17 - නජීස් ඉවත් කරමු

ඉස්ලාම් දහම පිරිසිදුකම අගය කරයි. ජීවිතයේ සෑම අවස්ථාවකදීම පිරිසිදු ව සිටීමට එය මග පෙන්වයි. පිරිසිදු ව සිටින්නන්ට අල්ලාහ් ද දයාව දක්වයි . මලක්වරු හා මිනිස්සු ද ඔහුට ආදරය දක්වති. නමුත් කිසිවෙක් අපිරිසිදු ව සිටීම ප්‍රිය කරන්නේ නැත.

මේ අනුව නජීස් යනු කුමක් ද, එහි වර්ග මොනවා ද, ඒවායින් මිදී පිරිසිදු වන්නේ කෙසේ ද, යන්න පිළිබඳ ව විස්තරාත්මක ව ඉස්ලාම් දහම අපට කියා දී තිබේ.

සෑම ආකාරයක ම අපිරිසිදු දෑ නජීස් යන අරාබි පදයෙන් හැඟවේ. ඉස්ලාමීය නීති විද්වත්හු එම නජීස්වල තත්ත්වය අනුව
1. සැහැල්ලූ නජීස් 2. සාමාන්‍ය නජීස් 3. දැඩි නජීස් යැයි වර්ග තුනකට බෙදා පහදා දී ඇත්තෝ ය.


1. සැහැල්ලූ නජීස්

මව් කිරි පමණක් බී වැඩෙන, වයස අවුරුදු 2ට අඩු පිරිමි දරුවකුගේ මූත්‍ර මෙම වර්ගයට අයත් වේ. මෙම නජීසය තැවරුණු ස්ථානය මත ජලය ඉසීමෙන් පමණක් එම ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.

2. සාමාන්‍ය නජීස්

මිනිසාගේ හා අනෙකුත් ජීවීන්ගේ මල, මූත්‍ර හා රුධිරය යනාදියත් එවැනි තවත් දේත් මීට අයත් වේ. මෙවැනි නජීස් තැවරුණහොත් ප්‍රථමයෙන් එය ඉවත් කළ යුතු ය. පසු ව එහි පැහැය, සුවඳ හා රසය වැනි ගුණාංග ඉවත් වනතුරු පිරිසිදු ජලයෙන් සේදිය යුතුය. අවශ්‍ය නම් සබන් භාවිත කළ හැකි ය.

3. දැඩි නජීස්

බල්ලන්ගෙන් සහ ඌරන්ගෙන් බිහි වූ සතුන්ගේ ශරීරයෙන් වෙන්වූ කොටස් සහ උන්ගේ කෙළ, මල හා මූත්‍ර යනාදිය මෙම නජීස් වර්ගයට අයත් වේ. මෙවැනි නජීස් මිනිසාගේ ශරීරයේ, ඇඳුමෙහි හෝ භාවිත කරන ද්‍රව්‍යවල තැවරුණහොත් එය ඉවත් කිරීමට සත් වරක් පිරිසිදු ජලයෙන් සේදිය යුතු ය. ඉන් එක් වතාවක දී පස් මිශ්‍ර ජලය භාවිත කළ යුතු ය.

නජීසයේ වර්ග පිළිබඳ ව දැනගත් අපි සැම විට ඉන් මිදී පිරිසිදු ව සිටිමු.