8 - ජේසුස් වහන්සේගේ බව්තීස්මය

(ශුද්ධ මාක් 1 : 9-11)


ජේසුස් වහන්සේ ගලීලයේ නාසරෙත් නුවරින් පිටත් ව ආ සේක. ඒ දවස්වල දී ස්නාවක ජොහන් තුමා ජොර්දාන් ගඟෙහි සෙනඟ බව්තීස්ම කරමින් සිටියේ ය.

ජේසුස් වහන්සේ ද ඒ අතරට එක් විය. ජොහන්තුමා ජේසුස් වහන්සේ බව්තීස්ම කළේ ය.

එවිට මහත් පුදුම දෙයක් සිදු විය. එනම් ආත්මයාණන් වහන්සේ පරෙවියකු මෙන් වැඩම කළ සේක.

ඒ මොහොතේ තවත් පුදුම දෙයක් සිදු විය. එනම් අහසින් නික්මුණු හඬයි. ඒ හඬ නම් "ඔබ මාගේ ප්‍රියාදර පුත්‍රයාණෝ ය. ඔබ කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්න ව සිටිමි" යි යන්න ය.

මේ, දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ ගැන කියූ වචනයයි.

බව්තීස්මයේ දී දේව පුත්‍රයා බව එළිදරවු වූ ජේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරමු.