්යුත් පැතුරුම්පත් භාවිතය - 01 | ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට කෘෂිකර්මාන්තයේ දායකත්වය | අලුත ගෙනා මනාලිය - ජී. බී. සේනානායක | C.W.W. කන්නංගර මහතා | නාම පද | සාරාංශකරණය | ආගන්තුක සත්කාරය - විමලරත්න කුමාරගම | පුරාවිද්‍යාක්මක මූලාශ්‍රයය- කාසි | ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර | සා.පෙළ සිංහල විචාර | සඳකඩපහණ | ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය. | නවකතාව | කෙටිකතාව | අලුත් සහල් මංගල්‍යය | බදු | කෙටි සටහන් | ජෛව විවිධත්වය | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් භාවිත වන ක්ෂේත‍්‍ර | word මෘදුකාංග ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් | ගිණුම්කරණය ආශ්‍රිත කෙටි සටහන් | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහනක් | ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය (කෙටි සටහන්)1 කොටස | ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පාලනය (කෙටි සටහන්) 2 කොටස | ගැණූම් ජනලය | චෙක්පත් | විද්‍යාව 10 ශ්‍රේණිය ( බහුවරණ ප්‍රශ්න ) | ජෛව ලෝකය | දෙවන නාගරීකරණය | ශ‍්‍රී ලංකාවේ ගංගා පද්ධතිය | ද්විත්ව සටහන් න්‍යාය | විවිධත්වය අනුව ජනාවාස වර්ග | ලෝක වෙළදාම | ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ජනාවාස රටා | ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහනය | ලෝකයේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වභාවික උපද්‍රව හා ඒවායේ සිදුවීම් | ඉංග්‍රීසි කතා කරමු 2 | නිශ්පාදිත වල ස්වභාවය අනුව ව්‍යාපාර වර්ග | ව්‍යාපාර අරමුණු | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් | ව්‍යාපාර පදනම | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 2 කොටස | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 1 කොටස | අඟුල්මල් දමනය | උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව | ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන් භාවිතයේදී සැළකිය යුතු කරුණු | අභිධර්මය 10 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 9 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 6 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 5 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 4 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 3 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 2 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | අභිධර්මය 1 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 9 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 6 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 5 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 4 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 3 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 2 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | පාලි 1 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 48 පාඩම, වසලකරන ධර්ම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 47 පාඩම, ධම්මපදයෙන් බිඳක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 46 පාඩම, අපරදිග රටවල ථෙරවාදී බුදුසමය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 45 පාඩම, පෙරදිග ථෙරවාදී බෞද්ධ රටවල් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 44 පාඩම, සඳකඩ පහණ හා එය ආශ්‍රිත කලා නිර්මාණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 43 පාඩම, බෞද්ධ චිත්‍ර කලාව (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 42 පාඩම, බෞද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 41 පාඩම, සෞන්දර්ය සංකල්පය හා බුදුදහම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 40 පාඩම, පොහෝ දින වත් පිළිවෙත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 39 පාඩම, වන්දනා ගමන් හා එහි අරමුණු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 38 පාඩම, දවස ගෙවන හැටි (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 37 පාඩම, නිවසක පින්කම් හා බැඳුනු වත් පිළිවෙත්(ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 36 පාඩම, ගමයි පන්සලයි අතර වර්ථමාන සම්බන්ධතාව (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 35 පාඩම, ගමයි පන්සලයි අතර යටගියාවේ සබැඳියාව (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 34 පාඩම, බෞද්ධ උත්සව (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 33 පාඩම, අපි යමු සොළොස්තැන් වට වන්දනාවේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 32 පාඩම, දඹදිව වන්දනීය ස්ථාන සතර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 31 පාඩම, ථෙරවාදී බුදුදහමේ චිරස්ථීතිය පිණිස අනුගමනය කෙරුණු ක්‍රියාමාර්ග (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 30 පාඩම, බුදුදහම පිළිබඳ වැරදි විචාර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 29 පාඩම, ගෘහස්ථ හා සමාජයික දියුණුවට බුදුදහමේ උපදෙස් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 28 පාඩම, දේශපාලනික හා ආර්ථීක දියුණුවට මග පෙන්වන බෞද්ධ ඉගැන්වීම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 27 පාඩම, සහජීවනය පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්ප (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | ඉංග්‍රීසි කතා කරමු.... | දෑතේ කරගැට සිඹ සනසන්නට ..... | 26 පාඩම, නිදහස පිළිබඳ බෞද්ධ චින්තනය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 25 පාඩම, සිව් සත සනසන සිව් බඹ විහරණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 24 පාඩම, සත්වයා පිළිබඳ බෞද්ධ විග්‍රහය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 23 පාඩම, පුනර්භවය තහවුරු වන සාධක (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 22 පාඩම, කර්ම සංකල්පය හා සදාචාර සංවර්ධනය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 21 පාඩම, බෞද්ධ කර්ම සංකල්පයේ විශේෂත්වය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 20 පාඩම, පටිච්ච සමුප්පාදය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 19 පාඩම, ලක්දිව බෞද්ධ ප්‍රබෝධයට උරදුන් විදේශීය කාන්තාවෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 18 පාඩම, විසිවන සියවසේ විසූ ශ්‍රී ලාංකික ගිහි බෞද්ධ පඬිවරු දෙදෙනෙක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 17 පාඩම, බුදු සසුන බැබළවූ සිංහල රජවරු දෙදෙනෙක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 16 පාඩම, මෑත ඉතිහාසයේ යුගකාරක තෙරවරු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 15 පාඩම, බුද්ධ කාලීන උපාසිකාවෝ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 14 පාඩම, බුද්ධ කාලීන උපාසකවරු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 13 පාඩම, ධර්ම කථීකත්වයෙන් අගතැන් ලත් ධම්මධින්නා රහත් තෙරණිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 12 පාඩම, ඉවසීමේ ගුණයෙන් ජයගත් සූනාපරන්ත පුණ්ණ රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 11 පාඩම, ප්‍රත්‍යලාභීන් අතර අගතැන්පත් සීවලී රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | කුලක කර්ම හා එහි භාවිතය | 10 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ නූතන ඇගයීම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 9 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සමකාලීන ඇගයීම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 8 පාඩම, බුද්ධ චරිතයෙන් පිළිබිඹු වන නායකත්ව ලක්ෂණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 7 පාඩම, බුද්ධ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | තොරතුරු සාක්‍ෂරතාවය | තොරතුරු මුලාශ්‍ර | 6 පාඩම, බුද්ධ චරිතයෙන් පිළිබිඹු වන මිනිස් ගුණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 5 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පද්මාකාර ජීවිතය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 4 පාඩම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීව හිතවාදී ආකල්ප (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 3 පාඩම, බුද්ධ චරිතයේ අවසාන විසිපස් වසර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 2 පාඩම, බුදු සිරිතේ මුල් විසි වස (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 1 පාඩම, සිදුහත් බෝසත් සිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | ගංගාවේ සංගීතය | විද්‍යාව ගැටලු | තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 3 | තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 4 | තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය 2 | තරංග චලිතය - ධාරා විද්‍යුතය |
පාඨමාලා
මෙම ශ්‍රේණිය යටතේ පාඨමාලා නිර්මාණ කර නොමැත.