Genders (Part-iii) (GK-11) - 6-වසර ඉංග්‍රීසි භාෂාව

Genders (Part-iii) (GK-11)

                              

ENGLISH GENDERS:  MASCULINE AND FEMININE Part - iii ලිංග භේදය Genders (Part - iii)

(e) ස්ත්‍රී ලිංග ශබ්දය අමුතු එකකි. Masculine  -  Feminine 

bachelor - maid (spinster)   boar - sow    boy  - girl    brother   -  sister අවිවාහකයා - අවිවාහක ස්ත්‍රී    ඌරා  - ඊරි    පිරිමි ළමයා  - දැරිය    සොහොයුරා   - සොහොයුරි 

buck  - doe    bull (ox)  - cow    bullock  - heifer     cock  - hen   මුව ආදීන් ගේ පිරිමි සතා  - මු.ආ.ගහැණු සතා   ගොනා - දෙන    කුකුළා - කිකිළි 

colt  - filly    dog  - bitch    drake  - duck   drone  - bee    අස් නාම්බා  - අස් නෑම්බී     බල්ලා  - බැල්ල     තාරාවා   - තාරාවී    මීමැස්සා  - මීමැස්සී

earl  - countess    father  - mother   gander  - goose (එංගලන්තයේ) රදල කෙනෙක්  - රදල ස්ත්‍රී    පියා  - මව   පාත්තයා  - පාත්තී

gentleman  - lady    hart  - roe    hawk  - bowess    මහත්මයා  - මහත්මනී    ගෝනා  - ගෝන දෙන (අවුරුදු පහකට වැඩි වයස්)    උකුස්සා  - උකුස්සී

horse  - mare     husband  - wife    king  - queen    lord  - lady  අශ්වයා  - වෙළෙඹ   සැමියා  - අඹුව    රජ   - රැජින   ස්වාමියා (අධිපතියා /වංශාධිපතියා) - හාමිනේ 

man  - woman    monk (friar)  - nun    nephew  - niece    papa  - mama   මිනිසා  - ගැහැණි   පැවිද්දා  - මෙහෙණි    බෑනා   - ලේලි    පියා  - මව 

ram  - ewe     sir  - madam    son  - daughter    stag  - hind    බැටළුවා   - බැටළුදෙන    මහත්මයා  - මහත්මනී    පුතා  - දුව     ගෝනා  - ගෝන දෙන

swain  - nymph     uncle  - aunt     wizard  - witch  පිටිසර තරුණයා  - පිටිසර තරුණි     මාමා (බාප්පා /මහප්පා ) - නැන්දා ( කුඩා මව / ලොකු මව )   යක්දෙස්සා  - යක්දෙස්සී

 

(a) මේ ක්‍රම තුනට ම වෙනස් වැ  ග්‍රීක් ලතින් ආදී භාෂාවලින් ඉංගිලිසියට බිඳී ආ වචන ඇත.

- trix ප්‍රත්‍යය ලතින් භාෂායෙන් ආවෙකි.       - ing ග්‍රීක් ඕලන්ද භාෂා වලින් ද      - a ප්‍රත්‍යය ඉතාලි ඉස්පාඤ්ඤ භාෂා දෙකින් ද     

- itsa  ප්‍රත්‍යය රසියන් බසින් ද     - en ප්‍රත්‍යය පැරණි ටියුටොනික් භාෂා යෙන් ද ඉංගිලිසියට ආවාහු ය.  Masculine - Feminine 

administrator  - administratrix  බූදල් බලකාරයා  - බූදල් බලකාරි     executor  - executrix  බූදලයෙක බලකාරයා  - බූදල් බලකාරි 

prosecutor  - prosecutrix (පැමිණිල්ල වෙනුවෙන්) ක්‍රියා කරන්නා පැ.වෙ.ක්‍රි. කරන්නී      testator  - testatrix (අන්තිම කැමැති පත්‍රයක්) ලියූ තැනැත්තා  - අ.කැ.ප.ලි. තැනැත්තී 

hero  - heroine  වීරයා  - වීරාව  fox  - vixen   හිවලා  - හිවලි   landgrave  - landgravine (ජර්මනියේ) පෙදෙසක පාලකයා - (ජර්මනියේ) පෙදෙසක පාලිකාව

don  - donna  රාළහාමි (මුදලි) - හාමිනේ( මුදලි මහත්මි) signor  - signora සිඤ්ඤෝ (මහත්මයා  / රාළහාමි)  - සිඤ්ඤෝ'ර (මහත්මී / හාමිනේ)

sultan  - sultana සුල්තාන් මහම්මදික රජ  - මහම්මදික රැජින  czar (tsar / tzar) -czarina (tzarina /tzarina) රුසියාවේ අගරජ  - රුසියාවේ අගරැජින

 

 (b) ස්ත්‍රී ලිංගික ශබ්දයට ප්‍රත්‍යයක් එකතු ව හැදුණුපද ද අල්ප වශයෙන් ඇත.

-ester යනු ස්ත්‍රී ලිංගික ප්‍රත්‍යයෙකි. එය spinster (අවිවාහක ස්ත්‍රී) යන පදය එක් වැ spinstrix යි ද ස්ත්‍රීලිංගික පදයෙක් තැනෙයි.

songster ( ගායකයා) seamster (මහන්නා) යනු පුලිංගික ශබ්දයෝ ය. songstress, seamstress යනු ඒ දෙකේ ස්ත්‍රීලිංගික රූපයෝ ය. 

සාධාරණ ලිංගික හෝ ද්වීලිංගික ශබ්ද:  baby, bird  calf   cattle  අතදරුවා /අතදැරිය  කුරුල්ලා /කිරිල්ල  වසුපැටියා /වසුපැටික්ක ගවයා/දෙන

cat,  cousin,  deer,  elephant   බළලා /බැළැලී මස්සිනා /නෑනා මුවා /මුවැත්තී ඇතා /ඇතින්න

foal,  fox,  friend   අශ්ව හෝ කොටළු (ගැහැණු හෝ පිරිමි පැටියා) සිවලා /සිවලී  මිතුරා /මිතුරී

monarch,  mouse  orphan  parent  අගරජ /අගරැජින, මීයා /මීත්තී, අනාථ දරුවා හෝ දැරිය, මව /පියා. 

peafowl,    person,   pig,   pupil, මොනරා /සෙබඩ, පුද්ගලයා (ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ), ඌරා /ඊරී, ශිෂ්‍යයා /ශිෂ්‍යයාව,

servant, relation  මෙහෙකරුවා /මෙහෙකාරි  නෑයා (ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ )    

sheep  spouse  swine   බැටෙළුවා /බැටෙළු දෙන අඹුව /සැමියා, ඌරා /ඊරී

          

(c) ලිංගභෙදය සම්බන්දයෙන් ප්‍රශ්නයක් නො නැඟි තැන තිරිසන් සතුන් ගේ නාම ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙ පසට පොදුවේ ද වැහැර වේ.

bee  මීමැස්සා හෝ මීමැස්සී   colt  තරුණ අසු හෝ තරුණ වෙළඹ dog  බල්ලා හෝ බැල්ල duck  තාරාවා හෝ තාරාවි goose කලහසා හෝ කලහසී  horse අශ්වයා හෝ වෙළඹ

 

(d) ස්ත්‍රීලිංග නාමයකට ප්‍රත්‍යයක් යෙදී සෑදුණු පුරුෂ ලිංගික ශබ්ද ද ඇත.

widow සැමියා මළ ස්ත්‍රී(වැන්දඹුව) widower මෘතපත්තිකයා (අඹුව මළ සැමියා ) bride මනමාලී   bridegroom මනමාලයා 

 

පුද්ගලත්ව ආරෝපිත වූ වස්තුවාචී හෝ ධර්මතාවාචී ශබ්ද ද ස්ත්‍රීලිංගික ව හෝ පුරුෂලිංගික වැ වැහැරැ  වේ. ඒවා සංඥානාම මෙන් ලොකු (කැපිටල්) අකුරින් පටන් ගැනෙත්. 

එහි ද ශක්තිය, මහත්ත්වය, නිරුත්තරත්වය, ක්‍රැරබව වැනි ස්වභාවයන් අඟවන ශබ්දයෝ  පුල්ලිංගිකයන් සේ සැලැකෙති.

 

(a) පුද්ගලත්ව ආරෝපණයෙන්  පුල්ලිංගික වැ සැලකෙන ශබ්ද කිහිපයක්:

නිදර්ශන:

June ජුනි මාසය  Majesty මාහා ආනුභාව සම්පන්නත්වය (තේජස) Ocean සාගරය Summer ග්‍රීෂ්ම ඍතුව (ගිම්හානය) Thunder හෙනය ගෙරවීම තර්ජනය

Wind වායුව සුළඟ පවන නල තුන්දොස්  නිසරු කතා බහ මාරුතය Winter සිසිර කාලය  හිම ශීත ඍතුව War සංඝ්‍රාමය සටන යුද්ධය 

 

භාවවාචක නාම ද මෘදු ගුණ හෝ මෘදු දෑ අඟවන ශබ්ද ද පුද්ගලත්ව ආරෝපණයෙන් ස්ත්‍රීලිංගික වැ වැහැර වේ.

උදාහරණ: එයින් කිහිපයක්:  Earth පෘථිවිය Fame කීර්තිය Flattery චාටුව Humility යටහත් පහත් බව Justice යුක්තිය jealousy මාත්සර්යය 

mercy දයාව modesty විනීත බව pride මානය peace ශාමය  truth සත්‍යවාදී බව virtue ශීලය

 

(b) moon (සඳ), ship (නැව) engine (එංජිම) motor car(මෝට රිය) යන ශබ්ද ද

    ස්ත්‍රීලිංගික කොට සලකා ඒවා සඳහා සර්වනාම පද යෙදෙන තැන්හි  she(ඕ)යැයි යොදා ඇති බව පෙනේ. 

එහෙත් වාක්‍යය මැද දී ship යැයි කුඩා අකුරක් මුලට යොදා බැවහැර කොට ඇත. තවද railway  train (දුම්රිය) යන්න ද ස්ත්‍රීලිංග කොට වැහැරවුණු සේ පෙනේ. 

whale යනු තල්මසා ය. එහෙත් ඒ ශබ්දය ස්ත්‍රීලිංගිකයක් කොට වැහැරවේ.

land-lord යනු ඉඩම් හිමියා ද, තානායමක් හෝ බොජුන්හලක් හෝ බෝඩිමක් අයත් හෝ පාලනය කරන්නා ද සඳහා වැහැරවේ. 

එහෙත් land-lady යැ යි ඉඩම් හිමි ස්ත්‍රියක සඳහා නො වැහැරවේ. එය තානායමක්, හෝටලයක්, බෝඩිමක් අයත් පවත්වන ස්ත්‍රියට නමෙකි.

 

EXERCISE: (ඇබැසිය)

පහත දැක්වෙන නාමයන් ගේ විරුද්ධලිංගික රූප දෙන්න. (අර්ථ ද ලියන්න) 

aviator, beau,  cob   viscountess  duke  gaffer   marquis  mayor   niece   father-in-law  sir  sloven spinner  stallion  tom-cat 

traitress   tsarina   governess  viceroy   votary   waitress   lady   doe   roe   drake   bee    signora    sister-in-law   grand-mother

Dictation: 

needle,  knife,  fork,  saucer,  pan,  room, ruler,  laugh,  chair,  desk,  bed,  toothbrush,  mug,  vase,  bottle,  fire,  slip,  strangers,  fall,  baths, wash, water,  cook,  drink. Where is Saman? Saman is in the canteen.

Where are they? They are in the library. What are you doing? I am reading a book. What can you see in this picture?

I can see a house. 

hammer,  knife,  scissors, cupboard, spoon, kettle, pen, purse,  mirror,  suitcase,  brush,  chair,  towel, thermometer, 

tin,  compass,  needle,  ruler.

Write the English meanings  of following words:

දේ දුන්න,  වලාකුළු,  තරු,  හඳ,  ඉර,  ග්‍රහලෝක,  අහස,  වැස්ස,  සුළඟ, මීදුම. 

Write the Sinhala maenings of the following words:

Earth,  river,  storm,  waterfall,  soil,  snow,  ocean,  sea,  pond,  rock.

Thank you for watching & giving like, okay!

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-11)