9 - ශ්‍රේණීය


ලිපි
බියෙන් සැකයෙන් තොර සාමකාමී සමාජයක් ගොඩනගමු. | ප්‍රතිජීවක හා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් | සංදර්ශක / පරිගණක තිර (Monitors) | පරිගණක පිරිවිතර | නර්ථන කලාව හා බැදි මූලාශ්‍ර හදුනා ගනිමු | දකුණු ආසියාව‍ | නර්ථන ශිල්පීන් අගයමු. | නෙළුම් කවි - 2 | ගොයම් කවි - 2 | විරුද්ධාර්ථ පද | ප්‍රස්ථාව පිරුළු 02 | 12 පාඩම ආනන්ද කුමාරස්වාමි කෙටි සටහන | ප්‍රස්ථාව පිරුළු 01 | සාම්ප්‍රදායික යෙදුම් | බුද්ධ ධර්මය | ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත | 03 පාඩම දේශීය නර්ථනයේ රන් සලකුණ කෙටි සටහන | ලප සේ සඳ විලසේ පාඩමේ කවි සහ ඒවයේ තේරුම් | 9 ශ්‍රේණිය, 7 පාඩම, දුක්ඛ නිරෝධය ආර්‍ය සත්‍ය‍ය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 6 පාඩම, රතන සූත්‍රය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 5 පාඩම, බුදුකුරු දම් හුරුකර ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | ස්ටීවන් හෝකින් | 4 පාඩම, මව්පිය දූ දරු යුතුකම් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 3 පාඩම, අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 2 පාඩම, බුදු සිරිතේ අවසන් විසිපස් වසර (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | සීගිරිය | 1 පාඩම, තෙරුවන් හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) | 07 පාඩම දෑසේ නිල් පැහැය කෙටි රසාස්වාදයක් | තාරකා විද්‍යාව | පාරු කවි | තේරවිලි | විද්‍යාත්මක අංකනය |
පාඨමාලා
මෙම ශ්‍රේණිය යටතේ පාඨමාලා නිර්මාණ කර නොමැත.