ලිපි

ලිපි සොයන්නනමින් සොයන්නවෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීමලෝකයේ සෑම රටකම ස්ථානයත්,මිනිසා සහ ක්‍රියාවන් අතර දැඩි සම්බන්ධතාව ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 22:37
කියවූ ගණන : 1928
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීම“ඔය අල්ලපු ගම පුල්එළිය .කන් දෙන් බැහැපු එවුන් තමයි ඉන්නේ.දැන් මේ ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 22:08
කියවූ ගණන : 1082
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීමලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටකි. එහෙයින් සංවර්ධනය පිළිබඳව වැඩි ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 22:28
කියවූ ගණන : 1624
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීම“ප්‍රජනන සෞඛය යනු ප්‍රජනන පද්ධතියෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය හා ක්‍රියාව ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 21:06
කියවූ ගණන : 602
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

1.කාන්තා විමුක්ති ව්‍යාපාරය යනු:කාන්තාවට හිමි විය යුත්තේ ‘සමතැන' නොව 'නිස ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 21:26
කියවූ ගණන : 787
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

1.විවාහය හැඳින්වීමසමාජයක පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය කරන පුද්ගලයන් ඒ සමාජයට හඳුන් ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 21:44
කියවූ ගණන : 2112
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැදින්වීමසංවර්ධනය යනු කුමක්දැයි නිර්වචනය කිරීමේදී විවිධ පුද්ගලයන් ,විවිධ ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 20:19
කියවූ ගණන : 1980
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීම.පර්යේෂණය යනුදැනුමේ ප්‍රමාණය වැඩි දියුණු කරගැනීමට ක්‍රමානුකූලව ස ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 20:27
කියවූ ගණන : 4443
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීම.බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත පාලන තන්ත්‍රය 19 වැනි සියවසේදී ක්‍රියාත් ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 20:56
කියවූ ගණන : 4801
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

හැඳින්වීම.සිනමාව යන පදය චිත්‍රපට කලාවක් ලෙස චිත්‍රපටි ක්ෂ්‍රේත්‍රය සහ චිත ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 21 19:02
කියවූ ගණන : 2310
වෙනත්
අපරාධ විද්‍යාව

ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නීතියහාමරණ දඬුවම හැඳින්වීම. මිනිසා ගෝත්‍රික ජීවිතයට පත ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 10 11:12
කියවූ ගණන : 2297
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ග්‍රාම සංවර්ධනය යන සංකල්පය පැහැදිලි කරන්න.හැදින්වීමසංවර්ධනය පිළිබඳ කතිකාව ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 08 19:35
කියවූ ගණන : 2567
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ශ්‍රී ලංකාව ගැමි සමාජයක් ලෙස හැඳින්වීම කොතරම් දුරට සාධාරණද ?හැඳින්වීමගම ව ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 08 18:02
කියවූ ගණන : 2444
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

සමාජ අභිප්‍රේරණසමාජ අපගාමීත්වයට හේතු වේ.හැඳින්වීම.සෑම චර්යාවක්ම අභිප්‍රේර ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 08 18:36
කියවූ ගණන : 1079
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ස්ත්‍රීවාදයහැදින්වීමස්ත්‍රීවාදය යනු පිරිමින්ට සාපේක්ෂව කාන්තාවන්ට සමාන අය ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 08 18:23
කියවූ ගණන : 3899
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවයසහලිංගිකත්වයහැදින්වීමමානව ජීවියා, ජීව විද්‍යාත්මකව ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 08 18:16
කියවූ ගණන : 1570
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කුල ක්‍රමය පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක රචනයක්හැඳින්වීමවර්තමාන සම ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 06 19:39
කියවූ ගණන : 6092
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණය ඇසුරින්නාගරික හා ග්‍රාමීය වෙනස,සමාජ-ආර්ථික වෙනස,නා ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 06 19:20
කියවූ ගණන : 2932
වෙනත්
සමාජ විද්‍යාව

ගැටුම යනු කුමක්ද හඳුන්වා ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා ජනවාර්ගික ගැටුමේ මූල ගමන් මා ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 06 19:02
කියවූ ගණන : 3822
12-වසර
භූගෝල විද්‍යාව

පස නිර්මාණය වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධකපස නිර්මාණය වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍ ...


Nayani Pabasara
2022 Nov 25 12:57
කියවූ ගණන : 3164
5-වසර
සිංහල

උපමාවක් යනු කුමක්ද?උපමාවක් යනු යම් වස්තුවක් ,ස්ථානයක් පුද්ගලයෙක් හෝ යම් අ ...


Ashali Alexander
2022 Dec 19 12:50
කියවූ ගණන : 1745
5-වසර
සිංහල

අංකයරටඅගනගරයමුදල් ඒකකයප්‍රධාන භාෂාව1ශ්‍රී ලංකාවකොළඹශ්‍රී ලංකාවේ රුපියලසිං ...


Ashali Alexander
2022 Nov 11 10:58
කියවූ ගණන : 6488
5-වසර
සිංහල

ශරීර වර්ධනයට අවශ්‍ය ආහාරශරීරයට ශක්තිය ලැබෙන ආහාර - පාන්, බත්, කොස්, දෙල් ...


Ashali Alexander
2022 Oct 21 10:04
කියවූ ගණන : 4259
12-වසර
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

සිසිලන පද්ධතියඑන්ජිමක් දිගු වේලාවක් ක්‍රියාකිරීමේදී එය අධික ලෙස රත්වීම (2 ...


Lahiru Chathuranga
2022 Oct 24 11:08
කියවූ ගණන : 3022
11-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Application DevelopmentIt’s a process of developing software for a partic ...


Yamuna Hettige
2022 Oct 24 15:42
කියවූ ගණන : 709
5-වසර
සිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංජනයමුල්ම රාජ්‍ය ලාංජනය 1962 වසරේ භාවිතා කළ අතර 197 ...


Ashali Alexander
2022 Oct 04 15:05
කියවූ ගණන : 7124
3-වසර
සිංහල

සිංහල භාෂාවේ ඇති පිල්ලම්ඇලපිල්ල සහිත වචනතාරාවායාචකයාපාලකයාවාදකයානලාවආහාරව ...


Ashali Alexander
2022 Oct 10 10:15
කියවූ ගණන : 4723
5-වසර
සිංහල

නව මුදල් නෝට්ටු වල ඇතුළත් කර ඇති රූප පිළිබද දැනගනිමු.2010 දී වසරේදී නිකුත ...


Ashali Alexander
2022 Oct 03 10:18
කියවූ ගණන : 3558
5-වසර
සිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා - වළි කුකුළාවලි කුකුළා ධාන්‍ය වර්ග මෙන් ම කෘමි ...


Ashali Alexander
2022 Sep 28 11:52
කියවූ ගණන : 904
5-වසර
සිංහල

වැවක ප්‍රධාන අංගවැව් තාවුල්ල - වෑ කන්ද ඇතුළු බද කොටස වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශය.ද ...


Ashali Alexander
2022 Sep 29 10:57
කියවූ ගණන : 6795
5-වසර
සිංහල

කෙත හා කමතදෑකැත්තගොයම් කැපීම හා තණකොළ කැපීම සදහා භාවිතා කරනු ලබයි.නගුලකුඹ ...


Ashali Alexander
2022 Sep 27 17:20
කියවූ ගණන : 2378
උසස්පෙළ
නාට්‍ය හා රංග කලාව

නාට්‍ය විචාරයේදි සැලකිල්ලට ලක්කල යුතු කරුණුනාට්‍ය විචාරයේදි සැලකිල්ලට ලක් ...


හිරුණි ආමායා
2022 Sep 17 10:20
කියවූ ගණන : 883
වෙනත්
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ අභියෝගතාව

මානව සම්පත් කළමනාකරණය“සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා වඩා ය ...


sachinthi sashmika
2022 Aug 06 10:06
කියවූ ගණන : 6943
වෙනත්
මානව විද්‍යාව

පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යුහය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ සමාජ ව්‍යුහයෙහි ප්‍රධා ...


Dhanaraj Ranasinghe
2023 Jul 06 19:34
කියවූ ගණන : 576
උසස්පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මොකද්ද Git කියන්නේඅද වන විට ලෝකයේ බහුලව භාවිතා වන modern version control ...


sanduni madushani
2022 Jan 05 11:25
කියවූ ගණන : 3283
උසස්පෙළ
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

කපරාරු කිරිමේ ප්‍රයොජනවැහිවතුර හිරිකිඩ වලින් බිත්තිය ආරක්ශා කිරිමටබිත්ති ...


තරිදු දිල්ශාන්
2021 Dec 07 18:24
කියවූ ගණන : 3166
උසස්පෙළ
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

අයිතිකරුකොන්ත්‍රාත් වැඩ වෙනුවෙන් ගෙවිම් කිරිමඅත්තිකාරම් මුදල් ගෙවිමනිසි ප ...


තරිදු දිල්ශාන්
2021 Nov 26 19:54
කියවූ ගණන : 2294
උසස්පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Regular ExpressionsRegular Expression නැතිනම් RegEx යනු Programming වල වච ...


sanduni madushani
2021 Dec 02 15:36
කියවූ ගණන : 2446
10-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

As you know, english is the most widely used language in the world .Nearl ...


samudra suranji
2021 Nov 14 14:44
කියවූ ගණන : 25207
උසස්පෙළ
සිංහල

සිංහල සාහිත්‍යයේ නැගීම නම් තම කෘතියේ මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන් " සිංහල කාර් ...


Sewwandi Jayasekara
2021 Nov 04 11:12
කියවූ ගණන : 4105
10-වසර
විද්‍යාව

10 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව 1 වන පාඩමේ 2 වන කොටස වෙත ඔබ සැම ඉතාමත් ම සාදරයෙන් පි ...


Jinuka Chanmith
2021 Oct 30 15:48
කියවූ ගණන : 1662
10-වසර
විද්‍යාව

1) ජීවයේ රසායනික පදනම ( 1 වන කොටස) 10 ශ්‍රේණිය 1 වන පාඩමේ පළමු වන කොටස සඳ ...


Jinuka Chanmith
2021 Oct 25 10:30
කියවූ ගණන : 2758
උසස්පෙළ
දේශපාලන විද්‍යාව

Prisoner dilemma යනු සිත් ඇද ගන්නා සුළු ක්‍රීඩා න්‍යායකි. සාමාන්‍යයෙන් ගෝ ...


Kasun Sapumohotti
2021 Oct 21 07:28
කියවූ ගණන : 1209
උසස්පෙළ
දේශපාලන විද්‍යාව

The state can be seen as a major player in international relations. Many ...


Kasun Sapumohotti
2021 Oct 21 07:02
කියවූ ගණන : 1968
උසස්පෙළ
ගිණුම්කරණය

ජාත්‍යන්තර සබඳතාවල ප්‍රධාන රැගුම්කරුවෙකු ලෙස රාජ්‍ය දැක්විය හැක. බොහෝදෙනා ...


Kasun Sapumohotti
2021 Oct 21 07:54
කියවූ ගණන : 1570
10-වසර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

•සන්ධි පදයේ කෙටි අර්ථය එක් කොට ගැළපීම යන්නයි. එනම් මුලින් හා පසුව ඇති අක් ...


Vihangi Edirisinghe
2021 Oct 15 00:21
කියවූ ගණන : 4810
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

ආලෝකයෙහි වර්තනයෙන් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බආලෝක කිරණයක් එක් මාධ්‍යයක සිට තවත් මා ...


nimali peiris
2021 Oct 12 15:28
කියවූ ගණන : 2183
6-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

SPEECH AND READING1. HOW ANDARE ATE THE KINGS SUGAR Long, long ago when t ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Oct 12 14:06
කියවූ ගණන : 4709
10-වසර
ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

ව්‍යාපාර අරමුණුපාරිභෝගිකයෙකු ලෙස ඔබේ අරමුණු වනුයේ තත්වයෙන් උසස් නිෂ්පාදිත ...


sanduni madushani
2021 Nov 19 10:11
කියවූ ගණන : 1652
8-වසර
කතෝලික ධර්මය

1195 -1231පෘතුගාලයේ ලිස්බන් නගරයේ උසස් පවුලක උපත ලද පර්සියන් බුලියන් එතුම ...


Ishara Udmali
2021 Sep 18 11:17
කියවූ ගණන : 1193
9-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

...බියෙන් සැකයෙන් තොර සාමකාමී සමාජයක් ගොඩනගමු... ඇහේ තබාගෙන දරුවන් හැදිය ...


Shabeeha Fazniyas
2021 Sep 18 10:30
කියවූ ගණන : 39161
උසස්පෙළ
බුද්ධ ධර්මය

ශ්‍රද්ධාව යන කුමක්ද? එය තථාගත අවබෝධයට වැදගත් වන ආකාරයබුදුරජාණන් වහන්සේගේ ...


13-වසර
බුද්ධ ධර්මය

පාලි යපිළිබඳ පඬිවරුන් අතර ඇති විවිධ මත වාද පිළිබඳ විමසීමක යෙදෙන්නයම්කිසි ...


13-වසර
බුද්ධ ධර්මය

01 නව අරහාදි බුදු ගුණබුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ විශේෂයන් විමසීමේ දී උන්වහන්ස ...


12-වසර
කෘෂිකර්මය

ජලය එසවීමජලය ලබා ගැනීමේදී ජල ප්‍රභවය හා ජලය සැපයිය යුතු ස්ථානය අතර දුරෙහි ...


sameera mahesh
2021 Aug 19 11:26
කියවූ ගණන : 2445
උසස්පෙළ
භෞතික විද්‍යාව

***උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව පළමු ඒකකය වන මිනුම් ඒකක හා මාන පාඩමේ , ප්‍රායෝ ...


Ayodhya Perera
2021 Aug 17 22:41
කියවූ ගණන : 2537
12-වසර
කෘෂිකර්මය

අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය හා ඒ අශ්‍රිත කර්මාන්ත1.බුදුන් දවස ලංකාවේ ...


sameera mahesh
2021 Aug 17 21:16
කියවූ ගණන : 2409
10-වසර
කෘෂිකර්මය

ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටි (Alion Invasive Weeds)අතීතයේ සිටම රටකින් ර ...


Piyumika Dahanayaka
2021 Aug 17 11:38
කියවූ ගණන : 2088
6-වසර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

EnglishwordswithSilentlettersPronunciation(Part - ii)Theletter'H'silentwo ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Nov 04 20:57
කියවූ ගණන : 1291
10-වසර
සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය

නූතන පද්‍ය යුගයේ මුල් වකවානුවට අයත් කවීන් අතර ජාත්‍යාලය හා ජාතිකාභිමානය ඇ ...


Dinitha udham
2021 Aug 11 19:00
කියවූ ගණන : 24012
සාමාන්‍යපෙළ
සිංහල හා සාහිත්‍යය

* මහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ගේ උපාය කෞෂල්‍ය හේතුවෙන් වේදේහ රාජ්‍ය ආරක්ෂා වු ආකාරය පැ ...


Sewwandi Jayasekara
2021 Aug 10 16:46
කියවූ ගණන : 12591
උසස්පෙළ
සිංහල

විවිධත්වය නවකතාව යථාර්ථය විශේෂ ලක්ෂන කොට ගත් ලක්ෂණ කොටගත් සාහිත්‍යාංගය නව ...


Sewwandi Jayasekara
2021 Aug 08 22:01
කියවූ ගණන : 10575
10-වසර
කෘෂිකර්මය

වල් පැළෑටිවගා කරන ලද බෝගය හැරුණු විට එම වගා භූමියේ වැඩෙන ඕනෑම පැළෑටියක් ව ...


Piyumika Dahanayaka
2021 Aug 06 20:59
කියවූ ගණන : 5860
සාමාන්‍යපෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Microsoft PowerPoint (විද්යුත් සමර්පන මෘදුකාංග)Microsoft PowerPoint කියලා ...


nimali peiris
2021 Aug 06 15:32
කියවූ ගණන : 2396
10-වසර
විද්‍යාව

සෛල ඉන්ද්‍රියිකා හා සෛල ගත ව්‍යුහසෛලය තුල පවතින හා සුවිශේෂී කෘතය ඉටු කරන ...


Piyumika Dahanayaka
2021 Aug 05 23:21
කියවූ ගණන : 3139
10-වසර
විද්‍යාව

සෛල පිළිබඳව සංකල්ප හා එහි ව්‍යුහයසෛලය යනු ජීවයේ මූලික ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යම ...


Piyumika Dahanayaka
2021 Aug 03 13:24
කියවූ ගණන : 2647
6-වසර
විද්‍යාව

ජලයයි ජීවය අපේ...ජලය යනු, සොබා දහම විසින් අපහට ලබා දී ඇති වටිනාම ස්වාභාවි ...


Piyumika Dahanayaka
2021 Jul 26 13:25
කියවූ ගණන : 5170
උසස්පෙළ
බුද්ධ ධර්මය

උභයාර්ථය හැදින්වීමඅත්තහිත පරහිත ස්වාර්ථ පරාර්ථ මෙලොව පරලොව ඒහ ලෞකික පාර ල ...


11-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛය 5 කොටසක්‍රමලේඛය තුළ වරණ භාවිතයක්‍රමලේඛයේ යම් පියවරක දී ...


nimali peiris
2021 Jul 24 16:04
කියවූ ගණන : 1369
11-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ ---4විචල්‍යයන් සඳහා අගයන් ඇතුලත් කිරීම, ඒවා යොදා ගනිමින් ...


nimali peiris
2021 Oct 12 17:16
කියවූ ගණන : 1175
3-වසර
කතෝලික ධර්මය

මරිය තුමියගේ මවගේ නම ආනා. පියාගේ නම ජුවකීනූ.එතුමිය කුඩා කල සිටම දෙමාපියන් ...


Ishara Udmali
2021 Jul 21 14:45
කියවූ ගණන : 3065
6-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

ENGLISHGENDERS:MASCULINEAND FEMININEPart - iiiලිංග භේදයGenders(Part - iii ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Oct 21 22:48
කියවූ ගණන : 1696
6-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

ENGLISHGENDERS:MASCULINEANDFEMININE:Part - iiGenders:ලිංග භේදය1.Masculine ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Oct 18 23:19
කියවූ ගණන : 1249
6-වසර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

GENDERS:MASCULINE AND FEMININEGenders Part-i ලිංග භේදය:1. පුං ලිංග 2. ස්ත ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Oct 18 13:48
කියවූ ගණන : 1569
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

භූ භෞතික විද්‍යාවභූ භෞතික විද්‍යාව යනු පෘථිවියේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම සඳ ...


nimali peiris
2021 Jun 30 10:00
කියවූ ගණන : 1598
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

දෝලන හා තරංග- තරංග වල ගුණ -ඕනෑම වර්ගයක තරංගයක් ප්‍රචාරණය වීමේ දී විවිධ ගු ...


nimali peiris
2021 Jun 29 14:16
කියවූ ගණන : 2133
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

භෞතික විද්‍යාව යටතේ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද?භෞතික විද්‍යාව යනු විශ්වයේ වස්තූන්ග ...


nimali peiris
2021 Jun 29 14:07
කියවූ ගණන : 2096
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

දෝලන හා තරංග 2ආලෝකයආලෝකය විද්යුත් චුම්බක තරංග විශේෂයක් වන අතර ආලෝකයෙහි සර ...


nimali peiris
2021 Oct 12 15:44
කියවූ ගණන : 2863
11-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

විචල්‍යයක් සඳහා පරිශීලකගෙන් අගයක් ලබාගැනීම.....මෙම පාඩමෙන් අප බලාපොරොත්තු ...


nimali peiris
2021 Jun 21 20:12
කියවූ ගණන : 1173
10-වසර
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

දැව දෝෂය දැව වලින් භාණ්ඩ සැදිම සදහා ඒවා යෝග්‍ය තත්ත්වයේ තිබිය යුතු ය.යම් ...


Buddhi Ranasinghe
2021 Jun 21 13:20
කියවූ ගණන : 2190
10-වසර
නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය

ඉදිකිරිම් සදහා යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය හා ඒවායේ ඇතිවිය හැකි දෝෂවර්තමානය වනවිට ...


Buddhi Ranasinghe
2021 Jun 18 17:19
කියවූ ගණන : 2028
8-වසර
චිත්‍ර කලාව

පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ කලා නිර්මාණ පිළිබ‍ද සාකච්ඡා කිරීමේදී අනුරාධපුර යුගයේ ක ...


චතුර වර්ණපුර
2021 Jun 17 18:17
කියවූ ගණන : 5661
උසස්පෙළ
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

රජය සහ ව්‍යාපාර අතර අන්‍යොනය සම්බන්ධතාව,*රජය හා ව්‍යාපාර අතර අන්‍යෝනය සම් ...


ගරුක හිමෙශ්
2021 Jun 16 21:26
කියවූ ගණන : 2923
10-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

MS-WORDපැවරුම -1MS-WORD හි මූලික සැකසුම්--------------------------------- ...


nimali peiris
2021 Jun 15 13:54
කියවූ ගණන : 1379
11-වසර
චිත්‍ර කලාව

අතීත හෙල කලාකරුවාගේ මනා කලා කෞෂල්‍ය විදහා දක්වන විස්මිත නිර්මාණ අංගයක් ලෙ ...


චතුර වර්ණපුර
2021 Jun 15 11:14
කියවූ ගණන : 24039
12-වසර
භෞතික විද්‍යාව

ස්ථාවර තරංග( Standing Waves / Stationary waves )එකම ස්ථානයක් හරහා එකිනෙකට ...


nimali peiris
2021 Jun 14 20:46
කියවූ ගණන : 4132
11-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ක්‍රමලේඛ තුළ කාරක භාවිතයමූලික වශයෙන් කාරක වර්ග 3 කි.1. අංක ගණිතමය කාරක - ...


nimali peiris
2021 Jun 12 21:41
කියවූ ගණන : 1318
උසස්පෙළ
භූගෝල විද්‍යාව

සාගර ජලය නිතරම චලනය වෙමින් පවති. ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් වන මෙම සාගර ජල ...


උදාරා අතපත්තු
2021 Jun 12 13:42
කියවූ ගණන : 2167
සාමාන්‍යපෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව...................පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව භාවිතයෙන් ...


nimali peiris
2021 Jun 08 23:41
කියවූ ගණන : 1392
10-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

MS-WORDBEGINNERS LEVEL -1START MS-WORDBasic formats in MS-WordCreate your ...


nimali peiris
2021 Jun 06 17:32
කියවූ ගණන : 1225
10-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

MS-WORDBEGINNERS LEVEL -1START MS-WORDBasic formats in MS-WordType the te ...


nimali peiris
2021 Jun 06 17:26
කියවූ ගණන : 1427
උසස්පෙළ
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

රක්ෂණය යනුරක්ෂිතයාවිසින් වාරික ගෙවීමටත් රක්ෂිත උපද්‍රව හේතුවෙන් රක්ෂිතයාට ...


Avishka Viduranga
2021 Jun 05 08:16
කියවූ ගණන :
උසස්පෙළ
භූගෝල විද්‍යාව

යමහල් ක්‍රියාකාරිත්වය මඟින් පෘථිවි කබොලේ ද්‍රව්‍ය අලුත්වීම හෙවත් අලුත් පා ...


උදාරා අතපත්තු
2021 Jun 03 11:03
කියවූ ගණන : 6544
උසස්පෙළ
භූගෝල විද්‍යාව

පෘථිවියේ සෑම තැනකම උෂ්ණත්වය එක හා සමාන මට්ටමක නොපවතින බව නොරහසකි.සූර්යයා ...


උදාරා අතපත්තු
2021 May 28 20:12
කියවූ ගණන : 4816
උසස්පෙළ
භූගෝල විද්‍යාව

ලෝක ජන සංඛ්‍යාවේ සීඝ්‍ර වර්ධනය සමඟ ආහාර හා වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා ඇති වූ ඉල් ...


උදාරා අතපත්තු
2021 May 27 12:03
කියවූ ගණන : 3508
11-වසර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

(සා. පෙළ විෂය නිර්දේශයට අනුව සකස් කර ඇත.)ලෝකයේ මිනිසා විශේෂිත සත්ත්වයෙක් ...


උදාරා අතපත්තු
2021 May 26 20:48
කියවූ ගණන : 14501
6-වසර
ඉංග්‍රීසි භාෂාව

EnglishgrammarForms oftenses study:Singularnumber(Negative)ඒක වචන(නිෂේධාර ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Nov 04 20:52
කියවූ ගණන : 1323
6-වසර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Grammar:Time andTenses:Seventeen main forms Singular & PluralNumbers: ( ඒ ...


කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
2021 Oct 17 10:07
කියවූ ගණන : 1262
13-වසර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මෑත කාලීනව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ වෙනස් වීම් හා වර්ධනය වන ක්ෂේත්‍ර ...


Mahesh Kodituwakku
2021 May 22 22:51
කියවූ ගණන : 3517