12 - කතන්දරයක් කියවමු

"අම්මේ මට කතන්දරයක් කියා දෙන්න." මනුක අම්මාට කිවුවා.

"කෝ පුතාගේ උපන් දිනේට ලැබුණු කතා පොත්? අපි ඒ පොතක කතන්දරයක් කියවමු ද?" මනුක පොතක් තෝරා ගත්තා.


"රන් කුඹලා"
අම්මා පොත කියවන්න ගත්තා.

සවිඳු පුංචි ළමයෙක්. එයා අලූත් ගෙදරක ජීවත් වුණා. අම්මයි, තාත්තයි, නංගියි, අත්තම්මයි එක්ක සවිඳු ඒ ගෙදර හරි සතුටින් හිටියා. සවිඳුට පාඩම් කරන්න අලූත් මේසයක් අලූත් පුටුවක්... මේසය තියෙන්නේ ජනේලය ළඟ. එතැනට ලස්සනට අහස පෙනෙනවා.

එක පාරට ම ගේ ඇතුළෙන් 'රූං' ගාන සද්දයක් ආවා. සවිඳු වටපිට බැලූවා. පුංචි ම පුංචි සතෙක් අහස් යානයක් වගේ රූං ගාලා ඉගිළුණා. සවිඳු කැරකි කැරකි උඩ බැලූවා.

රන් කුඹලෙක් රන් කුඹලා දොර උළුවස්ස පැත්තට ගියා. උළුවස්සේ පුංචි මැටි ගුළියක්.

මැටි ගුළිය ඇතුළට රන් කුඹලා රිංගුවා. ඒක රන් කුඹලාගේ ගෙදර. රන් කුඹලාගෙ ගේ දැක්කා ම සවිඳුට හරි පුදුමයි. බෝල බෝල මැටි ගෙනැත් හැදූ ලස්සන පුංචි ගෙයක්. සවිඳුගෙ අලූත් ගෙදරට අලූත් නෑයෙක්, අලූත් යාළුවෙක්.

රූං ... රූං ... රූං ...
සවිඳුත් රූං කිය කියා රන් කුඹලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා.

නිවාඩු දවසක තාත්තා ගේ පිරිසිදු කළා. කොස්සක් අරන් මකුළු දැල් කැඩුවා. "මේ මොකද මේ අලූත් ගෙදර කුඹල් ගෙයක් බැඳලා?" තාත්තා කිවුවා.

"අනේ, තාත්තේ රන් කුඹලාගෙ ගේ කඩන්න නම් එපා. අපි වගේ ම එයත් ගේ හදන්න මහන්සි වෙන්න ඇති." අලූත් ගෙදර ඇතුළේ තවත් අලූත් ගෙයක්.

අම්මා කතන්දරය කියවා අවසන් කළා.

මනුක රන් කුඹලෙක් ඇන්දා. පාට කළා. කතන්දර පොත කියවන්න පටන් ගත්තා.