ඉංග්රී සි භාෂාව භාවිතය Use Of English Language - 11-වසර ඉංග්‍රීසි භාෂාව

ඉංග්රී සි භාෂාව භාවිතය Use Of English Language

ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතය

Use Of English Language

ඉංග්‍රීසි භාෂාව වූ කලී ලොව ඇති ඉගෙනගැනීමට පහසුම භාෂාවන් අතුරින් ප්‍රමුඛ භාෂාවකි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේතරම් ජනප්‍රියවීමට එය එක් හේතුවක් වී ඇත.

English is one of the prior Languages that could learn and understand very easily. Therefore, this language is very popular around the world this much. 

සාමාන්‍යයෙන් ශිෂ්ටාචාරයක් දියුණු තත්වයට පත්වී භාෂාවන් උසස් පරිණත තත්වයට පත්වන විට එම භාෂාවේ භාවිතාකරන අක්ෂර ඉරිකෑලි මට්ටමේ සිට රවුම් අක්ෂර දක්වා විකාශනය වීමත් අක්ෂර සංඛ්‍යාව වැඩිවීමත් සිදුවේ. ඒ අනුව සිංහල, දමිළ ආදි භාෂාවන් තරම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ශිෂ්ටාචාර මට්ටමෙන් උසස් වූ අක්ෂර සමුදායක් බව නොපෙන්වයි. මන්දයත් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සරල රේඛාවලින් තැනී ඇති අතර එහි අක්ෂර සංඛ්‍යාව 26 ක් පමණකි.

            (උදාහරණ - A, E, H, T, I, V, X ආදි වශයෙන්)

ඒ අනුව බොහෝ පාසල්වල දරුවන් ඉංග්‍රිසී භාෂාව පිළිබදව හා එය ඉගෙනගැනීමට අකමැත්තක් දක්වන්නේ කවර හේතුවක් නිසාදැයි නොතේරේ. ඉතාමත් සරල ආකාරයෙන් හා නිවැරදි මගපෙන්වීමක් ලබාදෙන්නේ නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම ඉතාමත් පහසු කාර්යයකි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතාකිරීමේදී බොහෝ අයවළුන් විසින් මගහරිනු ලබන එක් සරල කොටසක් පහත පරිදි ඔබගේ ඉගෙනගැනීමේ පහසුව සදහා සරලව ඉදිරිපත්කරනු ලැබේ.

ස්වර - Vowels

බොහෝවිට ශිෂ්‍යන්ගේ මතය වී ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර (Vowels) යනු A, E, I, O, U යන අක්ෂර බවයි. එහෙත් ස්වර අක්ෂර යනු ඉංග්‍රිසි හෝඩියේ භාවිතාකරනු ලබන එම අක්ෂර නොවේ. ස්වර යනු අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඓ, ඔ, ඕ, ඖ, අං යන ශබ්ද සහිත අක්ෂර වේ. A, E, I, O, U යනු මෙම ස්වරයන් සදහා සහය වන අක්ෂර පමණී.

උදාහරණ         - ඇපල්             - Apple

                          අයිස්ක්‍රීම්        - Ice Cream

                          ඈන්ට්             - Ant

                          ඉන්ඩියන්       - Indian

                          ඕෂියන්           - Ocean

 

ඉහත උදාහරණ දෙස බැලීමේදී එම වචන උච්චාරණය කිරීමේදී භාවිතාවනුයේ ස්වර අක්ෂර වේ. ඒ අනුව ස්වර අක්ෂර වෙනුවෙන් යොදාගනු ලබන A, E, I, O, U යන අක්ෂර භාවිතාකරනු ලැබේ.

 

බොහෝමයක් සිසුන් මෙම ඉංග්‍රීසි අක්ෂර වලින් පටන් ගන්නා වචන සහිතව වාක්‍යය ලිවීමේදී ගැටළු සහගත තත්වයන්ට මුහුණ දේ. ඒ මේ පිළිබදව හරිහැටි අවබෝධයක් නොමැති නිසාවෙනි.

  

A, E, I, O, U අක්ෂර වලින් පටන් ගන්නා නාම පද/සර්වනාම හැදින්වීමේද  ඇන් (an) හා දි (the) යන්න භාවිතාකෙරේ.

 

ඒ අනුව A, E, I, O, U අක්ෂර වලින් පටන් ගන්නා ඇන් (an) හා දි (the) ලෙස භාවිතා නොකරන වචනද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇත. ඒවා හදුනාගැනීමේදි බොහෝ අවස්ථාවල ශිෂ්‍යයන් ගැටළුකාරි තත්වයන්ට පත්වේ.

එහෙත් එම වචන  හදුනාගැනීම එතරම් අපහසු නොවේ. එනම් ඉහතින් සදහන් කළ අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඓ, ඔ, ඕ, ඖ, අං යන ශබ්ද සහිත ස්වර වලින් පටන් ගන්නා ඉංග්‍රීසි වචන සදහා පමණක් ඇන් (an) හා දි (the) භාවිතා කළයුතුය. ස්වර අක්ෂර වලින් පටන් නොගන්නා A, E, I, O, U අක්ෂර වලින් පටන්ගත්තද එම කිසිදු වචනයකට (an) හා දි (the) භාවිතා නොකළ යුතුය.

 

උදාහරණ         -           ද යුනිවර්සිටි     - The University

                                    අ යුනිකෝන්    - A Unicorn

                                    අ යුනියන්         - A Union

 

මෙවැනි වචන ලිවීමේදි කිසිවිට ඇන් (an) හා දි (the) භාවිතා නොකරයි. ඉහත උදාහරණ දෙස බැලීමේදී එම ඉංග්‍රීසි වචන පටන් ගන්නේ U අක්ෂරයෙන් වුවත් එහිදි උච්චාරණය වනුයේ යු ලෙසයි. ඒ අනුව යු යනු ව්‍යාංජනාක්ෂරයක් මිස ස්වරයක් නොවන බව පැහැදිලි වේ. එසේම ස්වර යනු A, E, I, O, U අක්ෂර නොව නිවැරදිව කිවහොත් අ, ආ, ඇ, ආදි ස්වරයන්ම වේ.

 

ඉහතින් විස්තර කළ පරිදිම (an) හා දි (the) යන්න භාවිතාකරනු ලබන අවස්ථාවන් A, E, I, O, U අක්ෂරවලින් තොරව දැකිය හැකි අවස්ථාවන් ඇත.

 

උදාහරණ         -           දි ඔනස්ට්          - the honest

                                    ඇන් ඔනරබල්  - an Honorable

 

මෙහිදි සැලකිය යුත්තේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරවලින් පටන් ගන්නා වචනයේ මුල් අකුරු නොව එය ශබ්ද කිරීමේදී නැගෙන ස්වරයයි. Honest යන වචනය H අකුරින් පටන් ගත්තද එහි ශබ්ද ස්වරය ඔ වේ. ඒ අනුව එම වචනයද ස්වරාක්ෂරයකින් ආරම්භවන බැවින් ඒ සදහා ඇන් (an) හා දි (the) භාවිතා කරනු ලබයි.

 

ඉහත විස්තර සලකාබැලීමේදී හුදෙක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වර නම් A, E, I, O, U යන අක්ෂර නොවන බවත් සත්‍ය වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ස්වරයන්ද අ, ආ, ඇ, ඈ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඓ, ඔ, ඕ, ඖ, අං යන ශබ්ද සහිත අක්ෂර බවත් ඔබට පැහැදිලි වනු ඇත.

 

ඒ අනුව ස්වරාක්ෂරවලින් පටන් ගන්නා වචන උච්චාරණය කිරීමේදී හෝ ලිවීමේදී ඇන් (an) හා දි (the) යන්න භාවිතාකරන සහ භාවිතා කළයුතු අවස්ථා මොනවාද යන්න ඔබට පැහැදිලිවම තීරණය කරගත හැකිය.